SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.104 1.096 0,69
VIOP 1.233 1.224 0,72
USD/TRY 7,7066 7,6623 0,58
BIST BANKA 1.088 1.072 1,43
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.594 12.542 0,41
ALTIN 1.865,73 1.900,20 -1,81
BRENT 42,22 41,71 1,22

Metro Petrol ve Tesisleri Hisse Senedi | MEPET

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,99 3,97 0,98
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,7 18,2 17,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Metro Petrol ve Tesisleri
Kuruluş 22.03.1999
Faal Alanı
Telefon (0216)6933455
Faks (0216)6933475
Adres Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Kırcıoğlu Sk. No:6 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar195,9177,6
Ödenmiş Sermaye75,375,3
Net Kâr-9,2-10,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 10,3
PD/DD 1,4
FD/Satışlar 0,7
Yabancı Oranı (%) 0,12
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 1,8
Piyasa Değeri 278,8 mnTL
Net Borç 55,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,54 -2,89 -0,54 88,78
USD -0,12 -4,92 -5,88 47,02
Göreceli -0,30 -1,55 0,71 97,06

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MEPET27.12.20153,170,08558,557,27 6.442.425 91
MEPET27.12.20153,170,08558,557,276.442.42591

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar38.152.78831.077.97032.365.62235.868.482
Nakit ve Nakit Benzerleri778.712675.419429.551871.204
Finansal Yatırımlar156.158154.740152.146149.561
Ticari Alacaklar29.862.15423.684.64323.467.85022.301.500
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar312.141614.070737.171922.168
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar3.885.1153.553.8035.439.3865.203.421
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.158.5082.395.2952.139.5185.506.110
(Ara Toplam)38.152.78831.077.97032.365.62234.953.964
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar000914.518
Duran Varlıklar352.723.953329.407.380341.800.999322.126.031
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar260.879174.031174.031178.627
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7.065.0007.065.0007.065.0003.985.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları19.52734.17359.03388.999
Maddi Duran Varlıklar331.469.819307.472.889319.098.240301.653.030
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar13.907.05014.655.54815.403.96116.152.455
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar1.6785.73973467.920
TOPLAM VARLIKLAR390.876.741360.485.350374.166.621357.994.513
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler133.041.892109.407.021108.867.65299.771.780
Finansal Borçlar15.741.94414.086.41412.767.40911.039.146
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar25.214.80122.303.39622.207.26322.075.985
Diğer Borçlar70.994.65651.977.30348.546.15838.529.808
Müşteri Söz. Doğan Yük.575.944217.113292.948717.785
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.650.9784.602.1436.139.0845.983.206
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü890.286568.9553.674.0152.801.083
Borç Karşılıkları14.864.36814.457.41814.401.01817.752.766
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.108.9151.194.279839.757872.001
(Ara Toplam)133.041.892109.407.021108.867.65299.771.780
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler61.970.28673.490.34171.122.31782.228.305
Finansal Borçlar40.791.64338.809.73537.982.47038.746.206
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar14.868.63226.710.91925.292.37534.941.739
Müşteri Söz.Doğan Yük.3.199.5243.625.2383.625.2383.839.689
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0652.306652.3062.044.222
Uzun vadeli karşılıklar865.5231.026.716985.4131.040.849
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.244.9642.665.4272.584.5151.615.600
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar195.864.563177.587.988194.176.652175.994.428
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar195.864.563177.587.988194.176.652175.994.428
Ödenmiş Sermaye75.350.00075.350.00075.350.00075.350.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri112.8320112.832112.832
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları54.278.08237.332.93843.528.90930.452.322
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.968.2742.968.2742.968.2742.968.274
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları10.198.48210.016.06712.130.85711.743.552
Dönem Net Kar/Zararı-9.224.547-10.370.696-2.345.245-7.390.569
Diğer Özsermaye Kalemleri62.181.44062.291.40562.431.02562.758.017
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR390.876.741360.485.350374.166.621357.994.513
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri164.660.526106.616.380523.231.186398.917.705
Satışların Maliyeti (-)-159.250.271-102.814.763-493.320.479-375.038.770
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.410.2553.801.61729.910.70723.878.935
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.410.2553.801.61729.910.70723.878.935
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.416.295-1.389.823-5.305.057-3.721.467
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.759.2632.262.65511.971.5755.668.839
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-5.907.277-2.948.647-16.048.814-9.709.575
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-154.0541.725.80220.528.41116.116.732
Net Faaliyet Kar/Zararı2.993.9602.411.79424.605.65020.157.468
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28163.089.54798
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-950.827-475.413-3.272.614-1.426.240
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.104.8531.250.40520.345.34414.690.590
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.277.655620.1771.456.2482.108.867
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-8.891.958-11.584.747-19.541.107-21.409.589
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-950.799-475.397-183.067-1.426.142
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-8.719.156-9.714.1652.260.485-4.610.132
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-505.391-656.531-4.605.730-2.780.437
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-890.997-569.415-3.675.778-2.802.388
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)385.606-87.116-929.95221.951
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-9.224.547-10.370.696-2.345.245-7.390.569
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-9.224.547-10.370.696-2.345.245-7.390.569
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-9.224.547-10.370.696-2.345.245-7.390.569
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri5.887.8112.930.59011.175.1158.364.143
Kıdem Tazminatı118.71073.803264.998198.604
Finansman Giderleri-8.891.958-11.584.747-19.541.107-21.409.589
Yurtiçi Satışlar00525.506.6220
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu139.543.026-68.472.993138.181.557123.842.709
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-87.969.479272.202.293-74.979.839-83.331.130
Net YPP (Hedge Dahil)139.543.026474.803.635138.181.557123.842.709

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MEPET 3,7 A/D 10,3 0,7 1,4 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MEPET 3,70 0,22 0,12 -10,51 -0,20
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi