SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 8.087 8.026 0,76
VIOP 8.732 8.646 0,99
USD/TRY 28,9026 28,8960 0,02
BIST BANKA 8.862 8.625 2,75
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 16.398 16.215 1,12
ALTIN 2.053,07 2.070,93 -0,86
BRENT 77,65 78,88 -1,56

Pardus Girişim Hisse Senedi | PRDGS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,82 10,07 3,25
Hacim Hareketi (Milyon TL) 15,5 247,1 231,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Pardus Girişim
Kuruluş 16.06.2021
Faal Alanı Enerji, Gıda ve Telekom alanında çeşitli yatırımlar
Telefon (0212)3711800
Faks (0212)3711801
Adres Beybi Giz Plaza Meydan Sk. No:1 Kat:25 İstanbul/Maslak

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar761,7694,8
Ödenmiş Sermaye196,0196,0
Net Kâr67,20,2

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 14,0
FD/FAVÖK 0,0
PD/DD 1,9
FD/Satışlar 12,7
Yabancı Oranı (%) 0,05
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,8 / 3,9
Piyasa Değeri 1.448,4 mnTL
Net Borç -39,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 56,5

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,60 -4,65 8,36 -26,10
USD -1,74 -4,81 6,00 -52,12
Göreceli -2,55 -5,43 1,64 -49,28

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PRDGSAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
PRDGSAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar57.785.85719.722.442217.107950.737
Nakit ve Nakit Benzerleri30.890.2058.14912.709719.571
Finansal Yatırımlar8.445.0008.731.200779657
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar18.400.30210.929.846194.214223.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar50.35053.2479.4057.509
(Ara Toplam)57.785.85719.722.442217.107950.737
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar708.021.625712.682.423704.084.656701.985.035
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar708.021.625712.682.423704.084.656701.985.035
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR765.807.482732.404.865704.301.763702.935.772
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler4.043.25037.562.39510.695.2458.284.821
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar359.3821.045.22828.22826.487
Diğer Borçlar3.219.32036.301.34410.494.5328.009.575
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları67.07350.04032.14026.149
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler397.475165.783140.345222.610
(Ara Toplam)4.043.25037.562.39510.695.2458.284.821
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler61.31744.14742.89899.013
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar61.31744.14742.89899.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar761.702.915694.798.323693.563.620694.551.938
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar761.702.915694.798.323693.563.620694.551.938
Ödenmiş Sermaye196.000.000196.000.000196.000.000196.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri106.950.000106.950.000106.950.000106.950.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler677.424677.424677.424677.424
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları390.924.514390.924.514390.924.514176.486.825
Dönem Net Kar/Zararı67.150.977246.385-988.318214.437.689
Diğer Özsermaye Kalemleri0000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR765.807.482732.404.865704.301.763702.935.772
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri73.268.3413.266.34226.651230.962.512
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)73.268.3413.266.34226.651230.962.512
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)73.268.3413.266.34226.651230.962.512
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)00-95.954-4.190.530
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.934.803-2.992.650-1.425.726-3.648.628
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.786.900757.869522.4093.910.833
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-45.879-3.024-15.698-12.596.498
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)70.074.5591.028.537-988.318214.437.689
Net Faaliyet Kar/Zararı68.333.538273.692-1.495.029223.123.354
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı70.074.5591.028.537-988.318214.437.689
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.923.582-782.15200
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)67.150.977246.385-988.318214.437.689
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI67.150.977246.385-988.318214.437.689
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)67.150.977246.385-988.318214.437.689
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları67.150.977246.385-988.318214.437.689
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri0000
Kıdem Tazminatı3.228000
Finansman Giderleri-2.923.582-782.15200
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit30.170.634-1.493.574-706.862-125.973.540
Düzeltme Öncesi Kar67.150.977246.385-988.318214.437.689
Düzeltmeler:3.966.978-813.127-50.124-348.357.301
Amortisman & İtfa Payları0000
Karşılıklardaki Değişim3.228-30.975-50.124117.129
Diğer Gelir/ Gider3.963.750-782.1520-348.474.430
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)71.117.955-566.742-1.038.442-133.919.612
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-40.947.321-926.832331.5807.946.072
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)30.170.634-1.493.574-706.862-125.973.540
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları0000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit0000
Serbest Nakit Akım30.170.634-1.493.574-706.862-125.973.540
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı000126.627.424
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0782.1520-677.424
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit0782.1520125.950.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış30.170.634-711.422-706.862-23.540
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim30.170.634-711.422-706.862-23.540
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler719.571719.571719.571743.111
Dönem Sonu Nakit30.890.2058.14912.709719.571

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PRDGS 7,4 14,0 0,0 12,7 1,9 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PRDGS 7,39 0,12 0,05 -6,89 -0,07
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi