SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.439 2.451 -0,49
VIOP 2.709 2.733 -0,84
USD/TRY 16,1911 16,3488 -0,96
BIST BANKS 2.007 2.034 -1,32
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.462 14.231 1,62
GOLD 1.853,72 1.850,71 0,16
BRENT 115,32 114,17 1,01

PC İletişim ve Medya Hisse Senedi | PCILT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 11,28 13,2 1,92
Hacim Hareketi (Milyon TL) 7,1 66,7 59,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı PC İletişim ve Medya
Kuruluş
Faal Alanı Reklam sektörü
Telefon (0212)7082323
Faks
Adres Mecidiye, Morbasan Sk. No:12, 34347 Beşiktaş/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar156,7146,6
Ödenmiş Sermaye45,045,0
Net Kâr10,531,6

Cari Değerler

F/K 15,5
FD/FAVÖK 11,6
PD/DD 3,7
FD/Satışlar 0,5
Yabancı Oranı (%) 1,42
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,1 / 2,5
Piyasa Değeri 576,0 mnTL
Net Borç -40,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 25,5

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,39 3,23 5,52 6,58
USD 0,51 0,52 -4,72 -13,14
Göreceli 0,88 0,42 4,63 -18,82

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PCILTAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
PCILTAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar471.846.248447.901.937303.159.501342.714.520
Nakit ve Nakit Benzerleri58.151.562105.165.30213.732.39931.807.785
Finansal Yatırımlar0929.344577.945577.945
Ticari Alacaklar337.262.736271.138.752228.197.187257.643.998
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar12.429.56515.377.69117.936.02712.592.036
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar64.002.38555.290.84842.715.94340.092.756
(Ara Toplam)471.846.248447.901.937303.159.501342.714.520
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar138.838.061132.664.773138.717.110122.588.183
Ticari Alacaklar1.368.64207.441.6410
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.000.8645.980.5063.898.2960
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller76.406.00576.406.00557.266.50157.266.501
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları11.787.5935.201.7755.201.7755.746.385
Maddi Duran Varlıklar2.908.8162.901.3652.942.9043.094.989
Şerefiye39.151.86939.151.86943.609.84943.609.849
Maddi Olmayan Duran Varlıklar780.412825.984784.923788.240
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar433.8602.197.26917.571.22112.082.219
TOPLAM VARLIKLAR610.684.309580.566.710441.876.611465.302.703
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler404.154.356382.823.340285.150.448344.877.486
Finansal Borçlar5.436.12217.668.53520.768.97722.258.642
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar341.487.126311.539.272249.717.555305.301.775
Diğer Borçlar23.384.60927.927.14715.183121.280
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)22.590.20217.134.6627.011.2910
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.469.2346.421482.6683.566.352
Borç Karşılıkları2.684.2361.845.7801.845.7801.519.929
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.102.8276.701.5235.308.99412.109.508
(Ara Toplam)404.154.356382.823.340285.150.448344.877.486
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler44.351.80345.424.078113.953.92479.093.089
Finansal Borçlar12.551.4485.132.9376.503.4772.310.146
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar15.867.60521.514.60560.683.83544.216.659
Diğer Borçlar7.604.40111.246.99935.000.77724.190.626
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)008.422.5450
Uzun vadeli karşılıklar1.790.920737.670737.670814.761
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü6.537.4296.791.8672.605.6203.015.723
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0004.545.174
Özkaynaklar162.178.150152.319.29242.772.23941.332.127
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar156.665.993146.599.06137.889.49735.187.611
Ödenmiş Sermaye45.000.00045.000.00035.050.00035.050.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.788.074002.788.074
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları47.151.58815.594.41215.594.41215.594.412
Dönem Net Kar/Zararı10.452.29831.557.17517.372.61214.744.132
Diğer Özsermaye Kalemleri51.274.03354.447.474-30.127.527-32.989.007
Azınlık Payları5.512.1575.720.2314.882.7426.144.515
TOPLAM KAYNAKLAR610.684.309580.566.710441.876.611465.302.701
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri330.880.264835.374.658537.344.177364.052.031
Satışların Maliyeti (-)-307.277.272-764.719.732-496.113.602-334.348.117
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)23.602.99270.654.92641.230.57529.703.914
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)23.602.99270.654.92641.230.57529.703.914
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-9.537.195-29.531.548-14.793.696-9.283.443
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri15.241.30343.448.07520.869.19819.302.769
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-17.317.865-53.181.294-17.599.220-14.429.029
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)11.989.23531.390.15929.706.85725.294.211
Net Faaliyet Kar/Zararı14.065.79741.123.37826.436.87920.420.471
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler896.31622.086.09500
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-4.457.97900
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı12.885.55149.018.27529.706.85725.294.211
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.172.9962.421.5891.172.7931.019.763
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.513.177-7.814.205-7.534.981-4.794.850
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler896.31617.628.11600
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.545.37043.625.65923.344.66921.519.125
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.307.786-11.150.114-5.891.175-5.434.789
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-3.469.234-5.529.184-4.456.493-3.566.352
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)161.448-5.620.930-1.434.682-1.868.437
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI10.237.58432.475.54517.453.49416.084.336
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)10.237.58432.475.54517.453.49416.084.336
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-214.714918.37180.8821.340.203
Ana Ortaklık Payları10.452.29831.557.17417.372.61214.744.132
Hisse Başına Kazanç0010
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.083.6752.065.6921.761.4011.095.867
Kıdem Tazminatı1.341.77644.06844.06829.316
Finansman Giderleri-1.513.177-7.814.205-7.534.981-4.794.850
Yurtiçi Satışlar330.880.2640537.344.177364.052.031
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-11.312.13417.290.042-27.928.0255.228.267
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-11.312.13417.290.042-27.928.0255.228.267
Net YPP (Hedge Dahil)-11.312.13417.290.042-27.928.0255.228.267
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-34.070.190-21.065.950-22.846.922-24.072.673
Düzeltme Öncesi Kar10.237.58431.557.17517.453.49416.084.336
Düzeltmeler:2.995.904-1.072.6579.425.177-2.202.524
Amortisman & İtfa Payları1.083.6752.065.6921.761.4011.095.867
Karşılıklardaki Değişim1.418.29810.722.9444.694.2112.491.356
Diğer Gelir/ Gider493.931-13.861.2932.969.565-5.789.747
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)13.233.48830.484.51826.878.67113.881.812
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-50.643.721-51.465.314-49.641.439-37.870.331
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-37.410.233-20.980.796-22.762.768-23.988.519
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit3.340.043-85.154-84.154-84.154
Sabit Sermaye Yatırımları-275.105-746.922-373.471-275.286
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit00-48.425.000-48.425.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-275.105-746.922-48.798.471-48.700.286
Serbest Nakit Akım-34.345.295-21.812.872-71.645.393-72.772.959
Finansal Borçlardaki Değişim-13.049.735-54.877.594-2.998.66813.635.705
Temettü Ödemeleri0-15.604.566-15.604.5660
Sermaye Artırımı094.525.00000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit381.28984.717.72585.763.41972.727.430
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-12.668.446108.760.56567.160.18586.363.135
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-47.013.74186.947.693-4.485.20813.590.177
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-47.013.74186.947.693-4.485.20813.590.177
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler105.165.30218.217.60818.217.60818.217.608
Dönem Sonu Nakit58.151.561105.165.30113.732.40031.807.785

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PCILT 12,8 15,5 11,6 0,5 3,7 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PCILT 12,80 1,34 1,42 7,61 0,08
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi