SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.393 1.392 0,09
VIOP 1.501 1.500 0,06
USD/TRY 8,4381 8,4556 -0,21
BIST BANKA 1.216 1.197 1,56
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.544 15.640 -0,61
ALTIN 1.814,19 1.828,35 -0,77
BRENT 75,14 75,10 0,05

QUA Granite Hisse Senedi | QUAGR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 22,82 28,3 5,48
Hacim Hareketi (Milyon TL) 10,2 431,6 421,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı QUA Granite
Kuruluş 21.07.2015
Faal Alanı Yurt içinde ve yurt dışında yer ve duvar seramiği, yer ve duvar karosu, vitrifiye ürünleri ve teknik granit üretmek; seramik, vitrifiye, teknik, granit ve karo hammaddeleri ile yapıştırıcıları üretimi, alım satımı, ithalat ve ihracatı yapmak
Telefon (0850)8880708
Faks (0850)4660660
Adres Cumhuriyet Mah, 1955 Sok. No: 1/11, Efeler/Aydın

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar385,1339,5
Ödenmiş Sermaye105,0105,0
Net Kâr45,6144,5

Cari Değerler

F/K 17,4
FD/FAVÖK 13,1
PD/DD 8,3
FD/Satışlar 4,4
Yabancı Oranı (%) 0,98
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 8,9 / 13,3
Piyasa Değeri 3.180,0 mnTL
Net Borç 254,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,60 6,00 -3,64 -
USD 0,34 7,25 -0,32 -
Göreceli -0,69 2,85 -5,11 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
QUAGRAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
QUAGRAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar741.629.832432.004.5650258.498.110
Nakit ve Nakit Benzerleri28.087.65220.618.4970267.588
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar341.328.604197.274.762085.401.069
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar80.723.76757.659.261054.100.829
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar160.108.694121.319.7120103.603.011
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar131.381.11535.132.333015.125.613
(Ara Toplam)741.629.832432.004.5650258.498.110
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar282.145.462274.800.0520249.679.183
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.355.5755.817.97106.369.901
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları7.426.7738.035.895010.838.231
Maddi Duran Varlıklar237.511.862215.639.2300187.633.133
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.243.480791.5690486.726
Ertelenmiş Vergi Varlığı11.348.84716.311.945044.350.796
Diğer Duran Varlıklar17.258.92528.203.4420396
TOPLAM VARLIKLAR1.023.775.294706.804.6170508.177.293
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler570.448.707299.051.4060292.693.441
Finansal Borçlar226.829.160140.928.4550131.668.076
Diğer Finansal Yükümlülükler08.29200
Ticari Borçlar266.048.075148.059.7590113.419.914
Diğer Borçlar693.27511.93002.873.603
Müşteri Söz. Doğan Yük.00044.037.745
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)69.608.6922.161.08600
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.567.4155.206.10100
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.702.0902.675.7830694.103
(Ara Toplam)570.448.707299.051.4060292.693.441
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler68.261.90568.217.172044.181.027
Finansal Borçlar55.452.16464.090.744029.095.587
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar9.427.8081.713.201010.810.880
Diğer Borçlar00026.181
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)410.547000
Uzun vadeli karşılıklar2.971.3862.413.22701.863.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0002.384.974
Özkaynaklar385.064.682339.536.0390171.302.825
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar385.060.845339.531.7100171.235.796
Ödenmiş Sermaye105.000.000105.000.000099.600.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.390.6463.390.64602.724.531
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları171.118.14026.599.744017.999.725
Dönem Net Kar/Zararı45.580.436144.518.396013.684.573
Diğer Özsermaye Kalemleri59.971.62360.022.924037.226.967
Azınlık Payları3.8374.329067.029
TOPLAM KAYNAKLAR1.023.775.294706.804.6170508.177.293
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri202.380.671702.771.654123.133.491403.815.957
Satışların Maliyeti (-)-123.257.696-440.287.403-92.633.345-302.534.406
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)79.122.975262.484.25130.500.146101.281.551
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)79.122.975262.484.25130.500.146101.281.551
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-20.222.354-43.248.552-10.802.084-35.868.660
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.737.856-11.551.927-3.081.702-9.866.009
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-563.784-1.906.520-572.353-1.838.123
Diğer Faaliyet Gelirleri33.865.03368.972.12810.424.58762.457.103
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-19.062.817-60.550.331-6.661.974-50.076.582
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)68.401.197214.199.04919.806.62066.089.280
Net Faaliyet Kar/Zararı53.598.981205.777.25216.044.00753.708.759
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler178.079309.464163.9511.469.841
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-4.325-391.863-4.716-652.863
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı68.574.951214.116.65019.965.85566.906.258
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5.021.16235.447.7455.143.08119.678.696
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-17.472.830-73.039.827-16.113.128-70.214.622
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler173.754-82.399159.235816.978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)56.123.283176.524.5688.995.80816.370.332
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-10.543.339-32.068.872-2.329.690-3.164.224
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-5.567.415-6.613.67900
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-4.975.924-25.455.193-2.329.690-3.164.224
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI45.579.944144.455.6966.666.11813.206.108
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)45.579.944144.455.6966.666.11813.206.108
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-492-62.700-107.863-478.465
Ana Ortaklık Payları45.580.436144.518.3966.773.98113.684.573
Hisse Başına Kazanç0138013
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4.047.39318.700.0264.759.09617.322.108
Kıdem Tazminatı0668.1390743.878
Finansman Giderleri-17.472.830-73.039.827-16.113.128-70.214.622
Yurtiçi Satışlar71.750.157335.480.89956.484.029234.144.095
Yurtdışı Satışlar131.835.953372.290.46368.239.223177.845.947
Net Yabancı Para Pozisyonu18.461.225-22.782.4740-63.728.224
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu407.072.114-22.782.4740-63.728.224
Net YPP (Hedge Dahil)18.461.225-108.177.3660-127.315.482

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
QUAGR 26,5 17,3 13,1 4,4 8,3 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
QUAGR 26,50 0,97 0,98 0,81 0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi