SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 10.771 10.740 0,29
VIOP 11.750 11.725 0,21
USD/TRY 32,8221 32,8097 0,04
BIST BANKS 15.552 15.272 1,83
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.164 18.254 -0,50
GOLD 2.322,05 2.360,00 -1,61
BRENT 85,02 85,71 -0,81

Rönesans GYO Hisse Senedi | RGYAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 113 148,5 35,5
Hacim Hareketi (Milyon TL) 87,0 4.723,2 4.636,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Rönesans GYO
Kuruluş 02.06.2006
Faal Alanı Rönesans Gayrimenkul’ün mevcut portföyünde, hâlihazırda faaliyette olan 12 alışveriş merkezi, 4 ofis, 1 konut, 1 okul, devam etmekte olan 1 konut projesi ve geliştirmeye müsait 2 arsa olmak üzere toplam 21 gayrimenkul bulunmaktadır.Toplamda 1.500.000 m² toplam inşaat alanı ve 740.000 m² brüt kiralanabilir alanı ile hizmet vermektedir.
Telefon (0312)8401000
Faks (0312)4425816
Adres Merkez Adresi: Atatürk Bulvarı No: 144 ? 146 Çankaya Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar67.324,864.086,2
Ödenmiş Sermaye303,7303,7
Net Kâr3.238,618.284,6

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 2,4
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 12,04
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 18,1 / 18,1
Piyasa Değeri 43.824,4 mnTL
Net Borç 18.205,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 9,5

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,53 0,99 8,52 -
USD 0,88 0,01 6,34 -
Göreceli 1,24 -1,83 9,80 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
RGYASAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
RGYASAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar2.199.918.0002.964.036.00007.220.810.000
Nakit ve Nakit Benzerleri1.279.844.0001.838.205.00001.788.710.000
Finansal Yatırımlar054.003.00004.386.970.000
Ticari Alacaklar466.189.000466.115.0000364.491.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.412.0002.485.00005.381.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.661.0001.470.00000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar449.812.000601.758.0000675.258.000
(Ara Toplam)2.199.918.0002.964.036.00007.220.810.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar96.102.251.00093.405.028.000069.204.699.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.373.0002.573.00005.622.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13.228.494.00012.830.153.00008.931.776.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller80.168.277.00077.834.385.000059.764.429.000
Stoklar1.506.320.0001.444.500.00000
Kullanım Hakkı Varlıkları206.544.000206.568.0000166.629.000
Maddi Duran Varlıklar89.834.00094.823.0000104.019.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.614.0001.690.00001.279.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı882.156.000969.950.0000211.145.000
Diğer Duran Varlıklar16.639.00020.386.000019.800.000
TOPLAM VARLIKLAR98.302.169.00096.369.064.000076.425.509.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler6.871.051.0006.125.610.000016.936.253.000
Finansal Borçlar4.347.901.0003.579.531.000016.317.242.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar358.590.000521.936.0000396.300.000
Diğer Borçlar1.850.488.0001.463.202.0000148.987.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü56.743.000104.685.00000
Borç Karşılıkları33.863.00030.037.000015.504.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler223.466.000426.219.000058.220.000
(Ara Toplam)6.871.051.0006.125.610.000016.936.253.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler24.106.311.00026.157.220.000022.077.315.000
Finansal Borçlar15.137.242.00018.498.581.000010.674.504.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar44.091.00046.556.000059.127.000
Diğer Borçlar1.440.706.0002.078.333.00002.939.213.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)4.096.0005.878.00000
Uzun vadeli karşılıklar115.457.00097.673.000017.270.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü7.364.719.0005.430.199.00008.384.835.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0002.366.000
Özkaynaklar67.324.807.00064.086.234.000037.411.941.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar67.324.807.00064.086.234.000037.411.941.000
Ödenmiş Sermaye303.717.000303.717.0000303.717.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0005.605.159.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler518.735.000518.735.0000455.922.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları53.399.995.00032.355.894.000013.551.296.000
Dönem Net Kar/Zararı3.238.573.00021.044.101.000014.569.592.000
Diğer Özsermaye Kalemleri9.863.787.0009.863.787.00002.926.255.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR98.302.169.00096.369.064.000076.425.509.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.496.455.0005.010.863.0001.491.987.0004.201.418.000
Satışların Maliyeti (-)-400.923.000-1.842.067.000-467.286.000-1.581.081.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.095.532.0003.168.796.0001.024.701.0002.620.337.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.095.532.0003.168.796.0001.024.701.0002.620.337.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-15.703.000-38.927.000-4.793.000-27.003.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-67.260.000-162.590.000-53.733.000-104.117.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.046.508.00010.294.328.0003.129.624.00010.970.388.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-173.508.000-1.122.752.000-836.977.000-1.311.155.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.885.569.00012.138.855.0003.258.822.00012.148.450.000
Net Faaliyet Kar/Zararı1.012.569.0002.967.279.000966.175.0002.489.217.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler546.000375.0000178.461.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-7.105.000-32.453.0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar398.342.0002.219.062.000657.703.0001.827.297.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı4.284.457.00014.351.187.0003.884.072.00014.154.208.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler142.342.00010.691.852.00014.607.0002.587.101.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)890.831.000-10.935.179.000-61.709.0001.373.318.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler546.000-6.730.000-32.453.000178.461.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.317.630.00014.107.860.0003.836.970.00018.114.627.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.079.057.0004.176.696.000-959.989.000-3.545.035.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-56.743.000-121.062.0000-30.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-2.022.314.0004.297.758.000-959.989.000-3.545.005.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI3.238.573.00018.284.556.0002.876.981.00014.569.592.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)3.238.573.00018.284.556.0002.876.981.00014.569.592.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları3.238.573.00018.284.556.0002.876.981.00014.569.592.000
Hisse Başına Kazanç060048
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri2.402.00030.800.0002.884.00020.029.000
Kıdem Tazminatı0103.373.00006.904.000
Finansman Giderleri890.831.000-10.935.179.000-61.709.0001.373.318.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-18.692.371.000-20.264.038.0000-20.110.462.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-19.021.333.000-20.621.149.0000-20.051.568.000
Net YPP (Hedge Dahil)-19.021.333.000-20.621.149.0000-20.110.462.000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit3.950.374.00023.996.768.0003.490.970.0009.927.767.000
Düzeltme Öncesi Kar3.238.573.00018.284.556.0002.876.981.00014.569.592.000
Düzeltmeler:1.557.799.0006.709.644.000567.449.000-4.990.809.000
Amortisman & İtfa Payları2.402.00030.800.0002.884.00020.029.000
Karşılıklardaki Değişim39.834.000127.026.0008.781.00014.472.000
Diğer Gelir/ Gider1.515.563.0006.551.818.000555.784.000-5.025.310.000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)4.796.372.00024.994.200.0003.444.430.0009.578.784.000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-825.423.000-970.391.00051.093.000354.460.000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)3.970.949.00024.023.807.0003.495.523.0009.933.245.000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-20.575.000-27.039.000-4.553.000-5.479.000
Sabit Sermaye Yatırımları-767.000-3.895.000-287.000-58.347.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit232.167.000-463.277.000826.356.000-1.595.261.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit231.400.000-467.172.000826.069.000-1.653.608.000
Serbest Nakit Akım4.181.774.00023.529.596.0004.317.039.0008.274.160.000
Finansal Borçlardaki Değişim-923.707.000-926.623.000-354.851.000-492.617.000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-850.847.000-2.303.540.000-728.845.000-2.209.688.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-1.774.554.000-2.754.338.000-1.083.696.000-2.501.665.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış2.407.220.00020.775.258.0003.233.343.0005.772.495.000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi-2.965.581.0000-2.315.126.0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0-20.966.362.0000-8.212.159.000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-558.361.000-191.104.000918.217.000-2.439.664.000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler1.838.205.0001.788.710.0002.058.218.0004.228.374.000
Dönem Sonu Nakit1.279.844.0001.597.606.0002.976.435.0001.788.710.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
RGYAS 132,4 2,4 A/D A/D 0,7 3/2024
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
RGYAS 132,40 11,71 12,04 33,73 0,36
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi