SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.401 1.407 -0,43
VIOP 1.498 1.512 -0,88
USD/TRY 8,7598 8,6519 1,25
BIST BANKS 1.240 1.273 -2,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.644 15.507 0,88
GOLD 1.742,00 1.768,12 -1,48
BRENT 77,24 76,19 1,38

Manas Enerji Yönetimi Hisse Senedi | MANAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 10,89 19,28 8,39
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4,8 281,0 276,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Manas Enerji Yönetimi
Kuruluş 05.07.2021
Faal Alanı Sayaç üretimi
Telefon (0212)4384203
Faks (0312)2670509
Adres A.S.O. 1. Organize Sanayi Bölgesi Anadolu Caddesi No: 25 06935 Sincan - Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar35,837,7
Ödenmiş Sermaye12,012,0
Net Kâr0,50,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 21,7
PD/DD 9,0
FD/Satışlar 5,9
Yabancı Oranı (%) 0,21
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 6,5 / 6,5
Piyasa Değeri 321,2 mnTL
Net Borç 46,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,99 -6,89 -4,48 -
USD -2,21 -9,14 -7,13 -
Göreceli -1,57 -5,79 -0,08 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MANASAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
MANASAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar45.604.37943.891.15542.157.5460
Nakit ve Nakit Benzerleri4.576.5934.568.7144.520.4130
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar13.405.53016.155.01818.094.1740
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.514.7492.609.754838.5520
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar22.330.87117.331.67512.964.3330
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.776.6363.225.9945.740.0740
(Ara Toplam)45.604.37943.891.15542.157.5460
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar64.936.89764.593.15563.897.9390
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5.703.6785.714.2205.724.7620
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları361.094401.266473.8090
Maddi Duran Varlıklar46.046.59046.218.85146.327.6150
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.609.34812.084.44411.231.9700
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar216.187174.374139.7830
TOPLAM VARLIKLAR110.541.276108.484.310106.055.4850
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler66.454.78360.269.09454.735.1940
Finansal Borçlar47.166.35347.443.99941.212.0690
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar11.390.5888.313.1767.153.3770
Diğer Borçlar399.02223.66765.0080
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)5.278.852000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü214.81623.860407.3460
Borç Karşılıkları677.308587.084587.0840
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.327.8443.877.3085.310.3100
(Ara Toplam)66.454.78360.269.09454.735.1940
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler8.247.90110.503.19613.913.4970
Finansal Borçlar3.573.7236.457.1499.660.9290
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.003.5691.091.2261.222.4140
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.670.6092.954.8213.030.1540
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar35.838.59237.712.02037.406.7940
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar35.838.59237.712.02037.406.7940
Ödenmiş Sermaye12.000.00012.000.00012.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları2.054.7304.233.1362.677.7880
Dönem Net Kar/Zararı502.215335.5961.555.3480
Diğer Özsermaye Kalemleri21.281.64721.143.28821.173.6580
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR110.541.276108.484.310106.055.4850
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri23.451.24912.755.21253.989.28914.823.927
Satışların Maliyeti (-)-11.413.685-7.282.295-32.142.752-8.307.066
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)12.037.5645.472.91721.846.5376.516.861
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)12.037.5645.472.91721.846.5376.516.861
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.842.967-802.991-5.341.755-1.971.965
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.134.474-1.678.919-5.559.111-2.404.823
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-364.469-99.576-350.507-208.402
Diğer Faaliyet Gelirleri1.011.120476.839881.851477.737
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.167.348-986.312-2.042.977-1.659.743
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)5.539.4262.381.9589.434.038749.665
Net Faaliyet Kar/Zararı6.695.6542.891.43110.595.1641.931.671
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı5.539.4262.381.9589.434.038749.665
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.239.4421.173.575574.936713.303
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.409.700-3.287.678-8.522.566-3.195.533
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.369.168267.8551.486.408-1.732.565
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-866.95367.74168.940347.549
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-214.8160-407.346-14.937
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-652.13767.741476.286362.486
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI502.215335.5961.555.348-1.385.016
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)502.215335.5961.555.348-1.385.016
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları502.215335.5961.555.348-1.385.016
Hisse Başına Kazanç110-3
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0030
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri906.978483.3791.636.241974.643
Kıdem Tazminatı71.02238.855158.2350
Finansman Giderleri-5.409.700-3.287.678-8.522.566-3.195.533
Yurtiçi Satışlar24.501.76913.069.43651.926.13915.955.560
Yurtdışı Satışlar499.272284.9995.324.834395.656
Net Yabancı Para Pozisyonu2.803.123-4.725.004-730.3580
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.614.210-7.092.232-4.846.6970
Net YPP (Hedge Dahil)2.803.123-4.725.004-730.3580

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MANAS 16,2 A/D 21,7 5,9 9,0 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MANAS 16,22 0,21 0,27 6,15 0,06
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi