SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.011 2.014 -0,15
VIOP 2.223 2.230 -0,30
USD/TRY 13,4717 13,3767 0,71
BIST BANKA 1.764 1.758 0,35
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.604 15.912 -1,94
ALTIN 1.832,04 1.838,14 -0,33
BRENT 87,74 88,38 -0,72

PC İletişim ve Medya Hisse Senedi | PCILT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 10,45 16,79 6,34
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 426,8 426,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı PC İletişim ve Medya
Kuruluş
Faal Alanı Reklam sektörü
Telefon (0212)7082323
Faks
Adres Mecidiye, Morbasan Sk. No:12, 34347 Beşiktaş/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar37,935,2
Ödenmiş Sermaye35,035,0
Net Kâr17,414,7

Cari Değerler

F/K 22,9
FD/FAVÖK 14,3
PD/DD 13,9
FD/Satışlar 0,8
Yabancı Oranı (%) 0,44
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,0 / 3,0
Piyasa Değeri 527,4 mnTL
Net Borç 13,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,51 -1,68 -1,51 -2,41
USD -1,21 -0,95 -4,30 -2,99
Göreceli -1,36 1,34 -7,35 -9,86

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PCILTAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
PCILTAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar303.159.501342.714.520261.431.1180
Nakit ve Nakit Benzerleri13.732.39931.807.78518.217.6080
Finansal Yatırımlar577.945577.94500
Ticari Alacaklar228.197.187257.643.998105.314.4300
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar17.936.02712.592.03692.597.0220
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar42.715.94340.092.75645.302.0580
(Ara Toplam)303.159.501342.714.520261.431.1180
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar138.717.110122.588.18370.954.1370
Ticari Alacaklar7.441.641000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.898.29606.000.8640
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller57.266.50157.266.50157.266.5010
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları5.201.7755.746.3854.549.7730
Maddi Duran Varlıklar2.942.9043.094.9892.805.9580
Şerefiye43.609.84943.609.84900
Maddi Olmayan Duran Varlıklar784.923788.240174.4680
Ertelenmiş Vergi Varlığı00156.5730
Diğer Duran Varlıklar17.571.22112.082.21900
TOPLAM VARLIKLAR441.876.611465.302.703332.385.2550
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler285.150.448344.877.486272.251.5180
Finansal Borçlar20.768.97722.258.64217.771.8970
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar249.717.555305.301.775232.452.9090
Diğer Borçlar15.183121.2804.887.7250
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)7.011.291000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü482.6683.566.3528.290.3920
Borç Karşılıkları1.845.7801.519.929968.4530
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.308.99412.109.5087.880.1420
(Ara Toplam)285.150.448344.877.486272.251.5180
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler113.953.92479.093.08924.040.8590
Finansal Borçlar6.503.4772.310.1461.913.3170
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar60.683.83544.216.65914.777.9060
Diğer Borçlar35.000.77724.190.62600
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)8.422.545000
Uzun vadeli karşılıklar737.670814.761782.9550
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.605.6203.015.7231.322.4160
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler04.545.1745.244.2650
Özkaynaklar42.772.23941.332.12736.092.8790
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar37.889.49735.187.61136.092.8790
Ödenmiş Sermaye35.050.00035.050.00035.050.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler02.788.074508.6690
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları15.594.41215.594.41212.303.6190
Dönem Net Kar/Zararı17.372.61214.744.13221.174.7650
Diğer Özsermaye Kalemleri-30.127.527-32.989.007-32.944.1740
Azınlık Payları4.882.7426.144.51500
TOPLAM KAYNAKLAR441.876.611465.302.701332.385.2550
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri537.344.177364.052.031519.987.832369.778.334
Satışların Maliyeti (-)-496.113.602-334.348.117-473.537.512-332.250.722
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)41.230.57529.703.91446.450.32037.527.612
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)41.230.57529.703.91446.450.32037.527.612
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-14.793.696-9.283.443-9.745.433-9.999.453
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri20.869.19819.302.76932.472.51126.252.762
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-17.599.220-14.429.029-33.250.496-31.778.076
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)29.706.85725.294.21135.926.90222.002.845
Net Faaliyet Kar/Zararı26.436.87920.420.47136.704.88727.528.159
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0085.4140
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı29.706.85725.294.21136.012.31622.002.845
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.172.7931.019.7631.481.9868.606
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-7.534.981-4.794.850-10.485.814-5.107.925
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0085.4140
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)23.344.66921.519.12527.008.48816.903.526
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-5.891.175-5.434.789-5.833.726-1.356.548
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-4.456.493-3.566.352-8.291.777-1.183.768
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.434.682-1.868.4372.458.051-172.780
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI17.453.49416.084.33621.174.76215.546.978
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)17.453.49416.084.33621.174.76215.546.978
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları80.8821.340.20300
Ana Ortaklık Payları17.372.61214.744.13221.174.76215.546.978
Hisse Başına Kazanç107311
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.761.4011.095.8671.683.5791.262.684
Kıdem Tazminatı44.06829.316166.8200
Finansman Giderleri-7.534.981-4.794.850-10.485.814-5.107.925
Yurtiçi Satışlar537.344.177364.052.0310369.778.334
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-27.928.0255.228.267-25.199.9010
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-27.928.0255.228.267-25.199.9010
Net YPP (Hedge Dahil)-27.928.0255.228.267-25.199.9010
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-22.846.922-24.072.673-70.680.464-151.296.115
Düzeltme Öncesi Kar17.453.49416.084.33621.174.76215.546.978
Düzeltmeler:9.425.177-2.202.5246.670.4485.675.306
Amortisman & İtfa Payları1.761.4011.095.8671.683.5791.262.684
Karşılıklardaki Değişim4.694.2112.491.3561.564.3771.837.168
Diğer Gelir/ Gider2.969.565-5.789.7473.422.4922.575.454
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)26.878.67113.881.81227.845.21021.222.284
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-49.641.439-37.870.331-98.431.471-172.404.636
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-22.762.768-23.988.519-70.586.261-151.182.352
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-84.154-84.154-94.203-113.763
Sabit Sermaye Yatırımları-373.471-275.286-2.056.270-93.281
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-48.425.000-48.425.00000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-48.798.471-48.700.286-2.056.270-93.281
Serbest Nakit Akım-71.645.393-72.772.959-72.736.734-151.389.396
Finansal Borçlardaki Değişim-2.998.66813.635.7058.258.1335.335.360
Temettü Ödemeleri-15.604.566000
Sermaye Artırımı0035.000.0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit85.763.41972.727.43042.401.177142.572.928
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit67.160.18586.363.13585.659.310147.908.288
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-4.485.20813.590.17712.922.576-3.481.108
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-4.485.20813.590.17712.922.576-3.481.108
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler18.217.60818.217.6085.295.0325.295.032
Dönem Sonu Nakit13.732.40031.807.78518.217.6081.813.924

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PCILT 11,7 22,9 14,3 0,8 13,9 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PCILT 11,72 0,76 0,44 -32,08 -0,32
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi