SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.084 1.100 -1,49
VIOP 1.220 1.240 -1,58
USD/TRY 7,3571 7,3409 0,22
BIST BANKA 1.102 1.125 -2,04
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.901 12.994 -0,71
ALTIN 1.944,58 1.953,75 -0,47
BRENT 44,95 44,96 -0,02

 Metro Petrol ve Tesisleri Hisse Senedi | MEPET

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,01 3,97 1,96
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,7 38,7 38,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Metro Petrol ve Tesisleri
Kuruluş 22.03.1999
Faal Alanı
Telefon (0216)6933455
Faks (0216)6933475
Adres Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Kırcıoğlu Sk. No:6 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar177,6194,2
Ödenmiş Sermaye75,375,3
Net Kâr-10,4-2,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 8,9
PD/DD 1,5
FD/Satışlar 0,6
Yabancı Oranı (%) 0,53
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,2 / 1,8
Piyasa Değeri 263,7 mnTL
Net Borç 52,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,31 6,38 -9,56 78,57
USD -3,70 5,22 -15,71 44,36
Göreceli -1,85 4,10 -1,75 88,52

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MEPET27.12.20153,170,08558,557,27 6.442.425 91
MEPET27.12.20153,170,08558,557,276.442.42591

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar31.077.97032.365.62235.868.48239.776.114
Nakit ve Nakit Benzerleri675.419429.551871.2043.227.529
Finansal Yatırımlar154.740152.146149.561146.965
Ticari Alacaklar23.684.64323.467.85022.301.50024.103.408
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar614.070737.171922.1681.014.949
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar3.553.8035.439.3865.203.4214.851.073
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.395.2952.139.5185.506.1105.517.672
(Ara Toplam)31.077.97032.365.62234.953.96438.861.596
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar00914.518914.518
Duran Varlıklar329.407.380341.800.999322.126.031336.143.486
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar174.031174.031178.627181.124
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7.065.0007.065.0003.985.0003.985.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları34.17359.03388.999118.968
Maddi Duran Varlıklar307.472.889319.098.240301.653.030314.898.911
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.655.54815.403.96116.152.45516.900.949
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar5.73973467.92058.534
TOPLAM VARLIKLAR360.485.350374.166.621357.994.513375.919.600
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler109.407.021108.867.65299.771.780104.564.282
Finansal Borçlar14.086.41412.767.40911.039.14611.962.764
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar22.303.39622.207.26322.075.98530.225.271
Diğer Borçlar51.977.30348.546.15838.529.80836.150.494
Müşteri Söz. Doğan Yük.217.113292.948717.785293.641
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4.602.1436.139.0845.983.2066.513.067
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü568.9553.674.0152.801.083573.479
Borç Karşılıkları14.457.41814.401.01817.752.76617.766.561
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.194.279839.757872.0011.079.005
(Ara Toplam)109.407.021108.867.65299.771.780104.564.282
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler73.490.34171.122.31782.228.30592.837.932
Finansal Borçlar38.809.73537.982.47038.746.20642.247.165
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar26.710.91925.292.37534.941.73941.542.892
Müşteri Söz.Doğan Yük.3.625.2383.625.2383.839.6893.048.969
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)652.306652.3062.044.2223.436.133
Uzun vadeli karşılıklar1.026.716985.4131.040.849970.192
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.665.4272.584.5151.615.6001.592.581
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar177.587.988194.176.652175.994.428178.517.386
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar177.587.988194.176.652175.994.428178.517.386
Ödenmiş Sermaye75.350.00075.350.00075.350.00075.350.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0112.832112.832112.832
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları37.332.93843.528.90930.452.32238.797.682
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.968.2742.968.2742.968.2742.968.274
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları10.016.06712.130.85711.743.55211.356.247
Dönem Net Kar/Zararı-10.370.696-2.345.245-7.390.569-13.241.425
Diğer Özsermaye Kalemleri62.291.40562.431.02562.758.01763.173.776
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR360.485.350374.166.621357.994.513375.919.600
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri106.616.380523.231.186398.917.705222.463.234
Satışların Maliyeti (-)-102.814.763-493.320.479-375.038.770-213.441.854
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.801.61729.910.70723.878.9359.021.380
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.801.61729.910.70723.878.9359.021.380
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.389.823-5.305.057-3.721.467-2.587.573
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.262.65511.971.5755.668.8394.124.036
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.948.647-16.048.814-9.709.575-7.298.652
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.725.80220.528.41116.116.7323.259.191
Net Faaliyet Kar/Zararı2.411.79424.605.65020.157.4686.433.807
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler163.089.5479868
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-475.413-3.272.614-1.426.240-950.827
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.250.40520.345.34414.690.5902.308.432
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler620.1771.456.2482.108.8671.336.023
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-11.584.747-19.541.107-21.409.589-16.364.551
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-475.397-183.067-1.426.142-950.759
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-9.714.1652.260.485-4.610.132-12.720.096
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-656.531-4.605.730-2.780.437-521.329
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-569.415-3.675.778-2.802.388-574.324
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-87.116-929.95221.95152.995
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-10.370.696-2.345.245-7.390.569-13.241.425
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-10.370.696-2.345.245-7.390.569-13.241.425
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-10.370.696-2.345.245-7.390.569-13.241.425
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.930.59011.175.1158.364.1435.670.427
Kıdem Tazminatı73.803264.998198.60497.966
Finansman Giderleri-11.584.747-19.541.107-21.409.589-16.364.551
Yurtiçi Satışlar0525.506.62200
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-68.472.993138.181.557123.842.709133.058.150
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu272.202.293-74.979.839-83.331.130-75.415.606
Net YPP (Hedge Dahil)474.803.635138.181.557123.842.709133.058.150

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MEPET 3,5 A/D 8,9 0,6 1,5 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MEPET 3,50 0,53 0,53 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi