SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.983 1.998 -0,73
VIOP 2.187 2.210 -1,03
USD/TRY 13,5192 13,6502 -0,96
BIST BANKA 1.726 1.738 -0,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.319 15.524 -1,32
ALTIN 1.788,84 1.794,96 -0,34
BRENT 89,00 88,17 0,94

Manas Enerji Yönetimi Hisse Senedi | MANAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 14,43 24,7 10,27
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4,6 150,4 145,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Manas Enerji Yönetimi
Kuruluş 05.07.2021
Faal Alanı Sayaç üretimi
Telefon (0212)4384203
Faks (0312)2670509
Adres A.S.O. 1. Organize Sanayi Bölgesi Anadolu Caddesi No: 25 06935 Sincan - Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar113,435,8
Ödenmiş Sermaye19,812,0
Net Kâr1,20,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 27,4
PD/DD 4,3
FD/Satışlar 7,0
Yabancı Oranı (%) 0,93
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,7 / 3,3
Piyasa Değeri 489,1 mnTL
Net Borç -0,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,17 39,39 54,38 51,35
USD 3,10 37,34 34,22 48,24
Göreceli 3,93 41,35 44,05 41,77

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MANASAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
MANASAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar105.378.70545.604.37943.891.15542.157.546
Nakit ve Nakit Benzerleri28.628.2784.576.5934.568.7144.520.413
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar21.750.38413.405.53016.155.01818.094.174
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar865.8781.514.7492.609.754838.552
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar43.806.73722.330.87117.331.67512.964.333
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar10.327.4283.776.6363.225.9945.740.074
(Ara Toplam)105.378.70545.604.37943.891.15542.157.546
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar66.303.14964.936.89764.593.15563.897.939
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5.693.1365.703.6785.714.2205.724.762
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları320.921361.094401.266473.809
Maddi Duran Varlıklar46.137.38246.046.59046.218.85146.327.615
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar13.921.72512.609.34812.084.44411.231.970
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar229.985216.187174.374139.783
TOPLAM VARLIKLAR171.681.854110.541.276108.484.310106.055.485
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler50.833.49566.454.78360.269.09454.735.194
Finansal Borçlar26.066.65847.166.35347.443.99941.212.069
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar16.076.43711.390.5888.313.1767.153.377
Diğer Borçlar3.566.634399.02223.66765.008
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.709.1885.278.85200
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü382.719214.81623.860407.346
Borç Karşılıkları727.811677.308587.084587.084
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.304.0481.327.8443.877.3085.310.310
(Ara Toplam)50.833.49566.454.78360.269.09454.735.194
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler7.498.1228.247.90110.503.19613.913.497
Finansal Borçlar2.305.0753.573.7236.457.1499.660.929
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.561.6651.003.5691.091.2261.222.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.631.3823.670.6092.954.8213.030.154
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar113.350.23735.838.59237.712.02037.406.794
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar113.350.23735.838.59237.712.02037.406.794
Ödenmiş Sermaye19.800.00012.000.00012.000.00012.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler132.312000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları2.077.1342.054.7304.233.1362.677.788
Dönem Net Kar/Zararı1.154.644502.215335.5961.555.348
Diğer Özsermaye Kalemleri90.186.14721.281.64721.143.28821.173.658
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR171.681.854110.541.276108.484.310106.055.485
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri46.438.17223.451.24912.755.21253.989.289
Satışların Maliyeti (-)-25.434.616-11.413.685-7.282.295-32.142.752
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)21.003.55612.037.5645.472.91721.846.537
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)21.003.55612.037.5645.472.91721.846.537
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.052.152-1.842.967-802.991-5.341.755
Genel Yönetim Giderleri (-)-8.610.739-3.134.474-1.678.919-5.559.111
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-364.528-364.469-99.576-350.507
Diğer Faaliyet Gelirleri1.326.9511.011.120476.839881.851
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.246.242-2.167.348-986.312-2.042.977
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)8.056.8465.539.4262.381.9589.434.038
Net Faaliyet Kar/Zararı8.976.1376.695.6542.891.43110.595.164
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı8.056.8465.539.4262.381.9589.434.038
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.279.5991.239.4421.173.575574.936
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-7.095.976-5.409.700-3.287.678-8.522.566
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.240.4691.369.168267.8551.486.408
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.085.825-866.95367.74168.940
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-382.719-214.8160-407.346
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-703.106-652.13767.741476.286
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.154.644502.215335.5961.555.348
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.154.644502.215335.5961.555.348
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.154.644502.215335.5961.555.348
Hisse Başına Kazanç0110
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0003
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.255.923906.978483.3791.636.241
Kıdem Tazminatı180.25771.02238.855158.235
Finansman Giderleri-7.095.976-5.409.700-3.287.678-8.522.566
Yurtiçi Satışlar47.935.89824.501.76913.069.43651.926.139
Yurtdışı Satışlar878.062499.272284.9995.324.834
Net Yabancı Para Pozisyonu11.563.9462.803.123-4.725.004-730.358
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu9.393.8151.614.210-7.092.232-4.846.697
Net YPP (Hedge Dahil)11.563.9462.803.123-4.725.004-730.358
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-26.262.3692.506.441-846.863-6.816.640
Düzeltme Öncesi Kar1.154.644502.215335.5961.555.348
Düzeltmeler:2.980.9451.968.9781.441.467675.272
Amortisman & İtfa Payları1.255.923906.978483.3791.636.241
Karşılıklardaki Değişim440.257-168.342-131.18818.906
Diğer Gelir/ Gider1.284.7651.230.3421.089.276-979.875
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)4.135.5892.471.1931.777.0632.230.620
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-30.397.95835.248-2.623.926-9.047.260
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-26.262.3692.506.441-846.863-6.816.640
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-3.570.931-1.869.532-1.144.004-6.146.981
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit000-3.800.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-3.570.931-1.869.532-1.144.004-9.946.981
Serbest Nakit Akım-29.833.300636.909-1.990.867-16.763.621
Finansal Borçlardaki Değişim-22.770.932-522.3202.077.13018.290.481
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı77.220.000000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-509.389-58.409-37.962-100.145
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit53.939.679-580.7292.039.16818.190.336
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış24.106.37956.18048.3011.426.715
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim24.106.37956.18048.3011.426.715
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler4.520.4134.520.4134.520.4133.093.698
Dönem Sonu Nakit28.626.7924.576.5934.568.7144.520.413

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MANAS 24,7 A/D 27,4 7,0 4,3 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MANAS 24,70 0,54 0,93 39,21 0,39
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi