SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 9.814 9.757 0,59
VIOP 10.598 10.530 0,64
USD/TRY 32,3565 32,3025 0,17
BIST BANKA 12.744 12.562 1,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 17.930 17.954 -0,13
ALTIN 2.343,78 2.372,42 -1,21
BRENT 90,15 89,74 0,46

Pardus Girişim Hisse Senedi | PRDGS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,87 8,12 2,25
Hacim Hareketi (Milyon TL) 8,8 96,3 87,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Pardus Girişim
Kuruluş 16.06.2021
Faal Alanı Enerji, Gıda ve Telekom alanında çeşitli yatırımlar
Telefon (0212)3711800
Faks (0212)3711801
Adres Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 30 Şişli/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.198,0761,7
Ödenmiş Sermaye196,0196,0
Net Kâr53,667,2

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 24,3
FD/FAVÖK 0,0
PD/DD 1,1
FD/Satışlar 2,4
Yabancı Oranı (%) 0,79
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,0 / 2,2
Piyasa Değeri 1.301,4 mnTL
Net Borç -36,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 56,5

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,07 10,85 -7,52 5,40
USD 1,07 11,30 -7,93 -3,04
Göreceli 0,48 2,12 -13,73 -19,77

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PRDGSAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
PRDGSAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar37.744.00057.785.85719.722.442217.107
Nakit ve Nakit Benzerleri24.479.59730.890.2058.14912.709
Finansal Yatırımlar11.954.8378.445.0008.731.200779
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.280.40718.400.30210.929.846194.214
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar29.15950.35053.2479.405
(Ara Toplam)37.744.00057.785.85719.722.442217.107
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.161.866.045708.021.625712.682.423704.084.656
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.161.866.045708.021.625712.682.423704.084.656
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR1.199.610.045765.807.482732.404.865704.301.763
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.529.5784.043.25037.562.39510.695.245
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar59.620359.3821.045.22828.228
Diğer Borçlar51.1313.219.32036.301.34410.494.532
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları245.03967.07350.04032.140
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.173.788397.475165.783140.345
(Ara Toplam)1.529.5784.043.25037.562.39510.695.245
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler79.30161.31744.14742.898
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar79.30161.31744.14742.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.198.001.166761.702.915694.798.323693.563.620
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.198.001.166761.702.915694.798.323693.563.620
Ödenmiş Sermaye196.000.000196.000.000196.000.000196.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri232.346.250106.950.000106.950.000106.950.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.392.134677.424677.424677.424
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları414.341.941390.924.514390.924.514390.924.514
Dönem Net Kar/Zararı53.567.66567.150.977246.385-988.318
Diğer Özsermaye Kalemleri300.353.176000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.199.610.045765.807.482732.404.865704.301.763
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri523.847.68273.268.3413.266.34226.651
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)523.847.68273.268.3413.266.34226.651
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)523.847.68273.268.3413.266.34226.651
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)000-95.954
Genel Yönetim Giderleri (-)-10.976.943-4.934.803-2.992.650-1.425.726
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.008.5751.786.900757.869522.409
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.804.599-45.879-3.024-15.698
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)513.074.71570.074.5591.028.537-988.318
Net Faaliyet Kar/Zararı512.870.73968.333.538273.692-1.495.029
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı513.074.71570.074.5591.028.537-988.318
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-459.507.050-2.923.582-782.1520
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)53.567.66567.150.977246.385-988.318
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI53.567.66567.150.977246.385-988.318
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)53.567.66567.150.977246.385-988.318
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları53.567.66567.150.977246.385-988.318
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri0000
Kıdem Tazminatı03.22800
Finansman Giderleri-459.507.050-2.923.582-782.1520
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit23.760.02630.170.634-1.493.574-706.862
Düzeltme Öncesi Kar53.567.66567.150.977246.385-988.318
Düzeltmeler:33.887.8673.966.978-813.127-50.124
Amortisman & İtfa Payları0000
Karşılıklardaki Değişim118.1073.228-30.975-50.124
Diğer Gelir/ Gider33.769.7603.963.750-782.1520
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)87.455.53271.117.955-566.742-1.038.442
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-63.695.506-40.947.321-926.832331.580
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)23.760.02630.170.634-1.493.574-706.862
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları0000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit0000
Serbest Nakit Akım23.760.02630.170.634-1.493.574-706.862
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit00782.1520
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit00782.1520
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış23.760.02630.170.634-711.422-706.862
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi-466.087000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim23.293.93930.170.634-711.422-706.862
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler1.185.658719.571719.571719.571
Dönem Sonu Nakit24.479.59730.890.2058.14912.709

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PRDGS 6,6 24,3 0,0 2,4 1,1 12/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PRDGS 6,64 0,79 0,79 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi