SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.402 1.402 0,00
VIOP 1.512 1.512 0,00
USD/TRY 8,6614 8,6400 0,25
BIST BANKS 1.210 1.210 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.456 15.636 -1,15
GOLD 1.775,38 1.778,97 -0,20
BRENT 75,21 75,19 0,03

Mercan Kimya Hisse Senedi | MERCN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 9,04 10,19 1,15
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,6 485,5 479,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Mercan Kimya
Kuruluş 10.03.2004
Faal Alanı Kimyasal madde üretimi
Telefon (0258)3716571
Faks (0258)3712625
Adres Hacıeyüplü Mah. 3125 Sok. No.: 23 20195 Merkezefendi Denizli / Türkiye

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar74,046,7
Ödenmiş Sermaye45,045,0
Net Kâr30,610,6

Cari Değerler

F/K 19,9
FD/FAVÖK 16,8
PD/DD 8,2
FD/Satışlar 2,3
Yabancı Oranı (%) 0,59
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 6,8 / 6,8
Piyasa Değeri 607,9 mnTL
Net Borç 155,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,52 -3,33 - -
USD 0,75 -4,33 - -
Göreceli 0,01 -1,34 - -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MERCNAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
MERCNAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar199.849.814112.208.429154.229.9510
Nakit ve Nakit Benzerleri18.165.8928.630.83814.831.5070
Finansal Yatırımlar48.5721.020.8856.932.2000
Ticari Alacaklar90.097.16151.706.33857.650.0310
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.938.9402.198.45920.127.3930
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar79.692.31442.845.82728.756.6110
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar6.906.9355.806.0822.863.6170
(Ara Toplam)199.849.814112.208.429131.161.3590
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0023.068.5920
Duran Varlıklar82.616.52685.959.84061.124.6790
Ticari Alacaklar181.55813.670.8642.110.1060
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar35.8546.76824.7680
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller37.113.62733.101.95320.445.6100
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar31.460.81118.195.20910.559.6200
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar13.235.65820.709.92021.589.0280
Ertelenmiş Vergi Varlığı0240.0746.297.8000
Diğer Duran Varlıklar589.01835.05297.7470
TOPLAM VARLIKLAR282.466.340198.168.269215.354.6300
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler155.095.255124.335.209139.848.4620
Finansal Borçlar122.826.213101.052.659126.283.0850
Diğer Finansal Yükümlülükler12.62434.37800
Ticari Borçlar14.159.48113.434.5698.525.3930
Diğer Borçlar388.0261.532.405208.7290
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü768.8913.097.86000
Borç Karşılıkları4.826.3301.518.989457.5080
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.113.6903.664.3494.373.7470
(Ara Toplam)155.095.255124.335.209139.848.4620
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler53.336.43927.109.05951.101.3680
Finansal Borçlar50.355.85526.041.21550.343.0180
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.659.4231.067.844758.3500
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.321.161000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar74.034.64646.724.00124.404.8000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar74.034.64646.724.00124.404.8000
Ödenmiş Sermaye45.000.00045.000.00030.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları-3.237.908-251.96500
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.715.0431.612.1901.280.0180
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları927.723-9.574.780-4.235.1860
Dönem Net Kar/Zararı30.558.74810.575.349-2.085.7920
Diğer Özsermaye Kalemleri-928.960-636.793-554.2400
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR282.466.340198.168.269215.354.6300
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri326.124.745212.691.335177.496.5150
Satışların Maliyeti (-)-252.304.532-170.712.030-140.171.0890
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)73.820.21341.979.30537.325.4260
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)73.820.21341.979.30537.325.4260
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-21.314.028-15.648.944-11.030.0450
Genel Yönetim Giderleri (-)-13.122.431-10.561.806-6.617.5270
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-713.064-1.812.020-156.9580
Diğer Faaliyet Gelirleri44.924.14024.283.57430.701.1030
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-35.244.622-18.653.760-27.094.1410
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)48.350.20819.586.34923.127.8580
Net Faaliyet Kar/Zararı38.670.69013.956.53519.520.8960
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler6.258.60343.670.9971.655.4330
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-8.272.05700
Diğer Gelir ve Giderler1.076.216-1.099.0031.278.4680
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı55.685.02753.886.28626.061.7590
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler28.028.3724.447.49815.736.6620
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-46.139.052-38.423.359-44.357.9760
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler7.334.81934.299.9372.933.9010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)37.574.34719.910.425-2.559.5550
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-7.015.599-9.335.076473.7630
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-5.381.323-3.254.067-1.278.8450
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.634.276-6.081.0091.752.6080
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI30.558.74810.575.349-2.085.7920
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)30.558.74810.575.349-2.085.7920
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları30.558.74810.575.349-2.085.7920
Hisse Başına Kazanç679235-700
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri6.621.5317.663.7332.628.4270
Kıdem Tazminatı186.000202.862205.1460
Finansman Giderleri-46.139.052-38.423.359-44.357.9760
Yurtiçi Satışlar119.110.42655.785.061150.374.7820
Yurtdışı Satışlar209.682.846158.007.69627.953.8830
Net Yabancı Para Pozisyonu46.550.62823.710.00423.071.6080
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu46.550.62823.710.00423.071.6080
Net YPP (Hedge Dahil)46.550.62823.710.00423.071.6080

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MERCN 9,6 19,9 16,8 2,3 8,2 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MERCN 9,58 0,59 0,59 -0,16 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi