SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.444 2.405 1,60
VIOP 2.656 2.609 1,78
USD/TRY 16,7545 16,6984 0,34
BIST BANKS 1.976 1.942 1,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.813 12.784 0,23
GOLD 1.811,54 1.807,27 0,24
BRENT 111,48 109,03 2,25

Naturel Yenilenebilir Enerji Hisse Senedi | NATEN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 49,8113 71,15 21,3387
Hacim Hareketi (Milyon TL) 10,7 317,8 307,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Naturel Yenilenebilir Enerji
Kuruluş 08.10.2009
Faal Alanı Enerji üretim dağıtım.
Telefon (0312)4671833
Faks (0312)4676186
Adres Kızılırmak Mahallesi 1450 Sokak ATM Plaza B Blok No: 1/68-69 Çukurambar-Ankara/TURKEY

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar2.295,62.380,7
Ödenmiş Sermaye33,033,0
Net Kâr69,0612,0

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK 0,0
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 0,37
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,8 / 2,9
Piyasa Değeri -
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 0,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,74 5,80 16,61 55,75
USD - - - -
Göreceli 3,09 10,58 21,54 18,40

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
NATEN10.05.20220,380,250025,0022,50 8.250.000 1
NATEN19.04.20210,370,150015,0012,75 4.950.000 6
NATEN10.05.20220,380,250025,0022,508.250.0001
NATEN19.04.20210,370,150015,0012,754.950.0006

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.348.784.3901.307.855.562988.037.658166.943.825
Nakit ve Nakit Benzerleri146.217.578829.799.458836.302.33031.675.068
Finansal Yatırımlar707.169.408000
Ticari Alacaklar446.001.765444.816.68832.170.51228.483.935
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.560.0271.287.809517.59910.082.156
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar3.425.7863.498.04530.606.80516.478.187
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar44.409.82628.453.56288.440.41280.224.479
(Ara Toplam)1.348.784.3901.307.855.562988.037.658166.943.825
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar4.782.264.0644.745.609.6062.488.244.3862.457.709.911
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar645.514607.00120.52217.114
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller42.854.42042.854.42037.687.86637.687.866
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar4.738.281.5654.701.332.4342.450.319.4152.419.773.780
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar451.662201.251216.583231.151
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar30.903614.50000
TOPLAM VARLIKLAR6.131.048.4546.053.465.1683.476.282.0442.624.653.736
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler723.441.552624.617.147287.541.282358.926.020
Finansal Borçlar445.315.484274.807.328197.571.025169.989.097
Diğer Finansal Yükümlülükler258.397508.122111.6750
Ticari Borçlar266.149.782311.025.2674.940.12933.753.926
Diğer Borçlar2.121.1822.294.82752.979.298129.828.257
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)6.644.59128.747.35318.894.86414.853.166
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları422.733199.780181.014164.323
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.529.3837.034.47012.863.27710.337.251
(Ara Toplam)723.441.552624.617.147287.541.282358.926.020
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.062.449.9191.035.472.044740.579.954700.817.086
Finansal Borçlar1.029.694.372979.087.540713.493.109678.402.035
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar301.628367.144098.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü32.453.91956.017.36026.957.55222.316.697
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00129.2930
Özkaynaklar4.345.156.9834.393.375.9772.448.160.8081.564.910.630
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.295.587.9672.380.661.8441.363.888.6861.036.960.244
Ödenmiş Sermaye33.000.00033.000.00033.000.00033.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri472.216.507472.216.50700
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler004.681.9864.707.243
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları492.310.506-27.696.688-10.001.229-32.465.774
Dönem Net Kar/Zararı69.031.216611.988.564428.072.003376.409.622
Diğer Özsermaye Kalemleri1.229.029.7381.291.153.461908.135.926655.309.153
Azınlık Payları2.049.569.0162.012.714.1331.084.272.122527.950.386
TOPLAM KAYNAKLAR6.131.048.4546.053.465.1683.476.282.0442.624.653.736
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri113.094.662623.358.353188.354.279103.471.108
Satışların Maliyeti (-)-79.857.010-423.309.000-68.582.194-41.987.291
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)33.237.652200.049.353119.772.08561.483.817
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)33.237.652200.049.353119.772.08561.483.817
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-17.796.389-34.757.582-21.435.816-14.558.860
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri184.350.801466.219.83668.588.40764.619.554
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-31.026.989-122.577.029-21.264.747-16.235.491
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)168.765.075508.934.578145.659.92995.309.020
Net Faaliyet Kar/Zararı15.441.263165.291.77198.336.26946.924.957
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler79.775654.504.715648.997.928649.134.133
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-14.941000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı168.829.9091.163.439.293794.657.857744.443.153
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler121.199.5060024.801.215
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-192.935.583-133.973.890-105.444.453-170.874.574
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler64.834654.504.715648.997.928649.134.133
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)97.093.8321.029.465.403689.213.404598.369.794
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-4.983.502-5.372.542108.2432.653.341
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-4.983.502-5.372.542108.2432.653.341
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI92.110.3301.024.092.861689.321.647601.023.135
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)92.110.3301.024.092.861689.321.647601.023.135
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları23.079.114412.104.297261.249.644224.613.513
Ana Ortaklık Payları69.031.216611.988.564428.072.003376.409.622
Hisse Başına Kazanç219011
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç21900
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç21900
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç21900
Dipnot
Amortisman Giderleri30.400.00590.698.94130.237.41110.870.087
Kıdem Tazminatı355.55872.02516.80812.786
Finansman Giderleri-192.935.583-133.973.890-105.444.453-170.874.574
Yurtiçi Satışlar0623.358.35300
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-558.005.258-393.380.874-11.387.914-800.180.147
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-582.333.800-17.557.000-11.387.914-800.180.147
Net YPP (Hedge Dahil)678.861.490-17.557.000-10.472.161-763.251.128
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-155.983.807-453.358.667-155.553.926-640.651.014
Düzeltme Öncesi Kar69.031.216611.988.564428.072.003376.409.622
Düzeltmeler:-138.587.086-1.029.497.546-569.973.016-1.036.372.995
Amortisman & İtfa Payları30.400.00590.698.94130.237.41110.870.087
Karşılıklardaki Değişim578.511530.005291.151236.553
Diğer Gelir/ Gider-169.565.602-1.120.726.492-600.501.578-1.047.479.635
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-69.555.870-417.508.982-141.901.013-659.963.373
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-87.360.942-55.666.865-17.135.06519.154.733
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-156.916.812-473.175.847-159.036.078-640.808.640
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit933.00519.817.1803.482.152157.626
Sabit Sermaye Yatırımları-67.534.714-143.055.781-82.120.919-75.182.428
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-647.392.92760.207.4293.629.4133.654.669
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-714.927.641-82.848.352-78.491.506-71.527.759
Serbest Nakit Akım-870.911.448-536.207.019-234.045.432-712.178.773
Finansal Borçlardaki Değişim240.271.623899.751.605535.516.663459.723.367
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0324.160.607342.919.4280
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-52.942.055-74.922.359-25.793.00166.425.802
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit187.329.5681.148.989.853852.643.090526.149.169
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-683.581.880612.782.834618.597.658-186.029.604
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-683.581.880612.782.834618.597.658-186.029.604
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler829.799.458217.704.672217.704.672217.704.672
Dönem Sonu Nakit146.217.578830.487.506836.302.33031.675.068

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
NATEN 68,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
NATEN 68,45 0,10 0,37 27,02 0,29
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi