SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.388 2.402 -0,59
VIOP 2.591 2.604 -0,50
USD/TRY 16,6771 16,6382 0,23
BIST BANKA 1.940 1.940 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.003 13.232 -1,73
ALTIN 1.813,71 1.817,68 -0,22
BRENT 112,69 112,45 0,21

Pardus Girişim Hisse Senedi | PRDGS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,51 2,86 0,35
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,6 520,0 516,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Pardus Girişim
Kuruluş 16.06.2021
Faal Alanı Enerji, Gıda ve Telekom alanında çeşitli yatırımlar
Telefon (0212)3711800
Faks (0212)3711801
Adres Beybi Giz Plaza Meydan Sk. No:1 Kat:25 İstanbul/Maslak

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar381,4354,2
Ödenmiş Sermaye141,0120,0
Net Kâr27,3177,2

Cari Değerler

F/K 2,8
FD/FAVÖK 0,0
PD/DD 1,3
FD/Satışlar 2,8
Yabancı Oranı (%) 0,04
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 7,2 / 7,2
Piyasa Değeri 492,0 mnTL
Net Borç 3,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 34,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,83 -3,83 - -
USD -4,12 -0,03 - -
Göreceli -0,29 3,07 - -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PRDGSAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
PRDGSAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar19.776.741773.88700
Nakit ve Nakit Benzerleri242.474743.11100
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar5.146.516000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar47.28326.38600
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar14.340.4684.39000
(Ara Toplam)19.776.741773.88700
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar569.779.146353.511.96100
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar9.240000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar207.598.241353.511.26200
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar362.170.966000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar69969900
TOPLAM VARLIKLAR589.555.887354.285.84800
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler78.716.095113.56600
Finansal Borçlar1.297.869000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.771.845000
Diğer Borçlar75.585.29333.56000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler61.08880.00600
(Ara Toplam)78.716.095113.56600
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler56.611.6408.03300
Finansal Borçlar2.303.389000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar41.4668.03300
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü54.266.785000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar454.228.152354.164.24900
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar381.447.643354.164.24900
Ödenmiş Sermaye141.000.000120.000.00000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları177.164.249000
Dönem Net Kar/Zararı27.283.394177.164.24900
Diğer Özsermaye Kalemleri36.000.00057.000.00000
Azınlık Payları72.780.509000
TOPLAM KAYNAKLAR589.555.887354.285.84800
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri30.466.773177.148.32800
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)30.466.773177.148.32800
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)30.466.773177.148.32800
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-710.216-1.067.85000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri967.596354.36900
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.396.055-142.17200
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)27.328.098176.292.67500
Net Faaliyet Kar/Zararı29.756.557176.080.47800
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı27.328.098176.292.67500
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0871.57400
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-44.704000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)27.283.394177.164.24900
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI27.283.394177.164.24900
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)27.283.394177.164.24900
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları27.283.394177.164.24900
Hisse Başına Kazanç19100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç19100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç19100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç19100
Dipnot
Amortisman Giderleri3.962.469000
Kıdem Tazminatı1000
Finansman Giderleri-44.704000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu44.453.664000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu44.453.664000
Net YPP (Hedge Dahil)44.453.664000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit41.412.869-176.256.88900
Düzeltme Öncesi Kar27.283.394177.164.24900
Düzeltmeler:-30.468.851-163.616.05300
Amortisman & İtfa Payları0000
Karşılıklardaki Değişim-2.0788.03300
Diğer Gelir/ Gider-30.466.773-163.624.08600
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-3.185.45713.548.19600
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler44.598.326-189.805.08500
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)41.412.869-176.256.88900
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları0000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-41.913.506000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-41.913.506000
Serbest Nakit Akım-500.637-176.256.88900
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0120.000.00000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit057.000.00000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit0177.000.00000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-500.637743.11100
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-500.637743.11100
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler743.111000
Dönem Sonu Nakit242.474743.11100

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PRDGS 2,5 2,8 0,0 2,8 1,3 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi