SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.538 1.531 0,46
VIOP 1.625 1.613 0,73
USD/TRY 7,4217 7,4455 -0,32
BIST BANKS 1.417 1.391 1,84
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.080 14.040 0,29
GOLD 1.720,86 1.714,29 0,38
BRENT 67,36 64,07 5,14

Sanifoam Sünger Sanayi Hisse Senedi | SANFM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 11,95 22,6 10,65
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 2,5 2,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Sanifoam Sünger Sanayi
Kuruluş 17.10.1990
Faal Alanı Süngerden mamul her alanda her türlü araç-gereç ve malzemenin imalini,ithalini,dağıtımını,pazarlamasını ve ticaretini yapmak
Telefon (0212)4385300
Faks (0212)4385353
Adres Güneşli Evren Mah. Bahar Cad. Polat İşm. B blok k:2 d:22 Bağcılar/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar22,120,4
Ödenmiş Sermaye13,213,2
Net Kâr1,21,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 21,6
PD/DD 11,3
FD/Satışlar 3,0
Yabancı Oranı (%) 0,17
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,5
Piyasa Değeri 250,7 mnTL
Net Borç 37,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,37 -1,61 -0,05 39,63
USD -0,04 -4,29 -0,32 41,15
Göreceli 0,22 -4,70 -3,81 34,67

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SANFM0,000,00000,000,00 0 A/D
SANFM0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar61.883.95659.759.08049.918.54645.328.192
Nakit ve Nakit Benzerleri14.512.02514.865.6634.202.7585.824.175
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar37.456.26931.754.00731.614.64525.270.237
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar622.618570.680531.992499.321
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar8.927.68611.993.75612.803.98212.332.624
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar365.358574.974765.1691.401.835
(Ara Toplam)61.883.95659.759.08049.918.54645.328.192
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar48.700.52347.693.43346.926.63745.576.530
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller29.549.71829.549.71627.619.94725.100.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları4.474.2294.617.7494.761.2704.904.790
Maddi Duran Varlıklar10.419.7939.401.35310.635.14412.360.420
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar196.882209.483222.416219.862
Ertelenmiş Vergi Varlığı4.047.5773.903.9153.681.9542.986.012
Diğer Duran Varlıklar12.32411.2175.9065.446
TOPLAM VARLIKLAR110.584.479107.452.51396.845.18390.904.722
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler58.256.78355.078.18553.737.55845.992.498
Finansal Borçlar28.350.33426.365.92623.425.42517.994.163
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar25.632.24624.566.68427.154.84124.744.897
Diğer Borçlar382.518279.532381.555359.657
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)95.080095.08119.259
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü332.476280.073312.845536.508
Borç Karşılıkları2.408.3272.552.7531.867.2601.760.721
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.055.8021.033.217500.551577.293
(Ara Toplam)58.256.78355.078.18553.737.55845.992.498
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler30.276.29232.046.24822.994.68025.712.296
Finansal Borçlar24.017.80326.076.91817.015.26819.984.141
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.572.8202.413.8812.470.4752.380.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.685.6693.555.4493.508.9373.348.069
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar22.051.40420.328.08020.112.94519.199.928
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar22.118.34120.377.38320.099.93719.029.100
Ödenmiş Sermaye13.202.12413.202.12413.202.12413.202.124
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları-6.931-7922.2780
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34.930274.362274.362274.362
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-3.489.116-5.282.170-5.282.170-9.061.073
Dönem Net Kar/Zararı1.210.1161.191.783973.6853.643.198
Diğer Özsermaye Kalemleri11.167.21810.992.07610.929.65810.970.489
Azınlık Payları-66.937-49.30313.008170.828
TOPLAM KAYNAKLAR110.584.479107.452.51396.845.18390.904.722
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri77.189.85648.341.51925.352.31293.872.851
Satışların Maliyeti (-)-61.685.788-38.881.728-19.955.403-76.344.580
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)15.504.0689.459.7915.396.90917.528.271
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)15.504.0689.459.7915.396.90917.528.271
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.523.047-2.261.975-1.200.873-4.838.804
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.848.818-1.914.040-981.514-4.517.946
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri5.429.2653.103.9091.927.6514.528.851
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.615.509-805.017-394.609-1.729.124
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)11.945.9597.582.6684.747.56410.971.248
Net Faaliyet Kar/Zararı9.132.2035.283.7763.214.5228.171.521
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0001.426.416
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı11.945.9597.582.6684.747.56412.397.664
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.398.073840.177350.5713.242.219
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-13.000.131-7.428.507-4.359.195-10.601.194
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0001.426.416
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.343.901994.338738.9405.038.689
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-227.022115.704212.245-1.394.366
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-940.787-600.691-313.098-834.824
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)713.765716.395525.343-559.542
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.116.8791.110.042951.1853.644.323
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.116.8791.110.042951.1853.644.323
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-93.237-81.741-22.5001.125
Ana Ortaklık Payları1.210.1161.191.783973.6853.643.198
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.345.944894.199446.9781.186.702
Kıdem Tazminatı428.310273.385140.625603.694
Finansman Giderleri-13.000.131-7.428.507-4.359.195-10.601.194
Yurtiçi Satışlar64.759.56841.616.95021.480.29577.926.632
Yurtdışı Satışlar13.743.2507.660.9184.660.59316.892.713
Net Yabancı Para Pozisyonu-9.408.682-12.747.424-15.470.155-12.987.615
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-9.408.682-12.843.596-15.561.289-13.011.557
Net YPP (Hedge Dahil)-9.408.682-12.747.424-15.470.155-12.987.615

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SANFM 19,0 A/D 21,5 3,0 11,3 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi