SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 8.026 7.949 0,98
VIOP 8.646 8.541 1,23
USD/TRY 28,8960 28,8732 0,08
BIST BANKS 8.625 8.358 3,20
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 16.398 16.215 1,12
GOLD 2.070,93 2.036,27 1,70
BRENT 79,56 80,86 -1,61

Pasifik Eurasia Hisse Senedi | PASEU

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 59,8 92 32,2
Hacim Hareketi (Milyon TL) 74,1 1.676,5 1.602,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Pasifik Eurasia
Kuruluş
Faal Alanı Şirket fiili olarak demiryolu taşımacılığı, terminal hizmetleri, karayolu taşımacılığı ve denizyolu taşımacılığı alanlarında faaliyet göstermektedir.
Telefon (0312)2858090
Faks (0312)2858091
Adres Kızılırmak Mah. No: 3 Next Level A Blok 1. Kat No: 1 06530 Söğütözü Çankaya / ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar681,6634,2
Ödenmiş Sermaye168,0168,0
Net Kâr94,847,6

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 15,0
FD/Satışlar 15,3
Yabancı Oranı (%) 0,48
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 12,0 / 18,5
Piyasa Değeri 10.197,6 mnTL
Net Borç -42,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 20,2

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,62 -5,89 0,17 -
USD -1,76 -6,05 -2,02 -
Göreceli -2,57 -6,66 -6,04 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PASEUAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
PASEUAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar726.056.196732.451.378314.136.930276.171.209
Nakit ve Nakit Benzerleri2.536.24128.860.0439.726.2548.772.505
Finansal Yatırımlar78.141.438351.799.19100
Ticari Alacaklar345.345.259179.652.503149.477.528146.395.706
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar221.471.33984.557.54572.294.94730.453.680
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar78.561.91987.582.09682.638.20190.549.318
(Ara Toplam)726.056.196732.451.378314.136.930276.171.209
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar334.816.490204.910.295204.990.107203.338.930
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar536.004438.916456.465431.386
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller41.763.59541.763.59541.763.59541.763.595
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.036.7751.151.9731.267.1701.382.367
Maddi Duran Varlıklar291.109.503161.309.011161.309.011159.687.754
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar155.189193.865193.86673.828
Ertelenmiş Vergi Varlığı215.42452.93500
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR1.060.872.686937.361.673519.127.037479.510.139
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler319.939.992219.930.131244.483.504267.548.771
Finansal Borçlar37.905.79245.937.06749.893.41136.169.780
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar248.549.562136.963.508164.539.186190.510.813
Diğer Borçlar438.764775.18813.140.953150.757
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)16.390.43525.737.072027.566.177
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14.750.4358.900.9053.166.46812.938.983
Borç Karşılıkları225.262156.409172.06174.150
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.679.7421.459.98213.571.425138.111
(Ara Toplam)319.939.992219.930.131244.483.504267.548.771
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler59.309.29583.192.945104.932.394115.919.513
Finansal Borçlar754.226888.1631.016.9621.140.819
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar56.111.08580.110.159100.904.833113.399.289
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.443.9842.194.6231.906.7621.207.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü001.103.837171.764
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar681.623.399634.238.597169.711.13996.041.855
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar681.623.399634.238.597169.711.13996.041.855
Ödenmiş Sermaye168.000.000168.000.000150.000.00021.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.702.6824.702.6824.702.6821.004.885
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları84.27984.27984.279-1.949.767
Dönem Net Kar/Zararı94.828.81647.627.37314.929.19575.989.986
Diğer Özsermaye Kalemleri414.007.622413.824.263-5.017-3.249
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.060.872.686937.361.673519.127.037479.510.139
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri464.807.763270.206.104139.745.760533.409.319
Satışların Maliyeti (-)-378.506.298-207.027.185-114.957.608-409.858.402
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)86.301.46563.178.91924.788.152123.550.917
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)86.301.46563.178.91924.788.152123.550.917
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.094.634-502.340-293.254-1.775.069
Genel Yönetim Giderleri (-)-34.767.520-17.992.853-7.723.630-25.627.728
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri76.691.35434.559.4744.387.71830.529.127
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-19.841.298-15.259.874-326.033-29.406.636
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)104.289.36763.983.32620.832.95397.270.611
Net Faaliyet Kar/Zararı47.439.31144.683.72616.771.26896.148.120
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11.319.4201.799.1910967.348
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı115.608.78765.782.51720.832.95398.237.959
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler18.983.3906.430.73610.849.3804.121.753
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-13.327.150-12.732.757-12.650.369-2.942.968
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler11.319.4201.799.1910967.348
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)121.265.02759.480.49619.031.96499.416.744
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-26.436.211-11.853.123-4.102.769-23.426.758
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-26.821.594-12.075.832-3.170.254-22.948.660
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)385.383222.709-932.515-478.098
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI94.828.81647.627.37314.929.19575.989.986
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)94.828.81647.627.37314.929.19575.989.986
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları94.828.81647.627.37314.929.19575.989.986
Hisse Başına Kazanç1114
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.791.154471.482356.2871.172.329
Kıdem Tazminatı01.000.082779.790880.861
Finansman Giderleri-13.327.150-12.732.757-12.650.369-2.942.968
Yurtiçi Satışlar22.480.67814.974.793131.650.56620.456.917
Yurtdışı Satışlar448.533.883257.176.8808.665.079518.951.865
Net Yabancı Para Pozisyonu200.323.525102.382.17534.034.18637.134.770
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu200.323.525102.382.17534.034.18637.134.770
Net YPP (Hedge Dahil)200.323.525102.382.17534.034.18637.134.770
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-373.535.642-475.092.489-68.405.976-12.130.610
Düzeltme Öncesi Kar94.828.81647.627.37314.929.19575.989.986
Düzeltmeler:22.259.74718.073.3995.306.77225.024.048
Amortisman & İtfa Payları1.791.154471.482356.2871.172.329
Karşılıklardaki Değişim1.561.2401.199.733936.3381.000.115
Diğer Gelir/ Gider18.907.35316.402.1844.014.14722.851.604
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)117.088.56365.700.77220.235.967101.014.034
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-465.440.278-524.538.910-75.557.658-96.380.208
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-348.351.715-458.838.138-55.321.6914.633.826
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-25.183.927-16.254.351-13.084.285-16.764.436
Sabit Sermaye Yatırımları-132.948.672-1.982.385-1.982.385-953.792
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-87.213-87.21300
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-133.035.885-2.069.598-1.982.385-953.792
Serbest Nakit Akım-506.571.527-477.162.087-70.388.361-13.084.402
Finansal Borçlardaki Değişim1.349.4199.730.69512.524.53022.160.185
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı413.835.471413.835.47158.741.8570
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit85.150.37373.683.45975.723-1.224.047
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit500.335.263497.249.62571.342.11020.936.138
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-6.236.26420.087.538953.7497.851.736
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-6.236.26420.087.538953.7497.851.736
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler8.772.5058.772.5058.772.505920.769
Dönem Sonu Nakit2.536.24128.860.0439.726.2548.772.505

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PASEU 60,7 A/D A/D 15,3 15,0 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PASEU 60,70 0,61 0,48 -13,72 -0,14
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi