SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.400 1.419 -1,36
VIOP 1.499 1.520 -1,36
USD/TRY 8,6508 8,6468 0,05
BIST BANKS 1.260 1.278 -1,40
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.490 15.652 -1,03
GOLD 1.759,11 1.755,04 0,23
BRENT 74,06 75,34 -1,70

Oyak Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi | OYAYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,68 7,7 1,02
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 23,7 23,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Oyak Yatırım Ortaklığı
Kuruluş 03.11.2006
Faal Alanı Menkul Kıymet Portföy İşletmeciliği
Telefon (0212)3191401
Faks (0212)3510599
Adres Ayazağa Mah. Kemerburgaz cad. Vadi İstanbul Park Sit. 7B blok No:7C/78 Sarıyer İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar35,033,0
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr1,6-0,4

Cari Değerler

F/K 23,8
FD/FAVÖK 17,5
PD/DD 3,8
FD/Satışlar 1,3
Yabancı Oranı (%) 0,70
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 1,3
Piyasa Değeri 133,6 mnTL
Net Borç -35,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,89 -4,16 -3,88 -3,19
USD -2,28 -5,95 -5,00 -16,17
Göreceli -0,99 -2,86 -1,84 0,72

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
OYAYO31.05.20210,690,05305,305,30 1.060.904 19
OYAYO29.05.20200,920,05695,695,69 1.137.922 19
OYAYO31.05.20192,860,02812,812,81 561.320 19
OYAYO31.05.20181,970,01751,751,75 349.960 17
OYAYO31.05.20131,200,01081,081,08 124.200 5
OYAYO31.05.20210,690,05305,305,301.060.90419
OYAYO29.05.20200,920,05695,695,691.137.92219
OYAYO31.05.20192,860,02812,812,81561.32019
OYAYO31.05.20181,970,01751,751,75349.96017
OYAYO31.05.20131,200,01081,081,08124.2005

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar37.639.55534.686.59634.554.44432.197.467
Nakit ve Nakit Benzerleri7.605.456213.4204.363.549556.021
Finansal Yatırımlar27.407.83132.168.23829.066.85629.326.955
Ticari Alacaklar0048.1091.318.258
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.562.6982.282.2121.064.658971.831
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar63.57022.72611.27224.402
(Ara Toplam)37.639.55534.686.59634.554.44432.197.467
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar146.795161.982177.1680
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar146.795161.982177.1680
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR37.786.35034.848.57834.731.61232.197.467
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.639.6341.701.483124.813107.155
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.539.4671.661.90058.82069.880
Diğer Borçlar3.3695.3402.2052.557
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları57.304028.2030
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler39.49434.24335.58534.718
(Ara Toplam)2.639.6341.701.483124.813107.155
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler135.456115.361110.399102.543
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar135.456115.361110.399102.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar35.011.26033.031.73434.496.40031.987.769
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar35.011.26033.031.73434.496.40031.987.769
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.014.9401.014.940732.595732.595
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları12.420.55612.420.5568.183.0268.183.026
Dönem Net Kar/Zararı1.575.764-403.7625.580.7793.072.148
Diğer Özsermaye Kalemleri0000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR37.786.35034.848.57834.731.61232.197.467
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri32.021.49511.556.29683.396.80756.625.180
Satışların Maliyeti (-)-29.342.750-11.471.779-75.903.058-52.149.398
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.678.74584.5177.493.7494.475.782
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.678.74584.5177.493.7494.475.782
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-142.708-80.180-238.048-163.532
Genel Yönetim Giderleri (-)-960.270-408.097-1.674.913-1.240.094
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri0000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3-2-9-8
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.575.764-403.7625.580.7793.072.148
Net Faaliyet Kar/Zararı1.575.767-403.7605.580.7883.072.156
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.575.764-403.7625.580.7793.072.148
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.575.764-403.7625.580.7793.072.148
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.575.764-403.7625.580.7793.072.148
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.575.764-403.7625.580.7793.072.148
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.575.764-403.7625.580.7793.072.148
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri30.37215.1865.0620
Kıdem Tazminatı3.903017.6260
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
OYAYO 6,7 23,8 17,5 1,3 3,8 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
OYAYO 6,68 0,72 0,70 -1,51 -0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi