SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.542 1.538 0,26
VIOP 1.631 1.625 0,37
USD/TRY 7,5320 7,5113 0,28
BIST BANKA 1.408 1.417 -0,62
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.921 14.056 -0,97
ALTIN 1.698,21 1.697,41 0,05
BRENT 69,54 66,74 4,20

Ral Yatırım Holding Hisse Senedi | RALYH

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,1 5,04 0,94
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,7 10,9 10,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ral Yatırım Holding
Kuruluş 04.11.1976
Faal Alanı Pamuklu dokuma üretim ve ticareti.
Telefon (0212)5274284
Faks (0212)5204282
Adres Alemdar Mah. Bab-ı Ali Cad. Seyhan İşhanı No:22 K:4 Fatih- İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar73,665,9
Ödenmiş Sermaye63,063,0
Net Kâr4,9-2,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 4,0
FD/Satışlar 3,2
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,6
Piyasa Değeri 260,8 mnTL
Net Borç 5,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,49 0,98 -6,97 -6,76
USD -0,18 -0,90 -11,54 -7,87
Göreceli 0,23 -3,65 -8,81 -10,71

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
RALYH25.05.19971,540,100010,0010,00 20.800 A/D
RALYH25.05.19971,540,100010,0010,0020.800A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar76.113.19865.216.81152.604.53346.325.822
Nakit ve Nakit Benzerleri11.835.0768.494.8779.476.868352.370
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar7.350.54019.478.26712.863.3517.737.648
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar23.459.1385.472.38611.455.59118.154.619
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar15.848.03810.949.11510.336.94412.882.442
Stoklar1.499.6301.429.2611.141.300683.852
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar16.120.77619.392.9057.330.4796.514.891
(Ara Toplam)76.113.19865.216.81152.604.53346.325.822
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar75.773.28172.375.3107.702.8546.664.316
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.149.0314.153.41632.39030.109
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar3.956.5632.887.05500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller48.522.03748.522.03700
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar12.505.23912.215.8644.294.2314.315.325
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar40.84144.30943.13045.733
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.693.9172.687.8031.081.131993.316
Diğer Duran Varlıklar2.905.6531.864.8262.251.9721.279.833
TOPLAM VARLIKLAR151.886.479137.592.12160.307.38752.990.138
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler63.479.29056.488.67731.263.97628.468.786
Finansal Borçlar6.636.8904.938.4951.912.3101.270.817
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar38.923.76231.868.78224.184.24522.348.036
Diğer Borçlar12.754.15713.024.3774.624.0272.124.830
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.115.724000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü72.420195.073120.2690
Borç Karşılıkları474.046194.27584.82285.200
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.502.2916.267.675338.3032.639.903
(Ara Toplam)63.479.29056.488.67731.263.97628.468.786
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler14.772.68415.248.1393.443.8542.065.727
Finansal Borçlar5.304.1148.737.9991.976.091819.350
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar202.754264.84878.987103.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü8.263.2966.245.2921.388.7761.142.773
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.002.520000
Özkaynaklar73.634.50565.855.30525.599.55722.455.625
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar73.634.50565.855.30525.599.55722.455.625
Ödenmiş Sermaye63.000.00063.000.00021.000.00021.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri426.377426.377316.702316.702
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler69.85269.85269.85269.852
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-40.251.256-40.251.256-37.587.005-37.587.005
Dönem Net Kar/Zararı4.871.778-2.817.2804.056.154910.901
Diğer Özsermaye Kalemleri45.517.75445.427.61237.743.85437.745.175
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR151.886.479137.592.12160.307.38752.990.138
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri122.130.78482.550.97560.974.87420.569.259
Satışların Maliyeti (-)-106.651.342-78.255.905-56.098.091-19.117.954
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)15.479.4424.295.0704.876.7831.451.305
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)15.479.4424.295.0704.876.7831.451.305
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.753.076-3.834.648-627.396-332.886
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.348.7474.847.9631.517.2901.089.510
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.392.591-4.017.786-1.296.739-696.596
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)9.682.5221.290.5994.469.9381.511.333
Net Faaliyet Kar/Zararı10.726.366460.4224.249.3871.118.419
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.205.315000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-5.778433.90200
Diğer Gelir ve Giderler0-152.96300
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı10.882.0591.571.5384.469.9381.511.333
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler777.147148.8161.166.679410.335
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.371.992-1.151.891-395.629-104.762
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.199.537280.93900
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.287.214568.4635.240.9881.816.906
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-4.415.436-3.385.743-1.184.834-906.005
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-218.047-182.894-120.2690
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-4.197.389-3.202.849-1.064.565-906.005
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.871.778-2.817.2804.056.154910.901
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.871.778-2.817.2804.056.154910.901
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları4.871.778-2.817.2804.056.154910.901
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.490.1581.160.542183.58290.537
Kıdem Tazminatı69.001102.93327.27053.742
Finansman Giderleri-2.371.992-1.151.891-395.629-104.762
Yurtiçi Satışlar122.130.78482.550.97502.867.991
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu1.462.4901.554.8901.363.2041.298.211
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.462.4901.554.8901.363.2041.298.211
Net YPP (Hedge Dahil)1.462.4901.554.8901.363.2041.298.211

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
RALYH 4,1 A/D A/D 3,2 4,0 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi