SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.378 1.378 0,00
VIOP 1.422 1.422 0,00
USD/TRY 8,1085 8,1057 0,03
BIST BANKA 1.069 1.069 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.234 15.215 0,13
ALTIN 1.744,72 1.745,25 -0,03
BRENT 64,03 63,67 0,57

QUA Granite Hisse Senedi | QUAGR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 18,1 21,9 3,8
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 1,2 0,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı QUA Granite
Kuruluş 21.07.2015
Faal Alanı Yurt içinde ve yurt dışında yer ve duvar seramiği, yer ve duvar karosu, vitrifiye ürünleri ve teknik granit üretmek; seramik, vitrifiye, teknik, granit ve karo hammaddeleri ile yapıştırıcıları üretimi, alım satımı, ithalat ve ihracatı yapmak
Telefon (0850)8880708
Faks (0850)4660660
Adres Cumhuriyet Mah, 1955 Sok. No: 1/11, Efeler/Aydın

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar339,5171,2
Ödenmiş Sermaye105,099,6
Net Kâr144,513,7

Cari Değerler

F/K 18,2
FD/FAVÖK 12,5
PD/DD 7,7
FD/Satışlar 4,0
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 2.628,0 mnTL
Net Borç 181,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,99 - - -
USD 10,40 - - -
Göreceli 9,79 - - -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
QUAGRAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
QUAGRAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar432.004.565258.498.110254.630.2550
Nakit ve Nakit Benzerleri20.618.497267.5886.903.5940
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar197.274.76285.401.06994.193.8320
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar57.659.26154.100.82910.332.6430
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar121.319.712103.603.011121.949.5720
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar35.132.33315.125.61321.250.6140
(Ara Toplam)432.004.565258.498.110254.630.2550
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar274.800.052249.679.183262.738.9280
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.817.9716.369.90110.105.1710
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller001.624.9170
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları8.035.89510.838.23100
Maddi Duran Varlıklar215.639.230187.633.133202.720.5260
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar791.569486.726388.7180
Ertelenmiş Vergi Varlığı16.311.94544.350.79647.461.9220
Diğer Duran Varlıklar28.203.442396437.6740
TOPLAM VARLIKLAR706.804.617508.177.293517.369.1830
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler299.051.406292.693.441280.329.8380
Finansal Borçlar140.936.747131.668.07692.766.6770
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar148.059.759113.419.914158.290.4740
Diğer Borçlar542.5432.873.603818.1610
Müşteri Söz. Doğan Yük.2.161.08644.037.74527.989.6110
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.206.101000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.145.170694.103464.9150
(Ara Toplam)299.051.406292.693.441280.329.8380
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler68.217.17244.181.02778.699.1470
Finansal Borçlar61.463.34229.095.58743.715.0270
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.713.20110.810.88026.952.0660
Diğer Borçlar026.1811.191.2480
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.413.2271.863.4051.402.6730
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.627.4022.384.9745.438.1330
Özkaynaklar339.536.039171.302.825158.340.1980
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar339.531.710171.235.796157.794.7040
Ödenmiş Sermaye105.000.00099.600.00070.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.390.6462.724.5311.298.6320
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları26.599.74417.999.72535.166.7500
Dönem Net Kar/Zararı144.518.39613.684.57319.874.1280
Diğer Özsermaye Kalemleri60.022.92437.226.96731.455.1940
Azınlık Payları4.32967.029545.4940
TOPLAM KAYNAKLAR706.804.617508.177.293517.369.1830
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri702.771.654403.815.957331.464.7050
Satışların Maliyeti (-)-440.287.403-302.534.406-211.964.6590
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)262.484.251101.281.551119.500.0460
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)262.484.251101.281.551119.500.0460
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-43.248.552-35.868.660-23.655.5430
Genel Yönetim Giderleri (-)-11.551.927-9.866.009-11.056.8090
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.906.520-1.838.123-1.510.0080
Diğer Faaliyet Gelirleri68.972.12862.457.10379.283.2570
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-60.550.331-50.076.582-90.240.9590
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)214.199.04966.089.28072.319.9840
Net Faaliyet Kar/Zararı205.777.25253.708.75983.277.6860
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler309.4641.469.841430.3500
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-391.863-652.863-8660
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı214.116.65066.906.25872.749.4680
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler35.447.74519.678.69631.027.6600
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-73.039.827-70.214.622-88.698.6940
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-82.399816.978429.4840
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)176.524.56816.370.33215.078.4340
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-32.068.872-3.164.2244.466.1880
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-6.613.679000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-25.455.193-3.164.2244.466.1880
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI144.455.69613.206.10819.544.6220
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)144.455.69613.206.10819.544.6220
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-62.700-478.465-329.5060
Ana Ortaklık Payları144.518.39613.684.57319.874.1280
Hisse Başına Kazanç13813310
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri18.700.02617.322.10814.691.3230
Kıdem Tazminatı668.139743.878494.1140
Finansman Giderleri-73.039.827-70.214.622-88.698.6940
Yurtiçi Satışlar372.290.463234.144.095192.398.3520
Yurtdışı Satışlar335.480.899177.845.947148.527.6610
Net Yabancı Para Pozisyonu-22.782.474-63.728.224-39.595.2470
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-22.782.474-63.728.224-39.595.2470
Net YPP (Hedge Dahil)-108.177.366-127.315.482-39.595.2470

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
QUAGR 21,9 18,2 12,5 4,0 7,7 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi