SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.437 2.405 1,31
VIOP 2.648 2.609 1,49
USD/TRY 16,7264 16,6984 0,17
BIST BANKA 1.958 1.942 0,79
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.784 13.003 -1,69
ALTIN 1.793,91 1.807,27 -0,74
BRENT 109,22 109,03 0,17

Manas Enerji Yönetimi Hisse Senedi | MANAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 19,94 27,38 7,44
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,6 91,9 88,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Manas Enerji Yönetimi
Kuruluş 05.07.2021
Faal Alanı Sayaç üretimi
Telefon (0212)4384203
Faks (0312)2670509
Adres A.S.O. 1. Organize Sanayi Bölgesi Anadolu Caddesi No: 25 06935 Sincan - Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar114,7116,1
Ödenmiş Sermaye19,819,8
Net Kâr0,34,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 21,9
PD/DD 3,6
FD/Satışlar 4,4
Yabancı Oranı (%) 0,05
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,2 / 2,4
Piyasa Değeri 409,9 mnTL
Net Borç 38,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 39,4

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,00 1,17 -7,51 26,84
USD -2,94 5,35 -9,00 1,46
Göreceli -3,14 6,97 -2,06 -2,04

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MANASAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
MANASAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar116.440.94490.473.992105.378.70545.604.379
Nakit ve Nakit Benzerleri4.266.5415.477.90628.628.2784.576.593
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar46.347.74248.223.90421.750.38413.405.530
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.477.7832.717.333865.8781.514.749
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar38.972.37129.534.79943.806.73722.330.871
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar24.376.5074.520.05010.327.4283.776.636
(Ara Toplam)116.440.94490.473.992105.378.70545.604.379
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar69.734.10167.114.53366.303.14964.936.897
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5.672.0515.682.5945.693.1365.703.678
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları254.053275.631320.921361.094
Maddi Duran Varlıklar47.273.00546.342.40346.137.38246.046.590
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar16.335.87014.700.20313.921.72512.609.348
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar199.122113.702229.985216.187
TOPLAM VARLIKLAR186.175.045157.588.525171.681.854110.541.276
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler48.003.97534.857.59750.833.49566.454.783
Finansal Borçlar26.562.78716.538.68626.066.65847.166.353
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar14.031.33314.632.23816.076.43711.390.588
Diğer Borçlar144.42196.1443.566.634399.022
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4.404.4611.074.0472.709.1885.278.852
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü00382.719214.816
Borç Karşılıkları1.164.239952.391727.811677.308
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.696.7341.564.0911.304.0481.327.844
(Ara Toplam)48.003.97534.857.59750.833.49566.454.783
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler23.440.5746.650.2007.498.1228.247.901
Finansal Borçlar15.950.9281.394.3662.305.0753.573.723
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar4.220.9431.496.5481.561.6651.003.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.268.7033.759.2863.631.3823.670.609
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar114.730.496116.080.728113.350.23735.838.592
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar114.730.496116.080.728113.350.23735.838.592
Ödenmiş Sermaye19.800.00019.800.00019.800.00012.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri69.420.000000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler430.709132.312132.3120
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları5.886.6472.077.1342.077.1342.054.730
Dönem Net Kar/Zararı287.8154.107.9101.154.644502.215
Diğer Özsermaye Kalemleri18.905.32589.963.37290.186.14721.281.647
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR186.175.045157.588.525171.681.854110.541.276
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri18.762.55296.383.71246.438.17223.451.249
Satışların Maliyeti (-)-9.272.806-59.641.988-25.434.616-11.413.685
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)9.489.74636.741.72421.003.55612.037.564
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)9.489.74636.741.72421.003.55612.037.564
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.112.951-4.773.365-3.052.152-1.842.967
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.505.044-11.038.636-8.610.739-3.134.474
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-300.117-862.078-364.528-364.469
Diğer Faaliyet Gelirleri1.608.2774.483.3181.326.9511.011.120
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.633.959-6.371.749-2.246.242-2.167.348
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.545.95218.179.2148.056.8465.539.426
Net Faaliyet Kar/Zararı1.571.63420.067.6458.976.1376.695.654
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.545.95218.179.2148.056.8465.539.426
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler649.9012.437.2921.279.5991.239.442
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.739.242-14.648.564-7.095.976-5.409.700
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)456.6115.967.9422.240.4691.369.168
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-168.796-1.860.032-1.085.825-866.953
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-248.934-973.329-382.719-214.816
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)80.138-886.703-703.106-652.137
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI287.8154.107.9101.154.644502.215
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)287.8154.107.9101.154.644502.215
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları287.8154.107.9101.154.644502.215
Hisse Başına Kazanç0001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri481.2811.675.7971.255.923906.978
Kıdem Tazminatı548.182285.189180.25771.022
Finansman Giderleri-1.739.242-14.648.564-7.095.976-5.409.700
Yurtiçi Satışlar18.259.69894.713.40047.935.89824.501.769
Yurtdışı Satışlar690.6574.299.925878.062499.272
Net Yabancı Para Pozisyonu19.555.299410.71811.563.9462.803.123
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.891.473403.6409.393.8151.614.210
Net YPP (Hedge Dahil)19.555.299410.71811.563.9462.803.123
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-20.320.719-37.517.898-26.262.3692.506.441
Düzeltme Öncesi Kar287.8154.107.9101.154.644502.215
Düzeltmeler:3.374.6103.248.8362.980.9451.968.978
Amortisman & İtfa Payları481.2811.675.7971.255.923906.978
Karşılıklardaki Değişim2.934.745602.931440.257-168.342
Diğer Gelir/ Gider-41.416970.1081.284.7651.230.342
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)3.662.4257.356.7464.135.5892.471.193
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-23.983.144-44.874.644-30.397.95835.248
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-20.320.719-37.517.898-26.262.3692.506.441
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-3.015.429-4.918.471-3.570.931-1.869.532
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-3.015.429-4.918.471-3.570.931-1.869.532
Serbest Nakit Akım-23.336.148-42.436.369-29.833.300636.909
Finansal Borçlardaki Değişim24.173.275-33.038.281-22.770.932-522.320
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı077.220.00077.220.0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-2.048.492-787.857-509.389-58.409
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit22.124.78343.393.86253.939.679-580.729
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-1.211.365957.49324.106.37956.180
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-1.211.365957.49324.106.37956.180
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler5.477.9064.520.4134.520.4134.520.413
Dönem Sonu Nakit4.266.5415.477.90628.626.7924.576.593

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MANAS 20,7 A/D 21,9 4,4 3,6 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MANAS 20,70 0,22 0,05 -16,66 -0,17
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi