SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.415 1.409 0,42
VIOP 1.517 1.515 0,14
USD/TRY 8,4690 8,4049 0,76
BIST BANKS 1.263 1.247 1,26
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.555 15.569 -0,09
GOLD 1.810,93 1.810,57 0,02
BRENT 71,18 72,41 -1,70

Pamukova Yenilenebilir Elekt. Hisse Senedi | PAMEL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 26,34 36,92 10,58
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 10,1 9,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Pamukova Yenilenebilir Elekt.
Kuruluş 24.09.2007
Faal Alanı Elektrik enerjisi üretimi
Telefon (0212)2190407
Faks (0212)2247862
Adres Sıracevizler Cad. Esen Sok. No:9 K:1-01 Bomonti Şişli İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar74,372,4
Ödenmiş Sermaye31,160,0
Net Kâr1,93,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 13,5
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,01
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,3
Piyasa Değeri 1.004,4 mnTL
Net Borç 33,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,81 -2,71 -10,23 51,50
USD 1,53 0,09 -6,35 34,97
Göreceli 0,16 -6,11 -12,27 58,81

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PAMELAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
PAMELAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar2.624.9182.495.5142.490.5155.848.130
Nakit ve Nakit Benzerleri1.668.7561.950.6992.413.9875.360.940
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar640.668334.4936.810391.498
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar41.28941.28941.28941.289
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar274.205169.03328.42954.403
(Ara Toplam)2.624.9182.495.5142.490.5155.848.130
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar112.959.315114.160.33861.257.06268.925.109
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar659.321653.669156.297156.297
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar108.267.211108.992.01359.681.45068.750.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar24.48825.62611.38311.383
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.825.8342.259.6771.407.9320
Diğer Duran Varlıklar2.182.4612.229.35307.429
TOPLAM VARLIKLAR115.584.233116.655.85263.747.57774.773.239
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler8.234.13514.334.655337.9461.395.865
Finansal Borçlar7.435.2636.879.75300
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar494.216257.97760.79471.983
Diğer Borçlar7.9187.017.2676.017103.332
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)000215.600
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları131.56078.75864.37169.789
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler165.178100.900206.764935.161
(Ara Toplam)8.234.13514.334.655337.9461.395.865
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler33.023.95429.902.84824.821.02332.907.754
Finansal Borçlar27.823.89329.651.97824.714.23823.375.474
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar4.905.443003.854.100
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar294.618250.870106.78595.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0005.583.060
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar74.326.14472.418.34938.588.60840.469.620
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar74.326.14472.418.34938.588.60840.469.620
Ödenmiş Sermaye31.095.33160.000.00017.000.00017.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0003.570.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-19.722.719-51.481.669-28.464.802-28.464.802
Dönem Net Kar/Zararı1.907.7952.854.2815.428.046-292.147
Diğer Özsermaye Kalemleri61.045.73761.045.73744.625.36448.656.569
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR115.584.233116.655.85263.747.57774.773.239
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.795.1197.638.6156.855.7766.706.750
Satışların Maliyeti (-)-1.726.748-3.057.234-2.305.598-2.602.069
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.068.3714.581.3814.550.1784.104.681
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.068.3714.581.3814.550.1784.104.681
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-364.016-772.285-380.502-270.906
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.886.4785.071.1184.897.134139.601
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-106.8320-12.807-22.508
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)5.484.0018.880.2149.054.0033.950.868
Net Faaliyet Kar/Zararı704.3553.809.0964.169.6763.833.775
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı5.484.0018.880.2149.054.0033.950.868
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler83.769995.616737.633662.383
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.226.132-9.598.437-9.360.617-5.039.368
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.341.638277.393431.019-426.117
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-433.8433.298.9144.997.027133.970
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-433.8433.298.9144.997.027133.970
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.907.7953.576.3075.428.046-292.147
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.907.7953.576.3075.428.046-292.147
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.907.7953.576.3075.428.046-292.147
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri741.1991.610.0611.202.1371.758.544
Kıdem Tazminatı96.550-58.557-68.33519.022
Finansman Giderleri-3.226.132-9.598.437-9.360.617-5.039.368
Yurtiçi Satışlar07.638.61500
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-33.004.382-20.979.512-22.498.247-25.089.880
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-33.004.382-20.979.512-22.498.247-25.089.880
Net YPP (Hedge Dahil)-33.004.382-20.979.512-22.498.247-25.089.880

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PAMEL 32,3 A/D A/D A/D 13,5 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PAMEL 32,30 0,02 0,01 -0,59 -0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi