SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.401 1.407 -0,43
VIOP 1.498 1.512 -0,88
USD/TRY 8,7598 8,7619 -0,02
BIST BANKS 1.240 1.273 -2,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.644 15.507 0,88
ALTIN 1.743,16 1.742,90 0,01
BRENT 77,25 77,23 0,03

Ortaköy Çay Sanayi Hisse Senedi | ORCAY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 10,89 19,5 8,61
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,3 661,2 659,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ortaköy Çay Sanayi
Kuruluş 17.01.1986
Faal Alanı Çay üretimi
Telefon (0464)3441219
Faks (0464)3442656
Adres Ortaköy Köyü No:85, 53390 Güneysu/Rize

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar37,637,1
Ödenmiş Sermaye12,510,5
Net Kâr2,52,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 8,9
FD/Satışlar 3,2
Yabancı Oranı (%) 0,01
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 19,6 / 19,6
Piyasa Değeri 335,0 mnTL
Net Borç 50,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,56 -11,27 - -
USD -1,79 -13,42 - -
Göreceli -1,13 -10,22 - -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ORCAYAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
ORCAYAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar173.104.101166.702.32065.414.4940
Nakit ve Nakit Benzerleri2.979.4275.335.52020.784.0590
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar77.851.37648.956.63127.494.7100
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.939.7921.631.859991.8250
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar78.708.260100.097.90016.133.3450
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar8.625.24610.680.41010.5550
(Ara Toplam)173.104.101166.702.32065.414.4940
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar51.856.44052.533.73240.325.0490
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16.845.92616.926.21400
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları670.789739.927869.0290
Maddi Duran Varlıklar34.322.25534.849.45339.437.2220
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar17.47018.13818.7980
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR224.960.541219.236.052105.739.5430
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler160.858.020161.423.07055.036.7920
Finansal Borçlar31.172.54131.797.69338.413.7300
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar122.860.766124.439.75610.046.9170
Diğer Borçlar2.568.5812.414.6945.967.7290
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü676.335292.528125.2030
Borç Karşılıkları115.98781.16543.7740
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.463.8102.397.234439.4390
(Ara Toplam)160.858.020161.423.07055.036.7920
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler26.483.42020.683.52315.568.0260
Finansal Borçlar21.879.94415.775.61211.105.3530
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar855.995861.161706.4090
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.747.4814.046.7503.756.2640
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar37.619.10137.129.45935.134.7250
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar37.619.10137.129.45935.134.7250
Ödenmiş Sermaye12.465.00010.500.00010.500.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler469.914469.914394.8630
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-1.013.422951.578-997.4400
Dönem Net Kar/Zararı2.549.6482.051.8242.024.0690
Diğer Özsermaye Kalemleri23.147.96123.156.14323.213.2330
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR224.960.541219.236.052105.739.5430
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri80.001.13939.937.26756.816.44216.266.597
Satışların Maliyeti (-)-73.905.015-37.791.828-50.877.350-14.807.054
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6.096.1242.145.4395.939.0921.459.543
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6.096.1242.145.4395.939.0921.459.543
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-972.009-511.285-1.681.032-737.207
Genel Yönetim Giderleri (-)-997.742-415.482-1.334.373-523.637
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri344.381114.51213331.066
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-189.528-278.092-52.692-1.012.369
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.281.2261.055.0922.871.128-782.604
Net Faaliyet Kar/Zararı4.126.3731.218.6722.923.687198.699
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler177.43533.174429.9840
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-47.051
Diğer Gelir ve Giderler-491.028-401.6247544.058.976
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.967.633686.6423.301.8663.229.321
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler7.593.9417.045.402543.231644.442
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-8.033.398-5.081.104-1.496.690-4.043.405
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-313.593-368.450430.7384.011.925
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.528.1762.650.9402.348.407-169.642
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-978.528-599.116-324.338135.025
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-968.901-292.528-137.693-10.561
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-9.627-306.588-186.645145.586
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.549.6482.051.8242.024.069-34.617
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.549.6482.051.8242.024.069-34.617
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.549.6482.051.8242.024.069-34.617
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.175.660569.594947.797167.094
Kıdem Tazminatı82.23555.445126.2380
Finansman Giderleri-8.033.398-5.081.104-1.496.690-4.043.405
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ORCAY 16,4 A/D A/D 3,2 8,9 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ORCAY 16,37 0,01 2,08 207,41 2,07
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi