SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.103 1.096 0,59
VIOP 1.232 1.224 0,62
USD/TRY 7,7008 7,6623 0,50
BIST BANKA 1.087 1.072 1,36
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.594 12.542 0,41
ALTIN 1.863,91 1.900,20 -1,91
BRENT 41,76 41,71 0,12

Kristal Kola Hisse Senedi | KRSTL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,83 2,42 0,59
Hacim Hareketi (Milyon TL) 12,2 363,8 351,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kristal Kola
Kuruluş 10.09.1996
Faal Alanı Kola ve meşrubat sanayinde kullanılan PET şişe imalatı, bunlara içme suyu ve diğer sıvı gaz veya katı maddeler doldurulması ile su, meşrubat, kolalı içecekler, gazlı ve gazsız meşrubatlar, meyve suları imalatı, ithali, ihracı, sanayi, toptan ve perakende olarak pazarlanması.
Telefon (0212)8680909
Faks (0212)8680900
Adres Bahçelievler Mahallesi Fevzi Çakmak 2 Caddesi Güzelşehir Sitesi No:1 AJ Büyükçekmece/ İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar124,4123,4
Ödenmiş Sermaye96,096,0
Net Kâr2,51,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 24,8
PD/DD 1,8
FD/Satışlar 1,4
Yabancı Oranı (%) 8,78
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 8,9 / 9,5
Piyasa Değeri 217,9 mnTL
Net Borç 4,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,79 2,71 15,82 50,33
USD 1,39 0,17 10,99 16,62
Göreceli 1,19 3,12 16,43 56,01

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRSTL30.05.20003,200,511851,1849,04 1.228.000 A/D
KRSTL30.05.20003,200,511851,1849,041.228.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar130.931.011128.291.161121.056.556127.891.156
Nakit ve Nakit Benzerleri6.255.87910.694.80813.380.47216.181.022
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar87.233.94683.179.69266.454.30173.608.165
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.089.2681.882.5867.087.2176.881.506
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar30.350.73529.266.54126.186.90325.050.656
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.001.1833.267.5347.947.6636.169.807
(Ara Toplam)130.931.011128.291.161121.056.556127.891.156
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar45.414.56746.620.87847.425.16048.099.350
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.175.0001.175.0001.175.0001.117.316
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar28.381.67628.893.71928.842.61629.286.522
Şerefiye5.045.2575.045.2575.045.2575.045.257
Maddi Olmayan Duran Varlıklar157.029150.681164.756154.973
Ertelenmiş Vergi Varlığı5.618.2046.354.8037.197.5317.453.190
Diğer Duran Varlıklar5.037.4015.001.4185.000.0005.042.092
TOPLAM VARLIKLAR176.345.578174.912.039168.481.716175.990.506
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler42.720.99939.768.87635.091.44640.548.804
Finansal Borçlar5.267.3255.086.7475.028.0108.905.379
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar34.639.94131.945.96528.209.47629.748.603
Diğer Borçlar118118118118
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)140.000140.000271.393140.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü37.98819.00518.43712.744
Borç Karşılıkları691.416774.263627.610800.241
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.944.2111.802.778936.402941.719
(Ara Toplam)42.720.99939.768.87635.091.44640.548.804
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler8.964.57311.481.02611.221.11413.768.282
Finansal Borçlar5.626.8828.166.3938.030.59410.401.700
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.791.0961.742.62701.581.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.546.5951.572.0061.590.6681.784.620
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler001.599.8520
Özkaynaklar124.660.006123.662.137122.169.156121.673.420
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar124.417.734123.400.461121.885.181121.474.429
Ödenmiş Sermaye96.000.00096.000.00096.000.00096.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0001.242.747
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.299.4611.299.4611.299.4611.299.461
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-7.776.528-7.776.528-8.428.427-8.428.427
Dönem Net Kar/Zararı2.532.5531.515.280651.899301.533
Diğer Özsermaye Kalemleri32.362.24832.362.24832.362.24831.059.115
Azınlık Payları242.272261.676283.975198.991
TOPLAM KAYNAKLAR176.345.578174.912.039168.481.716175.990.506
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri86.938.38738.967.786144.654.606114.187.075
Satışların Maliyeti (-)-77.989.665-34.523.772-134.106.579-105.608.166
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)8.948.7224.444.01410.548.0278.578.909
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)8.948.7224.444.01410.548.0278.578.909
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-645.721-456.197-2.065.247-1.677.128
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.227.157-2.396.857-5.381.406-5.178.632
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-63.238-36.485-118.817-69.322
Diğer Faaliyet Gelirleri2.776.8661.466.1214.200.1693.370.913
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.140.561-529.888-2.397.126-2.078.250
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)5.648.9112.490.7084.785.6002.946.490
Net Faaliyet Kar/Zararı4.012.6061.554.4752.982.5571.653.827
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11.531082.6840
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı5.660.4422.490.7084.868.2842.946.490
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler76.98227.3611.214.8471.175.472
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.654.557-182.016-5.043.965-3.598.628
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler11.531082.6840
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.082.8672.336.0531.039.166523.334
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.592.017-843.072-349.774-269.292
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-56.763-19.005-109.523-90.748
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.535.254-824.067-240.251-178.544
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.490.8501.492.981689.392254.042
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.490.8501.492.981689.392254.042
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-41.703-22.29937.493-47.491
Ana Ortaklık Payları2.532.5531.515.280651.899301.533
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.258.865628.8552.473.1121.849.928
Kıdem Tazminatı245.393142.774564.686437.251
Finansman Giderleri-1.654.557-182.016-5.043.965-3.598.628
Yurtiçi Satışlar78.397.29934.294.783129.282.405102.126.166
Yurtdışı Satışlar8.334.9494.492.74613.475.90610.133.976
Net Yabancı Para Pozisyonu2.811.0412.379.1381.826.6051.939.786
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu2.811.0412.379.1381.826.6051.939.786
Net YPP (Hedge Dahil)2.811.0412.379.1381.826.6051.939.786

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRSTL 2,3 A/D 24,8 1,4 1,8 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRSTL 2,27 8,71 8,78 7,12 0,08
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi