SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.947 2.913 1,15
VIOP 3.186 3.145 1,29
USD/TRY 17,9632 17,9139 0,28
BIST BANKA 2.768 2.672 3,58
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.910 13.817 0,68
ALTIN 1.766,36 1.775,65 -0,52
BRENT 91,96 92,34 -0,41

Obase Bilgisayar Danışmanlık Hisse Senedi | OBASE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 12,7 18,57 5,87
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,1 831,9 830,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Obase Bilgisayar Danışmanlık
Kuruluş
Faal Alanı Yazılım geliştirme sistem entegretörü
Telefon (0216)5273000
Faks
Adres Saray, Enkay Plaza, Site Yolu Cd No:18 K:3 D:A Blok, 34768 Ümraniye/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar75,773,3
Ödenmiş Sermaye35,01,0
Net Kâr2,018,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 34,4
PD/DD 9,7
FD/Satışlar 7,1
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 9,5 / 9,5
Piyasa Değeri 737,1 mnTL
Net Borç -8,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 30,8

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,31 -4,09 - -
USD -4,31 -4,15 - -
Göreceli -6,15 -8,31 - -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
OBASEAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
OBASEAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar90.490.87583.713.37129.342.1440
Nakit ve Nakit Benzerleri24.908.94114.445.2914.022.3280
Finansal Yatırımlar00582.8440
Ticari Alacaklar43.400.59354.896.29617.857.1380
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar268.044219.43223.1940
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar1.492.842000
Stoklar232.410232.410232.4100
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar20.188.04513.919.9426.624.2300
(Ara Toplam)90.490.87583.713.37129.342.1440
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar73.595.25468.074.45241.474.7650
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.231.1432.504.892756.1980
Maddi Duran Varlıklar2.742.0802.352.1291.285.2830
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar55.992.40552.608.22433.624.1030
Ertelenmiş Vergi Varlığı11.534.28810.609.2075.809.1810
Diğer Duran Varlıklar1.095.338000
TOPLAM VARLIKLAR164.086.129151.787.82370.816.9090
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler76.178.42268.406.16019.488.3630
Finansal Borçlar12.309.03512.961.0131.808.5150
Diğer Finansal Yükümlülükler90.835256.724109.7940
Ticari Borçlar30.827.58833.968.8196.948.2940
Diğer Borçlar74.8841.177.3621.010.7630
Müşteri Söz. Doğan Yük.24.880.57515.771.4997.002.2770
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları614.966639.154650.7770
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.941.0931.816.442962.3200
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.439.4461.815.147995.6230
(Ara Toplam)76.178.42268.406.16019.488.3630
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler12.166.25410.080.9086.462.9010
Finansal Borçlar4.536.1853.542.574669.6840
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.1.170.164100.226614.4510
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları1.172.3941.312.4541.960.8810
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar5.287.5115.125.6543.217.8850
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar75.741.45373.300.75544.865.6450
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar75.741.45373.300.75544.865.6450
Ödenmiş Sermaye35.000.0001.000.0001.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler991.512991.512653.4010
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları38.070.10854.099.42435.325.4980
Dönem Net Kar/Zararı1.975.56617.970.6848.411.2250
Diğer Özsermaye Kalemleri-295.733-760.865-524.4790
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR164.086.129151.787.82370.816.9090
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri32.178.806102.736.08954.279.3770
Satışların Maliyeti (-)-28.042.776-79.647.172-39.451.8040
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.136.03023.088.91714.827.5730
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.136.03023.088.91714.827.5730
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-711.670-2.690.226-1.869.7850
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.621.476-8.121.801-5.360.2830
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.566.01511.038.4942.761.0830
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-5.509.655-11.201.054-1.706.2100
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.140.75612.114.3308.652.3780
Net Faaliyet Kar/Zararı-197.11612.276.8907.597.5050
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler148.515210.93842.2420
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-992.24112.325.2688.694.6200
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.707.1766.957.8252.622.9710
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-780.733-3.691.780-4.652.5400
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler148.515210.93842.2420
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)934.20215.591.3136.665.0510
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.041.3642.379.3711.746.1740
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.041.3642.379.3711.746.1740
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.975.56617.970.6848.411.2250
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.975.56617.970.6848.411.2250
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.975.56617.970.6848.411.2250
Hisse Başına Kazanç0100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Dipnot
Amortisman Giderleri2.819.0738.949.4735.654.2760
Kıdem Tazminatı751.242585.241329.9530
Finansman Giderleri-780.733-3.691.780-4.652.5400
Yurtiçi Satışlar25.880.00279.383.99646.466.1060
Yurtdışı Satışlar6.298.80423.635.5128.108.0740
Net Yabancı Para Pozisyonu19.677.95518.896.9461.657.9840
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu18.625.43018.871.5141.657.9840
Net YPP (Hedge Dahil)19.677.95518.896.9461.657.9840
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit16.929.02822.231.3443.070.8480
Düzeltme Öncesi Kar1.975.56617.970.6848.411.2250
Düzeltmeler:2.967.2988.713.0692.725.4610
Amortisman & İtfa Payları2.819.0738.949.4735.654.2760
Karşılıklardaki Değişim655.380626.027-95.7690
Diğer Gelir/ Gider-507.155-862.431-2.833.0460
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)4.942.86426.683.75311.136.6860
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler11.986.164-4.452.409-8.065.8380
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)16.929.02822.231.3443.070.8480
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-6.184.178-17.675.526-11.787.4450
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-6.184.178-17.675.526-11.787.4450
Serbest Nakit Akım10.744.8504.555.818-8.716.5970
Finansal Borçlardaki Değişim684.776-582.676-1.495.1910
Temettü Ödemeleri0-2.470.588-1.764.7060
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-965.976-1.744.8371.038.9880
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-281.200-4.798.101-2.220.9090
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış10.463.650-242.283-10.937.5060
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim10.463.650-242.283-10.937.5060
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler14.445.29114.687.57414.959.8340
Dönem Sonu Nakit24.908.94114.445.2914.022.3280

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
OBASE 16,2 A/D 34,4 7,1 9,7 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
OBASE 16,20 0,00 0,00 0,03 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi