SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.103 1.096 0,59
VIOP 1.232 1.224 0,62
USD/TRY 7,7052 7,7009 0,06
BIST BANKA 1.087 1.072 1,36
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.643 12.594 0,39
ALTIN 1.858,52 1.863,45 -0,26
BRENT 41,36 41,47 -0,27

Naturel Yenilenebilir Enerji Hisse Senedi | NATEN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 18,63 29,26 10,63
Hacim Hareketi (Milyon TL) 10,5 268,6 258,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Naturel Yenilenebilir Enerji
Kuruluş 08.10.2009
Faal Alanı Enerji üretim dağıtım.
Telefon (0312)4671833
Faks (0312)4676186
Adres Kızılırmak Mahallesi 1450 Sokak ATM Plaza B Blok No: 1/68-69 Çukurambar-Ankara/TURKEY

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar310,6219,1
Ödenmiş Sermaye33,033,0
Net Kâr12,75,4

Cari Değerler

F/K 12,2
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 3,0
FD/Satışlar 16,3
Yabancı Oranı (%) 1,98
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 9,7 / 7,3
Piyasa Değeri 945,8 mnTL
Net Borç 260,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,05 13,55 23,96 125,31
USD -2,43 10,74 18,79 74,78
Göreceli -2,62 14,01 24,61 133,82

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
NATEN0,000,00000,000,00 0 A/D
NATEN0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar74.082.52036.250.64044.685.69394.724.538
Nakit ve Nakit Benzerleri29.744.9947.863.51226.888.73711.102.760
Finansal Yatırımlar000202.941
Ticari Alacaklar24.583.4457.480.72611.807.60151.710.244
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar89.30642.6704.123.527165.830
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar14.150.75318.512.98300
Stoklar297.407236.704181.961179.122
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.216.6152.114.0451.683.86731.363.641
(Ara Toplam)74.082.52036.250.64044.685.69394.724.538
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar640.646.244523.724.000522.425.991264.973.590
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar20.32519.468244.667585.136
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar50.00050.00050.000100.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller29.570.30024.468.57124.409.42014.259.420
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar610.711.558498.899.567497.423.870247.599.922
Şerefiye79.24379.24379.2432.179.399
Maddi Olmayan Duran Varlıklar199.651207.151204.26125.238
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar15.167014.530224.475
TOPLAM VARLIKLAR714.728.764559.974.640567.111.684359.698.128
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler90.690.81879.199.831151.697.70681.414.330
Finansal Borçlar62.643.86155.739.97251.494.54925.309.148
Diğer Finansal Yükümlülükler49.55621.988104.053142.644
Ticari Borçlar5.272.56514.074.78387.462.18913.546.709
Diğer Borçlar7.269.2427.942.29811.500.00026.914
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)13.847.224216.450199.51841.630.743
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü00252.3910
Borç Karşılıkları122.36132.55121.12847.183
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.486.0091.171.789663.878710.989
(Ara Toplam)90.690.81879.199.831151.697.70681.414.330
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler313.419.146261.633.874201.671.360114.468.974
Finansal Borçlar227.989.441197.217.464142.484.69778.900.371
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar466.84454.41610.54330.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü84.962.86164.361.99459.176.12035.537.610
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler000456
Özkaynaklar310.618.800219.140.935213.742.618163.814.824
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar310.618.800219.140.935213.742.618163.814.824
Ödenmiş Sermaye33.000.00033.000.00033.000.00033.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00037.015.413
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.052.5731.052.5731.013.0891.013.087
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları63.934.15768.367.396635.548-217.776
Dönem Net Kar/Zararı12.700.2325.408.11467.771.33310.432.113
Diğer Özsermaye Kalemleri199.931.838111.312.852111.322.64882.571.987
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR714.728.764559.974.640567.111.684359.698.128
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri51.757.45628.878.99562.625.46556.021.892
Satışların Maliyeti (-)-10.206.585-4.275.950-44.431.399-18.957.850
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)41.550.87124.603.04518.194.06637.064.042
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)41.550.87124.603.04518.194.06637.064.042
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.957.648-2.661.048-7.281.473-5.108.955
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri6.177.677992.8413.274.7145.720.686
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.512.607-2.111.226-6.223.475-2.610.675
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)38.258.29320.823.6127.963.83235.065.098
Net Faaliyet Kar/Zararı36.593.22321.941.99710.912.59331.955.087
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11.219.39411.062.73881.506.396463.697
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-15.1930-159.994-158.564
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı49.462.49431.886.35089.310.23435.370.231
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler809.184308.0702.119.8632.053.348
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-36.493.770-21.597.677-27.166.001-19.778.884
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler11.204.20111.062.73881.346.402305.133
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.777.90810.596.74364.264.09617.644.695
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.077.676-5.188.6293.507.237-7.212.582
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-302.6370
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.077.676-5.188.6293.809.874-7.212.582
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI12.700.2325.408.11467.771.33310.432.113
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)12.700.2325.408.11467.771.33310.432.113
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları12.700.2325.408.11467.771.33310.432.113
Hisse Başına Kazanç0020
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.511.6112.812.8039.549.0837.258.718
Kıdem Tazminatı031.3219.2930
Finansman Giderleri-36.493.770-21.597.677-27.166.001-19.778.884
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-251.306.566-240.821.639-171.043.340-127.173.455
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-252.438.324-241.289.078-171.502.126-128.834.495
Net YPP (Hedge Dahil)-251.306.566-240.821.639-171.043.340-127.173.455

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
NATEN 28,7 12,2 A/D 16,3 3,0 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
NATEN 28,66 1,60 1,98 38,38 0,38
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi