SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.444 2.405 1,60
VIOP 2.656 2.609 1,78
USD/TRY 16,7545 16,6984 0,34
BIST BANKS 1.976 1.942 1,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.813 12.784 0,23
GOLD 1.811,54 1.807,27 0,24
BRENT 111,48 109,03 2,25

Martı GYO Hisse Senedi | MRGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,93 1,73 0,8
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,1 159,4 156,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Martı GYO
Kuruluş 12.06.1987
Faal Alanı Gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak, gayrimenkul portföyü oluşturmak ve geliştirmek.
Telefon (0212)3348850
Faks (0212)3348852
Adres İnönü cad. Devres Han No:50/4 Gümüşsuyu,Beyoğlu - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.040,7748,5
Ödenmiş Sermaye330,0330,0
Net Kâr-29,98,5

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK -
PD/DD -
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 1,73
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,5 / 2,9
Piyasa Değeri -
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 0,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,61 -4,68 5,84 91,76
USD - - - -
Göreceli -2,18 -0,38 10,32 45,77

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MRGYO29.08.20120,820,00470,470,47 514.397 27
MRGYO26.08.20116,170,05005,005,00 5.500.000 73
MRGYO29.08.20120,820,00470,470,47514.39727
MRGYO26.08.20116,170,05005,005,005.500.00073

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar199.812.255240.274.167157.400.128153.402.065
Nakit ve Nakit Benzerleri16.182.82466.689.71424.244.83824.097.597
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar31.147.47332.729.88428.602.59626.886.948
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar135.662.414133.275.859102.422.67899.882.145
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar16.819.5447.578.7102.130.0162.535.375
(Ara Toplam)199.812.255240.274.167157.400.128153.402.065
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.277.898.523871.597.315891.282.704842.147.071
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar19.105.76619.105.76419.105.76219.105.773
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.256.735.159846.030.826842.399.289796.343.900
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar429.518239.907163.898162.768
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.9974.4575.5145.285
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar1.624.0836.216.36129.608.24126.529.345
TOPLAM VARLIKLAR1.477.710.7781.111.871.4821.048.682.832995.549.136
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler96.594.230169.936.778461.149.934119.902.627
Finansal Borçlar56.176.157130.529.698432.701.93986.154.144
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar6.641.1803.304.4272.656.8231.853.971
Diğer Borçlar30.544.11032.886.06421.998.00428.418.397
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)122.096162.263162.267162.270
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.636.3162.588.1942.164.5172.410.602
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler474.371466.1321.466.384903.243
(Ara Toplam)96.594.230169.936.778461.149.934119.902.627
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler340.455.262193.429.04432.054.536383.269.593
Finansal Borçlar314.752.479171.803.1230351.449.236
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar18.533.04516.127.97525.153.56325.153.566
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar953.052750.120730.266688.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler6.216.6864.747.8266.170.7075.978.300
Özkaynaklar1.040.661.286748.505.660555.478.362492.376.916
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.040.661.286748.505.660555.478.362492.376.916
Ödenmiş Sermaye330.000.000330.000.000145.111.478110.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0018.716.60618.716.606
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları789.146.556458.161.082458.457.565430.573.986
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.685.2723.685.2723.685.2723.685.272
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-68.875.559-68.875.559-68.875.559-77.528.382
Dönem Net Kar/Zararı-29.909.3738.548.647113.4318.652.823
Diğer Özsermaye Kalemleri16.614.39016.986.218-1.730.431-1.723.389
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.477.710.7781.111.871.4821.048.682.832995.549.136
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri12.398.56210.202.8012.012.16225.517.004
Satışların Maliyeti (-)-1.959.561-1.346.867-907.947-2.216.741
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)10.439.0018.855.9341.104.21523.300.263
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)10.439.0018.855.9341.104.21523.300.263
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-11.670.800-5.033.230-2.942.066-4.433.567
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.246.5602.735.5611.046.4285.428.723
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-617.094-330.754-60.549-36.972.228
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.397.6676.227.511-851.972-12.676.809
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.231.7993.822.704-1.837.85118.866.696
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler12.508.5738.251.3914.070.59614.330.889
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı14.906.24014.478.9023.218.6241.654.080
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.507.920581.9142.605.49320.542.526
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-47.323.533-6.512.169-5.710.686-13.543.783
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler12.508.5738.251.3914.070.59614.330.889
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-29.909.3738.548.647113.4318.652.823
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-29.909.3738.548.647113.4318.652.823
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-29.909.3738.548.647113.4318.652.823
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-29.909.3738.548.647113.4318.652.823
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri33.73058.40389.418402.688
Kıdem Tazminatı14.98311.929907.94724.309
Finansman Giderleri-47.323.533-6.512.169-5.710.686-13.543.783
Yurtiçi Satışlar12.398.56210.202.8012.012.16225.517.004
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-269.893.980-370.413.181-405.421.062-352.932.966
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-239.470.368-363.698.909-429.256.962-352.898.645
Net YPP (Hedge Dahil)-269.893.980-370.413.181-405.421.062-352.932.966
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit101.519.149-17.557.827-7.490.504115.521.253
Düzeltme Öncesi Kar-29.909.3738.548.647113.4318.652.823
Düzeltmeler:98.303.953-3.056.597-1.423.677-7.474.734
Amortisman & İtfa Payları33.73058.40389.418402.688
Karşılıklardaki Değişim-1.090.270549.232559.484-141.405
Diğer Gelir/ Gider99.360.493-3.664.232-2.072.579-7.736.017
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)68.394.5805.492.050-1.310.2461.178.089
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler33.124.569-23.021.460-6.180.258114.420.155
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)101.519.149-17.529.410-7.490.504115.598.244
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0-28.4170-76.991
Sabit Sermaye Yatırımları-154.127-84.20300
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-6.091.8591.476.6323.370.264-33.253.889
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-6.245.9861.392.4293.370.264-33.253.889
Serbest Nakit Akım95.273.163-16.165.398-4.120.24082.267.364
Finansal Borçlardaki Değişim-304.895.509-158.766.072-29.812.509-45.364.031
Temettü Ödemeleri220.000.000220.000.00000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-18.292.428-2.476.41434.079.990-12.918.095
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-103.187.93758.757.5144.267.481-58.282.126
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-7.914.77442.592.116147.24123.985.238
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-7.914.77442.592.116147.24123.985.238
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler24.097.59824.097.59824.097.597112.359
Dönem Sonu Nakit16.182.82466.689.71424.244.83824.097.597

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MRGYO 1,6 0,0 A/D A/D 0,0 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MRGYO 1,63 2,01 1,73 -27,94 -0,38
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi