SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.414 1.409 0,35
VIOP 1.515 1.515 0,05
USD/TRY 8,4750 8,4049 0,83
BIST BANKS 1.262 1.247 1,18
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.555 15.569 -0,09
GOLD 1.811,85 1.810,57 0,07
BRENT 70,28 72,41 -2,94

Sanifoam Sünger Sanayi Hisse Senedi | SANFM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 13,39 22,76 9,37
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 20,7 20,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Sanifoam Sünger Sanayi
Kuruluş 17.10.1990
Faal Alanı Süngerden mamul her alanda her türlü araç-gereç ve malzemenin imalini,ithalini,dağıtımını,pazarlamasını ve ticaretini yapmak
Telefon (0212)4385300
Faks (0212)4385353
Adres Güneşli Evren Mah. Bahar Cad. Polat İşm. B blok k:2 d:22 Bağcılar/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar30,628,1
Ödenmiş Sermaye13,213,2
Net Kâr2,77,1

Cari Değerler

F/K 32,1
FD/FAVÖK 18,9
PD/DD 9,3
FD/Satışlar 2,7
Yabancı Oranı (%) 0,02
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,5 / 0,4
Piyasa Değeri 283,8 mnTL
Net Borç 33,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,95 -1,29 18,20 58,09
USD -5,97 0,23 21,98 39,34
Göreceli -5,28 -5,00 15,09 65,12

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SANFMAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
SANFMAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar83.116.96775.470.37861.883.95659.759.080
Nakit ve Nakit Benzerleri30.307.99531.171.57414.512.02514.865.663
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar38.900.46131.899.68737.456.26931.754.007
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar702.883623.370622.618570.680
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar8.968.9637.605.5308.927.68611.993.756
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.236.6654.170.217365.358574.974
(Ara Toplam)83.116.96775.470.37861.883.95659.759.080
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar60.473.80157.988.59948.700.52347.693.433
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller34.490.90733.800.00029.549.71829.549.716
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları8.209.2177.521.5024.474.2294.617.749
Maddi Duran Varlıklar12.648.19411.863.88210.419.7939.401.353
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar188.595203.696196.882209.483
Ertelenmiş Vergi Varlığı4.930.8664.594.0734.047.5773.903.915
Diğer Duran Varlıklar6.0225.44612.32411.217
TOPLAM VARLIKLAR143.590.768133.458.977110.584.479107.452.513
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler79.401.48469.612.13658.256.78355.078.185
Finansal Borçlar38.598.87939.913.08928.350.33426.365.926
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar36.562.77326.289.52925.632.24624.566.684
Diğer Borçlar376.294451.485382.518279.532
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)817.850774.38595.0800
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü691.917549.595332.476280.073
Borç Karşılıkları2.201.0101.353.2252.408.3272.552.753
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler152.761280.8281.055.8021.033.217
(Ara Toplam)79.401.48469.612.13658.256.78355.078.185
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler33.304.34635.765.83830.276.29232.046.248
Finansal Borçlar25.235.29528.407.42824.017.80326.076.918
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.932.9442.596.7392.572.8202.413.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü5.136.1074.761.6713.685.6693.555.449
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar30.884.93828.081.00322.051.40420.328.080
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.627.12428.105.31822.118.34120.377.383
Ödenmiş Sermaye13.202.12413.202.12413.202.12413.202.124
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları34.1983.440-6.931-792
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler564.62534.93034.930274.362
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları3.121.756-3.489.116-3.489.116-5.282.170
Dönem Net Kar/Zararı2.664.8757.140.5671.210.1161.191.783
Diğer Özsermaye Kalemleri11.039.54611.213.37311.167.21810.992.076
Azınlık Payları257.814-24.315-66.937-49.303
TOPLAM KAYNAKLAR143.590.768133.458.977110.584.479107.452.513
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri33.680.096109.372.78777.189.85648.341.519
Satışların Maliyeti (-)-28.247.594-86.260.644-61.685.788-38.881.728
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.432.50223.112.14315.504.0689.459.791
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.432.50223.112.14315.504.0689.459.791
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.508.168-5.005.574-3.523.047-2.261.975
Genel Yönetim Giderleri (-)-849.835-3.791.549-2.848.818-1.914.040
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.002.3988.508.4525.429.2653.103.909
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.290.929-4.698.703-2.615.509-805.017
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.785.96818.124.76911.945.9597.582.668
Net Faaliyet Kar/Zararı3.074.49914.315.0209.132.2035.283.776
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler03.800.65800
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı4.785.96821.925.42711.945.9597.582.668
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.476.8603.096.6572.398.073840.177
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.779.245-16.640.901-13.000.131-7.428.507
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler03.800.65800
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.483.5838.381.1831.343.901994.338
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-777.407-1.301.603-227.022115.704
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-696.308-1.497.400-940.787-600.691
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-81.099195.797713.765716.395
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.706.1767.079.5801.116.8791.110.042
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.706.1767.079.5801.116.8791.110.042
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları41.301-60.987-93.237-81.741
Ana Ortaklık Payları2.664.8757.140.5671.210.1161.191.783
Hisse Başına Kazanç0100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri851.3192.223.7181.345.944894.199
Kıdem Tazminatı154.776451.372428.310273.385
Finansman Giderleri-3.779.245-16.640.901-13.000.131-7.428.507
Yurtiçi Satışlar27.735.30589.995.64964.759.56841.616.950
Yurtdışı Satışlar6.232.86221.206.20213.743.2507.660.918
Net Yabancı Para Pozisyonu1.592.0181.939.256-9.408.682-12.747.424
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.508.7581.865.851-9.408.682-12.843.596
Net YPP (Hedge Dahil)1.592.0181.939.256-9.408.682-12.747.424

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SANFM 21,5 32,1 18,9 2,7 9,3 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SANFM 21,50 0,02 0,02 0,71 0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi