SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.399 1.419 -1,43
VIOP 1.498 1.520 -1,40
USD/TRY 8,6622 8,6468 0,18
BIST BANKA 1.259 1.278 -1,48
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.490 15.652 -1,03
ALTIN 1.759,09 1.755,04 0,23
BRENT 73,95 75,34 -1,84

MLP Sağlık Hizmetleri Hisse Senedi | MPARK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Hisse Önerisi

AL
  • Son Öneri Tarihi 03.06.2021
  • Hedef Fiyat 29,26
  • Getiri Pot %9

Ezgi Akalan

Yatırım Teması


Yatırım temamızın ana unsurları i) güçlü marka bilinirliği ve sektördeki lider konumuyla üst ve orta üst sınıfta birden fazla gelir grubuna hitap eden çeşitlendirilmiş hastane portföyü ii) Türkiye’de özel sağlık harcamalarının artması sağlayacak uygun ekonomik ve demografik faktörler iii) medikal turizm için ümit vadeden görünüm iv) faizlerin aşağı inmesi, artan karlılık ve düşük yatırım harcamaları ile Şirket’in borç seviyesinin azalması ve orta vadede yeni yatırımlar için uygun bir ortam oluşturması.


Katalizör


Medical Park’ın satış gelirlerinde 2020 için %15 büyüme öngörüyoruz. Büyümeyi destekleyecek faktörler arasında i) ekonomideki toparlanma ve tamamlayıcı sağlık sigortası segmentinde Şirket’in sahip olduğu lider pozisyonu sayesinde hasta sayısında artış beklentisi, ii) daha güçlü fiyatlama ortamı ve iii) sağlık turizmi gelirlerinde artış yer alıyor. FAVÖK tarafında ise %15.8 FAVÖK marjı (2019T FAVÖK marjı: %15.1) ile yıllık bazda %20 artış bekliyoruz. Yeni açılan hastanelerin artan katkısı ve enflasyonist baskıların azalması ile Şirket’in 2020 oprasyonel karlılığının artacağını düşünüyoruz. Bu doğrultuda son 4 yıldır zarar kaydeden Şirket’in 2020’de 120mn TL net kar yazmasını bekliyoruz. Şirket düşük faiz ortamından olumlu etkileniyor. Net Borç/FAVÖK rasyosunun ise 2020 yılında 9Ç19’daki 2.7x seviyesinden 1.9x seviyesine inmesini bekliyoruz. Tahminlerimiz IFRS 16 etkilerinden arındırılarak hesaplanmıştır.


Riskler


i) Makroekonomik görünümümün bozulması, ii) zayıf TL, iii) Şirket’in büyüme ve kârlılığı üzerinde baskı oluşturabilecek regülasyon ve rekabetçi koşullarda meydana gelebilecek değişiklikler ve iv) yeni hastanelerin entegrasyonunun beklenenden daha uzun sürmesi başlıca risk faktörleri.


Önceki Öneri Tarihi 26.11.2020
Önceki Hedef Fiyat 23,33
AL

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 21,72 27,2 5,48
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,5 32,7 32,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,5 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı MLP Sağlık Hizmetleri
Kuruluş
Faal Alanı Hastane işletmeciliği
Telefon (0212)2275555
Faks (0212)2272328
Adres Otakçılar Cd. Flatofis İstanbul No:78 Kat:3 D Blok No:103 Eyüp/Istanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar420,8345,8
Ödenmiş Sermaye208,0208,0
Net Kâr147,365,6

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 7.224 mn TL
FAVÖK 0 mn TL
Net Kar 579 mn TL
FD/Satışlar 1,1
FD/FAVÖK
F/K 9,6
PD/DD 4,5
Satışlar 6.033 mn TL
FAVÖK 1.383 mn TL
Net Kar 370 mn TL
FD/Satışlar 1,3
FD/FAVÖK 5,6
F/K 15,1
PD/DD 7,4
Satışlar 5.046 mn TL
FAVÖK 1.171 mn TL
Net Kar 98 mn TL
FD/Satışlar 1,5
FD/FAVÖK 6,6
F/K A/D
PD/DD 14,7
Satışlar 4.015 mn TL
FAVÖK 942 mn TL
Net Kar 65 mn TL
FD/Satışlar 1,9
FD/FAVÖK 8,2
F/K A/D
PD/DD 19,7

Cari Değerler

F/K 30,2
FD/FAVÖK 6,8
PD/DD 13,3
FD/Satışlar 1,6
Yabancı Oranı (%) 65,79
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,4 / 8,8
Piyasa Değeri 5.575,4 mnTL
Net Borç 2.126,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) 128,1

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,40 -0,52 9,03 34,88
USD -2,78 -2,37 7,76 16,80
Göreceli -1,50 0,83 11,35 40,32

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
MPARK 26,8
98,2
5.045,6
1.171,2
380,6
4.661,7
03.06.2021
03.06.2021
03.06.2021
03.06.2021
03.06.2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
MPARK 03.06.2021 AL 29,26 0,00 AL 29,26 0,00 AL 29,26 0,00
Kod Kapanış Fiyat Temettü
Verim (%)
Hisse
Başı TL
Dağıtma
Oranı (%)
Toplam
Temettü (mn TL)
Tahmin/
Gerçekleşen
MPARK 26,8
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
MPARK 7.223,5 579,3 0,0 Tahmin
MPARK 6.033,3 369,7 1.383,3 Tahmin
MPARK 5.045,6 98,2 1.171,2 Tahmin
MPARK 4.014,7 64,9 942,3 Açıklanan
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
MPARK 9,6 1,1 4,5 Tahmin
MPARK 15,1 5,6 1,3 7,4 Tahmin
MPARK 56,8 6,6 1,5 14,7 Tahmin
MPARK 85,9 8,2 1,9 19,7 Açıklanan
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MPARKAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
MPARKAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar2.430.707.0002.508.023.0002.185.278.0002.197.916.000
Nakit ve Nakit Benzerleri579.921.000579.247.000374.997.000492.374.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.278.624.0001.216.710.0001.155.116.0001.115.037.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar95.590.00077.923.00084.367.00094.996.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar117.927.000108.982.000113.482.000111.859.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar358.645.000525.161.000457.316.000383.650.000
(Ara Toplam)2.430.707.0002.508.023.0002.185.278.0002.197.916.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.660.664.0002.416.977.0002.386.572.0002.339.231.000
Ticari Alacaklar1.053.0001.053.0001.053.0001.053.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.851.0002.805.0002.740.0002.718.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları396.906.000295.601.000257.440.000250.169.000
Maddi Duran Varlıklar838.808.000761.462.000764.245.000754.896.000
Şerefiye38.661.00038.661.00038.661.00038.661.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar640.675.000638.923.000638.188.000637.521.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı419.352.000378.853.000401.531.000414.981.000
Diğer Duran Varlıklar322.358.000299.619.000282.714.000239.232.000
TOPLAM VARLIKLAR5.091.371.0004.925.000.0004.571.850.0004.537.147.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.745.624.0002.633.687.0002.386.700.0002.224.426.000
Finansal Borçlar1.198.566.0001.083.615.000977.845.000888.043.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.117.721.0001.076.510.000987.130.000905.402.000
Diğer Borçlar64.521.00057.593.00051.684.00078.518.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)187.455.000259.397.000221.497.000186.388.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25.722.00012.932.00017.708.00013.021.000
Borç Karşılıkları51.652.00046.826.00039.457.00035.389.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler99.987.00096.814.00091.379.000117.665.000
(Ara Toplam)2.745.624.0002.633.687.0002.386.700.0002.224.426.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.832.036.0001.865.458.0001.836.293.0002.030.769.000
Finansal Borçlar1.507.504.0001.546.047.0001.513.752.0001.704.594.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar100.027.000103.317.000106.471.000109.358.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)4.558.0002.122.0002.211.0002.302.000
Uzun vadeli karşılıklar32.926.00030.522.00030.207.00027.992.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü187.021.000183.450.000183.652.000186.523.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar513.711.000425.855.000348.857.000281.952.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar420.812.000345.846.000282.387.000244.944.000
Ödenmiş Sermaye208.037.000208.037.000208.037.000208.037.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri556.162.0000556.162.0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.260.00010.260.00010.260.00010.260.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-502.547.000-498.407.000-558.898.000-558.898.000
Dönem Net Kar/Zararı147.305.00065.648.00064.930.00023.230.000
Diğer Özsermaye Kalemleri1.595.000560.308.0001.896.000562.315.000
Azınlık Payları92.899.00080.009.00066.470.00037.008.000
TOPLAM KAYNAKLAR5.091.371.0004.925.000.0004.571.850.0004.537.147.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.542.274.0001.211.304.0004.014.679.0002.813.670.000
Satışların Maliyeti (-)-1.906.906.000-908.256.000-3.058.183.000-2.149.545.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)635.368.000303.048.000956.496.000664.125.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)635.368.000303.048.000956.496.000664.125.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-193.587.000-84.774.000-266.009.000-180.898.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri226.855.00084.855.000560.562.000366.084.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-191.683.000-57.029.000-497.443.000-301.619.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)476.953.000246.100.000753.606.000547.692.000
Net Faaliyet Kar/Zararı441.781.000218.274.000690.487.000483.227.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.563.000234.000118.581.000118.506.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-42.000-2.000-2.454.000-1.718.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı479.474.000246.332.000869.733.000664.480.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-291.274.000-131.606.000-684.222.000-575.548.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2.521.000232.000116.127.000116.788.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)188.200.000114.726.000185.511.00088.932.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-13.772.000-34.845.000-62.514.000-37.097.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-28.149.000-12.932.000-34.119.000-20.345.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)14.377.000-21.913.000-28.395.000-16.752.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI174.428.00079.881.000122.997.00051.835.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)174.428.00079.881.000122.997.00051.835.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları27.123.00014.233.00058.067.00028.605.000
Ana Ortaklık Payları147.305.00065.648.00064.930.00023.230.000
Hisse Başına Kazanç1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1000
Dipnot
Amortisman Giderleri154.241.00072.855.000251.823.000187.677.000
Kıdem Tazminatı12.363.0008.418.000-589.0008.249.000
Finansman Giderleri-291.274.000-131.606.000-684.222.000-575.548.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu35.633.00060.473.000-458.683.000-535.130.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-25.245.000-7.375.000-527.328.000-618.062.000
Net YPP (Hedge Dahil)-25.245.00060.473.000-458.683.000-447.036.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MPARK 26,8 30,2 6,8 1,6 13,2 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MPARK 26,80 65,79 65,79 0,66 0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre FD/FAVÖK'e göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
FD/FAVÖK Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
MPARK 26,80 A/D 128,1 6,6 -49,4 14,7 381,3
2021 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
MPARK 56,8 90,1 6,6 -13,8 14,7 32,1
2021 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.