SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.402 1.402 0,00
VIOP 1.512 1.512 0,00
USD/TRY 8,6605 8,6400 0,24
BIST BANKS 1.210 1.210 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.456 15.636 -1,15
GOLD 1.775,72 1.778,97 -0,18
BRENT 75,28 75,19 0,12

Oyak Yatırım Hisse Senedi | OYYAT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 20,5 25,14 4,64
Hacim Hareketi (Milyon TL) 7,1 154,0 146,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Oyak Yatırım
Kuruluş 18.05.1982
Faal Alanı Aracı kurum faaliyetleri
Telefon (0212)3191200
Faks (0212)3510599
Adres Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar398,7330,6
Ödenmiş Sermaye88,388,3
Net Kâr68,5141,1

Cari Değerler

F/K 12,3
FD/FAVÖK 8,2
PD/DD 5,7
FD/Satışlar 0,1
Yabancı Oranı (%) 0,87
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 8,2 / 8,2
Piyasa Değeri 2.288,0 mnTL
Net Borç -215,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,16 -3,18 - -
USD 1,44 -4,19 - -
Göreceli 0,69 -1,18 - -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
OYYATAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
OYYATAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.956.432.5261.507.740.9251.073.348.402937.308.755
Nakit ve Nakit Benzerleri190.496.616158.935.142324.310.567299.588.289
Finansal Yatırımlar427.823.316338.817.633265.092.263243.359.233
Ticari Alacaklar1.330.450.6361.001.207.064470.445.699385.140.272
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.861.8722.847.1509.852.3801.740.097
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.800.0865.933.9363.647.4937.480.864
(Ara Toplam)1.956.432.5261.507.740.9251.073.348.402937.308.755
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar130.398.61489.483.75945.960.27251.384.592
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar71.782.92127.144.30715.271.58717.693.626
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.517.2541.517.2541.517.2541.517.254
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları12.984.31412.086.8122.618.7652.847.863
Maddi Duran Varlıklar22.183.05523.148.3842.086.1301.890.050
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.313.92212.650.98416.458.77717.968.130
Ertelenmiş Vergi Varlığı10.617.14812.936.0188.007.7599.467.669
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR2.086.831.1401.597.224.6841.119.308.674988.693.347
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.654.843.6241.233.719.487883.212.644775.807.165
Finansal Borçlar394.183.833283.304.213326.967.603389.622.164
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.155.170.209848.220.189408.994.681270.501.671
Diğer Borçlar26.308.12314.564.776117.118.42081.906.467
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)32.110.41544.729.0756.120.5759.424.009
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14.722.54011.683.6505.351.0022.833.067
Borç Karşılıkları23.623.32425.003.61217.563.34519.853.330
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.725.1806.213.9721.097.0181.666.457
(Ara Toplam)1.654.843.6241.233.719.487883.212.644775.807.165
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler15.848.16614.713.3987.262.9247.067.036
Finansal Borçlar8.294.4228.034.1171.491.0631.651.860
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)372.19311.177280.62052.857
Uzun vadeli karşılıklar7.181.5516.668.1045.491.2415.362.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar416.139.350348.791.799228.833.106205.819.146
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar398.730.192330.609.865213.021.904189.971.408
Ödenmiş Sermaye88.330.00088.330.00088.330.00088.330.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.015.2029.018.9659.018.9657.093.969
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları226.765.34392.974.17393.527.17828.828.363
Dönem Net Kar/Zararı68.481.509141.148.58923.100.25366.624.930
Diğer Özsermaye Kalemleri-861.862-861.862-954.492-905.854
Azınlık Payları17.409.15818.181.93415.811.20215.847.738
TOPLAM KAYNAKLAR2.086.831.1401.597.224.6841.119.308.674988.693.347
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri11.427.323.64019.764.853.2071.199.355.11416.376.452.251
Satışların Maliyeti (-)-11.304.658.894-19.451.756.343-1.149.804.888-16.189.397.049
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)122.664.746313.096.86449.550.226187.055.202
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)122.664.746313.096.86449.550.226187.055.202
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-5.984.163-21.461.844-3.214.505-10.768.782
Genel Yönetim Giderleri (-)-28.926.265-110.417.247-17.477.025-80.513.008
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri30.748.503126.361.83628.592.28267.700.394
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-29.147.562-112.854.871-21.946.927-44.372.326
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)89.355.259194.724.73835.504.051119.101.480
Net Faaliyet Kar/Zararı87.754.318181.217.77328.858.69695.773.412
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler534128.522072.830
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-175.2970-3.541
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı89.355.793194.677.96335.504.051119.170.769
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler11.862.94622.171.2993.531.74920.086.199
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-15.869.395-32.705.702-9.123.315-52.323.639
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler534-46.775069.289
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)85.349.344184.143.56029.912.48586.933.329
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-17.080.635-40.053.522-6.852.113-17.150.264
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-14.761.766-43.487.002-5.392.202-20.115.693
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-2.318.8693.433.480-1.459.9112.965.429
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI68.268.709144.090.03823.060.37269.783.065
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)68.268.709144.090.03823.060.37269.783.065
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-212.8002.941.448-39.8813.158.135
Ana Ortaklık Payları68.481.509141.148.59023.100.25366.624.930
Hisse Başına Kazanç1201
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri5.040.91210.815.4262.483.3955.381.092
Kıdem Tazminatı536.364660.980506.418510.379
Finansman Giderleri-15.869.395-32.705.702-9.123.315-52.323.639
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu152.656.650101.864.88788.667.448232.869.107
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-152.656.639101.864.887-48.805.292232.869.107
Net YPP (Hedge Dahil)-4.723.84819.817.852-48.805.29253.139.419

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
OYYAT 24,3 12,3 8,2 0,1 5,7 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
OYYAT 24,34 0,87 0,87 0,14 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi