SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.389 1.392 -0,20
VIOP 1.489 1.491 -0,12
USD/TRY 8,6556 8,6647 -0,11
BIST BANKS 1.244 1.239 0,34
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.132 15.490 -2,31
GOLD 1.765,95 1.764,28 0,09
BRENT 74,72 73,92 1,08

Mercan Kimya Hisse Senedi | MERCN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 9,11 11,56 2,45
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4,2 244,8 240,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Mercan Kimya
Kuruluş 10.03.2004
Faal Alanı Kimyasal madde üretimi
Telefon (0258)3716571
Faks (0258)3712625
Adres Hacıeyüplü Mah. 3125 Sok. No.: 23 20195 Merkezefendi Denizli / Türkiye

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar249,882,9
Ödenmiş Sermaye63,545,0
Net Kâr19,013,8

Cari Değerler

F/K 20,5
FD/FAVÖK 14,8
PD/DD 2,8
FD/Satışlar 1,6
Yabancı Oranı (%) 0,07
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,6 / 4,5
Piyasa Değeri 710,7 mnTL
Net Borç 15,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,69 0,81 18,27 -
USD -3,82 -1,74 16,36 -
Göreceli -0,76 4,16 22,75 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MERCNAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
MERCNAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar365.065.611227.248.586199.849.8140
Nakit ve Nakit Benzerleri119.555.80229.334.45818.165.8920
Finansal Yatırımlar20.082.92873.06548.5720
Ticari Alacaklar116.209.561109.463.10890.097.1610
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar12.747.7748.450.3264.938.9400
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar82.218.47866.292.41679.692.3140
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar14.251.06813.635.2136.906.9350
(Ara Toplam)365.065.611227.248.586199.849.8140
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar89.215.54882.791.22782.616.5260
Ticari Alacaklar00181.5580
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar39.53938.07335.8540
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller37.080.40437.097.01637.113.6270
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar44.138.75131.922.93442.069.9240
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.131.32013.676.1432.626.5450
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.747.16434.88800
Diğer Duran Varlıklar78.37022.173589.0180
TOPLAM VARLIKLAR454.281.159310.039.813282.466.3400
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler168.099.196173.131.194155.095.2550
Finansal Borçlar120.903.218133.336.294122.826.2130
Diğer Finansal Yükümlülükler48.04414.56812.6240
Ticari Borçlar30.737.90120.397.36414.159.4810
Diğer Borçlar714.5141.354.275388.0260
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)9.313.20112.537.60110.339.7980
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.910.9851.242.193768.8910
Borç Karşılıkları2.542.8702.756.4664.826.3300
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.928.4631.492.4331.773.8920
(Ara Toplam)168.099.196173.131.194155.095.2550
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler36.338.16354.010.58253.336.4390
Finansal Borçlar34.462.87252.290.82850.355.8550
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.875.2911.717.4121.659.4230
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü02.3421.321.1610
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar249.843.80082.898.03774.034.6460
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar249.843.80082.898.03774.034.6460
Ödenmiş Sermaye63.456.98245.000.00045.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri137.321.281000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0-3.151.88500
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.715.0431.715.0431.715.0430
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları31.486.47126.455.852927.7230
Dönem Net Kar/Zararı19.031.23713.774.59230.558.7480
Diğer Özsermaye Kalemleri-3.167.214-895.565-4.166.8680
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR454.281.159310.039.813282.466.3400
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri255.283.038116.991.993326.124.745136.111.225
Satışların Maliyeti (-)-207.233.841-93.996.405-252.304.532-100.752.698
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)48.049.19722.995.58873.820.21335.358.527
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)48.049.19722.995.58873.820.21335.358.527
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-14.275.368-6.681.951-21.314.028-9.673.150
Genel Yönetim Giderleri (-)-9.725.188-4.628.597-13.122.431-5.200.180
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.000.152-286.242-713.064-531.832
Diğer Faaliyet Gelirleri30.197.79520.813.25044.924.14016.774.899
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-15.240.625-8.864.389-35.244.622-7.324.134
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)38.005.65923.347.65948.350.20829.404.130
Net Faaliyet Kar/Zararı23.048.48911.398.79838.670.69019.953.365
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.331.506334.5006.258.603173.541
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-6.762.087-122.4490-1.681.829
Diğer Gelir ve Giderler001.076.2160
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı33.575.07823.559.71055.685.02727.895.842
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.879.783882.08428.028.372491.077
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-18.589.862-10.808.628-46.139.052-11.683.066
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-4.430.581212.0517.334.819-1.508.288
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.864.99913.633.16637.574.34716.703.853
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.166.238141.426-7.015.599-1.733.818
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.910.985-1.242.192-5.381.323-938.595
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)3.077.2231.383.618-1.634.276-795.223
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI19.031.23713.774.59230.558.74814.970.035
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)19.031.23713.774.59230.558.74814.970.035
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları19.031.23713.774.59230.558.74814.970.035
Hisse Başına Kazanç006790
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri3.961.7601.949.5586.621.5313.387.370
Kıdem Tazminatı148.68573.932186.00054.769
Finansman Giderleri-18.589.862-10.808.628-46.139.052-11.683.066
Yurtiçi Satışlar169.077.01468.597.380119.110.426103.509.846
Yurtdışı Satışlar86.913.87848.783.384209.682.84633.576.210
Net Yabancı Para Pozisyonu32.547.41312.493.95046.550.6280
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu32.547.41312.493.95046.550.6280
Net YPP (Hedge Dahil)32.547.41312.493.95046.550.6280

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MERCN 11,2 20,5 14,8 1,6 2,8 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MERCN 11,20 0,09 0,07 -1,78 -0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi