SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 11.156 11.139 0,15
VIOP 12.170 12.119 0,43
USD/TRY 33,0419 33,0413 0,00
BIST BANKS 16.149 16.024 0,78
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.172 18.355 -1,00
GOLD 2.406,96 2.401,11 0,24
BRENT 82,58 85,11 -2,97

Oyak Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi | OYAYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 33,4 47,96 14,56
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,7 50,2 47,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Oyak Yatırım Ortaklığı
Kuruluş 03.11.2006
Faal Alanı Menkul Kıymet Portföy İşletmeciliği
Telefon (0212)3191401
Faks (0212)3510599
Adres AYAZAĞA MAHALLESİ KEMERBURGAZ CADDESİ VADİ İSTANBUL PARK SİTESİ 7B BLOK APT. NO: 7 C / 78 MERKEZ-ME

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar95,097,9
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr-2,9-16,5

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 31,7
PD/DD 7,9
FD/Satışlar 2,2
Yabancı Oranı (%) 2,27
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,6
Piyasa Değeri 752,0 mnTL
Net Borç -82,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 52,6

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,88 2,34 9,05 57,59
USD -1,76 2,06 7,27 40,57
Göreceli -2,03 1,50 2,36 5,52

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
OYAYO31.05.20232,310,261426,1426,14 5.227.940 141
OYAYO31.05.20220,740,05875,875,87 1.173.088 19
OYAYO31.05.20210,690,05305,305,30 1.060.904 19
OYAYO29.05.20200,920,05695,695,69 1.137.922 19
OYAYO31.05.20192,860,02812,812,81 561.320 19
OYAYO31.05.20181,970,01751,751,75 349.960 17
OYAYO31.05.20131,200,01081,081,08 124.200 5
OYAYO31.05.20232,310,261426,1426,145.227.940141
OYAYO31.05.20220,740,05875,875,871.173.08819
OYAYO31.05.20210,690,05305,305,301.060.90419
OYAYO29.05.20200,920,05695,695,691.137.92219
OYAYO31.05.20192,860,02812,812,81561.32019
OYAYO31.05.20181,970,01751,751,75349.96017
OYAYO31.05.20131,200,01081,081,08124.2005

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar96.678.92299.417.17289.279.63179.429.102
Nakit ve Nakit Benzerleri1.342.603301.9558.711.8882.581.945
Finansal Yatırımlar81.346.48884.872.29466.456.60640.908.539
Ticari Alacaklar1.755.7186.089.0973.919.93728.717.462
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar12.110.7008.017.26510.016.4606.954.724
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar123.413136.561174.740266.432
(Ara Toplam)96.678.92299.417.17289.279.63179.429.102
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar74.30580.16944.37762.259
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar74.30580.16944.37762.259
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR96.753.22799.497.34189.324.00879.491.361
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler452.794511.839675.207461.028
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar227.574163.331348.122317.836
Diğer Borçlar30.7454.37220.5996.273
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0137.293140.0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler194.475206.843166.486136.919
(Ara Toplam)452.794511.839675.207461.028
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.270.2441.082.535863.968672.193
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar00863.9680
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.270.2441.082.5350672.193
Özkaynaklar95.030.18997.902.96787.784.83378.358.140
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar95.030.18997.902.96787.784.83378.358.140
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.797.6099.927.7163.130.1083.130.108
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-161.257.250-141.374.83937.584.57337.584.573
Dönem Net Kar/Zararı-2.872.778-19.012.51827.070.15217.643.459
Diğer Özsermaye Kalemleri228.362.608228.362.60800
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR96.753.22799.497.34189.324.00879.491.361
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri106.891.544410.992.766311.826.994208.788.373
Satışların Maliyeti (-)-93.942.058-373.364.808-278.958.051-187.667.003
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)12.949.48637.627.95832.868.94321.121.370
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)12.949.48637.627.95832.868.94321.121.370
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-234.342-1.623.585-1.184.441-787.936
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.439.599-7.317.501-4.576.719-2.652.349
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri0000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-9-37.635-37.631-37.626
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)10.275.53628.649.23727.070.15217.643.459
Net Faaliyet Kar/Zararı10.275.54528.686.87227.107.78317.681.085
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı10.275.53628.649.23727.070.15217.643.459
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-13.148.314-45.172.72000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.872.778-16.523.48327.070.15217.643.459
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-2.872.778-16.523.48327.070.15217.643.459
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-2.872.778-16.523.48327.070.15217.643.459
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-2.872.778-16.523.48327.070.15217.643.459
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri6.899230.01853.64535.763
Kıdem Tazminatı187.708150.954480.690171.406
Finansman Giderleri-13.148.314-45.172.72000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit1.036.045-118.8879.319.7263.207.941
Düzeltme Öncesi Kar-2.872.778-16.523.48327.070.15217.643.459
Düzeltmeler:-7.767.52823.758.261-12.812.201-6.693.804
Amortisman & İtfa Payları6.899230.01853.64535.763
Karşılıklardaki Değişim187.708115.653363.180171.406
Diğer Gelir/ Gider-7.962.13523.412.590-13.229.026-6.900.973
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-10.640.3067.234.77814.257.95110.949.655
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler4.982.486-15.564.910-9.359.629-9.643.986
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-5.657.820-8.330.1324.898.3221.305.669
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit6.693.8658.211.2454.421.4041.902.272
Sabit Sermaye Yatırımları0000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit0000
Serbest Nakit Akım1.036.045-118.8879.319.7263.207.941
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0-7.192.068-5.227.940-5.227.940
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit0-7.192.068-5.227.940-5.227.940
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış1.036.045-7.310.9554.091.786-2.019.999
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim1.036.045-7.310.9554.091.786-2.019.999
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler300.9777.572.5294.595.7374.595.737
Dönem Sonu Nakit1.337.022261.5748.687.5232.575.738

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
OYAYO 37,6 A/D 31,7 2,2 7,9 3/2024
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
OYAYO 37,60 2,27 1,56 -71,65 -1,36
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi