SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 8.026 7.949 0,98
VIOP 8.646 8.541 1,23
USD/TRY 28,8960 28,8732 0,08
BIST BANKA 8.625 8.358 3,20
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 16.398 16.215 1,12
ALTIN 2.070,93 2.036,27 1,70
BRENT 79,56 80,86 -1,61

Ortaköy Çay Sanayi Hisse Senedi | ORCAY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,8 13,42 4,62
Hacim Hareketi (Milyon TL) 9,3 482,4 473,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ortaköy Çay Sanayi
Kuruluş 17.01.1986
Faal Alanı Çay üretimi
Telefon (0464)3441219
Faks (0464)3442656
Adres Ortaköy Köyü No:85, 53390 Güneysu/Rize

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar259,6243,8
Ödenmiş Sermaye80,080,0
Net Kâr50,237,8

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 12,0
FD/FAVÖK 7,9
PD/DD 3,1
FD/Satışlar 2,3
Yabancı Oranı (%) 2,34
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,4 / 1,9
Piyasa Değeri 799,2 mnTL
Net Borç 360,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 58,9

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,38 -18,11 8,00 15,09
USD -1,52 -18,25 5,64 -25,44
Göreceli -2,34 -18,78 1,30 -21,00

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ORCAY26.10.20231,950,187518,7516,88 15.000.000 31
ORCAY26.10.20231,950,187518,7516,8815.000.00031

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar463.102.377394.450.812319.880.340365.349.060
Nakit ve Nakit Benzerleri14.760.31728.165.7966.943.15119.309.800
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar207.719.263179.945.127125.023.129150.648.678
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.427.7282.513.176275.8061.075.807
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar220.041.326171.973.721184.078.022190.821.461
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar19.153.74311.852.9923.560.2323.493.314
(Ara Toplam)463.102.377394.450.812319.880.340365.349.060
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar207.316.026201.207.510132.968.489100.273.563
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları8.456.5979.024.6229.574.47310.124.325
Maddi Duran Varlıklar198.824.935192.145.684123.334.28590.106.702
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar34.49437.20439.88542.536
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0019.8460
TOPLAM VARLIKLAR670.418.403595.658.322452.848.829465.622.623
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler305.721.701242.222.239218.868.943235.204.557
Finansal Borçlar278.160.459214.841.269200.075.801224.008.012
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar11.949.6027.008.8687.822.6533.039.103
Diğer Borçlar1.851.285833.0054.921.837357.360
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.176.31610.402.2232.410.6832.332.350
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8.920.9488.215.9131.672.0784.610.105
Borç Karşılıkları538.926408.377257.538191.532
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.124.165512.5841.708.353666.095
(Ara Toplam)305.721.701242.222.239218.868.943235.204.557
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler105.931.580109.962.00122.111.41222.299.276
Finansal Borçlar96.558.49898.386.47710.359.86110.672.483
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.552.2971.168.97600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü7.820.78510.406.54810.248.61710.045.699
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler001.502.9341.581.094
Özkaynaklar258.765.122243.474.082211.868.474208.118.790
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar259.557.175243.822.345211.889.904208.118.790
Ödenmiş Sermaye80.000.00080.000.00080.000.00080.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri11.158.1729.602.2269.602.2269.602.226
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.326.7715.427.7255.427.725630.274
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları47.625.13745.524.18245.524.1831.521.754
Dönem Net Kar/Zararı50.184.84037.783.2346.165.29248.574.275
Diğer Özsermaye Kalemleri67.262.25565.484.97865.170.47867.790.261
Azınlık Payları-792.053-348.263-21.4300
TOPLAM KAYNAKLAR670.418.403595.658.322452.848.829465.622.623
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri401.561.050225.797.95155.657.453361.835.937
Satışların Maliyeti (-)-277.774.254-151.733.730-37.679.836-270.461.528
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)123.786.79674.064.22117.977.61791.374.409
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)123.786.79674.064.22117.977.61791.374.409
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-5.762.634-3.733.526-1.841.852-5.942.056
Genel Yönetim Giderleri (-)-8.135.139-4.819.981-1.797.293-5.486.972
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.958.852911.907109.866539.548
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.298.996-1.221.599-851.481-1.294.007
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)111.548.87965.201.02213.596.85779.190.922
Net Faaliyet Kar/Zararı109.889.02365.510.71414.338.47279.945.381
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler452.405452.40542.1522.400.090
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-259.225-259.225-232.5320
Diğer Gelir ve Giderler-573.891-319.803277.280-139.254
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı111.168.16865.074.39913.683.75781.451.758
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5.834.2385.308.5804.443.1316.918.159
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-51.083.642-22.847.827-9.986.339-26.522.684
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-380.711-126.62386.9002.260.836
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)65.918.76447.535.1528.140.54961.847.233
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-16.550.977-10.125.181-2.021.687-13.272.958
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-18.626.967-9.706.019-1.672.433-14.662.797
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.075.990-419.162-349.2541.389.839
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI49.367.78737.409.9716.118.86248.574.275
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)49.367.78737.409.9716.118.86248.574.275
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-817.053-373.263-46.6300
Ana Ortaklık Payları50.184.84037.783.2346.165.49248.574.275
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri5.883.8293.863.0541.916.8682.018.469
Kıdem Tazminatı00452.128271.935
Finansman Giderleri-51.083.642-22.847.827-9.986.339-26.522.684
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0151.97289.1440
Net Yabancı Para Pozisyonu152.6422.680.8098.938881.277
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu152.6422.680.809391.281881.277
Net YPP (Hedge Dahil)152.6422.680.8098.938881.277
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit3.529.73953.124.90356.239.457-221.442.900
Düzeltme Öncesi Kar49.367.78737.409.9726.118.86248.574.275
Düzeltmeler:67.961.91733.991.32111.042.19932.263.704
Amortisman & İtfa Payları5.883.8293.863.0541.916.8682.018.469
Karşılıklardaki Değişim1.025.269692.772452.128339.376
Diğer Gelir/ Gider61.052.81929.435.4958.673.20329.905.859
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)117.329.70471.401.29317.161.06180.837.979
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-98.389.476-11.314.72844.528.711-290.576.035
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)18.940.22860.086.56561.689.772-209.738.056
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-15.410.489-6.961.662-5.450.315-11.704.844
Sabit Sermaye Yatırımları-42.942.803-37.828.085-34.782.328-2.469.847
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-70.178.087-67.167.081-400.00020.060.229
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-113.120.890-104.995.166-35.182.32817.590.382
Serbest Nakit Akım-109.591.151-51.870.26321.057.129-203.852.518
Finansal Borçlardaki Değişim140.497.61479.341.736-23.856.510203.245.662
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-35.455.946-18.615.477-9.567.268-19.673.173
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit105.041.66860.726.259-33.423.778183.572.489
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-4.549.4838.855.996-12.366.649-20.280.029
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-4.549.4838.855.996-12.366.649-20.280.029
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler19.309.80019.309.80019.309.80039.589.829
Dönem Sonu Nakit14.760.31728.165.7966.943.15119.309.800

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ORCAY 10,0 12,0 7,9 2,3 3,1 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ORCAY 9,99 5,66 2,34 -331,09 -3,27
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi