SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 8.057 8.087 -0,37
VIOP 8.673 8.732 -0,67
USD/TRY 28,8769 28,8819 -0,02
BIST BANKS 8.856 8.862 -0,07
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 16.533 16.405 0,78
GOLD 2.019,35 2.019,13 0,01
BRENT 77,21 78,03 -1,05

Pamel Yenilenebilir Elekt. Hisse Senedi | PAMEL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 134,2 172,1 37,9
Hacim Hareketi (Milyon TL) 25,4 275,2 249,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Pamel Yenilenebilir Elekt.
Kuruluş 24.09.2007
Faal Alanı Elektrik enerjisi üretimi
Telefon (0212)2190407
Faks (0212)2247862
Adres Sıracevizler Cad. Esen Sok. No:9 K:1-01 Bomonti Şişli İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar519,1528,1
Ödenmiş Sermaye31,131,1
Net Kâr109,070,0

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 27,0
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 8,5
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,24
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,4 / 3,9
Piyasa Değeri 4.415,5 mnTL
Net Borç -75,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 23,9

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,21 -2,34 2,90 -43,04
USD -0,28 -2,31 1,05 -63,11
Göreceli 0,16 -1,90 -1,59 -61,05

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PAMELAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
PAMELAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar180.981.11478.867.9396.513.28910.021.478
Nakit ve Nakit Benzerleri98.738.38070.882.3222.884.4567.635.031
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar5.710.8755.953.9352.372.5641.744.085
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar53.477.628992.24147.27643.695
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar23.054.2311.039.4411.208.993598.667
(Ara Toplam)180.981.11478.867.9396.513.28910.021.478
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar637.869.295636.690.252527.334.042527.836.293
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar287.242266.667256.531481.531
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar631.837.105629.993.436519.798.193519.584.854
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar16.55717.71419.58821.964
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar5.728.3916.412.4357.259.7307.747.944
TOPLAM VARLIKLAR818.850.409715.558.191533.847.331537.857.771
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler6.621.83637.398.5414.757.44386.985.492
Finansal Borçlar1.938.8573.760.6432.784.3364.691.385
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.028.416974.067743.2061.628.027
Diğer Borçlar838.78730.795.424365.00579.675.314
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)032.77700
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.007.515816.1470517.664
Borç Karşılıkları176.450227.209227.209167.685
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler631.811792.274637.687305.417
(Ara Toplam)6.621.83637.398.5414.757.44386.985.492
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler293.157.309150.037.101140.253.38094.120.023
Finansal Borçlar21.188.52320.543.38815.180.80215.817.366
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar158.467.10767.845.42574.732.63036.650.310
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.410.4891.019.487985.6691.209.494
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü112.091.19060.628.80149.354.27940.442.853
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar519.071.264528.122.549388.836.508356.752.256
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar519.071.264528.122.549388.836.508356.752.256
Ödenmiş Sermaye31.095.33131.095.33131.095.33131.095.331
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri3.570.0003.570.0003.570.0003.570.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları68.188.32268.188.32268.188.322-16.685.702
Dönem Net Kar/Zararı108.957.96570.006.88632.084.25284.874.024
Diğer Özsermaye Kalemleri307.259.646355.262.010253.898.603253.898.603
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR818.850.409715.558.191533.847.331537.857.771
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri29.362.79819.806.0764.835.53026.018.025
Satışların Maliyeti (-)-23.097.179-14.650.801-7.195.480-12.803.130
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6.265.6195.155.275-2.359.95013.214.895
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6.265.6195.155.275-2.359.95013.214.895
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.478.552-2.294.250-1.381.197-2.309.218
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri182.423.82198.307.37752.324.88213.848.890
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-79.659-47.896-20.655-728.468
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)185.131.229101.120.50648.563.08024.026.099
Net Faaliyet Kar/Zararı2.787.0672.861.025-3.741.14710.905.677
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler00076.217.003
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı185.131.229101.120.50648.563.080100.243.102
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.399.0411.584.956135.9061.648.608
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-63.376.332-22.959.082-7.703.308-12.625.954
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00076.217.003
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)124.153.93879.746.38040.995.67889.265.756
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-15.195.973-9.739.494-8.911.426-4.391.732
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.812.601-816.14700
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-12.383.372-8.923.347-8.911.426-4.391.732
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI108.957.96570.006.88632.084.25284.874.024
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)108.957.96570.006.88632.084.25284.874.024
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları108.957.96570.006.88632.084.25284.874.024
Hisse Başına Kazanç4213
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri11.038.7976.848.3793.413.2645.833.467
Kıdem Tazminatı861.380456.296423.890873.204
Finansman Giderleri-63.376.332-22.959.082-7.703.308-12.625.954
Yurtiçi Satışlar29.362.79819.806.076026.018.025
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-7.157.17211.646.741-18.655.442-19.066.483
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-7.157.17211.646.741-18.655.442-19.066.483
Net YPP (Hedge Dahil)-7.157.17211.646.741-18.655.442-19.066.483
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-54.820.240-40.370.959-82.373.39613.884.209
Düzeltme Öncesi Kar108.957.96570.006.88632.084.25284.874.024
Düzeltmeler:-5.038.644-26.148.056-32.898.840-67.983.384
Amortisman & İtfa Payları11.038.7976.848.3793.413.2645.833.467
Karşılıklardaki Değişim874.382518.629484.811968.440
Diğer Gelir/ Gider-16.951.823-33.515.064-36.796.915-74.785.291
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)103.919.32143.858.830-814.58816.890.640
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-156.752.189-83.063.013-80.392.032-2.940.740
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-52.832.868-39.204.183-81.206.62013.949.900
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-1.987.372-1.166.776-1.166.776-65.691
Sabit Sermaye Yatırımları-10.659.633-3.138.477-3.624.227-16.404.400
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit000-940.527
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-10.659.633-3.138.477-3.624.227-17.344.927
Serbest Nakit Akım-65.479.873-43.509.436-85.997.623-3.460.718
Finansal Borçlardaki Değişim-5.386.642-3.374.441-3.374.441-22.829.007
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit161.969.864110.131.16884.621.48931.713.914
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit156.583.222106.756.72781.247.0488.884.907
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış91.103.34963.247.291-4.750.5755.424.189
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim91.103.34963.247.291-4.750.5755.424.189
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler7.635.0317.635.0317.635.0312.210.842
Dönem Sonu Nakit98.738.38070.882.3222.884.4567.635.031

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PAMEL 142,0 27,0 A/D A/D 8,5 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PAMEL 142,00 0,09 0,24 15,60 0,16
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi