SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.112 1.111 0,12
VIOP 1.240 1.241 -0,06
USD/TRY 7,5555 7,5467 0,12
BIST BANKA 1.098 1.100 -0,22
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.116 13.208 -0,70
ALTIN 1.950,56 1.944,19 0,33
BRENT 43,09 43,31 -0,51

Marmaris Altınyunus Hisse Senedi | MAALT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 76,8 144,7 67,9
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,2 46,0 44,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Marmaris Altınyunus
Kuruluş 17.02.1986
Faal Alanı Turistik otel işletmesi.
Telefon (0242)2486800
Faks (0242)2486472
Adres Fevzi Çakmak Caddesi No: 30 Talya Oteli 07100 Antalya

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar95,092,2
Ödenmiş Sermaye5,55,5
Net Kâr6,84,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 6,2
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 7,62
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,0 / 1,3
Piyasa Değeri 590,2 mnTL
Net Borç -110,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,90 18,36 17,65 50,70
USD 4,62 16,79 14,69 18,76
Göreceli 4,77 17,37 18,99 55,07

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MAALT17.04.20036,020,250025,0025,00 427.500 45
MAALT19.05.20025,880,250025,0025,00 427.500 42
MAALT17.04.20036,020,250025,0025,00427.50045
MAALT19.05.20025,880,250025,0025,00427.50042

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar110.833.066109.067.410129.830.110126.825.174
Nakit ve Nakit Benzerleri110.300.620108.644.208129.488.706126.554.716
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar140.10312.23159.76529.679
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar7.0167.0167.6637.824
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar385.327403.955273.976232.955
(Ara Toplam)110.833.066109.067.410129.830.110126.825.174
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar58.716.41859.298.99035.086.89235.556.531
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.6286.6286.6286.628
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18.840.55919.189.30019.544.92819.906.616
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar15.473.76615.582.41815.511.74515.617.625
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar24.393.52224.519.47823.26023.593
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar1.9431.1663312.069
TOPLAM VARLIKLAR169.549.484168.366.400164.917.002162.381.705
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler8.411.1878.888.9178.350.2657.902.897
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar159.003285.917353.843319.738
Diğer Borçlar34.89747.64310.79813.420
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4.808.1804.850.7234.779.3324.769.044
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü336.798701.924389.047188.319
Borç Karşılıkları2.872.70502.706.1062.547.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler199.6043.002.710111.13964.576
(Ara Toplam)8.411.1878.888.9178.350.2657.902.897
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler66.161.41567.323.04668.435.56869.627.486
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)65.493.10266.672.57467.839.08569.059.696
Uzun vadeli karşılıklar668.313650.472596.483567.790
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar94.976.88292.154.43788.131.16984.851.322
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar94.976.88292.154.43788.131.16984.851.322
Ödenmiş Sermaye5.515.5365.515.5365.515.5365.515.536
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.680.6163.680.6163.455.6693.455.669
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları26.398.03526.398.0359.437.6819.437.681
Dönem Net Kar/Zararı6.847.4384.024.90217.185.30113.897.206
Diğer Özsermaye Kalemleri52.535.25752.535.34852.536.98252.545.230
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR169.549.484168.366.400164.917.002162.381.705
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.444.0311.222.0164.885.8263.653.837
Satışların Maliyeti (-)-1.376.835-688.961-2.595.114-1.819.312
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.067.196533.0552.290.7121.834.525
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.067.196533.0552.290.7121.834.525
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.409.087-761.567-3.226.199-1.953.530
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri15.7679.671143.80233.782
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3320-104-104
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-326.456-218.841-791.789-85.327
Net Faaliyet Kar/Zararı-341.891-228.512-935.487-119.005
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33.64224.70164.95247.300
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-292.814-194.140-726.837-38.027
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler10.693.0466.077.06325.592.96820.692.571
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.807.489-777.459-3.109.561-3.107.904
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler33.64224.70164.95247.300
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.592.7435.105.46421.756.57017.546.640
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.745.305-1.080.562-4.571.269-3.649.434
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.745.305-1.080.562-4.571.269-3.649.434
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.847.4384.024.90217.185.30113.897.206
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.847.4384.024.90217.185.30113.897.206
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları6.847.4384.024.90217.185.30113.897.206
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.242.622621.8982.019.5051.521.113
Kıdem Tazminatı42.24924.499105.50985.064
Finansman Giderleri-1.807.489-777.459-3.109.561-3.107.904
Yurtiçi Satışlar2.444.0311.222.0164.885.8263.653.837
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu35.877.96634.063.24530.960.35029.348.437
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu35.877.96634.063.24530.960.35029.348.437
Net YPP (Hedge Dahil)35.877.96634.063.24530.960.35029.348.437

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MAALT 107,0 A/D A/D A/D 6,2 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MAALT 107,00 7,71 7,62 -8,28 -0,08
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi