SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.385 1.401 -1,20
VIOP 1.478 1.498 -1,33
USD/TRY 8,8674 8,7619 1,20
BIST BANKS 1.203 1.240 -2,98
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.532 15.644 -0,72
ALTIN 1.750,43 1.742,90 0,43
BRENT 78,05 77,23 1,06

RTA laboratuvarlari Hisse Senedi | RTALB

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 19,84 25,44 5,6
Hacim Hareketi (Milyon TL) 15,4 477,5 462,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,2 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı RTA laboratuvarlari
Kuruluş 13.05.1996
Faal Alanı
Telefon (0262)6485300
Faks (0262)67510677
Adres Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / Kocaeli - TURKEY

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar211,5174,7
Ödenmiş Sermaye41,041,0
Net Kâr61,224,5

Cari Değerler

F/K 10,2
FD/FAVÖK 7,9
PD/DD 4,2
FD/Satışlar 2,9
Yabancı Oranı (%) 5,48
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 10,5 / 13,6
Piyasa Değeri 885,6 mnTL
Net Borç -10,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,14 -10,60 -0,74 -28,67
USD -5,00 -13,23 -5,79 -40,05
Göreceli -1,96 -8,35 4,18 -23,93

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
RTALBAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
RTALBAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar222.303.710194.042.937142.975.224120.176.127
Nakit ve Nakit Benzerleri52.487.1064.827.56617.464.1812.932.487
Finansal Yatırımlar263.607867.567916.7961.372.077
Ticari Alacaklar96.746.346104.292.80073.833.31830.103.720
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.769.06830.919.6593.044.8858.021.664
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar38.055.92927.775.72517.982.63449.179.687
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar20.981.65418.359.62022.733.41021.566.492
(Ara Toplam)215.303.710187.042.937135.975.224113.176.127
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar7.000.0007.000.0007.000.0007.000.000
Duran Varlıklar161.739.174125.023.903113.549.71591.878.021
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.2546.25446.05340.130
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar685.000685.000685.000685.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar101.115.39868.808.20559.680.83753.998.906
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17.059.50017.059.50017.000.00011.779.246
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları691.482781.148956.661198.445
Maddi Duran Varlıklar39.608.17633.854.43730.442.65921.967.054
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar648.760709.781760.207708.832
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.923.1443.119.5782.411.8761.389.620
Diğer Duran Varlıklar1.46001.566.4221.110.788
TOPLAM VARLIKLAR384.042.884319.066.840256.524.939212.054.148
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler143.164.872116.527.39282.514.46360.418.181
Finansal Borçlar41.185.43640.198.70222.321.96817.021.258
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar32.281.97850.085.60423.556.55023.186.098
Diğer Borçlar43.017.0017.261.7096.293.41678.847
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)15.118.67814.457.17517.726.65611.605.038
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10.810.8774.142.71911.518.8978.152.393
Borç Karşılıkları177.984134.646723.657148.044
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler572.918246.837373.319226.503
(Ara Toplam)143.164.872116.527.39282.514.46360.418.181
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.221.9026.001.8726.204.2784.774.565
Finansal Borçlar738.487885.8101.164.09141.959
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar04.736.6884.736.6884.415.628
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar483.415379.374303.499316.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar239.656.110196.537.576167.806.198146.861.402
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar211.461.080174.749.853150.274.978137.622.687
Ödenmiş Sermaye41.000.00041.000.00041.000.00041.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri6.930.9816.930.9816.930.9810
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.450.6381.670.1851.670.1851.670.185
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları90.710.18891.490.64130.557.40030.557.400
Dönem Net Kar/Zararı61.198.20724.480.92860.933.24149.552.033
Diğer Özsermaye Kalemleri9.171.0669.177.1189.183.17114.843.069
Azınlık Payları28.195.03021.787.72317.531.2209.238.715
TOPLAM KAYNAKLAR384.042.884319.066.840256.524.939212.054.148
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri154.145.37859.306.345230.441.888123.172.811
Satışların Maliyeti (-)-73.641.149-25.945.299-119.539.151-61.099.779
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)80.504.22933.361.046110.902.73762.073.032
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)80.504.22933.361.046110.902.73762.073.032
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-5.214.867-2.435.370-20.388.421-13.907.307
Genel Yönetim Giderleri (-)-10.503.854-5.249.751-11.247.194-5.861.923
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-4.680.909-1.063.128-5.258.354-3.453.118
Diğer Faaliyet Gelirleri16.286.3297.199.37916.351.5696.652.502
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-16.250.737-7.584.853-41.037.115-5.930.595
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)60.140.19124.227.32349.323.22239.572.591
Net Faaliyet Kar/Zararı60.104.59924.612.79774.008.76838.850.684
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.914.8691.592.14911.843.5414.910.132
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-495.535-286.112-3.363.054-2.521.383
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar19.946.6669.133.42131.462.91925.802.235
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı83.506.19134.666.78189.266.62867.763.575
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.399.938-5.179.8383.766.9571.282.811
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.947.0032.483.097-5.044.594-2.929.483
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.419.3341.306.0378.480.4872.388.749
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)82.959.12631.970.04087.988.99166.116.903
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-11.299.609-3.435.109-9.590.862-7.392.485
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-10.810.877-4.142.811-11.518.897-8.152.393
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-488.732707.7021.928.035759.908
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI71.659.51728.534.93178.398.12958.724.418
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)71.659.51728.534.93178.398.12958.724.418
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları10.461.3104.054.00317.464.8909.172.385
Ana Ortaklık Payları61.198.20724.480.92860.933.23949.552.033
Hisse Başına Kazanç1001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1001
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1001
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1001
Dipnot
Amortisman Giderleri2.002.1671.003.4692.028.4681.357.858
Kıdem Tazminatı179.91675.875263.811147.967
Finansman Giderleri-4.947.0032.483.097-5.044.594-2.929.483
Yurtiçi Satışlar85.302.74630.865.318113.943.47732.490.383
Yurtdışı Satışlar73.822.14627.222.597105.204.30984.449.689
Net Yabancı Para Pozisyonu7.372.010542.3455.223.8686.403.834
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu12.930.492542.345-1.790.410-1.415.342
Net YPP (Hedge Dahil)12.930.492542.3455.223.8686.403.834

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
RTALB 21,6 10,2 7,9 2,8 4,2 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
RTALB 21,60 5,48 5,56 8,13 0,08
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi