SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.395 1.392 0,25
VIOP 1.496 1.491 0,34
USD/TRY 8,6546 8,6647 -0,12
BIST BANKS 1.249 1.239 0,73
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.132 15.490 -2,31
GOLD 1.766,44 1.764,28 0,12
BRENT 74,71 73,92 1,07

Naturel Gaz Hisse Senedi | NTGAZ

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,58 8,43 0,85
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,3 120,2 114,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Naturel Gaz
Kuruluş 28.05.2004
Faal Alanı Sıkılaştırılmış ve sıvılaştırılmış doğalgaz
Telefon (0212)6137080
Faks
Adres Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 193 Apt Blok No:193 İç Kapı No:2 34394 Şişli/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar330,6358,1
Ödenmiş Sermaye115,0115,0
Net Kâr5,90,9

Cari Değerler

F/K 9,2
FD/FAVÖK 9,1
PD/DD 2,6
FD/Satışlar 1,7
Yabancı Oranı (%) 7,59
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,9 / 5,5
Piyasa Değeri 872,9 mnTL
Net Borç -4,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,44 -2,44 -3,68 -
USD -3,57 -4,91 -5,23 -
Göreceli -0,51 0,81 -0,03 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
NTGAZ28.06.20213,430,282628,2624,02 32.499.989 36
NTGAZ28.06.20213,430,282628,2624,0232.499.98936

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar181.743.252236.419.300117.486.5220
Nakit ve Nakit Benzerleri82.967.485132.068.6658.808.1680
Finansal Yatırımlar00250.0000
Ticari Alacaklar70.776.84968.170.01971.947.1950
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.508.5956.682.94412.136.1670
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar12.263.05211.594.02012.062.5160
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar13.227.27117.903.65212.282.4760
(Ara Toplam)181.743.252236.419.300117.486.5220
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar279.273.654285.696.357284.078.7870
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar412.408412.408412.4080
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları14.943.09919.016.43719.539.1200
Maddi Duran Varlıklar258.847.898260.930.731258.520.5740
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.067.2525.333.7845.436.2910
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar2.9972.997170.3940
TOPLAM VARLIKLAR461.016.906522.115.657401.565.3090
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler117.744.547120.116.677129.404.8380
Finansal Borçlar71.843.65066.655.04681.191.3300
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar39.524.57350.294.18545.575.4560
Diğer Borçlar2.706.201954.436926.5880
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.591.0191.555.8371.210.8080
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.079.104657.173500.6560
(Ara Toplam)117.744.547120.116.677129.404.8380
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler12.702.54143.921.77538.224.0560
Finansal Borçlar6.876.69939.027.37732.908.0360
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.548.9151.456.6691.277.5320
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.276.9273.437.7294.038.4880
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar330.569.818358.077.205233.936.4150
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar330.569.818358.077.205233.936.4150
Ödenmiş Sermaye115.000.000115.000.000100.018.5940
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri108.290.986108.300.91100
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.859.222000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları18.978.00654.337.228-35.861.4570
Dönem Net Kar/Zararı5.861.011858.47390.198.6850
Diğer Özsermaye Kalemleri79.580.59379.580.59379.580.5930
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR461.016.906522.115.657401.565.3090
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri233.430.210125.194.826453.388.932184.254.974
Satışların Maliyeti (-)-175.302.818-92.761.447-334.013.584-142.688.480
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)58.127.39232.433.379119.375.34841.566.494
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)58.127.39232.433.379119.375.34841.566.494
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-25.915.093-13.396.471-39.488.502-16.828.547
Genel Yönetim Giderleri (-)-14.387.048-5.879.063-11.262.456-5.469.183
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.521.131398.4681.224.143582.312
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.376.724-2.210.556-1.811.744-294.305
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)17.969.65811.345.75768.036.78919.556.771
Net Faaliyet Kar/Zararı17.825.25113.157.84568.624.39019.268.764
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler584.857403.83755.085.696144.575
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı18.554.51511.749.594123.122.48519.701.346
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.944.10269.7041.428.210712.524
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-16.399.167-11.561.584-34.833.013-19.053.172
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler584.857403.83755.085.696144.575
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.099.450257.71489.717.6821.360.698
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-238.439600.759481.003-214.317
Dönem Vergi Geliri (Gideri)000-2.472.010
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-238.439600.759481.0032.257.693
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI5.861.011858.47390.198.6851.146.381
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)5.861.011858.47390.198.6851.146.381
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları5.861.011858.47390.198.6851.146.381
Hisse Başına Kazanç0010
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0010
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0010
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0010
Dipnot
Amortisman Giderleri17.256.1628.415.70027.550.23516.463.860
Kıdem Tazminatı370.293242.420268.85926.859
Finansman Giderleri-16.399.167-11.561.584-34.833.013-19.053.172
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-50.829.994-68.739.214-59.599.7880
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-50.829.994-68.739.214-59.599.7880
Net YPP (Hedge Dahil)-50.829.994-68.739.214-59.599.7880

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
NTGAZ 7,6 9,2 9,1 1,7 2,6 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
NTGAZ 7,59 7,56 7,59 3,43 0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi