SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.444 2.405 1,60
VIOP 2.656 2.609 1,78
USD/TRY 16,7545 16,6984 0,34
BIST BANKS 1.976 1.942 1,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.813 12.784 0,23
GOLD 1.811,54 1.807,27 0,24
BRENT 111,48 109,03 2,25

Rainbow Polikarbonat Hisse Senedi | RNPOL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 12,6 16,12 3,52
Hacim Hareketi (Milyon TL) 6,4 53,8 47,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Rainbow Polikarbonat
Kuruluş 09.06.1995
Faal Alanı Polikarbonat levha
Telefon (0352)3222223
Faks (0352)3222322
Adres Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde No: 33 Melikgazi / Kayseri

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar176,5173,4
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr2,814,3

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK 0,0
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 0,18
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,2 / 2,2
Piyasa Değeri -
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 0,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,08 -1,42 -13,20 6,91
USD - - - -
Göreceli -1,50 3,03 -9,53 -18,73

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
RNPOLAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
RNPOLAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar329.543.510220.727.032146.440.876130.939.856
Nakit ve Nakit Benzerleri34.361.25544.972.9955.622.87111.479.255
Finansal Yatırımlar32.645.073000
Ticari Alacaklar119.277.70184.366.24870.946.05872.024.646
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar242.210340.05400
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar121.959.86269.117.57151.010.97023.064.500
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar21.057.40921.930.16418.860.97724.371.455
(Ara Toplam)329.543.510220.727.032146.440.876130.939.856
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar53.550.87653.747.90953.172.13152.593.891
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.445.6223.347.2263.091.3482.427.295
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.125.0001.125.0001.125.0001.125.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları41.50847.43853.36859.298
Maddi Duran Varlıklar48.767.98649.052.93948.770.61548.847.039
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar170.760175.306131.800135.259
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR383.094.386274.474.941199.613.007183.533.747
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler168.636.97574.903.920105.973.81879.391.996
Finansal Borçlar137.108.16654.310.11580.659.70650.004.857
Diğer Finansal Yükümlülükler130.654109.08028.09252.101
Ticari Borçlar19.710.9829.141.3829.667.68011.591.162
Diğer Borçlar1.173.159126.5632.060.9372.897.337
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)8.276.16310.435.63912.978.7640
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.078.340000
Borç Karşılıkları241.115189.572226.205250.218
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler918.396591.569352.43414.596.321
(Ara Toplam)168.636.97574.903.920105.973.81879.391.996
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler37.954.47026.148.17217.134.59933.854.187
Finansal Borçlar33.682.19621.603.71212.227.73229.234.489
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar841.482764.894926.6161.072.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.430.7923.779.5663.980.2513.547.304
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar176.502.941173.422.84976.504.59070.287.564
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar176.502.941173.422.84976.504.59070.287.564
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.657.5141.332.677417.955417.955
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları27.904.33814.946.00816.037.64316.037.643
Dönem Net Kar/Zararı2.848.36914.283.16716.072.7699.858.321
Diğer Özsermaye Kalemleri113.092.720112.860.99723.976.22323.973.645
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR383.094.386274.474.941199.613.007183.533.747
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri90.271.939203.446.033139.106.65090.202.610
Satışların Maliyeti (-)-80.055.248-154.965.464-110.292.997-72.366.212
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)10.216.69148.480.56928.813.65317.836.398
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)10.216.69148.480.56928.813.65317.836.398
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.414.825-2.306.636-1.436.992-1.013.952
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.277.303-8.619.345-2.481.702-1.473.030
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri5.914.37235.478.57811.357.67210.200.071
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-7.485.122-17.822.090-4.643.922-3.201.028
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.953.81355.211.07631.608.70922.348.459
Net Faaliyet Kar/Zararı6.524.56337.554.58824.894.95915.349.416
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler622.133000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler345.498-906.933-27.475-117.426
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı5.921.44454.304.14331.581.23422.231.033
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.985.8253.480.5452.844.7512.578.161
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.086.477-39.345.219-12.629.192-11.658.591
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler967.631-906.933-27.475-117.426
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.820.79218.439.46921.796.79313.150.603
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-972.423-4.156.302-5.724.024-3.292.282
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.078.340-4.009.571-5.325.774-3.326.252
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)105.917-146.731-398.25033.970
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.848.36914.283.16716.072.7699.858.321
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.848.36914.283.16716.072.7699.858.321
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.848.36914.283.16716.072.7699.858.321
Hisse Başına Kazanç008049
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri454.8411.421.442961.282512.729
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-5.086.477-39.345.219-12.629.192-11.658.591
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-12.791.18649.621.187-8.676.658-1.117.743
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-12.791.18649.621.187-8.676.658-1.117.743
Net YPP (Hedge Dahil)-12.791.18649.621.187-8.676.658-1.117.743
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-72.705.364-42.832.149-13.208.9285.908.799
Düzeltme Öncesi Kar2.848.36914.283.16716.072.7699.858.321
Düzeltmeler:465.92113.948.5301.435.986112.860
Amortisman & İtfa Payları454.8411.421.442961.282512.729
Karşılıklardaki Değişim128.1318.76083.713287.232
Diğer Gelir/ Gider-117.05112.518.328390.991-687.101
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)3.314.29028.231.69717.508.7559.971.181
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-75.734.025-69.642.511-30.717.683-4.062.382
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-72.419.735-41.410.814-13.208.9285.908.799
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-285.629-1.421.33500
Sabit Sermaye Yatırımları-159.412-24.808.013-11.894.495-11.531.756
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-32.645.073000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-32.804.485-24.808.013-11.894.495-11.531.756
Serbest Nakit Akım-105.509.849-67.640.162-25.103.423-5.622.957
Finansal Borçlardaki Değişim94.898.1099.811.898-26.925.035-30.735
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı099.000.00000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit00013.331.688
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit94.898.109108.811.898-26.925.03513.300.953
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-10.611.74041.171.736-52.028.4587.677.996
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0053.850.0700
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-10.611.74041.171.7361.821.6127.677.996
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler44.972.9953.801.2593.801.2593.801.259
Dönem Sonu Nakit34.361.25544.972.9955.622.87111.479.255

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
RNPOL 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
RNPOL 13,15 0,03 0,18 15,24 0,15
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi