SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKA 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
ALTIN 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 RTA laboratuvarlari Hisse Senedi | RTALB

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,57 47,84 43,27
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,1 227,0 225,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı RTA laboratuvarlari
Kuruluş 13.05.1996
Faal Alanı
Telefon (0262)6485300
Faks (0262)67510677
Adres Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / Kocaeli - TURKEY

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar97,186,6
Ödenmiş Sermaye41,036,1
Net Kâr9,04,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 13,9
FD/Satışlar 39,0
Yabancı Oranı (%) 0,08
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 6,7 / 2,7
Piyasa Değeri 1.349,7 mnTL
Net Borç -22,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,26 -1,79 56,61 1.318,97
USD -1,11 -1,79 55,24 1.132,49
Göreceli -0,27 -2,70 46,26 1.302,70

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
RTALB0,000,00000,000,00 0 A/D
RTALB0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar59.665.53434.560.57123.621.25514.876.248
Nakit ve Nakit Benzerleri23.056.57812.378.781841.659632.905
Finansal Yatırımlar9.543.9940040.988
Ticari Alacaklar9.422.8006.756.1816.804.8187.471.647
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.178.3559.559.8059.312.652225.161
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar3.859.2742.964.7563.686.9323.809.273
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.604.5332.901.0482.975.1942.696.274
(Ara Toplam)59.665.53434.560.57123.621.25514.876.248
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar67.644.23263.599.75358.386.83256.246.735
Ticari Alacaklar00373.880364.068
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.08104.0812.450
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar32.080.833022.891.27622.268.922
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18.779.246018.411.83718.474.558
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar15.157.076015.116.11111.901.542
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar497.6420540.996610.157
Ertelenmiş Vergi Varlığı658.84001.048.651699.562
Diğer Duran Varlıklar466.51463.599.75301.925.476
TOPLAM VARLIKLAR127.309.76698.160.32482.008.08771.122.983
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler23.679.0167.808.4721.601.9062.796.671
Finansal Borçlar9.684.1676.108.84888.2910
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.096.4011.464.7511.166.1522.143.503
Diğer Borçlar186.69142.131135.50386.375
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)10.585.69048.41523.58279.400
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü928.920000
Borç Karşılıkları63.01759.01462.64266.166
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler134.13085.313125.736421.227
(Ara Toplam)23.679.0167.808.4721.601.9062.796.671
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.633.2123.657.0963.246.8053.382.685
Finansal Borçlar03.423.61200
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar4.415.62803.086.7973.086.797
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar217.584233.484160.008295.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar98.997.53886.694.75677.159.37664.943.627
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar97.122.35286.628.42677.159.37664.943.627
Ödenmiş Sermaye41.000.00036.100.00036.100.00023.600.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.399.7071.399.7071.399.7071.399.707
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları30.827.87826.405.02826.405.02826.405.028
Dönem Net Kar/Zararı8.972.6154.422.8505.099.2385.486.702
Diğer Özsermaye Kalemleri14.922.15218.300.8418.155.4038.052.190
Azınlık Payları1.875.18666.33000
TOPLAM KAYNAKLAR127.309.76698.160.32482.008.08771.122.983
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri22.856.18716.766.00712.604.9609.098.447
Satışların Maliyeti (-)-13.838.667-12.487.886-9.254.239-6.659.439
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)9.017.5204.278.1213.350.7212.439.008
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)9.017.5204.278.1213.350.7212.439.008
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-773.681-1.761.870-1.484.203-1.197.431
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.022.190-3.342.866-2.731.042-1.574.983
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-666.139-4.098.520-3.095.073-1.874.784
Diğer Faaliyet Gelirleri1.285.8335.084.9094.734.9714.505.319
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-522.953-2.652.506-2.205.243-2.105.017
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)7.318.390-2.492.732-1.429.869192.112
Net Faaliyet Kar/Zararı6.555.510-4.925.135-3.959.597-2.208.190
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.202.8235.616.7275.074.4624.710.618
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-150.431-1.885.800-1.891.347-1.873.489
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar3.884.1622.637.2632.265.6281.643.274
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı12.254.9443.875.4584.018.8744.672.515
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler55.460280.801272.849315.457
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-648.912-204.399-108.263-59.901
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.052.3923.730.9273.183.1152.837.129
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.661.4923.951.8604.183.4604.928.071
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-880.021620.7241.066.682709.535
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-928.920000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)48.899620.7241.066.682709.535
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI10.781.4714.572.5845.250.1425.637.606
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)10.781.4714.572.5845.250.1425.637.606
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları1.808.856149.734150.904150.904
Ana Ortaklık Payları8.972.6154.422.8505.099.2385.486.702
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri389.8821.502.2381.257.001841.431
Kıdem Tazminatı79.995274.449264.44163.301
Finansman Giderleri-648.912-204.399-108.263-59.901
Yurtiçi Satışlar11.853.08615.969.04411.893.2228.520.786
Yurtdışı Satışlar11.124.274479.194477.910447.395
Net Yabancı Para Pozisyonu7.195.350-116.674360.8862.084.539
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu4.559.384-539.206191.326167.011
Net YPP (Hedge Dahil)7.195.350-116.674360.8862.084.539

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
RTALB 32,9 A/D A/D 39,0 13,9 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
RTALB 32,92 0,08 0,08 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi