SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.421 2.405 0,63
VIOP 2.628 2.609 0,72
USD/TRY 16,7193 16,6984 0,13
BIST BANKA 1.944 1.942 0,09
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.784 13.003 -1,69
ALTIN 1.796,89 1.807,27 -0,57
BRENT 109,23 109,03 0,18

Margün Enerji Hisse Senedi | MAGEN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 9,1 14 4,9
Hacim Hareketi (Milyon TL) 10,4 167,8 157,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Margün Enerji
Kuruluş 25.11.2014
Faal Alanı Elektrik üretim dağıtım
Telefon (312)4671833
Faks (312)4676186
Adres Kızılırmak Mahallesi 1450 Sokak ATM Plaza B Blok No: 1/68-69 Çukurambar-Ankara/TURKEY

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar4.301,74.304,3
Ödenmiş Sermaye410,0410,0
Net Kâr94,61.010,2

Cari Değerler

F/K 10,0
FD/FAVÖK 21,0
PD/DD 1,2
FD/Satışlar 9,5
Yabancı Oranı (%) 12,70
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,1 / 8,2
Piyasa Değeri 5.084,0 mnTL
Net Borç 460,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 22,9

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,32 -7,26 22,05 30,66
USD 0,38 -3,43 20,08 4,51
Göreceli 0,18 -1,95 29,24 0,91

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MAGEN10.08.20221,370,170017,0015,30 69.700.000 7
MAGEN10.08.20221,370,170017,0015,3069.700.0007

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.365.566.4131.254.374.345942.521.681118.964.426
Nakit ve Nakit Benzerleri254.676.161901.294.060831.045.54524.149.778
Finansal Yatırımlar680.090.773000
Ticari Alacaklar396.586.559326.915.94839.482.32625.422.332
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.271.000996.648226.438230.988
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar2.844.6452.916.90410.103.2711.008.495
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar30.097.27522.250.78561.664.10168.152.833
(Ara Toplam)1.365.566.4131.254.374.345942.521.681118.964.426
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar4.621.846.6584.608.172.3192.403.529.2152.376.390.233
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar618.492586.47900
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar4.621.005.8644.606.837.4582.403.383.1992.376.238.013
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar191.399133.882146.016152.220
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar30.903614.50000
TOPLAM VARLIKLAR5.987.413.0715.862.546.6643.346.050.8962.495.354.659
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler655.678.105553.008.350260.242.306343.215.347
Finansal Borçlar385.880.219262.199.425186.405.570159.756.365
Diğer Finansal Yükümlülükler19.10878.08700
Ticari Borçlar262.965.180212.148.0152.681.1451.985.831
Diğer Borçlar515.56466.226.22149.144.800163.762.566
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)5.072.01311.323.85011.189.4850
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları177.28883.55478.81776.833
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.048.733949.19810.742.48917.633.752
(Ara Toplam)655.678.105553.008.350260.242.306343.215.347
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.030.083.5261.005.221.523712.070.888654.945.240
Finansal Borçlar1.009.700.081956.345.116688.074.421650.367.139
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar144.411052.16821.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20.239.03448.775.87923.944.2994.557.056
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0100.52800
Özkaynaklar4.301.651.4404.304.316.7912.373.737.7021.497.194.072
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.301.651.4404.304.316.7912.373.737.7021.497.194.072
Ödenmiş Sermaye410.000.000410.000.000410.000.000310.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri724.943.924724.943.924725.661.7580
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları767.569.998-242.620.830-239.968.912-239.968.912
Dönem Net Kar/Zararı94.580.9251.010.190.828701.637.214679.240.891
Diğer Özsermaye Kalemleri2.304.556.5932.401.802.869776.407.642747.922.093
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR5.987.413.0715.862.546.6643.346.050.8962.495.354.659
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri107.751.901508.826.413164.329.59695.172.975
Satışların Maliyeti (-)-76.578.919-348.825.612-47.880.356-35.049.486
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)31.172.982160.000.801116.449.24060.123.489
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)31.172.982160.000.801116.449.24060.123.489
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.692.749-9.268.997-3.652.027-2.808.917
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri207.211.399451.386.49265.273.83462.953.465
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-62.002.699-95.878.061-16.391.105-14.890.740
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)170.688.933506.240.235161.679.942105.377.297
Net Faaliyet Kar/Zararı25.480.233150.731.804112.797.21357.314.572
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler79.775653.536.264653.519.790653.519.790
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-14.941000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı170.753.7671.159.776.499815.199.732758.897.087
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler113.970.080406.753.97820.122.06621.973.254
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-189.625.058-551.108.505-134.227.749-119.455.248
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler64.834653.536.264653.519.790653.519.790
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)95.098.7891.015.421.972701.094.049661.415.093
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-517.864-5.231.144543.16517.825.798
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-517.864-5.231.144543.16517.825.798
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI94.580.9251.010.190.828701.637.214679.240.891
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)94.580.9251.010.190.828701.637.214679.240.891
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları94.580.9251.010.190.828701.637.214679.240.891
Hisse Başına Kazanç0220
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0200
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0200
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0200
Dipnot
Amortisman Giderleri27.654.38486.139.46627.522.6589.970.015
Kıdem Tazminatı196.33918.701141.7702.736
Finansman Giderleri-189.625.058-551.108.505-134.227.749-119.455.248
Yurtiçi Satışlar107.751.901508.826.413164.328.24195.171.620
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-597.386.293-322.102.266-872.581.160-807.296.360
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-597.386.292-565.950.379-872.581.160-807.296.360
Net YPP (Hedge Dahil)639.480.45653.721.608-10.473.087-770.367.339
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-90.978.521-828.264.976-572.504.103-602.325.912
Düzeltme Öncesi Kar94.580.9251.010.190.828701.637.214679.240.891
Düzeltmeler:-153.246.338-1.658.155.116-1.129.656.996-1.147.074.302
Amortisman & İtfa Payları27.654.38486.139.46627.522.6589.970.015
Karşılıklardaki Değişim320.399271.375227.368222.349
Diğer Gelir/ Gider-181.221.121-1.744.565.957-1.157.407.022-1.157.266.666
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-58.665.413-647.964.288-428.019.782-467.833.411
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-33.569.568-201.961.816-149.449.237-134.492.501
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-92.234.981-849.926.104-577.469.019-602.325.912
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit1.256.46021.661.1284.964.9160
Sabit Sermaye Yatırımları-41.815.474-112.302.069-67.415.153-67.358.676
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-625.114.54950.00050.00050.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-666.930.023-112.252.069-67.365.153-67.308.676
Serbest Nakit Akım-757.908.544-940.517.045-639.869.256-669.634.588
Finansal Borçlardaki Değişim194.685.799920.258.705550.826.007459.282.465
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0824.943.924825.661.7580
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-83.395.154-947.543-3.128.983136.945.882
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit111.290.6451.744.255.0861.373.358.782596.228.347
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-646.617.899803.738.041733.489.526-73.406.241
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-646.617.899803.738.041733.489.526-73.406.241
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler901.294.06097.556.01997.556.01997.556.019
Dönem Sonu Nakit254.676.161901.294.060831.045.54524.149.778

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MAGEN 12,4 10,0 21,0 9,5 1,2 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MAGEN 12,40 12,99 12,70 -29,25 -0,31
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi