SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.011 2.014 -0,15
VIOP 2.223 2.230 -0,30
USD/TRY 13,4717 13,3767 0,71
BIST BANKA 1.764 1.758 0,35
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.604 15.912 -1,94
ALTIN 1.832,04 1.838,14 -0,33
BRENT 87,74 88,38 -0,72

Pasifik GYO Hisse Senedi | PSGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 14,06 17,79 3,73
Hacim Hareketi (Milyon TL) 18,6 641,9 623,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Pasifik GYO
Kuruluş 11.12.2020
Faal Alanı Gayrimenkul sektörü
Telefon (0312)2854772
Faks
Adres Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bul.ı N: 3 Next Level A Blok 1. K: 1 Söğütözü ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar203,7-18,1
Ödenmiş Sermaye200,00,0
Net Kâr42,4-2,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 21,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,30
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 7,7 / 7,7
Piyasa Değeri 4.421,8 mnTL
Net Borç -3,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,18 -3,16 6,92 17,40
USD 3,49 -2,44 3,90 16,70
Göreceli 3,34 -0,19 0,58 8,44

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PSGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
PSGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar2.282.951.086970.759.85400
Nakit ve Nakit Benzerleri3.712.720887.68700
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar41.191.72897.397.33100
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar159.740000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.452.080.956783.114.90700
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar785.805.94289.359.92900
(Ara Toplam)2.282.951.086970.759.85400
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar18.434.663157.127.99200
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.450.630731.17600
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları464.630489.17600
Maddi Duran Varlıklar15.888.0788.080.05400
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar489.293284.52300
Ertelenmiş Vergi Varlığı05.760.01600
Diğer Duran Varlıklar142.032141.783.04700
TOPLAM VARLIKLAR2.301.385.7491.127.887.84600
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler75.225.52523.206.69500
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler320.018320.45400
Ticari Borçlar69.135.83021.612.34100
Diğer Borçlar4.042.819767.63500
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü73.29985700
Borç Karşılıkları366.13393.87900
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.287.426411.52900
(Ara Toplam)75.225.52523.206.69500
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.022.414.5961.122.759.27900
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler112.847149.42800
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar837.976.433239.889.40100
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.828.6231.029.48000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.181.496.693881.690.97000
Özkaynaklar203.745.628-18.078.12800
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar203.745.628-18.078.12800
Ödenmiş Sermaye200.000.00012.50000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.000000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-40.324.648-16.385.57600
Dönem Net Kar/Zararı42.350.429-2.399.66800
Diğer Özsermaye Kalemleri1.709.847694.61600
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR2.301.385.7491.127.887.84600
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri799.078.27532.559.37500
Satışların Maliyeti (-)-738.067.373-24.934.22200
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)61.010.9027.625.15300
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)61.010.9027.625.15300
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-9.166.466-5.342.77300
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.128.451-129.37800
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri137.6802.981.09500
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-595.843-221.93900
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)49.257.8224.912.15800
Net Faaliyet Kar/Zararı49.715.9852.153.00200
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler153.997-79.95700
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı49.411.8194.832.20100
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5.308.9544.930.42700
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-169.627-12.938.16200
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler153.997-79.95700
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)54.551.146-3.175.53400
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-12.200.717775.86600
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-642.719-425.50800
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-11.557.9981.201.37400
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI42.350.429-2.399.66800
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)42.350.429-2.399.66800
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları42.350.429-2.399.66800
Hisse Başına Kazanç0-19200
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri858.117893.93600
Kıdem Tazminatı1.430.834211.22300
Finansman Giderleri-169.627-12.938.16200
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-201.735.3109.170.06000
Düzeltme Öncesi Kar42.350.429-2.399.66800
Düzeltmeler:9.543.1218.855.58700
Amortisman & İtfa Payları858.117893.93600
Karşılıklardaki Değişim1.705.264356.69800
Diğer Gelir/ Gider6.979.7407.604.95300
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)51.893.5506.455.91900
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-253.003.3463.138.79100
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-201.109.7969.594.71000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-625.514-424.65100
Sabit Sermaye Yatırımları-638.233-296.36100
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit5.296.2204.542.51300
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit4.657.9874.246.15200
Serbest Nakit Akım-197.077.32313.416.21200
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit199.902.357-12.915.82200
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit199.902.357-12.915.82200
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış2.825.034500.39000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim2.825.033500.39000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler887.687387.29700
Dönem Sonu Nakit3.712.720887.68700

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PSGYO 16,5 A/D A/D A/D 21,7 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PSGYO 16,53 0,27 0,30 2,48 0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi