SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.983 1.998 -0,73
VIOP 2.187 2.210 -1,03
USD/TRY 13,5192 13,6502 -0,96
BIST BANKS 1.726 1.738 -0,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.319 15.524 -1,32
GOLD 1.788,84 1.794,96 -0,34
BRENT 89,00 88,17 0,94

Margün Enerji Hisse Senedi | MAGEN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,44 10,18 1,74
Hacim Hareketi (Milyon TL) 12,4 532,9 520,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Margün Enerji
Kuruluş 25.11.2014
Faal Alanı Elektrik üretim dağıtım
Telefon (312)4671833
Faks (312)4676186
Adres Kızılırmak Mahallesi 1450 Sokak ATM Plaza B Blok No: 1/68-69 Çukurambar-Ankara/TURKEY

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar2.373,71.497,2
Ödenmiş Sermaye410,0310,0
Net Kâr701,6679,2

Cari Değerler

F/K 4,8
FD/FAVÖK 23,8
PD/DD 1,6
FD/Satışlar 20,3
Yabancı Oranı (%) 12,05
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 6,0 / 14,7
Piyasa Değeri 3.899,1 mnTL
Net Borç 43,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,11 1,06 4,16 0,21
USD 0,04 -0,42 -9,44 -1,85
Göreceli 0,85 2,48 -2,81 -6,14

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MAGENAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
MAGENAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar942.521.681118.964.426137.405.7420
Nakit ve Nakit Benzerleri831.045.54524.149.77897.556.0190
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar39.482.32625.422.3327.158.2000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar226.438230.9882.257.6320
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar10.103.2711.008.4951.893.3320
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar61.664.10168.152.83328.540.5590
(Ara Toplam)942.521.681118.964.426137.405.7420
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.403.529.2152.376.390.233968.916.3260
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar006.1420
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0050.0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller001.600.0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar2.403.383.1992.376.238.013967.102.0170
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar146.016152.220158.1670
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR3.346.050.8962.495.354.6591.106.322.0680
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler260.242.306343.215.347194.014.1330
Finansal Borçlar186.405.570159.756.36581.087.5600
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.681.1451.985.831102.004.4590
Diğer Borçlar49.144.800163.762.5661.601.5510
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)11.189.48508.953.8900
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0020.9020
Borç Karşılıkları78.81776.83300
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.742.48917.633.752345.7710
(Ara Toplam)260.242.306343.215.347194.014.1330
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler712.070.888654.945.240445.304.2790
Finansal Borçlar688.074.421650.367.139309.723.9310
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar52.16821.0457.0220
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23.944.2994.557.056135.573.3260
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar2.373.737.7021.497.194.072467.003.6560
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.373.737.7021.497.194.072467.003.6560
Ödenmiş Sermaye410.000.000310.000.00040.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri725.661.758000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0052.532.0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-239.968.912-239.968.91273.406.8900
Dönem Net Kar/Zararı701.637.214679.240.89177.038.6670
Diğer Özsermaye Kalemleri776.407.642747.922.093224.026.0990
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR3.346.050.8962.495.354.6591.106.322.0680
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri164.329.59695.172.97589.178.46059.132.901
Satışların Maliyeti (-)-47.880.356-35.049.486-23.442.299-13.683.092
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)116.449.24060.123.48965.736.16145.449.809
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)116.449.24060.123.48965.736.16145.449.809
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.652.027-2.808.917-1.721.373-1.355.257
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri65.273.83462.953.465933.5271.173.123
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-16.391.105-14.890.740-4.660.085-3.674.097
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)161.679.942105.377.29760.288.23041.593.578
Net Faaliyet Kar/Zararı112.797.21357.314.57264.014.78844.094.552
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler653.519.790653.519.79085.587.63311.036.794
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı815.199.732758.897.087145.875.86352.630.372
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler20.122.06621.973.25411.606.003875.680
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-134.227.749-119.455.248-88.416.604-82.204.603
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler653.519.790653.519.79085.587.63311.036.794
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)701.094.049661.415.09369.065.262-28.698.551
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)543.16517.825.7987.973.405974.028
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-20.902430.636
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)543.16517.825.7987.994.307543.392
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI701.637.214679.240.89177.038.667-27.724.523
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)701.637.214679.240.89177.038.667-27.724.523
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları701.637.214679.240.89177.038.667-27.724.523
Hisse Başına Kazanç200-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri27.522.6589.970.01511.640.2456.062.628
Kıdem Tazminatı141.7702.7367.9010
Finansman Giderleri-134.227.749-119.455.248-88.416.604-82.204.603
Yurtiçi Satışlar164.328.24195.171.62089.161.98559.119.307
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-872.581.160-807.296.360-269.326.3730
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-872.581.160-807.296.360-269.326.3730
Net YPP (Hedge Dahil)-10.473.087-770.367.339-269.326.3730
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-572.504.103-602.325.912-217.930.899-162.993.987
Düzeltme Öncesi Kar701.637.214679.240.89177.038.667-27.724.523
Düzeltmeler:-1.129.656.996-1.147.074.302-300.853.892-53.475.793
Amortisman & İtfa Payları27.522.6589.970.01511.640.2456.062.628
Karşılıklardaki Değişim227.368222.3499.1300
Diğer Gelir/ Gider-1.157.407.022-1.157.266.666-312.503.267-59.538.421
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-428.019.782-467.833.411-223.815.225-81.200.316
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-149.449.237-134.492.5015.884.326-82.667.570
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-577.469.019-602.325.912-217.930.899-163.867.886
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit4.964.91600873.899
Sabit Sermaye Yatırımları-67.415.153-67.358.676-6.588.352-39.000.089
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit50.00050.000050.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-67.365.153-67.308.676-6.588.352-38.950.089
Serbest Nakit Akım-639.869.256-669.634.588-224.519.251-201.944.076
Finansal Borçlardaki Değişim550.826.007459.282.465231.138.47898.535.701
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı825.661.758021.900.0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-3.128.983136.945.88251.905.91399.126.345
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit1.373.358.782596.228.347304.944.391197.662.046
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış733.489.526-73.406.24180.425.140-4.282.030
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim733.489.526-73.406.24180.425.140-4.282.030
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler97.556.01997.556.01917.130.87917.130.879
Dönem Sonu Nakit831.045.54524.149.77897.556.01912.848.849

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MAGEN 9,5 4,8 23,8 20,3 1,6 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MAGEN 9,51 12,10 12,05 -4,77 -0,05
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi