SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.542 1.538 0,26
VIOP 1.631 1.625 0,37
USD/TRY 7,5320 7,5113 0,28
BIST BANKS 1.408 1.417 -0,62
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.921 14.056 -0,97
GOLD 1.698,21 1.697,41 0,05
BRENT 69,54 66,74 4,20

Naturel Yenilenebilir Enerji Hisse Senedi | NATEN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 33,36 47,32 13,96
Hacim Hareketi (Milyon TL) 15,6 414,0 398,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Naturel Yenilenebilir Enerji
Kuruluş 08.10.2009
Faal Alanı Enerji üretim dağıtım.
Telefon (0312)4671833
Faks (0312)4676186
Adres Kızılırmak Mahallesi 1450 Sokak ATM Plaza B Blok No: 1/68-69 Çukurambar-Ankara/TURKEY

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar528,5313,0
Ödenmiş Sermaye33,033,0
Net Kâr78,015,2

Cari Değerler

F/K 17,8
FD/FAVÖK 22,5
PD/DD 2,6
FD/Satışlar 11,2
Yabancı Oranı (%) 7,79
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 10,1 / 9,8
Piyasa Değeri 1.388,6 mnTL
Net Borç 213,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,77 4,42 -3,44 18,07
USD -2,42 2,47 -8,19 16,66
Göreceli -2,02 -0,36 -5,35 13,07

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
NATEN0,000,00000,000,00 0 A/D
NATEN0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar302.886.051134.055.34974.082.52036.250.640
Nakit ve Nakit Benzerleri217.704.67213.351.66629.744.9947.863.512
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar13.894.49212.040.82124.583.4457.480.726
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar261.651255.68689.30642.670
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0014.150.75318.512.983
Stoklar22.124.06115.295.359297.407236.704
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar48.901.17593.111.8175.216.6152.114.045
(Ara Toplam)302.886.051134.055.34974.082.52036.250.640
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.044.730.492644.252.363640.646.244523.724.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar24.52824.52720.32519.468
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar50.00050.00050.00050.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller39.287.86629.570.30029.570.30024.468.571
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.002.001.189614.232.527610.711.558498.899.567
Şerefiye79.24379.24379.24379.243
Maddi Olmayan Duran Varlıklar187.666197.337199.651207.151
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar3.100.00098.42915.1670
TOPLAM VARLIKLAR1.347.616.543778.307.712714.728.764559.974.640
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler122.556.277131.701.57290.690.81879.199.831
Finansal Borçlar91.976.73468.061.86262.643.86155.739.972
Diğer Finansal Yükümlülükler114.201049.55621.988
Ticari Borçlar3.045.03811.732.9465.272.56514.074.783
Diğer Borçlar11.971.8896.444.2417.269.2427.942.298
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)13.214.78740.463.71813.847.224216.450
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları113.820128.295122.36132.551
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.119.8084.870.5101.486.0091.171.789
(Ara Toplam)122.556.277131.701.57290.690.81879.199.831
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler482.797.642333.585.136313.419.146261.633.874
Finansal Borçlar338.629.607248.376.299227.989.441197.217.464
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar193.653580.832466.84454.416
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü143.974.38284.628.00584.962.86164.361.994
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar742.262.624313.021.004310.618.800219.140.935
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar528.454.020313.021.004310.618.800219.140.935
Ödenmiş Sermaye33.000.00033.000.00033.000.00033.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri037.015.41300
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.052.5731.052.5731.052.5731.052.573
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları37.401.30763.934.15763.934.15768.367.396
Dönem Net Kar/Zararı78.018.86515.217.39012.700.2325.408.114
Diğer Özsermaye Kalemleri378.981.275162.801.471199.931.838111.312.852
Azınlık Payları213.808.604000
TOPLAM KAYNAKLAR1.347.616.543778.307.712714.728.764559.974.640
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri142.757.181135.611.62651.757.45628.878.995
Satışların Maliyeti (-)-67.983.894-49.801.999-10.206.585-4.275.950
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)74.773.28785.809.62741.550.87124.603.045
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)74.773.28785.809.62741.550.87124.603.045
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-11.041.535-8.612.646-4.957.648-2.661.048
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri22.318.36712.522.9596.177.677992.841
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-583.038-6.304.971-4.512.607-2.111.226
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)85.467.08183.414.96938.258.29320.823.612
Net Faaliyet Kar/Zararı63.731.75277.196.98136.593.22321.941.997
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler101.899.80011.602.63211.219.39411.062.738
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-15.193-15.193-15.1930
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı187.351.68895.002.40849.462.49431.886.350
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler6.417.9842.591.937809.184308.070
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-101.163.258-81.601.014-36.493.770-21.597.677
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler101.884.60711.587.43911.204.20111.062.738
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)92.606.41415.993.33113.777.90810.596.743
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)8.265.120-775.941-1.077.676-5.188.629
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-186.654000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)8.451.774-775.941-1.077.676-5.188.629
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI100.871.53415.217.39012.700.2325.408.114
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)100.871.53415.217.39012.700.2325.408.114
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları22.852.669000
Ana Ortaklık Payları78.018.86515.217.39012.700.2325.408.114
Hisse Başına Kazanç3000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç3000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç3000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç3000
Dipnot
Amortisman Giderleri7.340.1424.758.2391.511.6112.812.803
Kıdem Tazminatı109.869580.832031.321
Finansman Giderleri-101.163.258-81.601.014-36.493.770-21.597.677
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-293.325.221-238.909.383-251.306.566-240.821.639
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-293.325.221-240.506.801-252.438.324-241.289.078
Net YPP (Hedge Dahil)-293.325.221-238.909.383-251.306.566-240.821.639

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
NATEN 42,1 17,8 22,5 11,2 2,6 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
NATEN 42,08 7,79 7,84 5,36 0,05
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi