SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.444 2.405 1,60
VIOP 2.656 2.609 1,78
USD/TRY 16,7545 16,6984 0,34
BIST BANKA 1.976 1.942 1,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.813 12.784 0,23
ALTIN 1.811,54 1.807,27 0,24
BRENT 111,48 109,03 2,25

Metro Petrol ve Tesisleri Hisse Senedi | MEPET

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,49 5 2,51
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,0 70,5 69,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Metro Petrol ve Tesisleri
Kuruluş 22.03.1999
Faal Alanı
Telefon (0216)6933455
Faks (0216)6933475
Adres Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Kırcıoğlu Sk. No:6 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar405,4373,8
Ödenmiş Sermaye75,375,3
Net Kâr5,066,3

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK 0,0
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 4,43
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 0,6
Piyasa Değeri -
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 0,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,87 3,19 -7,98 39,83
USD - - - -
Göreceli 1,25 7,85 -4,09 6,29

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MEPET27.12.20153,170,08558,557,27 6.442.425 91
MEPET27.12.20153,170,08558,557,276.442.42591

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar65.011.92364.568.58458.185.16256.621.335
Nakit ve Nakit Benzerleri3.126.9031.479.5171.305.7001.276.331
Finansal Yatırımlar104.516102.09799.330160.545
Ticari Alacaklar43.468.51947.393.81231.968.67742.735.387
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar451.300148.2809.972.3463.861.996
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar12.929.75411.105.7846.088.7285.848.361
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.930.9314.339.0948.750.3812.738.715
(Ara Toplam)65.011.92364.568.58458.185.16256.621.335
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar607.553.261566.535.323404.969.149396.103.308
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar227.821254.371225.435225.435
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9.780.0009.780.0008.440.0008.440.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları179.170209.032238.894268.756
Maddi Duran Varlıklar576.409.342534.581.341385.831.213376.203.877
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.756.3359.492.56110.228.78610.965.240
Ertelenmiş Vergi Varlığı12.173.55812.195.32600
Diğer Duran Varlıklar27.03522.6924.8210
TOPLAM VARLIKLAR672.565.184631.103.907463.154.311452.724.643
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler187.433.383171.200.678123.713.189139.138.674
Finansal Borçlar34.892.29031.045.73120.464.46620.131.360
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar23.639.72318.914.5896.764.67729.480.519
Diğer Borçlar113.383.316106.069.14782.183.16778.021.225
Müşteri Söz. Doğan Yük.0498.1765.793.5283.125.867
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)8.718.4108.476.5391.856.4922.657.285
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.749.8351.453.3731.992.5861.221.027
Borç Karşılıkları3.427.7203.068.4883.744.3863.673.025
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.622.0891.674.635913.887828.366
(Ara Toplam)187.433.383171.200.678123.713.189139.138.674
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler79.714.76686.105.66479.408.94075.958.884
Finansal Borçlar33.255.89438.145.03930.706.73534.860.268
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar05.61200
Diğer Borçlar33.128.90533.181.50728.782.60124.320.871
Müşteri Söz.Doğan Yük.4.319.1624.759.5192.871.775655.272
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)6.876.6948.478.9359.412.7749.380.588
Uzun vadeli karşılıklar2.134.1111.535.0522.615.4922.674.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü005.019.5634.067.844
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar405.417.035373.797.565260.032.182237.627.085
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar405.417.035373.797.565260.032.182237.627.085
Ödenmiş Sermaye75.350.00075.350.00075.350.00075.350.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0112.8320112.832
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları199.885.858172.935.354086.557.316
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.968.2742.968.2742.968.2742.968.274
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları63.738.377-2.884.182-3.245.051-3.556.743
Dönem Net Kar/Zararı5.011.79766.262.50632.401.60716.847.062
Diğer Özsermaye Kalemleri58.462.72959.052.781152.557.35259.348.344
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR672.565.184631.103.907463.154.311452.724.643
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri272.084.670602.052.677409.780.605197.711.181
Satışların Maliyeti (-)-258.050.804-560.658.967-384.423.056-190.280.328
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)14.033.86641.393.71025.357.5497.430.853
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)14.033.86641.393.71025.357.5497.430.853
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.347.889-6.014.493-4.405.430-2.674.678
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.957.50423.796.95719.561.29818.213.054
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.841.775-11.695.448-6.390.434-5.638.473
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)10.801.70647.480.72634.122.98317.330.756
Net Faaliyet Kar/Zararı11.685.97735.379.21720.952.1194.756.175
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23.3952.575.52643.12310.924
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-2.035.827-1.026.448-950.827
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı10.825.10148.020.42533.139.65816.390.853
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler248.12015.833.6719.082.9847.029.301
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.204.113-6.082.815-3.857.820-2.321.911
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler23.395539.699-983.325-939.903
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.869.10857.771.28138.364.82221.098.243
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.857.3118.491.225-5.963.215-4.251.181
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.749.835-4.836.197-1.995.347-1.221.183
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-107.47613.327.422-3.967.868-3.029.998
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI5.011.79766.262.50632.401.60716.847.062
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)5.011.79766.262.50632.401.60716.847.062
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları5.011.79766.262.50632.401.60716.847.062
Hisse Başına Kazanç0100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Dipnot
Amortisman Giderleri5.141.17514.055.1009.773.4726.356.783
Kıdem Tazminatı112.325322.371411.416292.122
Finansman Giderleri-4.204.113-6.082.815-3.857.820-2.321.911
Yurtiçi Satışlar0605.235.86100
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu342.794.286290.926.355276.588.614217.066.101
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-120.796.222132.397.714-4.872.212-54.759.247
Net YPP (Hedge Dahil)342.794.286290.926.355276.588.614217.066.101
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit28.153.298113.934.32430.501.56122.508.986
Düzeltme Öncesi Kar5.011.79766.262.50632.401.60716.847.062
Düzeltmeler:16.334.82417.998.0074.174.643-4.043.823
Amortisman & İtfa Payları5.141.17514.055.1009.773.4726.356.783
Karşılıklardaki Değişim529.752-15.099.555-13.614.562-13.682.770
Diğer Gelir/ Gider10.663.89719.042.4628.015.7333.282.164
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)21.346.62184.260.51336.576.25012.803.239
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler10.840.61835.964.578-3.308.90810.017.823
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)32.187.239120.225.09133.267.34222.821.062
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-4.033.941-6.290.767-2.765.781-312.076
Sabit Sermaye Yatırımları-3.082.068-10.542.341-2.491.408-1.530.077
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-3.082.068-10.542.341-2.491.408-1.530.077
Serbest Nakit Akım25.071.230103.391.98328.010.15320.978.909
Finansal Borçlardaki Değişim-7.241.437-16.135.852-5.445.227-3.000.693
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-35.285-114.192-111.600-74.400
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-7.276.722-16.250.044-5.556.827-3.075.093
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış17.794.50887.141.93922.453.32617.903.816
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi-16.147.122-86.323.882-21.809.086-17.288.945
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim1.647.386818.057644.240614.871
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler1.479.517661.460661.460661.460
Dönem Sonu Nakit3.126.9031.479.5171.305.7001.276.331

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MEPET 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MEPET 3,23 4,43 4,43 0,01 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi