SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.953 1.945 0,40
VIOP 2.158 2.150 0,38
USD/TRY 13,6130 13,4770 1,01
BIST BANKS 1.721 1.725 -0,27
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
GOLD 1.833,76 1.847,51 -0,74
BRENT 88,46 87,18 1,47

RTA laboratuvarlari Hisse Senedi | RTALB

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 19,42 25,2 5,78
Hacim Hareketi (Milyon TL) 14,7 288,9 274,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,1 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı RTA laboratuvarlari
Kuruluş 13.05.1996
Faal Alanı
Telefon (0262)6485300
Faks (0262)67510677
Adres Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / Kocaeli - TURKEY

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar299,6211,5
Ödenmiş Sermaye43,041,0
Net Kâr101,461,2

Cari Değerler

F/K 7,4
FD/FAVÖK 6,4
PD/DD 2,8
FD/Satışlar 2,2
Yabancı Oranı (%) 2,85
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,7 / 9,5
Piyasa Değeri 837,5 mnTL
Net Borç -23,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,36 -3,32 -5,85 -11,97
USD -0,46 -3,17 -18,17 -13,07
Göreceli -1,43 -1,59 -8,45 -15,93

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
RTALBAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
RTALBAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar323.087.458222.303.710194.042.937142.975.224
Nakit ve Nakit Benzerleri70.120.65752.487.1064.827.56617.464.181
Finansal Yatırımlar270.184263.607867.567916.796
Ticari Alacaklar125.836.65496.746.346104.292.80073.833.318
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar46.103.0786.769.06830.919.6593.044.885
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar46.242.99738.055.92927.775.72517.982.634
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar27.513.88820.981.65418.359.62022.733.410
(Ara Toplam)316.087.458215.303.710187.042.937135.975.224
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar7.000.0007.000.0007.000.0007.000.000
Duran Varlıklar177.979.249161.739.174125.023.903113.549.715
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.2546.2546.25446.053
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar685.000685.000685.000685.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar114.462.453101.115.39868.808.20559.680.837
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17.059.50017.059.50017.059.50017.000.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları601.819691.482781.148956.661
Maddi Duran Varlıklar43.103.25439.608.17633.854.43730.442.659
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar619.547648.760709.781760.207
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.441.4221.923.1443.119.5782.411.876
Diğer Duran Varlıklar01.46001.566.422
TOPLAM VARLIKLAR501.066.707384.042.884319.066.840256.524.939
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler171.346.233143.164.872116.527.39282.514.463
Finansal Borçlar46.596.69341.185.43640.198.70222.321.968
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar83.152.83232.281.97850.085.60423.556.550
Diğer Borçlar5.482.09443.017.0017.261.7096.293.416
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)18.368.86215.118.67814.457.17517.726.656
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17.135.60510.810.8774.142.71911.518.897
Borç Karşılıkları177.984177.984134.646723.657
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler432.163572.918246.837373.319
(Ara Toplam)171.346.233143.164.872116.527.39282.514.463
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.144.8621.221.9026.001.8726.204.278
Finansal Borçlar661.292738.487885.8101.164.091
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar004.736.6884.736.688
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar483.570483.415379.374303.499
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar328.575.612239.656.110196.537.576167.806.198
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar299.566.633211.461.080174.749.853150.274.978
Ödenmiş Sermaye42.970.21441.000.00041.000.00041.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri06.930.9816.930.9816.930.981
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.450.6382.450.6381.670.1851.670.185
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları90.710.18890.710.18891.490.64130.557.400
Dönem Net Kar/Zararı101.382.08061.198.20724.480.92860.933.241
Diğer Özsermaye Kalemleri62.053.5139.171.0669.177.1189.183.171
Azınlık Payları29.008.97928.195.03021.787.72317.531.220
TOPLAM KAYNAKLAR501.066.707384.042.884319.066.840256.524.939
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri266.111.937154.145.37859.306.345230.441.888
Satışların Maliyeti (-)-141.224.821-73.641.149-25.945.299-119.539.151
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)124.887.11680.504.22933.361.046110.902.737
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)124.887.11680.504.22933.361.046110.902.737
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-11.536.087-5.214.867-2.435.370-20.388.421
Genel Yönetim Giderleri (-)-18.117.004-10.503.854-5.249.751-11.247.194
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-7.146.417-4.680.909-1.063.128-5.258.354
Diğer Faaliyet Gelirleri22.564.44816.286.3297.199.37916.351.569
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-18.241.386-16.250.737-7.584.853-41.037.115
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)92.410.67060.140.19124.227.32349.323.222
Net Faaliyet Kar/Zararı88.087.60860.104.59924.612.79774.008.768
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler7.256.3283.914.8691.592.14911.843.541
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-758.708-495.535-286.112-3.363.054
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar33.287.66919.946.6669.133.42131.462.919
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı132.195.95983.506.19134.666.78189.266.628
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.679.9104.399.938-5.179.8383.766.957
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.112.471-4.947.0032.483.097-5.044.594
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler6.497.6203.419.3341.306.0378.480.487
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)130.763.39882.959.12631.970.04087.988.991
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-18.106.059-11.299.609-3.435.109-9.590.862
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-17.135.605-10.810.877-4.142.811-11.518.897
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-970.454-488.732707.7021.928.035
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI112.657.33971.659.51728.534.93178.398.129
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)112.657.33971.659.51728.534.93178.398.129
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları11.275.25910.461.3104.054.00317.464.890
Ana Ortaklık Payları101.382.08061.198.20724.480.92860.933.239
Hisse Başına Kazanç0100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Dipnot
Amortisman Giderleri3.227.8152.002.1671.003.4692.028.468
Kıdem Tazminatı159.723179.91675.875263.811
Finansman Giderleri-6.112.471-4.947.0032.483.097-5.044.594
Yurtiçi Satışlar180.674.52385.302.74630.865.318113.943.477
Yurtdışı Satışlar93.672.52673.822.14627.222.597105.204.309
Net Yabancı Para Pozisyonu13.170.1077.372.010542.3455.223.868
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu13.170.10712.930.492542.345-1.790.410
Net YPP (Hedge Dahil)13.170.10712.930.492542.3455.223.868
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-3.277.36329.241.726-24.449.5949.370.436
Düzeltme Öncesi Kar112.657.33971.659.51728.534.93178.398.129
Düzeltmeler:-52.343.930-43.678.090-3.481.9376.113.108
Amortisman & İtfa Payları3.227.8152.002.1671.003.4692.028.468
Karşılıklardaki Değişim-365.602-365.757-513.136747.370
Diğer Gelir/ Gider-55.206.143-45.314.500-3.972.2703.337.270
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)60.313.40927.981.42725.052.99484.511.237
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-52.071.87512.779.196-37.983.599-67.124.699
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)8.241.53440.760.623-12.930.60517.386.538
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-11.518.897-11.518.897-11.518.989-8.016.102
Sabit Sermaye Yatırımları-15.392.908-10.791.058-4.189.308-16.415.606
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit4.134.1411.755.387400.331138.773
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-11.258.767-9.035.671-3.788.977-16.276.833
Serbest Nakit Akım-14.536.13020.206.055-28.238.571-6.906.397
Finansal Borçlardaki Değişim24.216.04018.770.97617.820.66312.968.897
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı47.915.628000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-4.939.062-3.954.106-2.218.707-977.100
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit67.192.60614.816.87015.601.95611.991.797
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış52.656.47635.022.925-12.636.6155.085.400
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim52.656.47635.022.925-12.636.6155.085.400
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler17.464.18117.464.18117.464.18112.378.781
Dönem Sonu Nakit70.120.65752.487.1064.827.56617.464.181

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
RTALB 19,5 7,4 6,4 2,2 2,8 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
RTALB 19,49 2,96 2,85 -10,88 -0,11
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi