SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.957 1.945 0,63
VIOP 2.164 2.150 0,67
USD/TRY 13,5713 13,4770 0,70
BIST BANKS 1.725 1.725 -0,03
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
GOLD 1.836,78 1.847,51 -0,58
BRENT 88,18 87,18 1,15

Mercan Kimya Hisse Senedi | MERCN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 9,33 13,72 4,39
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,8 118,3 114,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Mercan Kimya
Kuruluş 10.03.2004
Faal Alanı Kimyasal madde üretimi
Telefon (0258)3716571
Faks (0258)3712625
Adres Hacıeyüplü Mah. 3125 Sok. No.: 23 20195 Merkezefendi Denizli / Türkiye

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar259,2249,8
Ödenmiş Sermaye63,563,5
Net Kâr33,719,0

Cari Değerler

F/K 18,1
FD/FAVÖK 11,4
PD/DD 2,3
FD/Satışlar 1,2
Yabancı Oranı (%) 0,02
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,2 / 3,3
Piyasa Değeri 592,7 mnTL
Net Borç 47,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,11 -1,37 -3,91 -3,71
USD -0,70 -1,22 -16,49 -4,92
Göreceli -1,68 0,40 -6,56 -8,04

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MERCN01.11.20210,130,01411,411,20 896.876 3
MERCN01.11.20210,130,01411,411,20896.8763

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar364.564.922365.065.611227.248.586199.849.814
Nakit ve Nakit Benzerleri49.407.176119.555.80229.334.45818.165.892
Finansal Yatırımlar55.513.06620.082.92873.06548.572
Ticari Alacaklar137.757.833116.209.561109.463.10890.097.161
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar15.158.24712.747.7748.450.3264.938.940
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar87.276.88682.218.47866.292.41679.692.314
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar19.451.71414.251.06813.635.2136.906.935
(Ara Toplam)364.564.922365.065.611227.248.586199.849.814
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar113.078.19189.215.54882.791.22782.616.526
Ticari Alacaklar000181.558
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar39.23139.53938.07335.854
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller37.063.79337.080.40437.097.01637.113.627
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar69.410.63444.138.75131.922.93442.069.924
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.999.6085.131.32013.676.1432.626.545
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.409.2922.747.16434.8880
Diğer Duran Varlıklar155.63378.37022.173589.018
TOPLAM VARLIKLAR477.643.113454.281.159310.039.813282.466.340
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler190.889.061168.099.196173.131.194155.095.255
Finansal Borçlar127.358.996120.903.218133.336.294122.826.213
Diğer Finansal Yükümlülükler21.80848.04414.56812.624
Ticari Borçlar44.253.89530.737.90120.397.36414.159.481
Diğer Borçlar848.996714.5141.354.275388.026
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)7.999.3589.313.20112.537.60110.339.798
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü7.742.6141.910.9851.242.193768.891
Borç Karşılıkları999.7542.542.8702.756.4664.826.330
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.663.6401.928.4631.492.4331.773.892
(Ara Toplam)190.889.061168.099.196173.131.194155.095.255
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler27.592.15136.338.16354.010.58253.336.439
Finansal Borçlar25.447.80734.462.87252.290.82850.355.855
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.144.3441.875.2911.717.4121.659.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü002.3421.321.161
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar259.161.901249.843.80082.898.03774.034.646
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar259.161.901249.843.80082.898.03774.034.646
Ödenmiş Sermaye63.456.98263.456.98245.000.00045.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0137.321.28100
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları00-3.151.8850
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.715.0431.715.0431.715.0431.715.043
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları26.455.85231.486.47126.455.852927.723
Dönem Net Kar/Zararı33.745.54719.031.23713.774.59230.558.748
Diğer Özsermaye Kalemleri133.788.477-3.167.214-895.565-4.166.868
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR477.643.113454.281.159310.039.813282.466.340
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri430.637.948255.283.038116.991.993326.124.745
Satışların Maliyeti (-)-345.468.906-207.233.841-93.996.405-252.304.532
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)85.169.04248.049.19722.995.58873.820.213
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)85.169.04248.049.19722.995.58873.820.213
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-22.915.597-14.275.368-6.681.951-21.314.028
Genel Yönetim Giderleri (-)-15.082.432-9.725.188-4.628.597-13.122.431
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.609.048-1.000.152-286.242-713.064
Diğer Faaliyet Gelirleri43.395.14830.197.79520.813.25044.924.140
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-25.277.603-15.240.625-8.864.389-35.244.622
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)63.679.51038.005.65923.347.65948.350.208
Net Faaliyet Kar/Zararı45.561.96523.048.48911.398.79838.670.690
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.086.3132.331.506334.5006.258.603
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-8.291.454-6.762.087-122.4490
Diğer Gelir ve Giderler0001.076.216
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı59.474.36933.575.07823.559.71055.685.027
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5.953.3062.879.783882.08428.028.372
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-26.725.038-18.589.862-10.808.628-46.139.052
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-4.205.141-4.430.581212.0517.334.819
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)38.702.63717.864.99913.633.16637.574.347
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-4.957.0901.166.238141.426-7.015.599
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-7.742.614-1.910.985-1.242.192-5.381.323
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.785.5243.077.2231.383.618-1.634.276
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI33.745.54719.031.23713.774.59230.558.748
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)33.745.54719.031.23713.774.59230.558.748
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları33.745.54719.031.23713.774.59230.558.748
Hisse Başına Kazanç100679
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4.721.0413.961.7601.949.5586.621.531
Kıdem Tazminatı224.260148.68573.932186.000
Finansman Giderleri-26.725.038-18.589.862-10.808.628-46.139.052
Yurtiçi Satışlar291.858.440169.077.01468.597.380119.110.426
Yurtdışı Satışlar140.664.86886.913.87848.783.384209.682.846
Net Yabancı Para Pozisyonu18.154.78432.547.41312.493.95046.550.628
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu32.547.41332.547.41312.493.95046.550.628
Net YPP (Hedge Dahil)18.154.78432.547.41312.493.95046.550.628
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit4.370.4724.079.16210.207.829-8.160.799
Düzeltme Öncesi Kar33.745.54719.031.23713.774.59230.558.748
Düzeltmeler:14.850.16216.420.6108.268.63134.088.895
Amortisman & İtfa Payları4.721.0413.961.7601.949.5586.621.531
Karşılıklardaki Değişim-2.985.844-2.032.383-1.945.0222.300.141
Diğer Gelir/ Gider13.114.96514.491.2338.264.09525.167.223
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)48.595.70935.451.84722.043.22364.647.643
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-52.627.160-31.304.775-6.040.686-62.966.160
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-4.031.4514.147.07216.002.5371.681.483
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit8.401.923-67.910-5.794.708-9.842.282
Sabit Sermaye Yatırımları-32.628.137-6.591.454-1.776.191-7.103.067
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-55.464.494-17.154.573-24.493959.210
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-88.092.631-23.746.027-1.800.684-6.143.857
Serbest Nakit Akım-83.722.159-19.666.8658.407.145-14.304.656
Finansal Borçlardaki Değişim115.116.658111.633.0129.932.69447.283.971
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-1.002.6818.397.950-7.257.296-20.458.318
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit114.113.977120.030.9622.675.39826.825.653
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış30.391.818100.364.09711.082.54312.520.997
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi849.4661.025.81386.023-2.985.943
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim31.241.284101.389.91011.168.5669.535.054
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler18.165.89218.165.89218.165.8928.630.838
Dönem Sonu Nakit49.407.176119.555.80229.334.45818.165.892

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MERCN 9,3 18,1 11,4 1,2 2,3 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MERCN 9,34 0,10 0,02 -7,46 -0,07
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi