SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.542 1.538 0,26
VIOP 1.631 1.625 0,37
USD/TRY 7,5320 7,5113 0,28
BIST BANKA 1.408 1.417 -0,62
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.921 14.056 -0,97
ALTIN 1.698,21 1.697,41 0,05
BRENT 69,54 66,74 4,20

Özak GYO Hisse Senedi | OZKGY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,48 6,19 1,71
Hacim Hareketi (Milyon TL) 28,8 705,8 676,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,1 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Özak GYO
Kuruluş 04.06.2009
Faal Alanı
Telefon (0212)4863650
Faks (0212)4860121
Adres İkitelli OSB Mah. Özak Cad. 34Portall Plaza No:1D/18 34494, Başakşehir - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar3.494,12.704,7
Ödenmiş Sermaye364,0364,0
Net Kâr617,5254,8

Cari Değerler

F/K 3,4
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,6
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 9,17
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 14,7 / 7,5
Piyasa Değeri 2.114,8 mnTL
Net Borç -134,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -6,14 15,28 10,46 13,92
USD -6,76 13,13 5,03 12,56
Göreceli -6,38 10,00 8,27 9,10

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
OZKGY31.05.20130,660,01221,221,22 1.912.261 13
OZKGY31.05.20130,660,01221,221,221.912.26113

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar2.223.596.2812.365.834.0191.937.861.5451.889.326.991
Nakit ve Nakit Benzerleri555.210.888577.743.591413.958.597500.070.568
Finansal Yatırımlar171.172.146135.005.09223.276.6980
Ticari Alacaklar39.692.40357.247.22028.837.37036.261.115
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar21.274.56318.136.33023.712.59011.507.345
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.321.556.9721.516.965.7091.339.126.3721.245.789.632
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar114.689.30960.736.077108.949.91895.698.331
(Ara Toplam)2.223.596.2812.365.834.0191.937.861.5451.889.326.991
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.651.761.9392.925.932.6812.876.070.5562.865.003.604
Ticari Alacaklar0681.804653.021584.093
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar420.735420.735420.735420.735
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.859.708.2581.438.068.5651.438.068.5651.753.690.565
Stoklar343.820.090315.622.000315.622.0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.314.130.995942.790.331941.922.032945.413.599
Şerefiye10.076.57018.433.79218.433.79218.433.792
Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.845.1186.984.51910.019.13410.073.031
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.986.218751.786577.811603.333
Diğer Duran Varlıklar111.773.955202.179.149150.353.466135.784.456
TOPLAM VARLIKLAR5.875.358.2205.291.766.7004.813.932.1014.754.330.595
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler678.083.026924.485.643778.266.9921.043.667.864
Finansal Borçlar198.356.199190.422.274140.798.674188.871.429
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar71.424.49780.890.054118.110.83583.936.807
Diğer Borçlar281.518.573354.793.953356.530.949353.796.967
Müşteri Söz. Doğan Yük.122.197.269288.996.686156.548.597409.435.821
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü312.724000
Borç Karşılıkları2.179.6703.294.1423.641.5014.372.948
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.094.0946.088.5342.636.4363.253.892
(Ara Toplam)678.083.026924.485.643778.266.9921.043.667.864
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.702.807.9241.662.252.0501.461.936.9881.182.003.729
Finansal Borçlar393.299.257462.960.965500.038.933478.123.661
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar961.061.713896.832.979629.116.379536.980.545
Diğer Borçlar813.606619.213309.076299.730
Müşteri Söz.Doğan Yük.343.896.037299.342.434329.950.937163.898.528
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar3.737.3112.496.4592.521.6632.701.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar3.494.467.2702.705.029.0072.573.728.1212.528.659.002
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.494.095.5282.704.721.3032.573.672.1022.528.475.723
Ödenmiş Sermaye364.000.000364.000.000364.000.000364.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri146.712.969146.712.969146.712.9690
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler41.243.98429.488.67329.488.67329.488.673
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.078.281.6911.090.037.0021.090.037.0021.090.037.002
Dönem Net Kar/Zararı617.541.014254.798.771123.826.94278.622.847
Diğer Özsermaye Kalemleri1.246.315.870819.683.888819.606.516966.327.201
Azınlık Payları371.742307.70456.019183.279
TOPLAM KAYNAKLAR5.875.358.2205.291.766.7004.813.932.1014.754.330.595
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.186.015.827853.039.320461.983.140282.168.335
Satışların Maliyeti (-)-792.311.217-515.043.216-274.414.252-157.751.049
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)393.704.610337.996.104187.568.888124.417.286
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)393.704.610337.996.104187.568.888124.417.286
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-24.677.524-13.724.508-7.785.630-5.585.097
Genel Yönetim Giderleri (-)-14.820.880-11.336.540-7.326.506-4.961.187
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri574.808.956206.089.06692.020.88345.990.292
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-215.518.509-190.070.417-84.336.710-43.883.192
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)713.496.653328.953.705180.140.925115.978.102
Net Faaliyet Kar/Zararı354.206.206312.935.056172.456.752113.871.002
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı713.496.653328.953.705180.140.925115.978.102
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler38.595.19029.106.22010.831.6595.101.042
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-130.699.737-98.809.214-62.706.818-37.918.308
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)621.392.106259.250.711128.265.76683.160.836
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-4.222.489-4.989.431-5.220.901-5.193.321
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-365.858000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-3.856.631-4.989.431-5.220.901-5.193.321
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI617.169.617254.261.280123.044.86577.967.515
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)617.169.617254.261.280123.044.86577.967.515
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-371.397-537.491-782.077-655.332
Ana Ortaklık Payları617.541.014254.798.771123.826.94278.622.847
Hisse Başına Kazanç2100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri32.238.08713.650.1829.702.7714.480.274
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-130.699.737-98.809.214-62.706.818-37.918.308
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu511.679.683337.617.900219.188.847256.219.479
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu511.679.683337.617.900219.188.847256.219.479
Net YPP (Hedge Dahil)511.679.683337.617.900219.188.847256.219.479

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
OZKGY 5,8 3,4 A/D A/D 0,6 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
OZKGY 5,81 9,17 8,65 -52,16 -0,56
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi