SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.444 2.405 1,60
VIOP 2.656 2.609 1,78
USD/TRY 16,7545 16,6984 0,34
BIST BANKA 1.976 1.942 1,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.813 12.784 0,23
ALTIN 1.811,54 1.807,27 0,24
BRENT 111,48 109,03 2,25

MLP Sağlık Hizmetleri Hisse Senedi | MPARK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Hisse Önerisi

AL
  • Son Öneri Tarihi 13.04.2022
  • Hedef Fiyat 46,82
  • Getiri Pot %41

Ezgi Akalan

p> Yatırım Teması


2022 yılında Şirket’in %50 ciro büyümesi kaydetmesini bekliyoruz. Şubat ayın tekrar yukarı revize edilen SUT fiyatları ve artan tamamlayıcı sigortalı hasta sayısının yurtiçi hasta gelirlerini desteklemesini bekliyoruz. TL’deki değer kaybı ve turizmdeki canlanma ile birlikte ise turizm gelirlerinin dolar bazında yaklaşık %10 büyüme kaydedeceğini tahmin ediyoruz. Karlılık tarafında ise i) devam eden maliyet kontrolleri, ii) son iki yılda Şirket’in görece yüksek karlılık sunan işlere odaklanma stratejisi doğrultusunda hastane portföyünü ve operasyonlarını optimize etmesi ve iii) yeni devralınan hastanelerin karlılığının arttırılması sayesinde Şirket’in operasyonel karlılığını korumaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bu beklentiler doğrultusunda, MLP Care’in 2022’de yıllık bazda 1 puanlık düşüş ile %22.3 FAVÖK marjı kaydetmesini bekliyoruz. Şirket’in hızlı büyüyen tamamlayıcı sigorta sektöründeki lider konumu, düşük maliyetli yüksek karlılık sunan yeni hastanelere yatırım yapma stratejisi ve döviz açık pozisyonun kapatılması ile borçluluğun azaltılması konusunda atılan adımlar nedeniyle uzun vadeli büyüme potansiyeline inanmaya devam ediyoruz.


Önceki Öneri Tarihi 18.10.2021
Önceki Hedef Fiyat 32,44
AL

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 29,76 36,94 7,18
Hacim Hareketi (Milyon TL) 6,4 196,9 190,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı MLP Sağlık Hizmetleri
Kuruluş
Faal Alanı Hastane işletmeciliği
Telefon (0212)2275555
Faks (0212)2272328
Adres Otakçılar Cd. Flatofis İstanbul No:78 Kat:3 D Blok No:103 Eyüp/Istanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar703,3538,6
Ödenmiş Sermaye208,0208,0
Net Kâr170,0290,4

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 13.330 mn TL
FAVÖK 0 mn TL
Net Kar 1.388 mn TL
FD/Satışlar
FD/FAVÖK
F/K
PD/DD
Satışlar 11.064 mn TL
FAVÖK 0 mn TL
Net Kar 841 mn TL
FD/Satışlar
FD/FAVÖK
F/K
PD/DD
Satışlar 8.713 mn TL
FAVÖK 1.944 mn TL
Net Kar 490 mn TL
FD/Satışlar
FD/FAVÖK
F/K
PD/DD
Satışlar 5.796 mn TL
FAVÖK 1.353 mn TL
Net Kar 290 mn TL
FD/Satışlar
FD/FAVÖK
F/K
PD/DD

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK -
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 49,66
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,8 / 1,4
Piyasa Değeri -
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 0,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,78 -2,06 -5,68 11,19
USD - - - -
Göreceli 0,18 2,36 -1,69 -15,48

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
MPARK 33,2
489,7
8.713,3
1.943,8
1.028,3
6.632,0
13.04.2022
13.04.2022
13.04.2022
13.04.2022
13.04.2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
278,3
0,0
0,0
0,0
146,8
2.203,1
470,1
322,0
1.281,1
2022 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
MPARK 13.04.2022 AL AL 46,82 0,00 AL 32,44 14,37
Kod Kapanış Fiyat Temettü
Verim (%)
Hisse
Başı TL
Dağıtma
Oranı (%)
Toplam
Temettü (mn TL)
Tahmin/
Gerçekleşen
MPARK 33,2
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
MPARK 13.329,9 1.387,8 0,0 Tahmin
MPARK 11.064,1 840,7 0,0 Tahmin
MPARK 8.713,3 489,7 1.943,8 Tahmin
MPARK 5.796,0 290,4 1.353,2 Açıklanan
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
MPARK Tahmin
MPARK Tahmin
MPARK Tahmin
MPARK Açıklanan
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MPARKAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
MPARKAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar3.102.314.0002.741.333.0002.693.587.0002.430.707.000
Nakit ve Nakit Benzerleri649.699.000680.241.000676.328.000579.921.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.634.103.0001.318.054.0001.358.616.0001.278.624.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar127.304.000117.757.000117.196.00095.590.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar342.105.000285.276.000121.853.000117.927.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar349.103.000340.005.000419.594.000358.645.000
(Ara Toplam)3.102.314.0002.741.333.0002.693.587.0002.430.707.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.164.173.0003.006.788.0002.613.965.0002.660.664.000
Ticari Alacaklar1.053.0001.053.0001.053.0001.053.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.400.0003.876.0003.413.0002.851.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları605.947.000539.308.000382.984.000396.906.000
Maddi Duran Varlıklar1.056.945.0001.014.733.000859.290.000838.808.000
Şerefiye38.661.00038.661.00038.661.00038.661.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar661.151.000663.078.000640.638.000640.675.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı444.560.000421.896.000351.240.000419.352.000
Diğer Duran Varlıklar351.456.000324.183.000336.686.000322.358.000
TOPLAM VARLIKLAR6.266.487.0005.748.121.0005.307.552.0005.091.371.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler3.746.822.0003.318.172.0002.964.321.0002.745.624.000
Finansal Borçlar1.259.209.0001.274.251.0001.187.728.0001.198.566.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.784.892.0001.546.337.0001.315.360.0001.117.721.000
Diğer Borçlar78.883.00064.967.00062.947.00064.521.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)375.806.000243.730.000206.471.000187.455.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü39.343.00035.663.00040.035.00025.722.000
Borç Karşılıkları76.124.00052.807.00051.427.00051.652.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler132.565.000100.417.000100.353.00099.987.000
(Ara Toplam)3.746.822.0003.318.172.0002.964.321.0002.745.624.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.655.901.0001.760.752.0001.791.090.0001.832.036.000
Finansal Borçlar1.374.896.0001.474.898.0001.455.511.0001.507.504.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar89.261.00093.102.00096.656.000100.027.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)15.718.00018.374.00018.954.0004.558.000
Uzun vadeli karşılıklar46.891.00037.944.00032.631.00032.926.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü129.135.000136.434.000187.338.000187.021.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar863.764.000669.197.000552.141.000513.711.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar703.290.000538.636.000436.067.000420.812.000
Ödenmiş Sermaye208.037.000208.037.000208.037.000208.037.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0556.162.00000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.260.000000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-195.978.000-482.677.000-502.547.000-502.547.000
Dönem Net Kar/Zararı170.037.000290.423.000164.995.000147.305.000
Diğer Özsermaye Kalemleri510.934.000-33.309.000565.582.000568.017.000
Azınlık Payları160.474.000130.561.000116.074.00092.899.000
TOPLAM KAYNAKLAR6.266.487.0005.748.121.0005.307.552.0005.091.371.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.186.803.0005.795.954.0004.039.795.0002.542.274.000
Satışların Maliyeti (-)-1.596.037.000-4.216.994.000-2.969.168.000-1.906.906.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)590.766.0001.578.960.0001.070.627.000635.368.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)590.766.0001.578.960.0001.070.627.000635.368.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-197.746.000-561.472.000-314.364.000-193.587.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri136.984.000581.770.000277.318.000226.855.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-148.026.000-546.206.000-249.371.000-191.683.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)381.978.0001.053.052.000784.210.000476.953.000
Net Faaliyet Kar/Zararı393.020.0001.017.488.000756.263.000441.781.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17.266.0009.885.0002.779.0002.563.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-5.754.000-1.042.000-89.000-42.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı393.490.0001.061.895.000786.900.000479.474.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-183.745.000-690.010.000-451.740.000-291.274.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler11.512.0008.843.0002.690.0002.521.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)209.745.000371.885.000335.160.000188.200.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-9.795.000-16.676.000-119.866.000-13.772.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-39.343.000-82.329.000-65.205.000-28.149.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)29.548.00065.653.000-54.661.00014.377.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI199.950.000355.209.000215.294.000174.428.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)199.950.000355.209.000215.294.000174.428.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları29.913.00064.786.00050.299.00027.123.000
Ana Ortaklık Payları170.037.000290.423.000164.995.000147.305.000
Hisse Başına Kazanç0111
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0111
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0111
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0111
Dipnot
Amortisman Giderleri108.884.000335.735.000237.976.000154.241.000
Kıdem Tazminatı19.604.0003.026.00012.025.00012.363.000
Finansman Giderleri-183.745.000-690.010.000-451.740.000-291.274.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-91.213.00053.800.00018.305.00035.633.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-174.603.000-19.903.000-37.452.000-25.245.000
Net YPP (Hedge Dahil)-91.213.00053.800.00018.305.00035.633.000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit481.949.0001.652.753.0001.096.229.000685.170.000
Düzeltme Öncesi Kar199.950.000355.209.000215.294.000174.428.000
Düzeltmeler:308.566.0001.125.245.000807.830.000467.791.000
Amortisman & İtfa Payları108.884.000335.735.000237.976.000154.241.000
Karşılıklardaki Değişim20.158.00035.003.00032.145.00027.825.000
Diğer Gelir/ Gider179.524.000754.507.000537.709.000285.725.000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)508.516.0001.480.454.0001.023.124.000642.219.000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler12.990.000256.375.000133.929.00073.740.000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)521.506.0001.736.829.0001.157.053.000715.959.000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-39.557.000-84.076.000-60.824.000-30.789.000
Sabit Sermaye Yatırımları-91.735.000-481.331.000-237.349.000-166.437.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-5.682.000-3.761.000-27.201.000-25.936.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-97.417.000-485.092.000-264.550.000-192.373.000
Serbest Nakit Akım384.532.0001.167.661.000831.679.000492.797.000
Finansal Borçlardaki Değişim-168.759.000-99.061.000-21.991.00031.390.000
Temettü Ödemeleri-3.724.000-9.269.000-9.274.000-9.273.000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-242.591.000-754.087.000-499.083.000-309.990.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-415.074.000-862.417.000-530.348.000-287.873.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-30.542.000305.244.000301.331.000204.924.000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-30.542.000305.244.000301.331.000204.924.000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler680.241.000374.997.000374.997.000374.997.000
Dönem Sonu Nakit649.699.000680.241.000676.328.000579.921.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MPARK 33,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MPARK 33,20 49,82 49,66 -16,41 -0,17
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
MPARK 33,20 A/D A/D
2022 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
MPARK 0,0
2022 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.