SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.574 1.557 1,12
VIOP 1.698 1.683 0,93
USD/TRY 7,4494 7,4731 -0,32
BIST BANKA 1.573 1.561 0,77
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.848 13.788 0,44
ALTIN 1.844,26 1.837,37 0,37
BRENT 55,38 54,75 1,15

Marmaris Altınyunus Hisse Senedi | MAALT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 76,5 192 115,5
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,6 183,2 180,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Marmaris Altınyunus
Kuruluş 17.02.1986
Faal Alanı Turistik otel işletmesi.
Telefon (0242)2486800
Faks (0242)2486472
Adres Fevzi Çakmak Caddesi No: 30 Talya Oteli 07100 Antalya

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar100,595,0
Ödenmiş Sermaye5,55,5
Net Kâr12,46,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 10,5
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 1,09
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,8 / 2,2
Piyasa Değeri 1.059,0 mnTL
Net Borç -116,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,37 32,69 90,85 72,82
USD -0,12 31,81 95,68 70,97
Göreceli -0,73 30,94 72,65 63,93

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MAALT17.04.20036,020,250025,0025,00 427.500 45
MAALT19.05.20025,880,250025,0025,00 427.500 42
MAALT17.04.20036,020,250025,0025,00427.50045
MAALT19.05.20025,880,250025,0025,00427.50042

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar116.821.039110.833.066109.067.410129.830.110
Nakit ve Nakit Benzerleri116.404.908110.300.620108.644.208129.488.706
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar29.910140.10312.23159.765
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar7.0167.0167.0167.663
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar379.205385.327403.955273.976
(Ara Toplam)116.821.039110.833.066109.067.410129.830.110
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar58.157.41658.716.41859.298.99035.086.892
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.6286.6286.6286.628
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18.483.28218.840.55919.189.30019.544.928
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar15.397.88015.473.76615.582.41815.511.745
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar24.267.56724.393.52224.519.47823.260
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar2.0591.9431.166331
TOPLAM VARLIKLAR174.978.455169.549.484168.366.400164.917.002
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler9.459.2588.411.1878.888.9178.350.265
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar165.325159.003285.917353.843
Diğer Borçlar42.41634.89747.64310.798
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4.766.8314.808.1804.850.7234.779.332
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.184.841336.798701.924389.047
Borç Karşılıkları3.094.3972.872.70502.706.106
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler205.448199.6043.002.710111.139
(Ara Toplam)9.459.2588.411.1878.888.9178.350.265
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler65.015.65866.161.41567.323.04668.435.568
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)64.300.66965.493.10266.672.57467.839.085
Uzun vadeli karşılıklar714.989668.313650.472596.483
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar100.503.53994.976.88292.154.43788.131.169
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar100.503.53994.976.88292.154.43788.131.169
Ödenmiş Sermaye5.515.5365.515.5365.515.5365.515.536
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.680.6163.680.6163.680.6163.455.669
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları26.398.03526.398.03526.398.0359.437.681
Dönem Net Kar/Zararı12.374.1506.847.4384.024.90217.185.301
Diğer Özsermaye Kalemleri52.535.20252.535.25752.535.34852.536.982
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR174.978.455169.549.484168.366.400164.917.002
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.677.8122.444.0311.222.0164.885.826
Satışların Maliyeti (-)-2.062.764-1.376.835-688.961-2.595.114
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.615.0481.067.196533.0552.290.712
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.615.0481.067.196533.0552.290.712
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.133.705-1.409.087-761.567-3.226.199
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri24.62215.7679.671143.802
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-332-3320-104
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-494.367-326.456-218.841-791.789
Net Faaliyet Kar/Zararı-518.657-341.891-228.512-935.487
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler36.99133.64224.70164.952
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-457.376-292.814-194.140-726.837
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler17.875.17010.693.0466.077.06325.592.968
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.809.724-1.807.489-777.459-3.109.561
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler36.99133.64224.70164.952
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.608.0708.592.7435.105.46421.756.570
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.233.920-1.745.305-1.080.562-4.571.269
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-3.233.920-1.745.305-1.080.562-4.571.269
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI12.374.1506.847.4384.024.90217.185.301
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)12.374.1506.847.4384.024.90217.185.301
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları12.374.1506.847.4384.024.90217.185.301
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.860.8281.242.622621.8982.019.505
Kıdem Tazminatı88.87042.24924.499105.509
Finansman Giderleri-1.809.724-1.807.489-777.459-3.109.561
Yurtiçi Satışlar3.677.8122.444.0311.222.0164.885.826
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu41.072.32035.877.96634.063.24530.960.350
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu41.072.32035.877.96634.063.24530.960.350
Net YPP (Hedge Dahil)41.072.32035.877.96634.063.24530.960.350

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MAALT 192,0 A/D A/D A/D 10,5 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MAALT 192,00 0,42 1,08 66,03 0,66
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi