SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 9.814 9.757 0,59
VIOP 10.598 10.530 0,64
USD/TRY 32,3565 32,3025 0,17
BIST BANKS 12.744 12.562 1,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 17.930 17.954 -0,13
GOLD 2.343,78 2.372,42 -1,21
BRENT 90,15 89,74 0,46

Mogan Enerji Hisse Senedi | MOGAN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 12,46 22,04 9,58
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4,2 8.050,1 8.045,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Mogan Enerji
Kuruluş 02.01.1980
Faal Alanı MOGAN Enerji, jeotermal, hidroelektrik ve rüzgar enerjisi olmak üzere tümüyle yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yapmaktadır.
Telefon (0312)4840570
Faks
Adres Ankara Caddesi No:222 Gaziosmanpaşa Mahallesi Gölbaşı/Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar17.523,623.896,5
Ödenmiş Sermaye2.230,02.230,0
Net Kâr705,5-784,9

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 32,6
FD/FAVÖK 13,4
PD/DD 2,5
FD/Satışlar 6,3
Yabancı Oranı (%) 0,35
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 54,4 / 54,4
Piyasa Değeri 44.580,8 mnTL
Net Borç 29.079,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 10,8

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,11 7,03 33,36 -
USD 1,11 7,46 32,78 -
Göreceli 0,52 -1,40 24,40 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MOGANAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
MOGANAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar6.228.946.9855.092.990.44402.767.840.830
Nakit ve Nakit Benzerleri953.631.4052.519.824.87101.536.549.970
Finansal Yatırımlar1.346.173.007000
Ticari Alacaklar2.789.868.7452.109.807.1610565.134.461
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar442.205.9902.318.2480189.291.684
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar274.145.564283.797.8170174.075.332
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar422.922.274177.242.3470302.789.383
(Ara Toplam)6.228.946.9855.092.990.44402.767.840.830
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar59.331.647.80757.204.477.472046.237.455.025
Ticari Alacaklar225.394.540479.876.01100
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar102.803.96998.185.5480265.973.058
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar50.363.573.86052.403.910.898042.224.877.758
Şerefiye117.435.644117.435.6440117.435.644
Maddi Olmayan Duran Varlıklar297.291.122323.549.9070359.414.837
Ertelenmiş Vergi Varlığı7.739.715.4263.334.442.79003.044.304.085
Diğer Duran Varlıklar485.433.246447.076.6740225.449.643
TOPLAM VARLIKLAR65.560.594.79262.297.467.916049.005.295.855
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler9.451.307.6397.621.028.37304.558.959.878
Finansal Borçlar6.985.488.0465.042.878.43003.540.674.211
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.218.472.3381.538.345.9380571.183.875
Diğer Borçlar1.178.166.9771.012.811.3050437.223.260
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları12.795.3217.382.21703.573.105
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler56.384.95719.610.48306.305.427
(Ara Toplam)9.451.307.6397.621.028.37304.558.959.878
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler35.750.917.24026.878.340.313021.278.802.127
Finansal Borçlar24.393.556.28318.754.383.557015.231.218.036
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar263.613433.4700185.800
Diğer Borçlar683.359.536174.787.9360130.246.448
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar54.457.39647.209.106017.055.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10.619.280.4127.685.789.66105.715.831.347
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0215.736.5830184.265.027
Özkaynaklar20.358.369.91327.798.099.230023.167.533.850
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.523.553.61823.896.489.325020.236.632.162
Ödenmiş Sermaye2.230.000.0002.230.000.00002.230.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.622.40712.622.407012.622.407
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları2.015.001.2401.987.292.7380-548.782.442
Dönem Net Kar/Zararı705.532.725-784.883.30101.489.798.423
Diğer Özsermaye Kalemleri12.560.397.24620.451.457.481017.052.993.774
Azınlık Payları2.834.816.2953.901.609.90502.930.901.688
TOPLAM KAYNAKLAR65.560.594.79262.297.467.916049.005.295.855
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri7.992.311.70510.844.531.8197.057.482.2183.287.532.514
Satışların Maliyeti (-)-5.685.354.112-7.844.803.246-5.150.524.112-2.133.950.399
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.306.957.5932.999.728.5731.906.958.1061.153.582.115
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.306.957.5932.999.728.5731.906.958.1061.153.582.115
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-5.344.3990-320.0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-495.636.219-75.130.062-54.548.563-61.271.807
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri181.007.24132.180.31763.411.6929.845.552
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-222.313.211-3.870.000-126.437.011-1.818.206
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.764.671.0052.952.908.8281.789.064.2241.100.337.654
Net Faaliyet Kar/Zararı1.805.976.9752.924.598.5111.852.089.5431.092.310.308
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler429.260.9489.987.8326.876.38925.369.263
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-7.791
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.193.931.9532.962.896.6601.795.940.6131.125.699.126
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.901.158.7331.288.969.7941.120.468.397870.574.517
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.694.858.809-4.669.745.958-3.664.910.856-889.628.081
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler429.260.9489.987.8326.876.38925.361.472
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-599.768.123-417.879.504-748.501.8461.106.645.562
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.393.893.228-532.386.797-943.535.753596.934.226
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.393.893.228-532.386.797-943.535.753596.934.226
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI794.125.105-950.266.301-1.692.037.5991.703.579.788
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)794.125.105-950.266.301-1.692.037.5991.703.579.788
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları88.592.380-165.383.000-243.678.883213.781.365
Ana Ortaklık Payları705.532.725-784.883.301-1.448.358.7161.489.798.423
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.083.908.0692.172.004.3141.627.544.2561.294.812.904
Kıdem Tazminatı3.040.8401.994.1041.281.364888.737
Finansman Giderleri-4.694.858.809-4.669.745.958-3.664.910.856-889.628.081
Yurtiçi Satışlar7.992.311.70510.844.531.8197.057.482.2183.287.532.514
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-30.979.180.984-21.953.809.3950-17.279.998.814
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-30.988.903.052-22.095.114.9990-17.621.786.734
Net YPP (Hedge Dahil)-30.159.947.480-21.735.867.0990-17.350.485.262
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit2.854.450.3075.176.377.8812.936.958.95269.235.558
Düzeltme Öncesi Kar794.125.105-950.266.301-1.692.037.5991.703.579.788
Düzeltmeler:3.751.916.4036.084.142.8955.202.453.571-752.590.851
Amortisman & İtfa Payları2.083.908.0692.172.004.3141.627.544.2561.294.812.904
Karşılıklardaki Değişim-588.133.120-278.739.280-299.252.092-69.614.552
Diğer Gelir/ Gider2.256.141.4544.190.877.8613.874.161.407-1.977.789.203
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)4.546.041.5085.133.876.5943.510.415.972950.988.937
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-1.687.129.29941.839.443-574.414.353-880.902.728
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)2.858.912.2095.175.716.0372.936.001.61970.086.209
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-4.461.902661.844957.333-850.651
Sabit Sermaye Yatırımları-17.312.246-1.268.208.6559.997.146-935.825.641
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit407.253.9388.060.7545.592.4642.272.680.886
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit389.941.692-1.260.147.90115.589.6101.336.855.245
Serbest Nakit Akım3.244.391.9993.916.229.9802.952.548.5621.406.090.803
Finansal Borçlardaki Değişim-3.118.059.458-4.432.322.297-2.408.567.898-1.204.454.364
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı00066.650.000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-1.692.526.007736.202.105-149.428.032495.445.490
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-4.810.585.465-3.696.120.192-2.557.995.930-642.358.874
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-1.566.193.466220.109.788394.552.632763.731.929
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0763.165.113-134.777.342-45.587.087
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-1.566.193.466983.274.901259.775.290718.144.842
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler2.519.824.8711.536.549.9701.536.549.970818.405.128
Dönem Sonu Nakit953.631.4052.519.824.8711.796.325.2601.536.549.970

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MOGAN 18,3 32,6 13,4 6,3 2,5 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MOGAN 18,27 0,35 0,35 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi