SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.955 1.945 0,52
VIOP 2.161 2.150 0,51
USD/TRY 13,5134 13,4770 0,27
BIST BANKA 1.729 1.725 0,21
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
ALTIN 1.846,88 1.847,51 -0,03
BRENT 87,32 87,18 0,16

Naturel Yenilenebilir Enerji Hisse Senedi | NATEN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 32,92 46,44 13,52
Hacim Hareketi (Milyon TL) 12,2 82,1 69,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Naturel Yenilenebilir Enerji
Kuruluş 08.10.2009
Faal Alanı Enerji üretim dağıtım.
Telefon (0312)4671833
Faks (0312)4676186
Adres Kızılırmak Mahallesi 1450 Sokak ATM Plaza B Blok No: 1/68-69 Çukurambar-Ankara/TURKEY

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.363,91.037,0
Ödenmiş Sermaye33,033,0
Net Kâr428,1376,4

Cari Değerler

F/K 3,0
FD/FAVÖK 13,3
PD/DD 1,1
FD/Satışlar 8,0
Yabancı Oranı (%) 0,44
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,7 / 4,3
Piyasa Değeri 1.492,9 mnTL
Net Borç 74,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,09 5,45 12,37 2,54
USD -0,72 5,61 -2,34 1,25
Göreceli -1,70 7,34 9,27 -2,07

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
NATEN19.04.20210,370,150015,0012,75 4.950.000 6
NATEN19.04.20210,370,150015,0012,754.950.0006

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar988.037.658166.943.825211.798.278302.886.051
Nakit ve Nakit Benzerleri836.302.33031.675.06871.992.320217.704.672
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar32.170.51228.483.93520.928.00913.894.492
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar517.59910.082.1569.883.292261.651
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar30.606.80516.478.18718.349.61422.124.061
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar88.440.41280.224.47990.645.04348.901.175
(Ara Toplam)988.037.658166.943.825211.798.278302.886.051
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.488.244.3862.457.709.9112.356.382.8771.044.730.492
Ticari Alacaklar00284.0870
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar20.52217.114024.528
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller37.687.86637.687.86639.287.86639.287.866
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar2.450.319.4152.419.773.7802.316.581.3401.002.001.189
Şerefiye00079.243
Maddi Olmayan Duran Varlıklar216.583231.151229.584187.666
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0003.150.000
TOPLAM VARLIKLAR3.476.282.0442.624.653.7362.568.181.1551.347.616.543
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler287.541.282358.926.020359.211.632122.556.277
Finansal Borçlar197.571.025169.989.097139.858.78292.090.935
Diğer Finansal Yükümlülükler111.675000
Ticari Borçlar4.940.12933.753.92639.379.5643.045.038
Diğer Borçlar52.979.298129.828.25768.915.97011.971.889
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)18.894.86414.853.16610.119.31213.214.787
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü00131.6500
Borç Karşılıkları181.014164.32381.351113.820
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.863.27710.337.251100.725.0032.119.808
(Ara Toplam)287.541.282358.926.020359.211.632122.556.277
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler740.579.954700.817.086709.755.313482.797.642
Finansal Borçlar713.493.109678.402.035695.727.727338.629.607
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar098.354188.790193.653
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26.957.55222.316.69713.838.796143.974.382
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler129.293000
Özkaynaklar2.448.160.8081.564.910.6301.499.214.210742.262.624
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.363.888.6861.036.960.244995.380.261528.454.020
Ödenmiş Sermaye33.000.00033.000.00033.000.00033.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00148.055.9000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.681.9864.707.2434.698.5591.052.573
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-10.001.229-32.465.774037.401.307
Dönem Net Kar/Zararı428.072.003376.409.622362.358.29278.018.865
Diğer Özsermaye Kalemleri908.135.926655.309.153447.267.510378.981.275
Azınlık Payları1.084.272.122527.950.386503.833.949213.808.604
TOPLAM KAYNAKLAR3.476.282.0442.624.653.7362.568.181.1551.347.616.543
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri188.354.279103.471.10840.904.939142.757.181
Satışların Maliyeti (-)-68.582.194-41.987.291-16.101.353-67.983.894
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)119.772.08561.483.81724.803.58674.773.287
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)119.772.08561.483.81724.803.58674.773.287
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)00-976.4290
Genel Yönetim Giderleri (-)-21.435.816-14.558.860-7.515.630-11.041.535
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri68.588.40764.619.55443.002.70122.318.367
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-21.264.747-16.235.491-8.348.858-583.038
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)145.659.92995.309.02050.965.37085.467.081
Net Faaliyet Kar/Zararı98.336.26946.924.95716.311.52763.731.752
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler648.997.928649.134.133632.590.488101.899.800
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-14.332.967-15.193
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı794.657.857744.443.153669.222.891187.351.688
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler024.801.21511.954.5066.417.984
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-105.444.453-170.874.574-105.415.096-101.163.258
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler648.997.928649.134.133618.257.521101.884.607
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)689.213.404598.369.794575.762.30192.606.414
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)108.2432.653.3416.582.4778.265.120
Dönem Vergi Geliri (Gideri)000-186.654
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)108.2432.653.3416.582.4778.451.774
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI689.321.647601.023.135582.344.778100.871.534
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)689.321.647601.023.135582.344.778100.871.534
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları261.249.644224.613.513219.986.48622.852.669
Ana Ortaklık Payları428.072.003376.409.622362.358.29278.018.865
Hisse Başına Kazanç011113
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0003
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0003
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0003
Dipnot
Amortisman Giderleri30.237.41110.870.0875.080.3817.340.142
Kıdem Tazminatı16.80812.786247.447109.869
Finansman Giderleri-105.444.453-170.874.574-105.415.096-101.163.258
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-11.387.914-800.180.147-729.391.908-390.790.278
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-11.387.914-800.180.147-729.391.908-390.790.278
Net YPP (Hedge Dahil)-10.472.161-763.251.128-696.664.816-390.790.278
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-155.553.926-640.651.014-514.511.207-43.204.396
Düzeltme Öncesi Kar428.072.003376.409.622362.358.292100.871.534
Düzeltmeler:-569.973.016-1.036.372.995-997.046.573-40.183.694
Amortisman & İtfa Payları30.237.41110.870.0875.080.3817.340.142
Karşılıklardaki Değişim291.151236.553214.978275.802
Diğer Gelir/ Gider-600.501.578-1.047.479.635-1.002.341.932-47.799.638
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-141.901.013-659.963.373-634.688.28160.687.840
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-17.135.06519.154.733120.124.048-103.892.236
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-159.036.078-640.808.640-514.564.233-43.204.396
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit3.482.152157.62653.0260
Sabit Sermaye Yatırımları-82.120.919-75.182.428-72.945.725-16.491.256
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit3.629.4133.654.6693.645.986-5.407.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-78.491.506-71.527.759-69.299.739-21.898.256
Serbest Nakit Akım-234.045.432-712.178.773-583.810.946-65.102.652
Finansal Borçlardaki Değişim535.516.663459.723.367422.913.98198.775.562
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı342.919.42800177.664.779
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-25.793.00166.425.80215.184.613-20.521.754
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit852.643.090526.149.169438.098.594255.918.587
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış618.597.658-186.029.604-145.712.352190.815.935
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim618.597.658-186.029.604-145.712.352190.815.935
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler217.704.672217.704.672217.704.67226.888.737
Dönem Sonu Nakit836.302.33031.675.06871.992.320217.704.672

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
NATEN 45,2 3,0 13,3 8,0 1,1 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
NATEN 45,24 0,49 0,44 -4,44 -0,05
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi