SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.388 2.402 -0,59
VIOP 2.591 2.604 -0,50
USD/TRY 16,6771 16,6382 0,23
BIST BANKA 1.940 1.940 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.003 13.232 -1,73
ALTIN 1.813,71 1.817,68 -0,22
BRENT 112,69 112,45 0,21

Petrokent Hisse Senedi | PKENT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 134,9 229,9 95
Hacim Hareketi (Milyon TL) 7,2 230,1 222,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Petrokent
Kuruluş 01.03.1977
Faal Alanı Turizm Yatırımı ve işletmeciliği
Telefon (0312)4671515
Faks (0312)4672993
Adres Barbaros Mah. Billur Sk. No : 1 Kavaklıdere - Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar108,1120,3
Ödenmiş Sermaye24,91,0
Net Kâr-12,242,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 31,1
FD/Satışlar 30,4
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,3 / 1,4
Piyasa Değeri 3.356,7 mnTL
Net Borç -36,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 10,1

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,53 -3,99 -8,85 -55,43
USD -2,82 -0,20 -10,54 -64,37
Göreceli 1,06 2,89 -4,10 -65,53

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PKENTAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
PKENTAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar69.641.82462.299.42861.399.54928.399.507
Nakit ve Nakit Benzerleri36.611.44318.171.88017.894.1588.340.380
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar17.174.18719.806.50632.516.64211.684.987
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.8063.8063.8063.806
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar5.374.5681.729.8342.804.7932.958.139
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar10.477.82022.587.4028.180.1505.412.195
(Ara Toplam)69.641.82462.299.42861.399.54928.399.507
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar99.719.28897.083.25749.917.38047.411.491
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar21.01721.01721.01721.017
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller620.582620.582620.582620.582
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar95.106.03490.881.98544.841.14044.031.401
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar544.840546.937549.034551.131
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.701.2313.067.2492.285.8282.142.142
Diğer Duran Varlıklar725.5841.945.4871.599.77945.218
TOPLAM VARLIKLAR169.361.112159.382.685111.316.92975.810.998
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler48.898.54429.200.75235.576.79942.177.429
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar9.989.87211.672.88514.372.9117.505.847
Diğer Borçlar7.061.5203.376.6983.772.26610.395.819
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)29.846.5646.321.3166.958.44523.606.417
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü05.924.6479.136.6480
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.000.5881.905.2061.336.529669.346
(Ara Toplam)48.898.54429.200.75235.576.79942.177.429
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler12.380.4929.878.8469.580.7638.579.139
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar10.109.8537.198.7296.960.9456.964.044
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.270.6391.759.5021.699.2031.615.095
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0920.615920.6150
Özkaynaklar108.082.076120.303.08766.159.36725.054.430
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar108.082.076120.303.08766.159.36725.054.430
Ödenmiş Sermaye24.883.2001.036.8001.036.8001.036.800
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.198.9981.022.1621.022.1621.022.162
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları49.417.92919.419.15819.419.15819.419.158
Dönem Net Kar/Zararı-12.221.01142.859.66127.518.901-13.586.036
Diğer Özsermaye Kalemleri38.802.96055.965.30617.162.34617.162.346
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR169.361.112159.382.685111.316.92975.810.998
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.919.730108.416.75492.064.0887.716.301
Satışların Maliyeti (-)-13.244.920-69.213.888-50.456.989-16.037.736
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-10.325.19039.202.86641.607.099-8.321.435
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-10.325.19039.202.86641.607.099-8.321.435
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-375.482-2.847.120-2.298.876-1.890.808
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.086.871-2.605.836-2.023.441-1.596.513
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri247.297266.445199.72350.575
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.350.253-1.053.434-260.355-372.013
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-12.890.49932.962.92137.224.150-12.130.194
Net Faaliyet Kar/Zararı-11.787.54333.749.91037.284.782-11.808.756
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-12.890.49932.962.92137.224.150-12.130.194
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.080.19720.406.6093.020.9641.647.341
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-979.420-4.051.453-2.334.673-1.788.711
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-10.789.72249.318.07737.910.441-12.271.564
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.431.289-6.458.416-10.391.540-1.314.472
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.000.697-5.150.669-668.267-787.425
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-430.592-1.307.747-9.723.273-527.047
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-12.221.01142.859.66127.518.901-13.586.036
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-12.221.01142.859.66127.518.901-13.586.036
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-12.221.01142.859.66127.518.901-13.586.036
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.264.2384.639.1932.075.6531.351.919
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-979.420-4.051.453-2.334.673-1.788.711
Yurtiçi Satışlar2.686.003106.147.02007.056.502
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu18.127.37115.228.59714.945.8425.605.849
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu18.127.37115.228.59714.945.8425.605.849
Net YPP (Hedge Dahil)18.127.37115.228.59714.945.8425.605.849
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit18.818.93233.526.00526.892.3927.950.798
Düzeltme Öncesi Kar0000
Düzeltmeler:3.007.096110.947.54392.633.14427.475.855
Amortisman & İtfa Payları0000
Karşılıklardaki Değişim0000
Diğer Gelir/ Gider3.007.096110.947.54392.633.14427.475.855
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)3.007.096110.947.54392.633.14427.475.855
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler11.782.56763.760.932-54.779.306-19.525.057
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)14.789.663174.708.47537.853.8387.950.798
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit4.029.269-141.182.470-10.961.4460
Sabit Sermaye Yatırımları-5.486.190-18.737.969-11.255.460-9.717.792
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-5.486.190-18.737.969-11.255.460-9.717.792
Serbest Nakit Akım13.332.74214.788.03615.636.932-1.766.994
Finansal Borçlardaki Değişim5.106.8212.125.149998.5318.848.679
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit5.106.8212.125.149998.5318.848.679
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış18.439.56316.913.18516.635.4637.081.685
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim18.439.56316.913.18516.635.4637.081.685
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler18.171.8801.258.6951.258.6951.258.695
Dönem Sonu Nakit36.611.44318.171.88017.894.1588.340.380

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PKENT 134,9 A/D A/D 30,4 31,1 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PKENT 134,90 0,01 0,00 -0,57 -0,05
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi