SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.964 1.945 0,98
VIOP 2.173 2.150 1,07
USD/TRY 13,5072 13,4770 0,22
BIST BANKA 1.735 1.725 0,57
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
ALTIN 1.845,49 1.847,51 -0,11
BRENT 87,52 87,18 0,39

Özak GYO Hisse Senedi | OZKGY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,04 7,78 2,74
Hacim Hareketi (Milyon TL) 14,4 99,2 84,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Özak GYO
Kuruluş 04.06.2009
Faal Alanı
Telefon (0212)4863650
Faks (0212)4860121
Adres İkitelli OSB Mah. Özak Cad. 34Portall Plaza No:1D/18 34494, Başakşehir - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar3.815,53.693,2
Ödenmiş Sermaye364,0364,0
Net Kâr324,0201,8

Cari Değerler

F/K 3,8
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 10,40
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,1 / 4,2
Piyasa Değeri 2.617,2 mnTL
Net Borç -519,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,98 -3,49 26,36 11,13
USD 0,16 -3,35 9,82 9,74
Göreceli -0,82 -1,76 22,87 6,13

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
OZKGY31.05.20130,660,01221,221,22 1.912.261 13
OZKGY31.05.20130,660,01221,221,221.912.26113

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar2.355.063.9562.298.216.6142.518.506.0302.223.596.281
Nakit ve Nakit Benzerleri714.712.592521.267.217544.980.615555.210.888
Finansal Yatırımlar227.132.185237.479.346225.320.692171.172.146
Ticari Alacaklar40.780.42666.016.17037.574.31539.692.403
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar24.102.85324.813.53118.387.55721.274.563
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.237.673.0791.330.874.8371.567.378.5231.321.556.972
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar110.662.821117.765.513124.864.328114.689.309
(Ara Toplam)2.355.063.9562.298.216.6142.518.506.0302.223.596.281
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.481.106.8383.492.193.3833.280.791.3153.651.761.939
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar420.735420.735420.735420.735
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.859.708.2581.859.708.2581.859.708.2581.859.708.258
Stoklar223.663.500223.647.0000343.820.090
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.308.901.1201.314.111.1221.308.890.3971.314.130.995
Şerefiye6.824.6567.616.7138.536.54210.076.570
Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.623.5959.611.5949.576.3489.845.118
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.736.1761.941.4991.771.3481.986.218
Diğer Duran Varlıklar70.228.79875.136.46291.887.687111.773.955
TOPLAM VARLIKLAR5.836.170.7945.790.409.9975.799.297.3455.875.358.220
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.103.809.6101.123.872.4691.073.707.653678.083.026
Finansal Borçlar143.596.194149.437.057195.914.067198.356.199
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar69.267.46879.465.94160.417.34571.424.497
Diğer Borçlar271.390.487316.185.597299.242.619281.518.573
Müşteri Söz. Doğan Yük.611.214.095571.193.341511.232.431122.197.269
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü000312.724
Borç Karşılıkları2.859.9122.932.0042.557.2282.179.670
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.481.4544.658.5294.343.9632.094.094
(Ara Toplam)1.103.809.6101.123.872.4691.073.707.653678.083.026
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler916.661.308975.153.2611.142.249.4131.702.807.924
Finansal Borçlar278.617.359331.393.653330.782.093393.299.257
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar632.318.746637.871.568806.790.655961.061.713
Diğer Borçlar1.855.9541.748.312850.437813.606
Müşteri Söz.Doğan Yük.000343.896.037
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar3.869.2494.139.7283.826.2283.737.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar3.815.699.8763.691.384.2673.583.340.2793.494.467.270
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.815.505.1413.693.194.2423.583.388.8993.494.095.528
Ödenmiş Sermaye364.000.000364.000.000364.000.000364.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri146.712.96900146.712.969
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler041.243.98441.243.9840
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.695.822.7051.695.822.7051.695.822.7051.078.281.691
Dönem Net Kar/Zararı323.982.972201.751.14991.884.068617.541.014
Diğer Özsermaye Kalemleri1.284.986.4951.390.376.4041.390.438.1421.287.559.854
Azınlık Payları194.735-1.809.975-48.620371.742
TOPLAM KAYNAKLAR5.836.170.7945.790.409.9975.799.297.3455.875.358.220
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri908.428.451563.671.498284.282.4631.186.015.827
Satışların Maliyeti (-)-539.310.745-375.173.818-205.098.355-792.311.217
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)369.117.706188.497.68079.184.108393.704.610
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)369.117.706188.497.68079.184.108393.704.610
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-23.098.040-8.352.353-5.379.309-24.677.524
Genel Yönetim Giderleri (-)-16.948.555-12.566.871-5.166.556-14.820.880
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri111.234.83084.668.34656.085.787574.808.956
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-106.678.241-57.777.896-35.575.333-215.518.509
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)333.627.700194.468.90689.148.697713.496.653
Net Faaliyet Kar/Zararı329.071.111167.578.45668.638.243354.206.206
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı333.627.700194.468.90689.148.697713.496.653
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler62.209.68153.341.84729.238.91738.595.190
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-72.418.587-48.853.395-27.350.544-130.699.737
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)323.418.794198.957.35891.037.070621.392.106
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)264.630485.768303.269-4.222.489
Dönem Vergi Geliri (Gideri)000-365.858
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)264.630485.768303.269-3.856.631
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI323.683.424199.443.12691.340.339617.169.617
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)323.683.424199.443.12691.340.339617.169.617
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-299.548-2.308.023-543.729-371.397
Ana Ortaklık Payları323.982.972201.751.14991.884.068617.541.014
Hisse Başına Kazanç1102
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1000
Amortisman Giderleri21.935.50815.741.9207.042.92532.238.087
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-72.418.587-48.853.395-27.350.544-130.699.737
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu621.751.442581.461.021580.969.821511.679.683
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu621.751.442581.461.021580.969.821511.679.683
Net YPP (Hedge Dahil)621.751.442581.461.021580.969.821511.679.683
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit362.503.399106.026.64071.266.184340.830.572
Düzeltme Öncesi Kar323.683.424199.443.12691.340.339617.169.617
Düzeltmeler:13.030.9332.504.39120.853.345-211.357.388
Amortisman & İtfa Payları21.935.50815.741.9207.042.92532.238.087
Karşılıklardaki Değişim-803.659-536.399-1.306.431-2.369.779
Diğer Gelir/ Gider-8.100.916-12.701.13015.116.851-241.225.696
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)336.714.357201.947.517112.193.684405.812.229
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler26.576.100-95.380.911-39.503.416-66.586.133
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)363.290.457106.566.60672.690.268339.226.096
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-787.058-539.966-1.424.0841.604.476
Sabit Sermaye Yatırımları-16.484.110-15.488.523-1.751.367-37.052.577
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit17.575.5489.749.5956.714.483105.745
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit1.091.438-5.738.9284.963.116-36.946.832
Serbest Nakit Akım363.594.837100.287.71276.229.300303.883.740
Finansal Borçlardaki Değişim-158.988.453-100.238.670-70.807.025-167.297.688
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-45.104.680-33.992.713-15.652.548-65.763.152
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-204.093.133-134.231.383-86.459.573-233.060.840
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış159.501.704-33.943.671-10.230.27370.822.900
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim159.501.704-33.943.671-10.230.27370.822.900
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler555.210.888555.210.888555.210.888484.387.988
Dönem Sonu Nakit714.712.592521.267.217544.980.615555.210.888

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
OZKGY 7,2 3,8 A/D A/D 0,7 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
OZKGY 7,19 11,78 10,40 -137,90 -1,49
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi