SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.857 2.864 -0,25
VIOP 3.067 3.087 -0,66
USD/TRY 17,9539 17,9581 -0,02
BIST BANKS 2.577 2.539 1,50
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.817 13.796 0,15
GOLD 1.779,12 1.779,64 -0,03
BRENT 93,49 93,38 0,12

Ortaköy Çay Sanayi Hisse Senedi | ORCAY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 16,5 23,86 7,36
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,6 294,1 288,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ortaköy Çay Sanayi
Kuruluş 17.01.1986
Faal Alanı Çay üretimi
Telefon (0464)3441219
Faks (0464)3442656
Adres Ortaköy Köyü No:85, 53390 Güneysu/Rize

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar128,9115,0
Ödenmiş Sermaye20,520,5
Net Kâr14,70,7

Cari Değerler

F/K 31,0
FD/FAVÖK 16,8
PD/DD 3,5
FD/Satışlar 2,3
Yabancı Oranı (%) 0,31
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,7 / 4,7
Piyasa Değeri 456,0 mnTL
Net Borç -3,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 46,4

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,09 2,67 33,81 -17,48
USD 1,09 2,67 30,24 -38,70
Göreceli 1,34 0,44 11,57 -46,35

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ORCAYAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
ORCAYAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar331.027.565110.466.259218.255.031230.787.709
Nakit ve Nakit Benzerleri15.686.51611.525.97139.589.82947.042.114
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar88.307.52882.396.187127.213.59776.419.895
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.763.5697425.387.8825.633.134
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar221.464.49814.438.38143.321.71494.584.610
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.805.4542.104.9782.742.0097.107.956
(Ara Toplam)331.027.565110.466.259218.255.031230.787.709
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar34.760.73051.678.26152.355.18351.489.200
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar12.980000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller017.796.61117.796.61116.764.756
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.117.969555.792743.112601.652
Maddi Duran Varlıklar33.519.81233.294.91633.789.31334.096.098
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar37.71025.40826.14726.694
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar72.2595.53400
TOPLAM VARLIKLAR365.788.295162.144.520270.610.214282.276.909
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler230.135.71040.690.699147.923.741155.951.866
Finansal Borçlar9.858.14628.222.25017.559.69919.184.793
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar211.878.3849.228.931127.198.912131.036.246
Diğer Borçlar823.378348.215701.9283.638.938
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.480.3281.627.253592.0431.541.900
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.194.547518.0161.423.2210
Borç Karşılıkları154.855151.787134.244108.517
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler746.072594.247313.694441.472
(Ara Toplam)230.135.71040.690.699147.923.741155.951.866
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler6.736.9606.407.5428.259.31511.543.214
Finansal Borçlar2.808.1532.190.1964.038.7936.745.917
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.740.5461.398.1381.208.155991.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.188.2612.819.2083.012.3673.805.966
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar128.915.625115.046.279114.427.158114.781.829
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar128.915.625115.046.279114.427.158114.781.829
Ödenmiş Sermaye20.465.00020.465.00020.465.00020.465.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri69.002.02769.002.02700
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler630.274630.274394.863394.863
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.610.2271.363.568-938.371-938.371
Dönem Net Kar/Zararı14.716.949711.7692.537.3502.689.676
Diğer Özsermaye Kalemleri22.491.14822.873.64191.968.31692.170.661
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR365.788.295162.144.520270.610.214282.276.909
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri117.719.45134.944.752163.741.92788.437.157
Satışların Maliyeti (-)-95.064.389-32.252.019-148.402.772-80.377.349
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)22.655.0622.692.73315.339.1558.059.808
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)22.655.0622.692.73315.339.1558.059.808
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.235.900-1.119.455-2.451.958-1.505.405
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.304.579-1.102.167-2.348.811-1.616.003
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri856.988355.254271.035375.337
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-879.032-291.953-1.654.432-242.914
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)18.092.539534.4129.154.9895.070.823
Net Faaliyet Kar/Zararı18.114.583471.11110.538.3864.938.400
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.440.57601.480.097447.221
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-9.14800
Diğer Gelir ve Giderler494.697557.682-1.307.628-653.635
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı20.027.8121.082.9469.327.4584.864.409
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler7.127.8176.425.6116.103.7126.537.951
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-8.392.069-6.445.799-11.852.317-7.774.932
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.935.273548.534172.469-206.414
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.763.5601.062.7583.578.8533.627.428
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-4.046.611-350.989-1.041.503-937.752
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-4.736.702-518.016-1.715.750-851.496
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)690.091167.027674.247-86.256
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI14.716.949711.7692.537.3502.689.676
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)14.716.949711.7692.537.3502.689.676
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları14.716.949711.7692.537.3502.689.676
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.072.847570.2672.612.5011.945.710
Kıdem Tazminatı159.843191.904208.495134.816
Finansman Giderleri-8.392.069-6.445.799-11.852.317-7.774.932
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-32.515.757-36.759.450-13.312.623-9.719.656
Düzeltme Öncesi Kar14.716.949711.7692.537.3502.689.676
Düzeltmeler:4.174.303233.8339.969.4123.981.588
Amortisman & İtfa Payları1.072.847570.2672.612.5011.945.710
Karşılıklardaki Değişim302.823191.904378.061268.360
Diğer Gelir/ Gider2.798.633-528.3386.978.8501.767.518
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)18.891.252945.60212.506.7626.671.264
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-49.329.315-36.178.673-25.299.214-15.329.373
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-30.438.063-35.233.071-12.792.452-8.658.109
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-2.077.694-1.526.379-520.171-1.061.547
Sabit Sermaye Yatırımları421.538-47.398-358.362-70.707
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit19.892.0021.409.224-10.261.833-12.131.061
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit20.313.5401.361.826-10.620.195-12.201.768
Serbest Nakit Akım-12.202.217-35.397.624-23.932.818-21.921.424
Finansal Borçlardaki Değişim-9.355.7118.993.374-27.920.591-23.282.429
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0077.002.02777.087.027
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-2.345.385-1.659.608-6.342.848-5.625.119
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-11.701.0967.333.76642.738.58848.179.479
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-23.903.313-28.063.85818.805.77026.258.055
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-23.903.313-28.063.85818.805.77026.258.055
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler39.589.82939.589.82920.784.05920.784.059
Dönem Sonu Nakit15.686.51611.525.97139.589.82947.042.114

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ORCAY 22,3 31,0 16,8 2,2 3,5 6/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ORCAY 22,28 1,50 0,31 -118,62 -1,44
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi