SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.402 1.402 0,00
VIOP 1.512 1.512 0,00
USD/TRY 8,6629 8,6400 0,27
BIST BANKS 1.210 1.210 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.456 15.636 -1,15
GOLD 1.777,16 1.778,97 -0,10
BRENT 75,11 75,19 -0,11

Naturel Yenilenebilir Enerji Hisse Senedi | NATEN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 32,7 43,6976 10,9976
Hacim Hareketi (Milyon TL) 7,5 135,5 128,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Naturel Yenilenebilir Enerji
Kuruluş 08.10.2009
Faal Alanı Enerji üretim dağıtım.
Telefon (0312)4671833
Faks (0312)4676186
Adres Kızılırmak Mahallesi 1450 Sokak ATM Plaza B Blok No: 1/68-69 Çukurambar-Ankara/TURKEY

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar995,4528,5
Ödenmiş Sermaye33,033,0
Net Kâr362,478,0

Cari Değerler

F/K 2,8
FD/FAVÖK 29,3
PD/DD 1,2
FD/Satışlar 12,8
Yabancı Oranı (%) 7,47
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,6 / 8,9
Piyasa Değeri 1.221,0 mnTL
Net Borç 763,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,54 2,04 6,14 4,20
USD 1,82 0,98 3,31 -10,29
Göreceli 1,08 4,14 9,91 9,73

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
NATEN19.04.20210,370,150015,0012,75 4.950.000 6
NATEN19.04.20210,370,150015,0012,754.950.0006

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar211.798.278302.886.051134.055.34974.082.520
Nakit ve Nakit Benzerleri71.992.320217.704.67213.351.66629.744.994
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar20.928.00913.894.49212.040.82124.583.445
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar9.883.292261.651255.68689.306
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar00014.150.753
Stoklar18.349.61422.124.06115.295.359297.407
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar90.645.04348.901.17593.111.8175.216.615
(Ara Toplam)211.798.278302.886.051134.055.34974.082.520
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.356.382.8771.044.730.492644.252.363640.646.244
Ticari Alacaklar284.08724.52800
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0024.52720.325
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0050.00050.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller39.287.86639.287.86629.570.30029.570.300
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar2.316.581.3401.002.001.189614.232.527610.711.558
Şerefiye079.24379.24379.243
Maddi Olmayan Duran Varlıklar229.584187.666197.337199.651
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar03.150.00098.42915.167
TOPLAM VARLIKLAR2.568.181.1551.347.616.543778.307.712714.728.764
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler359.211.632122.556.277131.701.57290.690.818
Finansal Borçlar139.858.78292.090.93568.061.86262.643.861
Diğer Finansal Yükümlülükler00049.556
Ticari Borçlar39.379.5643.045.03811.732.9465.272.565
Diğer Borçlar68.915.97011.971.8896.444.2417.269.242
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)10.119.31213.214.78740.463.71813.847.224
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü131.650000
Borç Karşılıkları81.351113.820128.295122.361
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler100.725.0032.119.8084.870.5101.486.009
(Ara Toplam)359.211.632122.556.277131.701.57290.690.818
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler709.755.313482.797.642333.585.136313.419.146
Finansal Borçlar695.727.727338.629.607248.376.299227.989.441
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar188.790193.653580.832466.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13.838.796143.974.38284.628.00584.962.861
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.499.214.210742.262.624313.021.004310.618.800
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar995.380.261528.454.020313.021.004310.618.800
Ödenmiş Sermaye33.000.00033.000.00033.000.00033.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri148.055.900148.055.90037.015.4130
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.698.5591.052.5731.052.5731.052.573
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları0063.934.15763.934.157
Dönem Net Kar/Zararı362.358.29278.018.86515.217.39012.700.232
Diğer Özsermaye Kalemleri447.267.510268.326.682162.801.471199.931.838
Azınlık Payları503.833.949213.808.60400
TOPLAM KAYNAKLAR2.568.181.1551.347.616.543778.307.712714.728.764
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri40.904.939142.757.181135.611.62651.757.456
Satışların Maliyeti (-)-16.101.353-67.983.894-49.801.999-10.206.585
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)24.803.58674.773.28785.809.62741.550.871
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)24.803.58674.773.28785.809.62741.550.871
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-976.429000
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.515.630-11.041.535-8.612.646-4.957.648
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri43.002.70122.318.36712.522.9596.177.677
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-8.348.858-583.038-6.304.971-4.512.607
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)50.965.37085.467.08183.414.96938.258.293
Net Faaliyet Kar/Zararı16.311.52763.731.75277.196.98136.593.223
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler632.590.488101.899.80011.602.63211.219.394
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-14.332.967-15.193-15.193-15.193
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı669.222.891187.351.68895.002.40849.462.494
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler11.954.5066.417.9842.591.937809.184
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-105.415.096-101.163.258-81.601.014-36.493.770
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler618.257.521101.884.60711.587.43911.204.201
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)575.762.30192.606.41415.993.33113.777.908
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)6.582.4778.265.120-775.941-1.077.676
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-186.65400
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)6.582.4778.451.774-775.941-1.077.676
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI582.344.778100.871.53415.217.39012.700.232
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)582.344.778100.871.53415.217.39012.700.232
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları219.986.48622.852.66900
Ana Ortaklık Payları362.358.29278.018.86515.217.39012.700.232
Hisse Başına Kazanç11300
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0300
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0300
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0300
Dipnot
Amortisman Giderleri5.080.3817.340.1424.758.2391.511.611
Kıdem Tazminatı247.447109.869580.8320
Finansman Giderleri-105.415.096-101.163.258-81.601.014-36.493.770
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-729.391.908-390.790.278-238.909.383-251.306.566
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-729.391.908-390.790.278-240.506.801-252.438.324
Net YPP (Hedge Dahil)-696.664.816-390.790.278-238.909.383-251.306.566

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
NATEN 37,0 2,8 29,3 12,8 1,2 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
NATEN 37,00 7,47 7,49 2,51 0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi