SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 9.814 9.757 0,59
VIOP 10.598 10.530 0,64
USD/TRY 32,3565 32,3025 0,17
BIST BANKS 12.744 12.562 1,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 17.930 17.954 -0,13
GOLD 2.343,78 2.372,42 -1,21
BRENT 90,15 89,74 0,46

Limak Doğu Anadolu Çimento Hisse Senedi | LMKDC

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 21,56 38,12 16,56
Hacim Hareketi (Milyon TL) 11,0 8.173,2 8.162,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Limak Doğu Anadolu Çimento
Kuruluş 23.11.1998
Faal Alanı Çimento üretimi.
Telefon (0414)3621012
Faks
Adres Büyük Kargılı Mah. Büyük Kargılı Küme Evleri No:84 Karaköprü/Şanlıurfa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar597,1574,1
Ödenmiş Sermaye386,20,3
Net Kâr689,2395,0

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 18,0
FD/FAVÖK 19,2
PD/DD 25,2
FD/Satışlar 8,4
Yabancı Oranı (%) 0,96
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 39,8 / 39,8
Piyasa Değeri 15.051,8 mnTL
Net Borç -29,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 30,2

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,48 4,29 -14,99 -
USD 0,48 4,71 -15,36 -
Göreceli -0,11 -3,92 -20,70 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
LMKDCAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
LMKDCAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar777.249.711783.981.5200458.791.817
Nakit ve Nakit Benzerleri29.278.1213.232.84501.524.084
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar438.339.838575.906.3120369.440.496
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar715.486727.3310654.950
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar305.743.238199.810.304082.400.728
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.173.0284.304.72804.771.559
(Ara Toplam)777.249.711783.981.5200458.791.817
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar381.064.602298.315.4130164.491.945
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar380.032.395297.097.3460163.013.233
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.032.2071.218.06701.478.712
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR1.158.314.3131.082.296.9330623.283.762
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler463.667.714447.445.1000459.810.795
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar316.378.250132.105.6220277.396.168
Diğer Borçlar122.885.206293.970.9790157.460.655
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.335.5167.71900
Borç Karşılıkları6.554.1314.407.18503.467.749
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15.514.61116.953.595021.486.223
(Ara Toplam)463.667.714447.445.1000459.810.795
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler97.566.80160.746.888027.417.527
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar29.785.58717.743.04107.665.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü67.781.21443.003.847019.752.244
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar597.079.798574.104.9450136.055.440
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar597.079.798574.104.9450136.055.440
Ödenmiş Sermaye386.179.700350.0000350.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler191.63162.638062.638
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-6.428.510276.21802.439.681
Dönem Net Kar/Zararı604.703394.972.189053.730.412
Diğer Özsermaye Kalemleri216.532.274178.443.900079.472.709
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.158.314.3131.082.296.9330623.283.762
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.442.979.5391.171.096.300826.495.843535.718.488
Satışların Maliyeti (-)-762.187.035-815.218.602-615.406.565-494.424.780
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)680.792.504355.877.698211.089.27841.293.708
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)680.792.504355.877.698211.089.27841.293.708
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-11.777.817-7.164.639-5.148.526-3.996.712
Genel Yönetim Giderleri (-)-40.404.752-24.942.682-17.032.113-13.201.566
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri146.592.261182.259.712163.305.320114.759.017
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-70.209.191-105.516.492-98.585.655-82.969.479
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)704.993.005400.513.597253.628.30455.884.968
Net Faaliyet Kar/Zararı628.609.935323.770.377188.908.63924.095.430
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı704.993.005400.513.597253.628.30455.884.968
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0416.689322.442106.325
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-16.223.533-7.431.972-5.134.127-2.766.472
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)688.769.472393.498.314248.816.61953.224.821
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)453.5661.473.875984.247505.591
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.335.516-17.320-2.783-5.036
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.789.0821.491.195987.030510.627
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI689.223.038394.972.189249.800.86653.730.412
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)689.223.038394.972.189249.800.86653.730.412
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları689.223.038394.972.189249.800.86653.730.412
Hisse Başına Kazanç2110
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri13.252.79910.751.1456.402.44110.325.827
Kıdem Tazminatı2.480.1241.432.8881.303.748633.070
Finansman Giderleri-16.223.533-7.431.972-5.134.127-2.766.472
Yurtiçi Satışlar1.458.280.3581.059.351.911706.638.665310.377.473
Yurtdışı Satışlar0137.480.753137.480.753230.454.008
Net Yabancı Para Pozisyonu-167.893.678317.797.743054.587.099
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-167.893.678317.797.743054.587.099
Net YPP (Hedge Dahil)-167.893.678317.797.743054.587.099
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit585.250.651-62.566.665-198.565.714-41.009.929
Düzeltme Öncesi Kar689.223.038394.972.189249.800.86653.730.412
Düzeltmeler:23.812.33315.631.13211.465.26412.070.532
Amortisman & İtfa Payları13.252.79910.751.1456.402.44110.325.827
Karşılıklardaki Değişim11.013.1006.353.8626.047.0702.250.296
Diğer Gelir/ Gider-453.566-1.473.875-984.247-505.591
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)713.035.371410.603.321261.266.13065.800.944
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-127.784.720-473.169.986-459.831.844-106.810.873
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)585.250.651-62.566.665-198.565.714-41.009.929
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-25.977.856-15.320.282-8.103.062-3.539.507
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-25.977.856-15.320.282-8.103.062-3.539.507
Serbest Nakit Akım559.272.795-77.886.947-206.668.776-44.549.436
Finansal Borçlardaki Değişim171.109.040135.489.583262.434.92498.093.058
Temettü Ödemeleri-793.675000
Sermaye Artırımı385.829.700000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-1.089.372.584-55.893.875-55.893.875-53.151.735
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-533.227.51979.595.708206.541.04944.941.323
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış26.045.2761.708.761-127.727391.887
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim26.045.2761.708.761-127.727391.887
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler3.232.8451.524.0841.524.0841.132.197
Dönem Sonu Nakit29.278.1213.232.8451.396.3571.524.084

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
LMKDC 29,2 18,0 19,2 8,4 25,2 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
LMKDC 29,16 0,96 0,96 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi