SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.402 1.402 0,00
VIOP 1.512 1.512 0,00
USD/TRY 8,6582 8,6400 0,21
BIST BANKS 1.210 1.210 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.456 15.636 -1,15
GOLD 1.777,41 1.778,97 -0,09
BRENT 75,19 75,41 -0,29

Naturel Gaz Hisse Senedi | NTGAZ

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,22 16,53 8,31
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 1.100,0 1.099,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Naturel Gaz
Kuruluş 28.05.2004
Faal Alanı Sıkılaştırılmış ve sıvılaştırılmış doğalgaz
Telefon (0212)6137080
Faks
Adres Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 193 Apt Blok No:193 İç Kapı No:2 34394 Şişli/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar358,1233,9
Ödenmiş Sermaye115,0100,0
Net Kâr0,990,2

Cari Değerler

F/K 10,0
FD/FAVÖK 8,9
PD/DD 2,7
FD/Satışlar 1,9
Yabancı Oranı (%) 6,03
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 8,0 / 8,0
Piyasa Değeri 947,6 mnTL
Net Borç -26,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,24 -5,18 -14,52 -
USD 1,52 -6,17 -16,80 -
Göreceli 0,77 -3,23 -11,48 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
NTGAZ28.06.20213,430,282628,2624,02 32.499.989 36
NTGAZ28.06.20213,430,282628,2624,0232.499.98936

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar236.419.300117.486.522076.942.334
Nakit ve Nakit Benzerleri132.068.6658.808.168010.515.131
Finansal Yatırımlar0250.00000
Ticari Alacaklar68.170.01971.947.195048.908.905
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.682.94412.136.1670767.610
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar11.594.02012.062.516011.273.213
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar17.903.65212.282.47605.477.475
(Ara Toplam)236.419.300117.486.522076.942.334
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar285.696.357284.078.7870196.999.055
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar412.408412.4080412.408
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları19.016.43719.539.12005.474.470
Maddi Duran Varlıklar260.930.731258.520.5740181.698.986
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.333.7845.436.29104.134.881
Ertelenmiş Vergi Varlığı0004.792.626
Diğer Duran Varlıklar2.997170.3940485.684
TOPLAM VARLIKLAR522.115.657401.565.3090273.941.389
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler120.116.677129.404.838079.658.428
Finansal Borçlar66.655.04681.191.330039.934.776
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar50.294.18545.575.456034.671.829
Diğer Borçlar954.436926.58802.415.864
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0001.527.348
Borç Karşılıkları1.555.8371.210.8080745.933
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler657.173500.6560362.678
(Ara Toplam)120.116.677129.404.838079.658.428
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler43.921.77538.224.056055.603.551
Finansal Borçlar39.027.37732.908.036051.949.679
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.456.6691.277.5320791.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.437.7294.038.48800
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0002.862.368
Özkaynaklar358.077.205233.936.4150138.679.410
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar358.077.205233.936.4150138.679.410
Ödenmiş Sermaye115.000.000100.018.5940100.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri108.300.911000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları54.337.228-35.861.4570-65.660.253
Dönem Net Kar/Zararı858.47390.198.685029.798.796
Diğer Özsermaye Kalemleri79.580.59379.580.593074.540.867
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR522.115.657401.565.3090273.941.389
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri125.194.826453.388.93285.752.007433.416.282
Satışların Maliyeti (-)-92.761.447-334.013.584-67.404.683-319.149.563
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)32.433.379119.375.34818.347.324114.266.719
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)32.433.379119.375.34818.347.324114.266.719
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-13.396.471-39.488.502-8.408.209-31.332.101
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.879.063-11.262.456-3.212.547-12.114.419
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri398.4681.224.143294.5121.054.183
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.210.556-1.811.744-148.893-1.865.593
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)11.345.75768.036.7896.872.18770.008.789
Net Faaliyet Kar/Zararı13.157.84568.624.3906.726.56870.820.199
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler403.83755.085.6960210.583
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-114.9090
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı11.749.594123.122.4856.757.27870.219.372
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler69.7041.428.210173.524273.762
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-11.561.584-34.833.013-11.259.423-32.881.058
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler403.83755.085.696-114.909210.583
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)257.71489.717.682-4.328.62137.612.076
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)600.759481.003899.713-7.813.280
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-679.771-3.070.048
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)600.759481.0031.579.484-4.743.232
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI858.47390.198.685-3.428.90829.798.796
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)858.47390.198.685-3.428.90829.798.796
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları858.47390.198.685-3.428.90829.798.796
Hisse Başına Kazanç0100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Dipnot
Amortisman Giderleri8.415.70027.550.2357.320.32428.118.957
Kıdem Tazminatı242.420268.859268.859312.426
Finansman Giderleri-11.561.584-34.833.013-11.259.423-32.881.058
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-68.739.214-59.599.7880-74.431.771
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-68.739.214-59.599.7880-74.431.771
Net YPP (Hedge Dahil)-68.739.214-59.599.7880-74.431.771

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
NTGAZ 8,2 10,0 8,9 1,9 2,6 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
NTGAZ 8,24 6,03 6,05 2,24 0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi