SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.857 1.810 2,64
VIOP 1.997 1.943 2,80
USD/TRY 13,2457 13,6711 -3,11
BIST BANKA 1.578 1.536 2,78
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.473 15.100 2,47
ALTIN 1.783,36 1.771,06 0,69
BRENT 70,12 69,23 1,29

Pamel Yenilenebilir Elekt. Hisse Senedi | PAMEL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 43,96 65 21,04
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,1 65,6 63,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Pamel Yenilenebilir Elekt.
Kuruluş 24.09.2007
Faal Alanı Elektrik enerjisi üretimi
Telefon (0212)2190407
Faks (0212)2247862
Adres Sıracevizler Cad. Esen Sok. No:9 K:1-01 Bomonti Şişli İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar77,577,1
Ödenmiş Sermaye31,131,1
Net Kâr5,14,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 26,1
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,90
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,6 / 0,8
Piyasa Değeri 2.021,2 mnTL
Net Borç 28,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,33 8,24 3,09 204,88
USD -1,71 2,33 -26,31 69,56
Göreceli -1,28 5,61 -14,73 142,39

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PAMELAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
PAMELAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar4.352.1704.370.3332.624.9182.495.514
Nakit ve Nakit Benzerleri1.489.5641.818.9071.668.7561.950.699
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar33.318104.035640.668334.493
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar43.60543.60541.28941.289
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.785.6832.403.786274.205169.033
(Ara Toplam)4.352.1704.370.3332.624.9182.495.514
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar115.430.099113.297.787112.959.315114.160.338
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar670.551663.794659.321653.669
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar111.801.844109.971.931108.267.211108.992.013
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar22.05322.50424.48825.626
Ertelenmiş Vergi Varlığı852.188955.4721.825.8342.259.677
Diğer Duran Varlıklar2.083.4631.684.0862.182.4612.229.353
TOPLAM VARLIKLAR119.782.269117.668.120115.584.233116.655.852
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler7.099.7726.627.1338.234.13514.334.655
Finansal Borçlar6.122.5006.150.9207.435.2636.879.753
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar632.126300.859494.216257.977
Diğer Borçlar183.12307.9187.017.267
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları104.365130.720131.56078.758
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler57.65844.634165.178100.900
(Ara Toplam)7.099.7726.627.1338.234.13514.334.655
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler35.179.55433.951.17933.023.95429.902.848
Finansal Borçlar23.353.59125.295.68927.823.89329.651.978
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar11.497.5138.355.7254.905.4430
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar328.450299.765294.618250.870
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar77.502.94377.089.80874.326.14472.418.349
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar77.502.94377.089.80874.326.14472.418.349
Ödenmiş Sermaye31.095.33131.095.33131.095.33160.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-19.722.719-19.722.719-19.722.719-51.481.669
Dönem Net Kar/Zararı5.084.5944.671.4591.907.7952.854.281
Diğer Özsermaye Kalemleri61.045.73761.045.73761.045.73761.045.737
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR119.782.269117.668.120115.584.233116.655.852
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri7.242.2226.907.2752.795.1197.638.615
Satışların Maliyeti (-)-4.750.402-3.188.901-1.726.748-3.057.234
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.491.8203.718.3741.068.3714.581.381
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.491.8203.718.3741.068.3714.581.381
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-891.344-600.934-364.016-772.285
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri11.633.7408.730.2874.886.4785.071.118
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-136.047-126.377-106.8320
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)13.098.16911.721.3505.484.0018.880.214
Net Faaliyet Kar/Zararı1.600.4763.117.440704.3553.809.096
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı13.098.16911.721.3505.484.0018.880.214
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler181.273190.24483.769995.616
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.787.359-5.935.930-3.226.132-9.598.437
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.492.0835.975.6642.341.638277.393
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.407.489-1.304.205-433.8433.298.914
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.407.489-1.304.205-433.8433.298.914
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI5.084.5944.671.4591.907.7953.576.307
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)5.084.5944.671.4591.907.7953.576.307
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları5.084.5944.671.4591.907.7953.576.307
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.224.3091.482.466741.1991.610.061
Kıdem Tazminatı111.64043.04796.550-58.557
Finansman Giderleri-6.787.359-5.935.930-3.226.132-9.598.437
Yurtiçi Satışlar7.242.2226.907.27507.638.615
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-27.863.405-29.160.572-33.004.382-34.353.645
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-27.863.405-29.160.572-33.004.382-34.353.645
Net YPP (Hedge Dahil)-27.863.405-29.160.572-33.004.382-34.353.645
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit2.055.4563.049.7481.273.3628.277.841
Düzeltme Öncesi Kar5.084.5944.671.4591.907.7953.576.307
Düzeltmeler:-1.307.060-132.413-568.3165.183.524
Amortisman & İtfa Payları2.224.3091.482.466741.1991.610.061
Karşılıklardaki Değişim146.067100.85796.550-252.170
Diğer Gelir/ Gider-3.677.436-1.715.736-1.406.0653.825.633
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)3.777.5344.539.0461.339.4798.759.831
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-1.679.198-1.489.298-66.117-481.990
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)2.098.3363.049.7481.273.3628.277.841
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-42.880000
Sabit Sermaye Yatırımları-5.030.567-2.459.262-15.259-63.863
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-5.030.567-2.459.262-15.259-63.863
Serbest Nakit Akım-2.975.111590.4861.258.1038.213.978
Finansal Borçlardaki Değişim-11.569.076-9.696.418-3.943.649-15.879.793
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit14.083.0528.974.1402.403.603798.040
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit2.513.976-722.278-1.540.046-15.081.753
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-461.135-131.792-281.943-6.867.775
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-461.135-131.792-281.943-6.867.775
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler1.950.6991.950.6991.950.6998.441.761
Dönem Sonu Nakit1.489.5641.818.9071.668.7561.573.986

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PAMEL 65,0 A/D A/D A/D 26,1 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PAMEL 65,00 0,87 0,90 3,01 0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi