SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.124 1.120 0,41
VIOP 1.263 1.257 0,47
USD/TRY 7,6582 7,6254 0,43
BIST BANKA 1.153 1.142 0,93
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.469 12.607 -1,09
ALTIN 1.861,75 1.867,86 -0,33
BRENT 41,83 41,94 -0,26

Ral Yatırım Holding Hisse Senedi | RALYH

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,4384 9,232 4,7935
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,5 38,5 38,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ral Yatırım Holding
Kuruluş 04.11.1976
Faal Alanı Pamuklu dokuma üretim ve ticareti.
Telefon (0212)5274284
Faks (0212)5204282
Adres Alemdar Mah. Bab-ı Ali Cad. Seyhan İşhanı No:22 K:4 Fatih- İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar25,622,5
Ödenmiş Sermaye21,021,0
Net Kâr4,10,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 12,1
FD/Satışlar 4,9
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,1 / 0,3
Piyasa Değeri 310,0 mnTL
Net Borç -5,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,41 -6,82 -8,38 87,79
USD 1,87 -7,06 -10,92 47,60
Göreceli 0,00 -7,83 -10,43 91,13

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
RALYH25.05.19971,540,100010,0010,00 20.800 A/D
RALYH25.05.19971,540,100010,0010,0020.800A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar52.604.53346.325.82221.678.23820.284.829
Nakit ve Nakit Benzerleri9.476.868352.370698.447103.499
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar12.863.3517.737.6484.849.7535.145.361
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar11.455.59118.154.61913.484.49513.985.256
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar10.336.94412.882.442242.1780
Stoklar1.141.300683.852383.4791.400
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar7.330.4796.514.8912.019.8861.049.313
(Ara Toplam)52.604.53346.325.82221.678.23820.284.829
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar7.702.8546.664.3166.205.8325.101.339
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar32.39030.1097.4941.400
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar4.294.2314.315.3254.240.8434.328.776
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar43.13045.73348.33647.350
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.081.131993.316891.159723.501
Diğer Duran Varlıklar2.251.9721.279.8331.018.000312
TOPLAM VARLIKLAR60.307.38752.990.13827.884.07025.386.168
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler31.263.97628.468.7865.383.4842.395.922
Finansal Borçlar1.912.3101.270.817803.852123.293
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar24.184.24522.348.0362.613.029910.588
Diğer Borçlar4.624.0272.124.8301.423.2141.126.881
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü120.2690281.24057.919
Borç Karşılıkları84.82285.20088.99715.008
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler338.3032.639.903173.152162.233
(Ara Toplam)31.263.97628.468.7865.383.4842.395.922
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.443.8542.065.7271.003.4121.805.461
Finansal Borçlar1.976.091819.350818.7171.345.705
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar78.987103.60449.53245.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.388.7761.142.773135.163414.544
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar25.599.55722.455.62521.497.17421.184.785
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar25.599.55722.455.62521.497.17421.184.785
Ödenmiş Sermaye21.000.00021.000.00021.000.00021.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri316.70200316.702
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler69.85269.85269.85269.852
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-37.587.005-37.587.005-37.864.614-37.864.614
Dönem Net Kar/Zararı4.056.154910.901277.609-183.678
Diğer Özsermaye Kalemleri37.743.85438.061.87738.014.32737.846.523
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR60.307.38752.990.13827.884.07025.386.168
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri60.974.87420.569.2593.622.5082.653.340
Satışların Maliyeti (-)-56.098.091-19.117.954-3.121.070-2.271.002
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.876.7831.451.305501.438382.338
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.876.7831.451.305501.438382.338
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-627.396-332.886-1.866.428-1.455.672
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.517.2901.089.510548.820332.624
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.296.739-696.596-426.392-398.479
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.469.9381.511.333-1.242.562-1.139.189
Net Faaliyet Kar/Zararı4.249.3871.118.419-1.364.990-1.073.334
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı4.469.9381.511.333-1.242.562-1.139.189
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.166.679410.3352.051.7081.528.400
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-395.629-104.762-444.513-262.124
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.240.9881.816.906364.633127.087
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.184.834-906.005-87.024-310.765
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-120.2690-281.240-57.919
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.064.565-906.005194.216-252.846
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.056.154910.901277.609-183.678
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.056.154910.901277.609-183.678
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları4.056.154910.901277.609-183.678
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri183.58290.537369.911279.565
Kıdem Tazminatı27.27053.7421.769-2.584
Finansman Giderleri-395.629-104.762-444.513-262.124
Yurtiçi Satışlar02.867.9913.484.3492.515.180
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu1.363.2046111.127.4871.127.487
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.363.2046111.127.4871.127.487
Net YPP (Hedge Dahil)1.363.2046111.127.4871.127.487

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
RALYH 4,9 A/D A/D 4,9 12,1 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi