SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 8.026 7.949 0,98
VIOP 8.646 8.541 1,23
USD/TRY 28,8960 28,8732 0,08
BIST BANKS 8.625 8.358 3,20
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 16.398 16.215 1,12
GOLD 2.070,93 2.036,27 1,70
BRENT 79,56 80,86 -1,61

Meka Beton Hisse Senedi | MEKAG

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 27,5 89 61,5
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,8 480,7 479,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Meka Beton
Kuruluş 14.08.1987
Faal Alanı MEKA, farklı uygulamalar için tasarladığı Mobil, Kompakt ve Sabit beton plentleri, müşterilerinin özel isteklerine göre RCC, Yol Betonu ve Fiber Takviyeli beton gibi farklı beton tipleri için özel çözümler sağlar.
Telefon (0312)3979133
Faks (0312)3971034
Adres İsmet İnönü Blv. No:12, 06909 Malıköy Başkent OSB Sincan ANKARA - TURKEY

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar223,0188,6
Ödenmiş Sermaye50,050,0
Net Kâr55,115,7

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 23,0
FD/Satışlar 5,5
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,1 / 4,1
Piyasa Değeri 5.118,8 mnTL
Net Borç 64,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 27,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,31 5,00 38,46 -
USD 2,17 4,82 35,44 -
Göreceli 1,32 4,14 29,88 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MEKAGAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
MEKAGAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar852.595.605720.824.576508.686.1860
Nakit ve Nakit Benzerleri65.050.81670.527.41470.049.0100
Finansal Yatırımlar141.800140.738100.0000
Ticari Alacaklar119.816.60997.318.08665.670.2800
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar146.537.808132.996.309106.220.2120
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar468.025.676360.205.577232.490.1080
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar53.022.89659.636.45234.156.5760
(Ara Toplam)852.595.605720.824.576508.686.1860
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar137.116.761115.157.30790.796.3870
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar912.736912.736453.1650
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar26.61726.61726.6170
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller691.184693.442445.0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar88.386.66978.038.75061.814.8700
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar29.940.13624.422.31613.273.0370
Ertelenmiş Vergi Varlığı17.159.41911.063.44614.783.6980
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR989.712.366835.981.883599.482.5730
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler723.423.623605.672.494384.100.4780
Finansal Borçlar108.263.67778.285.70428.938.9630
Diğer Finansal Yükümlülükler1.224.857671.978399.6710
Ticari Borçlar284.283.448305.232.665191.448.3670
Diğer Borçlar84.02078.200239.8490
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)287.578.1140140.700.9760
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.771.6413.090.4103.146.7450
Borç Karşılıkları11.230.2509.491.7377.459.5490
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler28.987.616208.821.80011.766.3580
(Ara Toplam)723.423.623605.672.494384.100.4780
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler43.287.37041.669.84639.343.9670
Finansal Borçlar20.540.84624.216.35414.177.2760
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar22.746.52417.453.49225.166.6910
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar223.001.373188.639.543176.038.1280
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar223.001.373188.639.543176.038.1280
Ödenmiş Sermaye50.000.00050.000.00050.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler37.692.35537.692.3552.148.5670
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları98.205.66198.205.66126.036.8000
Dönem Net Kar/Zararı55.103.74015.716.660108.770.2620
Diğer Özsermaye Kalemleri-18.000.383-12.975.133-10.917.5010
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR989.712.366835.981.883599.482.5730
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri746.112.077483.118.178717.665.743515.601.666
Satışların Maliyeti (-)-558.890.970-386.104.678-555.613.252-381.845.591
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)187.221.10797.013.500162.052.491133.756.075
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)187.221.10797.013.500162.052.491133.756.075
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-31.085.207-17.389.415-26.647.704-15.151.387
Genel Yönetim Giderleri (-)-70.715.210-42.339.595-51.726.451-26.492.446
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.013.413-501.602-969.357-762.289
Diğer Faaliyet Gelirleri232.567.020183.105.542144.733.018124.601.608
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-259.996.610-200.347.569-166.094.587-139.094.248
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)56.977.68719.540.86161.347.41076.857.313
Net Faaliyet Kar/Zararı84.407.27736.782.88882.708.97991.349.953
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23.605.60918.650.11675.291.45212.733.272
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı80.583.29638.190.977136.638.86289.590.585
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-13.347.887-7.885.617-5.446.968-3.278.695
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler23.605.60918.650.11675.291.45212.733.272
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)67.235.40930.305.360131.191.89486.311.890
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-12.131.669-14.588.700-22.421.632-15.306.968
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-12.736.669-10.354.040-12.775.066-9.587.986
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)605.000-4.234.660-9.646.566-5.718.982
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI55.103.74015.716.660108.770.26271.004.922
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)55.103.74015.716.660108.770.26271.004.922
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları55.103.74015.716.660108.770.26271.004.922
Hisse Başına Kazanç1021
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri8.860.5755.318.5875.206.0613.516.972
Kıdem Tazminatı4.691.2833.203.8614.283.9740
Finansman Giderleri-13.347.887-7.885.617-5.446.968-3.278.695
Yurtiçi Satışlar156.976.071111.780.84780.887.32848.984.836
Yurtdışı Satışlar591.287.892372.126.918637.392.456467.224.929
Net Yabancı Para Pozisyonu-175.189.361-93.267.759-25.349.3020
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-175.189.361-93.267.759-25.349.3020
Net YPP (Hedge Dahil)-175.189.361-93.267.759-25.349.3020
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-48.984.989-35.649.020-40.648.2978.085.617
Düzeltme Öncesi Kar55.103.74015.716.660108.770.26271.004.922
Düzeltmeler:10.652.3528.380.595-39.775.3597.468.316
Amortisman & İtfa Payları8.860.5755.318.5875.206.0613.516.972
Karşılıklardaki Değişim9.006.0275.598.7449.944.3075.524.769
Diğer Gelir/ Gider-7.214.250-2.536.736-54.925.727-1.573.425
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)65.756.09224.097.25568.994.90378.473.238
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-84.120.212-34.873.326-99.303.095-67.063.770
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-18.364.120-10.776.071-30.308.19211.409.468
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-30.620.869-24.872.949-10.340.105-3.323.851
Sabit Sermaye Yatırımları-41.701.489-23.258.39543.820.9833.434.106
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-41.701.489-23.258.39543.820.9833.434.106
Serbest Nakit Akım-90.686.478-58.907.4153.172.68611.519.723
Finansal Borçlardaki Değişim85.688.28459.385.81921.542.6512.827.304
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit85.688.28459.385.81921.542.6512.827.304
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-4.998.194478.40424.715.33714.347.027
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-4.998.194478.40424.715.33714.347.027
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler70.049.01070.049.01045.333.67345.333.673
Dönem Sonu Nakit65.050.81670.527.41470.049.01059.680.700

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MEKAG 81,9 A/D A/D 5,5 23,0 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi