SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.400 1.393 0,48
VIOP 1.504 1.501 0,20
USD/TRY 8,3504 8,3479 0,03
BIST BANKA 1.224 1.216 0,71
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.569 15.544 0,16
ALTIN 1.813,51 1.813,64 -0,01
BRENT 73,25 73,09 0,22

Marmaris Altınyunus Hisse Senedi | MAALT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 164,4 232 67,6
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,8 56,7 54,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Marmaris Altınyunus
Kuruluş 17.02.1986
Faal Alanı Turistik otel işletmesi.
Telefon (0242)2486800
Faks (0242)2486472
Adres Fevzi Çakmak Caddesi No: 30 Talya Oteli 07100 Antalya

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar117,8104,8
Ödenmiş Sermaye5,55,5
Net Kâr13,016,7

Cari Değerler

F/K 35,3
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 7,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,32
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,7 / 3,0
Piyasa Değeri 906,8 mnTL
Net Borç -126,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,55 -5,14 -14,38 47,97
USD -2,20 -3,00 -11,32 30,88
Göreceli -3,02 -8,57 -15,79 56,12

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MAALT17.04.20036,020,250025,0025,00 427.500 45
MAALT19.05.20025,880,250025,0025,00 427.500 42
MAALT17.04.20036,020,250025,0025,00427.50045
MAALT19.05.20025,880,250025,0025,00427.50042

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar130.525.229118.087.746116.821.039110.833.066
Nakit ve Nakit Benzerleri126.581.757114.029.980116.404.908110.300.620
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar70.519100.03229.910140.103
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar4.1035.6027.0167.016
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.868.8503.952.132379.205385.327
(Ara Toplam)130.525.229118.087.746116.821.039110.833.066
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar56.865.90557.562.76458.157.41658.716.418
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar10.0106.6286.6286.628
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17.769.75418.126.48018.483.28218.840.559
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları23.994.05724.119.68000
Maddi Duran Varlıklar15.068.12115.287.44015.397.88015.473.766
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar21.59821.93124.267.56724.393.522
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar2.3656052.0591.943
TOPLAM VARLIKLAR187.391.134175.650.510174.978.455169.549.484
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler6.977.7587.092.9469.459.2588.411.187
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar280.599533.557165.325159.003
Diğer Borçlar103.69511.92842.41634.897
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4.804.4804.765.6234.766.8314.808.180
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü001.184.841336.798
Borç Karşılıkları1.725.7421.504.0953.094.3972.872.705
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler63.242277.743205.448199.604
(Ara Toplam)6.977.7587.092.9469.459.2588.411.187
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler62.596.23163.735.13965.015.65866.161.415
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)61.941.72563.108.23664.300.66965.493.102
Uzun vadeli karşılıklar654.506626.903714.989668.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar117.817.145104.822.425100.503.53994.976.882
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar117.817.145104.822.425100.503.53994.976.882
Ödenmiş Sermaye5.515.5365.515.5365.515.5365.515.536
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.680.6163.680.6163.680.6163.680.616
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları43.091.07126.398.03526.398.03526.398.035
Dönem Net Kar/Zararı12.993.16416.693.03612.374.1506.847.438
Diğer Özsermaye Kalemleri52.536.75852.535.20252.535.20252.535.257
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR187.391.134175.650.510174.978.455169.549.484
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.206.4304.915.5333.677.8122.444.031
Satışların Maliyeti (-)-680.608-3.008.565-2.062.764-1.376.835
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)525.8221.906.9681.615.0481.067.196
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)525.8221.906.9681.615.0481.067.196
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-844.687-3.263.316-2.133.705-1.409.087
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri7.8751.408.40524.62215.767
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-261-332-332-332
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-311.25151.725-494.367-326.456
Net Faaliyet Kar/Zararı-318.865-1.356.348-518.657-341.891
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.349.00740.56436.99133.642
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-39.471000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.998.28592.289-457.376-292.814
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler9.404.50723.513.00617.875.17010.693.046
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-409.628-6.912.259-1.809.724-1.807.489
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler4.309.53640.56436.99133.642
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.993.16416.693.03615.608.0708.592.743
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)00-3.233.920-1.745.305
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-3.233.920-1.745.305
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI12.993.16416.693.03612.374.1506.847.438
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)12.993.16416.693.03612.374.1506.847.438
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları12.993.16416.693.03612.374.1506.847.438
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri608.4602.478.4011.860.8281.242.622
Kıdem Tazminatı53.03384988.87042.249
Finansman Giderleri-409.628-6.912.259-1.809.724-1.807.489
Yurtiçi Satışlar1.206.4304.915.5333.677.8122.444.031
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu44.233.09838.810.56341.072.32035.877.966
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu44.233.09838.810.56341.072.32035.877.966
Net YPP (Hedge Dahil)44.233.09838.810.56341.072.32035.877.966

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MAALT 164,4 35,3 A/D A/D 7,7 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MAALT 164,40 0,32 0,32 0,70 0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi