SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.378 1.376 0,18
VIOP 1.422 1.414 0,55
USD/TRY 8,1208 8,1495 -0,35
BIST BANKS 1.069 1.063 0,54
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.234 15.215 0,13
GOLD 1.745,31 1.732,88 0,72
BRENT 63,88 63,28 0,95

Marmaris Altınyunus Hisse Senedi | MAALT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 172,2 324 151,8
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,1 192,2 189,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Marmaris Altınyunus
Kuruluş 17.02.1986
Faal Alanı Turistik otel işletmesi.
Telefon (0242)2486800
Faks (0242)2486472
Adres Fevzi Çakmak Caddesi No: 30 Talya Oteli 07100 Antalya

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar104,8100,5
Ödenmiş Sermaye5,55,5
Net Kâr16,712,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 10,1
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,05
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,1 / 3,2
Piyasa Değeri 1.063,4 mnTL
Net Borç -114,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,65 -16,14 -23,79 73,54
USD -3,29 -16,04 -29,12 58,21
Göreceli -3,82 -13,57 -13,90 85,92

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MAALT17.04.20036,020,250025,0025,00 427.500 45
MAALT19.05.20025,880,250025,0025,00 427.500 42
MAALT17.04.20036,020,250025,0025,00427.50045
MAALT19.05.20025,880,250025,0025,00427.50042

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar118.087.746116.821.039110.833.066109.067.410
Nakit ve Nakit Benzerleri114.029.980116.404.908110.300.620108.644.208
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar100.03229.910140.10312.231
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar5.6027.0167.0167.016
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.952.132379.205385.327403.955
(Ara Toplam)118.087.746116.821.039110.833.066109.067.410
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar57.562.76458.157.41658.716.41859.298.990
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.6286.6286.6286.628
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18.126.48018.483.28218.840.55919.189.300
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları24.119.680000
Maddi Duran Varlıklar15.287.44015.397.88015.473.76615.582.418
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar21.93124.267.56724.393.52224.519.478
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar6052.0591.9431.166
TOPLAM VARLIKLAR175.650.510174.978.455169.549.484168.366.400
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler7.092.9469.459.2588.411.1878.888.917
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar533.557165.325159.003285.917
Diğer Borçlar11.92842.41634.89747.643
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4.765.6234.766.8314.808.1804.850.723
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü01.184.841336.798701.924
Borç Karşılıkları1.504.0953.094.3972.872.7050
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler277.743205.448199.6043.002.710
(Ara Toplam)7.092.9469.459.2588.411.1878.888.917
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler63.735.13965.015.65866.161.41567.323.046
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)63.108.23664.300.66965.493.10266.672.574
Uzun vadeli karşılıklar626.903714.989668.313650.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar104.822.425100.503.53994.976.88292.154.437
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar104.822.425100.503.53994.976.88292.154.437
Ödenmiş Sermaye5.515.5365.515.5365.515.5365.515.536
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.680.6163.680.6163.680.6163.680.616
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları26.398.03526.398.03526.398.03526.398.035
Dönem Net Kar/Zararı16.693.03612.374.1506.847.4384.024.902
Diğer Özsermaye Kalemleri52.535.20252.535.20252.535.25752.535.348
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR175.650.510174.978.455169.549.484168.366.400
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri4.915.5333.677.8122.444.0311.222.016
Satışların Maliyeti (-)-3.008.565-2.062.764-1.376.835-688.961
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.906.9681.615.0481.067.196533.055
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.906.9681.615.0481.067.196533.055
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.263.316-2.133.705-1.409.087-761.567
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.408.40524.62215.7679.671
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-332-332-3320
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)51.725-494.367-326.456-218.841
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.356.348-518.657-341.891-228.512
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler40.56436.99133.64224.701
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı92.289-457.376-292.814-194.140
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler23.513.00617.875.17010.693.0466.077.063
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.912.259-1.809.724-1.807.489-777.459
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler40.56436.99133.64224.701
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.693.03615.608.0708.592.7435.105.464
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0-3.233.920-1.745.305-1.080.562
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-3.233.920-1.745.305-1.080.562
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI16.693.03612.374.1506.847.4384.024.902
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)16.693.03612.374.1506.847.4384.024.902
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları16.693.03612.374.1506.847.4384.024.902
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.478.4011.860.8281.242.622621.898
Kıdem Tazminatı84988.87042.24924.499
Finansman Giderleri-6.912.259-1.809.724-1.807.489-777.459
Yurtiçi Satışlar4.915.5333.677.8122.444.0311.222.016
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu38.810.56341.072.32035.877.96634.063.245
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu38.810.56341.072.32035.877.96634.063.245
Net YPP (Hedge Dahil)38.810.56341.072.32035.877.96634.063.245

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MAALT 192,8 A/D A/D A/D 10,1 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MAALT 192,80 0,06 0,05 -1,42 -0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi