SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 10.712 10.793 -0,75
VIOP 11.737 11.812 -0,64
USD/TRY 32,2360 32,1791 0,18
BIST BANKS 15.181 15.142 0,26
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.691 18.680 0,06
GOLD 2.339,14 2.329,07 0,43
BRENT 80,94 81,36 -0,52

Metro Petrol ve Tesisleri Hisse Senedi | MEPET

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 11,12 14,72 3,6
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4,6 79,2 74,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Metro Petrol ve Tesisleri
Kuruluş 22.03.1999
Faal Alanı
Telefon (0216)2300828
Faks (0216)4348887
Adres Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Kat:1 Beykoz/ İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.415,4853,6
Ödenmiş Sermaye75,375,3
Net Kâr191,288,0

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 5,1
FD/FAVÖK 4,9
PD/DD 0,7
FD/Satışlar 0,3
Yabancı Oranı (%) 2,43
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 0,5
Piyasa Değeri 983,3 mnTL
Net Borç 99,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 52,8

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -6,79 7,32 -1,29 71,71
USD -6,85 7,38 -0,18 57,26
Göreceli -5,87 2,62 -11,79 18,86

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MEPET27.12.20153,170,08558,557,27 6.442.425 91
MEPET27.12.20153,170,08558,557,276.442.42591

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar144.011.871140.793.91994.552.48552.666.992
Nakit ve Nakit Benzerleri35.068.78749.404.12229.598.7892.681.675
Finansal Yatırımlar000111.933
Ticari Alacaklar54.864.07942.597.15332.670.19825.739.011
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.845.1635.783.5175.629.8155.260.302
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar46.390.06939.317.92423.101.23315.747.479
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.843.7733.691.2033.552.4503.126.592
(Ara Toplam)144.011.871140.793.91994.552.48552.666.992
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.620.330.8211.118.428.5391.083.506.846862.936.858
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar193.946193.946193.94682.275
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller70.945.00023.770.00023.770.00023.770.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.478.790.5321.080.657.5771.046.026.724824.555.519
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar33.862.6674.329.1615.065.3155.801.540
Ertelenmiş Vergi Varlığı36.538.6769.477.8558.450.8618.709.830
Diğer Duran Varlıklar00017.694
TOPLAM VARLIKLAR1.764.342.6921.259.222.4581.178.059.331915.603.850
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler254.669.356319.480.587313.489.338226.621.639
Finansal Borçlar134.884.121120.243.769115.011.31092.665.218
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar27.223.87039.064.22031.726.3068.848.133
Diğer Borçlar59.520.138131.886.605149.075.406109.453.730
Müşteri Söz. Doğan Yük.1.023.845927.2621.049.762490.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)17.193.3163.390.2363.805.5295.723.944
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.286.65613.185.6054.793.7521.448.893
Borç Karşılıkları5.068.3245.582.5274.382.3904.211.442
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.469.0865.200.3633.644.8833.780.279
(Ara Toplam)254.669.356319.480.587313.489.338226.621.639
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler94.323.13686.171.49282.470.60982.381.105
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar00017.628.825
Müşteri Söz.Doğan Yük.2.533.3342.193.3292.193.3292.875.591
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)5.485.041284.6101.953.9712.069.971
Uzun vadeli karşılıklar86.304.76183.693.55378.323.30959.806.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.415.350.200853.570.379782.099.384606.601.106
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.415.350.200853.570.379782.099.384606.601.106
Ödenmiş Sermaye75.350.00075.350.00075.350.00075.350.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.115.470112.832112.832112.832
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları184.945.342543.282.055516.605.576371.091.764
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.385.2562.968.2742.968.2742.968.274
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları262.843.56893.259.47393.259.47393.259.473
Dönem Net Kar/Zararı191.190.64388.014.14141.662.92711.251.315
Diğer Özsermaye Kalemleri695.519.92150.583.60452.140.30252.567.448
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.764.342.6921.259.222.4581.178.059.331915.603.850
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.265.527.4621.900.400.171946.534.201439.290.933
Satışların Maliyeti (-)-3.092.711.825-1.768.534.028-886.991.916-416.464.620
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)172.815.637131.866.14359.542.28522.826.313
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)172.815.637131.866.14359.542.28522.826.313
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-26.302.293-14.070.431-8.516.823-4.134.368
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri15.217.8839.290.6254.826.6482.569.561
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-10.926.791-3.628.004-2.388.238-1.959.229
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)150.804.436123.458.33353.463.87219.302.277
Net Faaliyet Kar/Zararı146.513.344117.795.71251.025.46218.691.945
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31.778.478000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı182.582.914123.458.33353.463.87219.302.277
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler21.189.56419.991.44013.452.480680.591
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-50.189.820-33.736.389-16.527.252-5.188.492
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler31.778.478000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)153.582.658109.713.38450.389.10014.794.376
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)37.607.985-21.699.243-8.726.173-3.543.061
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-25.046.293-19.595.830-6.266.250-1.448.893
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)62.654.278-2.103.413-2.459.923-2.094.168
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI191.190.64388.014.14141.662.92711.251.315
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)191.190.64388.014.14141.662.92711.251.315
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları191.190.64388.014.14141.662.92711.251.315
Hisse Başına Kazanç3110
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç3110
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç3110
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç3110
Dipnot
Amortisman Giderleri73.250.74021.529.29313.335.1136.445.594
Kıdem Tazminatı1.047.353214.447214.447203.672
Finansman Giderleri-50.189.820-33.736.389-16.527.252-5.188.492
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-182.826.832-157.222.558-238.745.820-202.626.070
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-182.826.832-157.222.558-238.745.820-202.626.070
Net YPP (Hedge Dahil)-182.826.832-157.222.558-238.745.820-202.626.070
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit56.097.498113.472.67585.794.02011.658.810
Düzeltme Öncesi Kar191.190.64388.014.14141.662.92711.251.315
Düzeltmeler:2.539.53752.327.83528.510.5273.989.026
Amortisman & İtfa Payları73.250.74021.529.29313.335.1136.445.594
Karşılıklardaki Değişim-2.281.6732.701.722932.076-539.727
Diğer Gelir/ Gider-68.429.53028.096.82014.243.338-1.916.841
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)193.730.180140.341.97670.173.45415.240.341
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-112.783.767-16.722.63420.216.028-7.300.329
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)80.946.413123.619.34290.389.4827.940.012
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-24.848.915-10.146.667-4.595.4623.718.798
Sabit Sermaye Yatırımları-13.281.586-8.829.834-7.105.659-2.818.207
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit9.754.8823.728.977753.1730
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-3.526.704-5.100.857-6.352.486-2.818.207
Serbest Nakit Akım52.570.794108.371.81879.441.5348.840.603
Finansal Borçlardaki Değişim-56.718.569-34.657.420-39.889.879-3.125.188
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-12.342.007-10.126.554-6.270.338-87.054
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-69.060.576-44.783.974-46.160.217-3.212.242
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-16.489.78263.587.84433.281.3175.628.361
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi46.314.591-17.245.593-6.744.399-6.008.557
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim29.824.80946.342.25126.536.918-380.196
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler5.243.9783.061.8713.061.8713.061.871
Dönem Sonu Nakit35.068.78749.404.12229.598.7892.681.675

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MEPET 13,1 5,1 4,9 0,3 0,7 12/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MEPET 13,05 2,43 2,80 37,14 0,69
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi