SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.011 2.014 -0,15
VIOP 2.223 2.230 -0,30
USD/TRY 13,4717 13,3767 0,71
BIST BANKS 1.764 1.758 0,35
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.604 15.912 -1,94
GOLD 1.832,04 1.838,14 -0,33
BRENT 87,74 88,38 -0,72

Otto Holding Hisse Senedi | OTTO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 22,32 39,68 17,36
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 4,7 4,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Otto Holding
Kuruluş 30.12.2011
Faal Alanı Süt sığırcılığı, fason tavuk yetiştiriciliği, sulu tarım
Telefon (0212)5726645
Faks (0212)5716297
Adres Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 2293.Sokak No: 2A/10 K:2 D:19 Esenyurt-İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar9,810,9
Ödenmiş Sermaye7,17,1
Net Kâr-1,3-0,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 25,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 252,0 mnTL
Net Borç 4,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,28 -0,84 28,80 -3,00
USD 0,02 -0,10 25,16 -3,58
Göreceli -0,13 2,21 21,17 -10,40

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
OTTOAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
OTTOAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar4.260.8324.179.961303.8342.352.689
Nakit ve Nakit Benzerleri11.17013.93012.26312.150
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.660.3542.586.12100
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar240.311239.506233.6392.288.875
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.315.0001.315.00000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar33.99725.40457.93251.664
(Ara Toplam)4.260.8324.179.961303.8342.352.689
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar20.775.97321.094.92121.611.23521.926.848
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar11.37911.37911.37911.379
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar20.175.88120.519.78520.869.07421.212.957
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı493.713468.757635.782607.512
Diğer Duran Varlıklar95.00095.00095.00095.000
TOPLAM VARLIKLAR25.036.80525.274.88221.915.06924.279.537
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler12.041.70311.460.44511.492.87412.114.316
Finansal Borçlar2.174.7825.901.5486.321.6485.119.286
Diğer Finansal Yükümlülükler0067.90867.908
Ticari Borçlar2.259.7022.048.0552.540.8312.576.440
Diğer Borçlar5.450.9652.601.2531.739.1443.481.851
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)11.55511.55523.53337.201
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.427.333158.915158.915158.915
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler717.366739.119640.895672.715
(Ara Toplam)12.041.70311.460.44511.492.87412.114.316
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.188.2542.902.4753.264.6994.880.538
Finansal Borçlar2.123.9891.654.9352.025.7973.514.404
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar036.17936.17936.179
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar02.38837258.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü948.1181.208.9731.202.3511.271.128
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler116.147000
Özkaynaklar9.806.84810.911.9627.157.4967.284.683
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.806.84810.911.9627.157.4967.284.683
Ödenmiş Sermaye7.080.0007.080.0007.080.0007.080.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler03.805.00000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-11.539.351-15.344.351-15.344.351-13.402.390
Dönem Net Kar/Zararı-1.334.531-230.532-178.528-1.941.961
Diğer Özsermaye Kalemleri15.600.73015.601.84515.600.37515.549.034
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR25.036.80525.274.88221.915.06924.279.537
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.786.3002.786.30001.017.572
Satışların Maliyeti (-)-3.546.076-3.202.1720-1.027.897
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-759.776-415.8720-10.325
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-759.776-415.8720-10.325
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-408.886-310.408-122.235-780.041
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.150.6081.343.003472.731889.782
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.127.673-484.227-353.811-1.854.688
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.145.727132.496-3.315-1.755.272
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.168.662-726.280-122.235-790.366
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.145.727132.496-3.315-1.755.272
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-410.939-301.323-285.095-605.759
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.556.666-168.827-288.410-2.361.031
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)222.135-61.705109.882419.070
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)222.135-61.705109.882419.070
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.334.531-230.532-178.528-1.941.961
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.334.531-230.532-178.528-1.941.961
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-1.334.531-230.532-178.528-1.941.961
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.037.076693.172343.883854.915
Kıdem Tazminatı553.8043.763924
Finansman Giderleri-410.939-301.323-285.095-605.759
Yurtiçi Satışlar4.555.1004.555.10001.020.745
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit1.577.6921.146.895286.358-1.448
Düzeltme Öncesi Kar-1.334.531-230.532-178.528-1.941.961
Düzeltmeler:4.126.1262.805.476-903.1804.259.566
Amortisman & İtfa Payları1.037.076693.172343.883854.915
Karşılıklardaki Değişim1.274.21211.2675.721101.508
Diğer Gelir/ Gider1.814.8382.101.037-1.252.7843.303.143
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)2.791.5952.574.944-1.081.7082.317.605
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-1.218.781-1.432.9271.368.066-2.319.053
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)1.572.8141.142.017286.358-1.448
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit4.8784.87800
Sabit Sermaye Yatırımları0000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit0000
Serbest Nakit Akım1.577.6921.146.895286.358-1.448
Finansal Borçlardaki Değişim-1.578.672-647.512-286.245-10.930
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0-497.60300
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-1.578.672-1.145.115-286.245-10.930
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-9801.780113-12.378
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-9801.780113-12.378
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler12.15012.15012.15024.528
Dönem Sonu Nakit11.17013.93012.26312.150

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
OTTO 35,6 A/D A/D A/D 25,7 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi