SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 11.158 11.065 0,84
VIOP 12.110 12.029 0,68
USD/TRY 33,0898 32,9927 0,29
BIST BANKS 16.132 15.828 1,92
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.591 18.748 -0,84
GOLD 2.444,19 2.422,36 0,90
BRENT 83,61 84,85 -1,46

Pardus Girişim Hisse Senedi | PRDGS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,08 7,43 1,35
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4,9 87,6 82,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Pardus Girişim
Kuruluş 16.06.2021
Faal Alanı Enerji, Gıda ve Telekom alanında çeşitli yatırımlar
Telefon (0212)3711800
Faks (0212)3711801
Adres Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 30 Şişli/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.286,31.378,5
Ödenmiş Sermaye196,0196,0
Net Kâr-92,253,6

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 1,8
FD/FAVÖK 0,0
PD/DD 1,0
FD/Satışlar 2,1
Yabancı Oranı (%) 0,38
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 1,9
Piyasa Değeri 1.291,6 mnTL
Net Borç -14,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 56,5

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,11 2,01 4,27 4,60
USD 3,92 1,14 2,38 -6,44
Göreceli 3,73 0,05 -5,28 -29,38

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PRDGSAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
PRDGSAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar34.242.83943.429.61457.785.85719.722.442
Nakit ve Nakit Benzerleri45.59328.167.11130.890.2058.149
Finansal Yatırımlar14.600.00013.755.6698.445.0008.731.200
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar18.066.0291.473.28318.400.30210.929.846
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.531.21733.55150.35053.247
(Ara Toplam)34.242.83943.429.61457.785.85719.722.442
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.319.037.7721.336.885.169708.021.625712.682.423
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.319.037.7721.336.885.169708.021.625712.682.423
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR1.353.280.6111.380.314.783765.807.482732.404.865
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler66.854.0421.759.9884.043.25037.562.395
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.987.98168.601359.3821.045.228
Diğer Borçlar64.111.41358.8333.219.32036.301.344
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları430.835281.95167.07350.040
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler323.8131.350.603397.475165.783
(Ara Toplam)66.854.0421.759.9884.043.25037.562.395
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler131.42091.24861.31744.147
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar131.42091.24861.31744.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.286.295.1491.378.463.547761.702.915694.798.323
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.286.295.1491.378.463.547761.702.915694.798.323
Ödenmiş Sermaye196.000.000196.000.000196.000.000196.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri267.346.014267.346.014106.950.000106.950.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.601.8401.601.840677.424677.424
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları538.393.744476.756.849390.924.514390.924.514
Dönem Net Kar/Zararı-92.168.39861.636.89567.150.977246.385
Diğer Özsermaye Kalemleri375.121.949375.121.94900
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.353.280.6111.380.314.783765.807.482732.404.865
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri85.536.016523.847.68273.268.3413.266.342
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)85.536.016523.847.68273.268.3413.266.342
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)85.536.016523.847.68273.268.3413.266.342
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.121.281-10.976.943-4.934.803-2.992.650
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri16.250.2954.008.5751.786.900757.869
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-129.414-3.804.599-45.879-3.024
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)97.535.616513.074.71570.074.5591.028.537
Net Faaliyet Kar/Zararı81.414.735512.870.73968.333.538273.692
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı97.535.616513.074.71570.074.5591.028.537
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-189.704.014-459.507.050-2.923.582-782.152
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-92.168.39853.567.66567.150.977246.385
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-92.168.39853.567.66567.150.977246.385
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-92.168.39853.567.66567.150.977246.385
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-92.168.39853.567.66567.150.977246.385
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri0000
Kıdem Tazminatı003.2280
Finansman Giderleri-189.704.014-459.507.050-2.923.582-782.152
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-11.924.16623.760.02630.170.634-1.493.574
Düzeltme Öncesi Kar-92.168.39853.567.66567.150.977246.385
Düzeltmeler:154.590.84133.887.8673.966.978-813.127
Amortisman & İtfa Payları0000
Karşılıklardaki Değişim189.056118.1073.228-30.975
Diğer Gelir/ Gider-35.548.01933.769.7603.963.750-782.152
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)62.422.44387.455.53271.117.955-566.742
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-74.768.950-63.695.506-40.947.321-926.832
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-12.346.50723.760.02630.170.634-1.493.574
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit422.341000
Sabit Sermaye Yatırımları0000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit0000
Serbest Nakit Akım-11.924.16623.760.02630.170.634-1.493.574
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit000782.152
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit000782.152
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-11.924.16623.760.02630.170.634-711.422
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0-466.08700
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-11.924.16623.293.93930.170.634-711.422
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler28.167.1111.185.658719.571719.571
Dönem Sonu Nakit45.59324.479.59730.890.2058.149

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PRDGS 6,6 1,8 0,0 2,1 1,0 3/2024
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PRDGS 6,59 0,43 0,38 -4,70 -0,05
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi