SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.480 1.455 1,68
VIOP 1.594 1.567 1,73
USD/TRY 9,6026 9,5001 1,08
BIST BANKS 1.271 1.247 1,91
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.543 15.473 0,46
ALTIN 1.792,41 1.782,92 0,53
BRENT 85,72 84,61 1,31

Marmaris Altınyunus Hisse Senedi | MAALT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 161 198,1 37,1
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,1 69,4 66,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Marmaris Altınyunus
Kuruluş 17.02.1986
Faal Alanı Turistik otel işletmesi.
Telefon (0242)2486800
Faks (0242)2486472
Adres Fevzi Çakmak Caddesi No: 30 Talya Oteli 07100 Antalya

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar118,5117,8
Ödenmiş Sermaye5,55,5
Net Kâr13,713,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 8,2
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,40
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,3 / 2,9
Piyasa Değeri 967,4 mnTL
Net Borç -129,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,90 -2,01 5,03 57,88
USD -4,00 -5,89 -5,36 22,19
Göreceli -2,54 -6,67 -0,11 57,53

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MAALT17.04.20036,020,250025,0025,00 427.500 45
MAALT19.05.20025,880,250025,0025,00 427.500 42
MAALT17.04.20036,020,250025,0025,00427.50045
MAALT19.05.20025,880,250025,0025,00427.50042

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar133.247.458130.525.229118.087.746116.821.039
Nakit ve Nakit Benzerleri129.034.731126.581.757114.029.980116.404.908
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar75.62670.519100.03229.910
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar4.1034.1035.6027.016
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.132.9983.868.8503.952.132379.205
(Ara Toplam)133.247.458130.525.229118.087.746116.821.039
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar58.687.36656.865.90557.562.76458.157.416
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar10.01010.0106.6286.628
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17.413.39417.769.75418.126.48018.483.282
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları23.868.43323.994.05724.119.6800
Maddi Duran Varlıklar17.371.08015.068.12115.287.44015.397.880
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar21.26621.59821.93124.267.567
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar3.1832.3656052.059
TOPLAM VARLIKLAR191.934.824187.391.134175.650.510174.978.455
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler9.447.8856.977.7587.092.9469.459.258
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.556.086280.599533.557165.325
Diğer Borçlar340.557103.69511.92842.416
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4.804.0644.804.4804.765.6234.766.831
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0001.184.841
Borç Karşılıkları1.677.4111.725.7421.504.0953.094.397
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler69.76763.242277.743205.448
(Ara Toplam)9.447.8856.977.7587.092.9469.459.258
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler63.986.06062.596.23163.735.13965.015.658
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.560.175000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)60.761.51161.941.72563.108.23664.300.669
Uzun vadeli karşılıklar664.374654.506626.903714.989
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar118.500.879117.817.145104.822.425100.503.539
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar118.500.879117.817.145104.822.425100.503.539
Ödenmiş Sermaye5.515.5365.515.5365.515.5365.515.536
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.680.6163.680.6163.680.6163.680.616
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları43.091.07143.091.07126.398.03526.398.035
Dönem Net Kar/Zararı13.671.47612.993.16416.693.03612.374.150
Diğer Özsermaye Kalemleri52.542.18052.536.75852.535.20252.535.202
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR191.934.824187.391.134175.650.510174.978.455
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.421.0161.206.4304.915.5333.677.812
Satışların Maliyeti (-)-1.341.070-680.608-3.008.565-2.062.764
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.079.946525.8221.906.9681.615.048
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.079.946525.8221.906.9681.615.048
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.543.829-844.687-3.263.316-2.133.705
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri16.8467.8751.408.40524.622
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-261-261-332-332
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-447.298-311.25151.725-494.367
Net Faaliyet Kar/Zararı-463.883-318.865-1.356.348-518.657
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.404.9804.349.00740.56436.991
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-5.521.644-39.47100
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.563.9623.998.28592.289-457.376
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler16.455.5959.404.50723.513.00617.875.170
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.220.157-409.628-6.912.259-1.809.724
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-1.116.6644.309.53640.56436.991
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.671.47612.993.16416.693.03615.608.070
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)000-3.233.920
Dönem Vergi Geliri (Gideri)000-3.233.920
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI13.671.47612.993.16416.693.03612.374.150
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)13.671.47612.993.16416.693.03612.374.150
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları13.671.47612.993.16416.693.03612.374.150
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.192.628608.4602.478.4011.860.828
Kıdem Tazminatı68.32353.03384988.870
Finansman Giderleri-1.220.157-409.628-6.912.259-1.809.724
Yurtiçi Satışlar2.421.0161.206.4304.915.5333.677.812
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu46.479.16744.233.09838.810.56341.072.320
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu46.479.16744.233.09838.810.56341.072.320
Net YPP (Hedge Dahil)46.479.16744.233.09838.810.56341.072.320
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit10.457.0974.100.733-4.749.5815.520.853
Düzeltme Öncesi Kar13.671.47612.993.16416.693.03612.374.150
Düzeltmeler:-7.703.665-8.283.558-17.684.382-4.276.125
Amortisman & İtfa Payları1.192.628608.4602.478.4011.860.828
Karşılıklardaki Değişim270.915303.956-1.173.371505.017
Diğer Gelir/ Gider-9.167.208-9.195.974-18.989.412-6.641.970
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)5.967.8114.709.606-991.3468.098.025
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler4.936.388-397.830153.456-139.046
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)10.904.1994.311.776-837.8907.958.979
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-447.102-211.043-3.911.691-2.438.126
Sabit Sermaye Yatırımları-3.427.9344.403.077-311.766-24.909.564
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit7.529.5223.828.465-9.892.8656.642.858
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit4.101.5888.231.542-10.204.631-18.266.706
Serbest Nakit Akım14.558.68512.332.275-14.954.212-12.745.853
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-13.471-2.786-9.273-6.376
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-13.471-2.786-9.273-6.376
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış14.545.21412.329.489-14.963.485-12.752.229
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim14.545.21412.329.489-14.963.485-12.752.229
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler113.740.351113.740.351128.703.836128.703.836
Dönem Sonu Nakit128.285.565126.069.840113.740.351115.951.607

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MAALT 175,4 A/D A/D A/D 8,2 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MAALT 175,40 0,40 0,40 -0,27 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi