SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.011 2.014 -0,15
VIOP 2.223 2.230 -0,30
USD/TRY 13,4717 13,3767 0,71
BIST BANKS 1.764 1.758 0,35
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.604 15.912 -1,94
GOLD 1.832,04 1.838,14 -0,33
BRENT 87,74 88,38 -0,72

Martı GYO Hisse Senedi | MRGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,85 1,02 0,17
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,7 103,6 99,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Martı GYO
Kuruluş 12.06.1987
Faal Alanı Gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak, gayrimenkul portföyü oluşturmak ve geliştirmek.
Telefon (0212)3348850
Faks (0212)3348852
Adres İnönü cad. Devres Han No:50/4 Gümüşsuyu,Beyoğlu - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar748,5555,5
Ödenmiş Sermaye330,0145,1
Net Kâr8,50,1

Cari Değerler

F/K 4,9
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,4
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 2,76
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,2 / 2,9
Piyasa Değeri 297,0 mnTL
Net Borç 235,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 1,12 2,27 5,88
USD 0,30 1,87 -0,62 5,25
Göreceli 0,15 4,23 -3,79 -2,20

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MRGYO29.08.20120,820,00470,470,47 514.397 27
MRGYO26.08.20116,170,05005,005,00 5.500.000 73
MRGYO29.08.20120,820,00470,470,47514.39727
MRGYO26.08.20116,170,05005,005,005.500.00073

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar240.274.167157.400.128153.402.065128.806.914
Nakit ve Nakit Benzerleri66.689.71424.244.83824.097.597101.600
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar32.729.88428.602.59626.886.94829.097.733
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar133.275.859102.422.67899.882.14597.453.254
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar7.578.7102.130.0162.535.3752.154.327
(Ara Toplam)240.274.167157.400.128153.402.065128.806.914
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar871.597.315891.282.704842.147.071792.479.734
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar19.105.76419.105.76219.105.77319.105.768
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller846.030.826842.399.289796.343.900746.719.159
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar239.907163.898162.768157.223
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.4575.5145.2855.549
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar6.216.36129.608.24126.529.34526.492.035
TOPLAM VARLIKLAR1.111.871.4821.048.682.832995.549.136921.286.648
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler169.936.778461.149.934119.902.627484.833.660
Finansal Borçlar130.529.698432.701.93986.154.144456.312.956
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.304.4272.656.8231.853.9711.830.811
Diğer Borçlar32.886.06421.998.00428.418.39723.039.930
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)162.263162.267162.270162.268
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.588.1942.164.5172.410.6022.489.043
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler466.1321.466.384903.243998.652
(Ara Toplam)169.936.778461.149.934119.902.627484.833.660
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler193.429.04432.054.536383.269.59332.900.598
Finansal Borçlar171.803.1230351.449.2360
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar16.127.97525.153.56325.153.56625.153.561
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar750.120730.266688.491673.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler4.747.8266.170.7075.978.3007.073.057
Özkaynaklar748.505.660555.478.362492.376.916403.552.390
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar748.505.660555.478.362492.376.916403.552.390
Ödenmiş Sermaye330.000.000145.111.478110.000.000110.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri018.716.60618.716.6060
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları458.161.082458.457.565430.573.986389.160.669
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.685.2723.685.2723.685.2723.685.272
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-68.875.559-68.875.559-77.528.382-77.528.383
Dönem Net Kar/Zararı8.548.647113.4318.652.823-38.824.528
Diğer Özsermaye Kalemleri16.986.218-1.730.431-1.723.38917.059.360
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.111.871.4821.048.682.832995.549.136921.286.648
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri10.202.8012.012.16225.517.0045.458.424
Satışların Maliyeti (-)-1.346.867-907.947-2.216.741-993.607
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)8.855.9341.104.21523.300.2634.464.817
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)8.855.9341.104.21523.300.2634.464.817
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.033.230-2.942.066-4.433.567-3.214.793
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.735.5611.046.4285.428.7234.057.718
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-330.754-60.549-36.972.228-2.166.431
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)6.227.511-851.972-12.676.8093.141.311
Net Faaliyet Kar/Zararı3.822.704-1.837.85118.866.6961.250.024
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler8.251.3914.070.59614.330.88910.966.141
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-2.248.588
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı14.478.9023.218.6241.654.08011.858.864
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler581.9142.605.49320.542.526488.151
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.512.169-5.710.686-13.543.783-51.171.543
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler8.251.3914.070.59614.330.8898.717.553
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.548.647113.4318.652.823-38.824.528
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI8.548.647113.4318.652.823-38.824.528
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)8.548.647113.4318.652.823-38.824.528
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları8.548.647113.4318.652.823-38.824.528
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri58.40389.418402.68824.592
Kıdem Tazminatı11.929907.94724.30928.051
Finansman Giderleri-6.512.169-5.710.686-13.543.783-51.171.543
Yurtiçi Satışlar10.202.8012.012.16225.517.0045.458.424
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-370.413.181-405.421.062-352.932.966-190.488.437
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-363.698.909-429.256.962-352.898.645-307.047.459
Net YPP (Hedge Dahil)-370.413.181-405.421.062-352.932.966-190.488.437
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-17.557.827-7.490.504115.521.25316.768.557
Düzeltme Öncesi Kar8.548.647113.4318.652.823-38.824.528
Düzeltmeler:-3.056.597-1.423.677-7.474.73423.873.188
Amortisman & İtfa Payları58.40389.418402.68824.592
Karşılıklardaki Değişim549.232559.484-141.405-49.698
Diğer Gelir/ Gider-3.664.232-2.072.579-7.736.01723.898.294
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)5.492.050-1.310.2461.178.089-14.951.340
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-23.021.460-6.180.258114.420.15531.719.897
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-17.529.410-7.490.504115.598.24416.768.557
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-28.4170-76.9910
Sabit Sermaye Yatırımları-84.203000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit1.476.6323.370.264-33.253.8895.628.799
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit1.392.4293.370.264-33.253.8895.628.799
Serbest Nakit Akım-16.165.398-4.120.24082.267.36422.397.356
Finansal Borçlardaki Değişim-158.766.072-29.812.509-45.364.03110.964.281
Temettü Ödemeleri220.000.000000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-2.476.41434.079.990-12.918.095-33.372.396
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit58.757.5144.267.481-58.282.126-22.408.115
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış42.592.116147.24123.985.238-10.759
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim42.592.116147.24123.985.238-10.759
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler24.097.59824.097.597112.359112.359
Dönem Sonu Nakit66.689.71424.244.83824.097.597101.600

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MRGYO 0,9 4,9 A/D A/D 0,4 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MRGYO 0,90 3,43 2,76 -67,21 -0,92
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi