SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.402 1.402 0,00
VIOP 1.512 1.512 0,00
USD/TRY 8,6617 8,6400 0,25
BIST BANKS 1.210 1.210 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.456 15.636 -1,15
GOLD 1.776,03 1.778,97 -0,17
BRENT 75,18 75,19 -0,01

Ral Yatırım Holding Hisse Senedi | RALYH

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,01 4,11 1,1
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 2,7 2,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ral Yatırım Holding
Kuruluş 04.11.1976
Faal Alanı Pamuklu dokuma üretim ve ticareti.
Telefon (0212)5274284
Faks (0212)5204282
Adres Alemdar Mah. Bab-ı Ali Cad. Seyhan İşhanı No:22 K:4 Fatih- İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar73,873,6
Ödenmiş Sermaye63,063,0
Net Kâr0,24,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 20,6
PD/DD 2,8
FD/Satışlar 1,8
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,6
Piyasa Değeri 208,5 mnTL
Net Borç 15,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 4,42 -9,56 -25,45
USD 1,28 3,33 -11,97 -35,82
Göreceli 0,53 6,57 -6,35 -21,49

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
RALYH25.05.19971,540,100010,0010,00 20.800 A/D
RALYH25.05.19971,540,100010,0010,0020.800A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar90.153.33176.113.19865.216.81152.604.533
Nakit ve Nakit Benzerleri786.60911.835.0768.494.8779.476.868
Finansal Yatırımlar1.507.770000
Ticari Alacaklar14.779.7717.350.54019.478.26712.863.351
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.802.97523.459.1385.472.38611.455.591
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar35.998.63615.848.03810.949.11510.336.944
Stoklar1.516.4581.499.6301.429.2611.141.300
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar28.761.11216.120.77619.392.9057.330.479
(Ara Toplam)90.153.33176.113.19865.216.81152.604.533
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar67.194.94975.918.04272.375.3107.702.854
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar206.6784.149.0314.153.41632.390
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar4.109.8043.956.5632.887.0550
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller46.951.81948.522.03748.522.0370
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar12.136.84012.505.23912.215.8644.294.231
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar37.94640.84144.30943.130
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.742.7983.838.6782.687.8031.081.131
Diğer Duran Varlıklar9.0642.905.6531.864.8262.251.972
TOPLAM VARLIKLAR157.348.280152.031.240137.592.12160.307.387
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler70.277.14463.479.29056.488.67731.263.976
Finansal Borçlar12.556.2166.636.8904.938.4951.912.310
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar48.384.66238.923.76231.868.78224.184.245
Diğer Borçlar3.742.71012.754.15713.024.3774.624.027
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)01.115.72400
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü894.58872.420195.073120.269
Borç Karşılıkları480.906474.046194.27584.822
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.218.0623.502.2916.267.675338.303
(Ara Toplam)70.277.14463.479.29056.488.67731.263.976
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler13.275.96614.917.44415.248.1393.443.854
Finansal Borçlar5.124.2445.304.1148.737.9991.976.091
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar269.017202.754264.84878.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü7.453.3398.408.0566.245.2921.388.776
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler429.3661.002.52000
Özkaynaklar73.795.17073.634.50665.855.30525.599.557
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar73.795.17073.634.50665.855.30525.599.557
Ödenmiş Sermaye63.000.00063.000.00063.000.00021.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00426.377316.702
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler69.85269.85269.85269.852
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-36.508.128-41.379.907-40.251.256-37.587.005
Dönem Net Kar/Zararı191.6464.871.779-2.817.2804.056.154
Diğer Özsermaye Kalemleri47.041.80047.072.78245.427.61237.743.854
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR157.348.280152.031.240137.592.12160.307.387
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri25.405.389122.130.78482.550.97560.974.874
Satışların Maliyeti (-)-25.089.344-106.651.342-78.255.905-56.098.091
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)316.04515.479.4424.295.0704.876.783
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)316.04515.479.4424.295.0704.876.783
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-847.435-4.753.076-3.834.648-627.396
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.808.6243.348.7474.847.9631.517.290
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.058.480-4.392.591-4.017.786-1.296.739
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)218.7549.682.5221.290.5994.469.938
Net Faaliyet Kar/Zararı-531.39010.726.366460.4224.249.387
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler193.3991.205.31500
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-5.778433.9020
Diğer Gelir ve Giderler00-152.9630
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı412.15310.882.0591.571.5384.469.938
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler86.689777.147148.8161.166.679
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-353.066-2.371.992-1.151.891-395.629
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler193.3991.199.537280.9390
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)145.7769.287.214568.4635.240.988
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)45.870-4.415.436-3.385.743-1.184.834
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-826.458-218.047-182.894-120.269
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)872.328-4.197.389-3.202.849-1.064.565
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI191.6464.871.778-2.817.2804.056.154
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)191.6464.871.778-2.817.2804.056.154
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları191.6464.871.778-2.817.2804.056.154
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri414.1551.490.1581.160.542183.582
Kıdem Tazminatı10.32069.001102.93327.270
Finansman Giderleri-353.066-2.371.992-1.151.891-395.629
Yurtiçi Satışlar25.405.389122.130.78482.550.9750
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu1.658.8321.462.4941.554.8901.363.204
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.658.8321.462.4941.554.8901.363.204
Net YPP (Hedge Dahil)1.658.8321.462.4941.554.8901.363.204

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
RALYH 3,3 A/D 20,6 1,8 2,8 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi