SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.964 1.945 0,95
VIOP 2.171 2.150 1,00
USD/TRY 13,5633 13,4770 0,64
BIST BANKS 1.729 1.725 0,21
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
GOLD 1.843,79 1.847,51 -0,20
BRENT 88,52 87,18 1,54

Naturel Gaz Hisse Senedi | NTGAZ

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,59 8,29 1,7
Hacim Hareketi (Milyon TL) 6,1 211,3 205,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Naturel Gaz
Kuruluş 28.05.2004
Faal Alanı Sıkılaştırılmış ve sıvılaştırılmış doğalgaz
Telefon (0212)6137080
Faks
Adres Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 193 Apt Blok No:193 İç Kapı No:2 34394 Şişli/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar345,4330,6
Ödenmiş Sermaye115,0115,0
Net Kâr20,75,9

Cari Değerler

F/K 8,9
FD/FAVÖK 9,9
PD/DD 2,5
FD/Satışlar 1,6
Yabancı Oranı (%) 6,59
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,6 / 4,1
Piyasa Değeri 851,0 mnTL
Net Borç -10,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,94 6,63 7,56 10,45
USD -1,75 6,79 -6,52 9,06
Göreceli -2,71 8,54 4,59 5,48

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
NTGAZ28.06.20213,430,282628,2624,02 32.499.989 36
NTGAZ28.06.20213,430,282628,2624,0232.499.98936

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar236.904.473181.743.252236.419.300117.486.522
Nakit ve Nakit Benzerleri106.297.92382.967.485132.068.6658.808.168
Finansal Yatırımlar000250.000
Ticari Alacaklar108.133.87670.776.84968.170.01971.947.195
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar573.6312.508.5956.682.94412.136.167
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar13.341.41512.263.05211.594.02012.062.516
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar8.557.62813.227.27117.903.65212.282.476
(Ara Toplam)236.904.473181.743.252236.419.300117.486.522
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar290.741.631279.273.654285.696.357284.078.787
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar412.408412.408412.408412.408
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları29.373.19914.943.09919.016.43719.539.120
Maddi Duran Varlıklar256.267.876258.847.898260.930.731258.520.574
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.685.1515.067.2525.333.7845.436.291
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar2.9972.9972.997170.394
TOPLAM VARLIKLAR527.646.104461.016.906522.115.657401.565.309
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler156.971.112117.744.547120.116.677129.404.838
Finansal Borçlar77.735.48671.843.65066.655.04681.191.330
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar70.966.67139.524.57350.294.18545.575.456
Diğer Borçlar3.310.1782.706.201954.436926.588
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.157.580000
Borç Karşılıkları1.483.6321.591.0191.555.8371.210.808
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.317.5652.079.104657.173500.656
(Ara Toplam)156.971.112117.744.547120.116.677129.404.838
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler25.245.16812.702.54143.921.77538.224.056
Finansal Borçlar17.640.3226.876.69939.027.37732.908.036
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.638.7041.548.9151.456.6691.277.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü5.966.1424.276.9273.437.7294.038.488
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar345.429.824330.569.818358.077.205233.936.415
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar345.429.824330.569.818358.077.205233.936.415
Ödenmiş Sermaye115.000.000115.000.000115.000.000100.018.594
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0108.290.986108.300.9110
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.859.2222.859.22200
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları18.978.00618.978.00654.337.228-35.861.457
Dönem Net Kar/Zararı20.721.0175.861.011858.47390.198.685
Diğer Özsermaye Kalemleri187.871.57979.580.59379.580.59379.580.593
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR527.646.104461.016.906522.115.657401.565.309
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri406.051.819233.430.210125.194.826453.388.932
Satışların Maliyeti (-)-311.405.976-175.302.818-92.761.447-334.013.584
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)94.645.84358.127.39232.433.379119.375.348
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)94.645.84358.127.39232.433.379119.375.348
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-38.351.750-25.915.093-13.396.471-39.488.502
Genel Yönetim Giderleri (-)-18.957.197-14.387.048-5.879.063-11.262.456
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.933.9782.521.131398.4681.224.143
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.740.525-2.376.724-2.210.556-1.811.744
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)36.530.34917.969.65811.345.75768.036.789
Net Faaliyet Kar/Zararı37.336.89617.825.25113.157.84568.624.390
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler689.276584.857403.83755.085.696
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı37.219.62518.554.51511.749.594123.122.485
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler7.752.1783.944.10269.7041.428.210
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-19.378.861-16.399.167-11.561.584-34.833.013
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler689.276584.857403.83755.085.696
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)25.592.9426.099.450257.71489.717.682
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-4.871.925-238.439600.759481.003
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.944.271000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.927.654-238.439600.759481.003
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI20.721.0175.861.011858.47390.198.685
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)20.721.0175.861.011858.47390.198.685
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları20.721.0175.861.011858.47390.198.685
Hisse Başına Kazanç0001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0001
Dipnot
Amortisman Giderleri26.114.87417.256.1628.415.70027.550.235
Kıdem Tazminatı590.336370.293242.420268.859
Finansman Giderleri-19.378.861-16.399.167-11.561.584-34.833.013
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu52.535.941-50.829.994-68.739.214-59.599.788
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu52.535.941-50.829.994-68.739.214-59.599.788
Net YPP (Hedge Dahil)52.535.941-50.829.994-68.739.214-59.599.788
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit69.924.65141.541.18930.496.19280.327.578
Düzeltme Öncesi Kar20.721.0175.861.011858.47390.198.685
Düzeltmeler:42.937.65630.161.35419.536.4735.148.992
Amortisman & İtfa Payları26.114.87417.256.1628.415.70027.550.235
Karşılıklardaki Değişim863.160750.505587.449530.778
Diğer Gelir/ Gider15.959.62212.154.68710.533.324-22.932.021
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)63.658.67336.022.36520.394.94695.347.677
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler5.149.6864.708.1319.884.307-6.301.444
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)68.808.35940.730.49630.279.25389.046.233
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit1.116.292810.693216.939-8.718.655
Sabit Sermaye Yatırımları-14.379.403-11.429.862-8.111.185-17.578.303
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit250.000250.000250.000-31.653.310
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-14.129.403-11.179.862-7.861.185-49.231.613
Serbest Nakit Akım55.795.24830.361.32722.635.00731.095.965
Finansal Borçlardaki Değişim-38.065.857-38.065.857-17.693.975-9.080.578
Temettü Ödemeleri-32.500.000-32.500.00000
Sermaye Artırımı123.282.315123.282.315127.341.9510
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-11.457.120-8.929.867-9.028.580-23.335.891
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit41.259.33843.786.591100.619.396-32.416.469
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış97.054.58674.147.918123.254.403-1.320.504
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim97.054.58674.147.918123.254.403-1.320.504
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler8.795.7948.795.7948.795.79410.116.298
Dönem Sonu Nakit105.850.38082.943.712132.050.1978.795.794

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
NTGAZ 7,4 8,9 9,8 1,6 2,5 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
NTGAZ 7,40 7,38 6,59 -79,26 -0,79
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi