SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.954 1.945 0,48
VIOP 2.160 2.150 0,47
USD/TRY 13,5938 13,4770 0,87
BIST BANKS 1.722 1.725 -0,17
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
GOLD 1.835,85 1.847,51 -0,63
BRENT 88,79 87,18 1,85

Ortaköy Çay Sanayi Hisse Senedi | ORCAY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 13,04 71 57,96
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,4 153,8 150,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ortaköy Çay Sanayi
Kuruluş 17.01.1986
Faal Alanı Çay üretimi
Telefon (0464)3441219
Faks (0464)3442656
Adres Ortaköy Köyü No:85, 53390 Güneysu/Rize

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar114,837,6
Ödenmiş Sermaye20,512,5
Net Kâr2,72,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 12,7
FD/Satışlar 12,0
Yabancı Oranı (%) 0,54
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,2 / 6,8
Piyasa Değeri 1.453,0 mnTL
Net Borç -21,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 7,82 44,13 174,56 162,96
USD 6,94 44,35 138,62 159,66
Göreceli 5,89 46,71 166,98 151,13

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ORCAYAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
ORCAYAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar230.787.709173.104.101166.702.32065.414.494
Nakit ve Nakit Benzerleri47.042.1142.979.4275.335.52020.784.059
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar76.419.89577.851.37648.956.63127.494.710
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.633.1344.939.7921.631.859991.825
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar94.584.61078.708.260100.097.90016.133.345
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar7.107.9568.625.24610.680.41010.555
(Ara Toplam)230.787.709173.104.101166.702.32065.414.494
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar51.489.20051.856.44052.533.73240.325.049
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16.764.75616.845.92616.926.2140
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları601.652670.789739.927869.029
Maddi Duran Varlıklar34.096.09834.322.25534.849.45339.437.222
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar26.69417.47018.13818.798
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR282.276.909224.960.541219.236.052105.739.543
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler155.951.866160.858.020161.423.07055.036.792
Finansal Borçlar19.184.79331.172.54131.797.69338.413.730
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar131.036.246122.860.766124.439.75610.046.917
Diğer Borçlar3.638.9382.568.5812.414.6945.967.729
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.541.900000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0676.335292.528125.203
Borç Karşılıkları108.517115.98781.16543.774
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler441.4723.463.8102.397.234439.439
(Ara Toplam)155.951.866160.858.020161.423.07055.036.792
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler11.543.21426.483.42020.683.52315.568.026
Finansal Borçlar6.745.91721.879.94415.775.61211.105.353
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar991.331855.995861.161706.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.805.9663.747.4814.046.7503.756.264
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar114.781.82937.619.10137.129.45935.134.725
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar114.781.82937.619.10137.129.45935.134.725
Ödenmiş Sermaye20.465.00012.465.00010.500.00010.500.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler394.863469.914469.914394.863
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-938.371-1.013.422951.578-997.440
Dönem Net Kar/Zararı2.689.6762.549.6482.051.8242.024.069
Diğer Özsermaye Kalemleri92.170.66123.147.96123.156.14323.213.233
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR282.276.909224.960.541219.236.052105.739.543
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri88.437.15780.001.13939.937.26756.816.442
Satışların Maliyeti (-)-80.377.349-73.905.015-37.791.828-50.877.350
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)8.059.8086.096.1242.145.4395.939.092
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)8.059.8086.096.1242.145.4395.939.092
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.505.405-972.009-511.285-1.681.032
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.616.003-997.742-415.482-1.334.373
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri375.337344.381114.512133
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-242.914-189.528-278.092-52.692
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)5.070.8234.281.2261.055.0922.871.128
Net Faaliyet Kar/Zararı4.938.4004.126.3731.218.6722.923.687
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler447.221177.43533.174429.984
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler-653.635-491.028-401.624754
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı4.864.4093.967.633686.6423.301.866
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler6.537.9517.593.9417.045.402543.231
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-7.774.932-8.033.398-5.081.104-1.496.690
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-206.414-313.593-368.450430.738
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.627.4283.528.1762.650.9402.348.407
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-937.752-978.528-599.116-324.338
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-851.496-968.901-292.528-137.693
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-86.256-9.627-306.588-186.645
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.689.6762.549.6482.051.8242.024.069
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.689.6762.549.6482.051.8242.024.069
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.689.6762.549.6482.051.8242.024.069
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.945.7101.175.660569.594947.797
Kıdem Tazminatı134.81682.23555.445126.238
Finansman Giderleri-7.774.932-8.033.398-5.081.104-1.496.690
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-9.719.656-5.010.114588.417472.447
Düzeltme Öncesi Kar2.689.6762.549.6482.051.8242.024.069
Düzeltmeler:3.981.5882.732.971-365.0201.766.806
Amortisman & İtfa Payları1.945.7101.175.660569.594947.797
Karşılıklardaki Değişim268.360201.895118.951248.279
Diğer Gelir/ Gider1.767.5181.355.416-1.053.565570.730
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)6.671.2645.282.6191.686.8043.790.875
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-15.329.373-9.811.224-973.184-3.208.844
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-8.658.109-4.528.605713.620582.031
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-1.061.547-481.509-125.203-109.584
Sabit Sermaye Yatırımları-70.707-15.991-40.126-4.170.276
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-12.131.061-12.711.865-12.711.8650
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-12.201.768-12.727.856-12.751.991-4.170.276
Serbest Nakit Akım-21.921.424-17.737.970-12.163.574-3.697.829
Finansal Borçlardaki Değişim-23.282.4293.853.861-1.764.89924.034.548
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı77.087.027000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-5.625.119-3.920.523-1.520.0660
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit48.179.479-66.662-3.284.96524.034.548
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış26.258.055-17.804.632-15.448.53920.336.719
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim26.258.055-17.804.632-15.448.53920.336.719
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler20.784.05920.784.05920.784.059447.340
Dönem Sonu Nakit47.042.1142.979.4275.335.52020.784.059

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ORCAY 71,0 A/D A/D 11,9 12,7 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ORCAY 71,00 0,54 0,54 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi