SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.509 1.493 1,09
VIOP 1.626 1.608 1,12
USD/TRY 9,5416 9,5357 0,06
BIST BANKA 1.286 1.274 0,98
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.757 15.599 1,01
ALTIN 1.792,20 1.792,72 -0,03
BRENT 85,48 85,44 0,05

Kristal Kola Hisse Senedi | KRSTL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,25 1,5665 0,3165
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,8 121,5 118,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kristal Kola
Kuruluş 10.09.1996
Faal Alanı Kola ve meşrubat sanayinde kullanılan PET şişe imalatı, bunlara içme suyu ve diğer sıvı gaz veya katı maddeler doldurulması ile su, meşrubat, kolalı içecekler, gazlı ve gazsız meşrubatlar, meyve suları imalatı, ithali, ihracı, sanayi, toptan ve perakende olarak pazarlanması.
Telefon (0212)8680909
Faks (0212)8680900
Adres Bahçelievler Mahallesi Fevzi Çakmak 2 Caddesi Güzelşehir Sitesi No:1 AJ Büyükçekmece/ İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar141,5140,3
Ödenmiş Sermaye96,096,0
Net Kâr2,21,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,8
FD/Satışlar 1,2
Yabancı Oranı (%) 0,52
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,9 / 2,2
Piyasa Değeri 253,4 mnTL
Net Borç -1,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,33 3,94 0,00 -56,72
USD 5,35 2,07 -6,66 -66,04
Göreceli 1,23 -1,53 -8,25 -57,65

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRSTL30.05.20003,200,511851,1849,04 1.228.000 A/D
KRSTL30.05.20003,200,511851,1849,041.228.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar101.883.318112.417.760111.999.372141.907.901
Nakit ve Nakit Benzerleri6.908.3659.614.44411.531.0417.852.206
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar47.127.49359.013.05356.323.53793.265.245
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.704.7992.335.6362.284.4072.370.156
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar37.872.61537.144.14632.221.97530.769.613
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar7.270.0464.310.4819.638.4127.650.681
(Ara Toplam)101.883.318112.417.760111.999.372141.907.901
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar111.468.09578.956.57568.184.55644.417.381
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.220.0001.220.0001.220.0001.175.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar74.625.22541.827.40941.353.71327.885.411
Şerefiye5.045.2575.045.2575.045.2575.045.257
Maddi Olmayan Duran Varlıklar94.031109.618125.422141.226
Ertelenmiş Vergi Varlığı7.290.4477.495.2607.075.7725.125.917
Diğer Duran Varlıklar23.193.13523.259.03113.364.3925.044.570
TOPLAM VARLIKLAR213.351.413191.374.335180.183.928186.325.282
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler66.067.94442.399.38732.561.20250.702.222
Finansal Borçlar5.733.3765.890.2175.412.0635.356.988
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar57.239.77333.240.99124.799.65042.501.859
Diğer Borçlar118118118118
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)140.000140.000140.000140.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü71.657121.38391.05981.386
Borç Karşılıkları849.594848.458678.944720.312
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.033.4262.158.2201.439.3681.901.559
(Ara Toplam)66.067.94442.399.38732.561.20250.702.222
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.562.2978.384.6568.044.3819.345.095
Finansal Borçlar02.832.7472.821.0355.964.643
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.574.2512.646.5212.297.5611.886.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.988.0462.905.3882.925.7851.493.864
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar141.721.172140.590.292139.578.345126.277.965
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar141.450.245140.323.427139.282.919126.050.259
Ödenmiş Sermaye96.000.00096.000.00096.000.00096.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.242.747000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.299.4611.299.4611.299.4611.299.461
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-2.642.316-2.642.316-7.776.528-7.776.528
Dönem Net Kar/Zararı2.167.3261.040.5085.134.2124.165.078
Diğer Özsermaye Kalemleri43.383.02744.625.77444.625.77432.362.248
Azınlık Payları270.927266.865295.426227.706
TOPLAM KAYNAKLAR213.351.413191.374.335180.183.928186.325.282
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri98.629.27542.939.572192.510.425153.348.195
Satışların Maliyeti (-)-93.178.329-40.167.460-181.237.905-140.668.015
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.450.9462.772.11211.272.52012.680.180
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.450.9462.772.11211.272.52012.680.180
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.484.649-1.021.352-1.748.357-1.560.286
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.291.098-2.732.740-5.360.534-5.647.345
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-61.676-32.761-119.857-90.775
Diğer Faaliyet Gelirleri5.039.3882.879.3336.052.6034.850.108
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.035.311-882.838-2.743.165-2.040.826
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.617.600981.7547.353.2108.191.056
Net Faaliyet Kar/Zararı-386.477-1.014.7414.043.7725.381.774
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler208.79151.746212.46311.531
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.826.3911.033.5007.565.6738.202.587
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler92.79554.34291.93282.673
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-857.117-485.456-2.191.718-2.101.479
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler208.79151.746212.46311.531
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.062.069602.3865.465.8876.183.781
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)80.758409.561-320.224-2.074.972
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-71.657-30.324-191.219-100.161
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)152.415439.885-129.005-1.974.811
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.142.8271.011.9475.145.6634.108.809
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.142.8271.011.9475.145.6634.108.809
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-24.499-28.56111.451-56.269
Ana Ortaklık Payları2.167.3261.040.5085.134.2124.165.078
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.283.683638.4222.505.6761.880.271
Kıdem Tazminatı294.258354.764462.714364.441
Finansman Giderleri-857.117-485.456-2.191.718-2.101.479
Yurtiçi Satışlar84.910.73737.177.798172.025.395139.038.015
Yurtdışı Satışlar13.478.9905.562.83719.063.17314.007.359
Net Yabancı Para Pozisyonu-3.274.8354.701.9464.476.7402.284.860
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-3.274.8354.701.9464.476.7402.284.860
Net YPP (Hedge Dahil)-3.274.8354.701.9464.476.7402.284.860
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit32.941.272-935.8145.949.655-913.686
Düzeltme Öncesi Kar2.142.8271.011.9475.145.6634.108.809
Düzeltmeler:1.944.863957.1075.280.1866.371.829
Amortisman & İtfa Payları1.283.683638.4222.505.6761.880.271
Karşılıklardaki Değişim201.517353.911599.049438.514
Diğer Gelir/ Gider459.663-35.2262.175.4614.053.044
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)4.087.6901.969.05410.425.84910.480.638
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler28.901.474-2.808.005-4.298.331-11.316.618
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)32.989.164-838.9516.127.518-835.980
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-47.892-96.863-177.863-77.706
Sabit Sermaye Yatırımları-34.315.014-1.044.568-905.882-888.004
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-34.315.014-1.044.568-905.882-888.004
Serbest Nakit Akım-1.373.742-1.980.3825.043.773-1.801.690
Finansal Borçlardaki Değişim-2.499.722489.866-4.825.506-1.736.973
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-749.212-426.081-2.067.698-1.989.603
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-3.248.93463.785-6.893.204-3.726.576
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-4.622.676-1.916.597-1.849.431-5.528.266
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-4.622.676-1.916.597-1.849.431-5.528.266
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler11.531.04111.531.04113.380.47213.380.472
Dönem Sonu Nakit6.908.3659.614.44411.531.0417.852.206

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRSTL 1,3 A/D A/D 1,2 1,8 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRSTL 1,32 0,52 1,17 65,26 0,69
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi