SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.565 1.565 0,00
VIOP 1.690 1.690 0,00
USD/TRY 7,4643 7,4647 -0,01
BIST BANKA 1.566 1.566 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.815 13.848 -0,24
ALTIN 1.848,76 1.840,26 0,46
BRENT 56,30 55,90 0,72

Kristal Kola Hisse Senedi | KRSTL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,29 3,92 1,63
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4,3 76,1 71,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kristal Kola
Kuruluş 10.09.1996
Faal Alanı Kola ve meşrubat sanayinde kullanılan PET şişe imalatı, bunlara içme suyu ve diğer sıvı gaz veya katı maddeler doldurulması ile su, meşrubat, kolalı içecekler, gazlı ve gazsız meşrubatlar, meyve suları imalatı, ithali, ihracı, sanayi, toptan ve perakende olarak pazarlanması.
Telefon (0212)8680909
Faks (0212)8680900
Adres Bahçelievler Mahallesi Fevzi Çakmak 2 Caddesi Güzelşehir Sitesi No:1 AJ Büyükçekmece/ İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar126,1124,4
Ödenmiş Sermaye96,096,0
Net Kâr4,22,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 3,0
FD/Satışlar 2,1
Yabancı Oranı (%) 0,30
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,5 / 7,8
Piyasa Değeri 375,4 mnTL
Net Borç 3,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 7,12 13,99 24,52 -0,26
USD 7,84 14,14 28,53 -0,66
Göreceli 6,56 12,86 12,05 -5,89

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRSTL30.05.20003,200,511851,1849,04 1.228.000 A/D
KRSTL30.05.20003,200,511851,1849,041.228.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar141.907.901130.931.011128.291.161121.056.556
Nakit ve Nakit Benzerleri7.852.2066.255.87910.694.80813.380.472
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar93.265.24587.233.94683.179.69266.454.301
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.370.1562.089.2681.882.5867.087.217
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar30.769.61330.350.73529.266.54126.186.903
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar7.650.6815.001.1833.267.5347.947.663
(Ara Toplam)141.907.901130.931.011128.291.161121.056.556
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar44.417.38145.414.56746.620.87847.425.160
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.175.0001.175.0001.175.0001.175.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar27.885.41128.381.67628.893.71928.842.616
Şerefiye5.045.2575.045.2575.045.2575.045.257
Maddi Olmayan Duran Varlıklar141.226157.029150.681164.756
Ertelenmiş Vergi Varlığı5.125.9175.618.2046.354.8037.197.531
Diğer Duran Varlıklar5.044.5705.037.4015.001.4185.000.000
TOPLAM VARLIKLAR186.325.282176.345.578174.912.039168.481.716
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler50.702.22242.720.99939.768.87635.091.446
Finansal Borçlar5.356.9885.267.3255.086.7475.028.010
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar42.501.85934.639.94131.945.96528.209.476
Diğer Borçlar118118118118
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)140.000140.000140.000271.393
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü81.38637.98819.00518.437
Borç Karşılıkları720.312691.416774.263627.610
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.901.5591.944.2111.802.778936.402
(Ara Toplam)50.702.22242.720.99939.768.87635.091.446
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler9.345.0958.964.57311.481.02611.221.114
Finansal Borçlar5.964.6435.626.8828.166.3938.030.594
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.886.5881.791.0961.742.6270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.493.8641.546.5951.572.0061.590.668
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0001.599.852
Özkaynaklar126.277.965124.660.006123.662.137122.169.156
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar126.050.259124.417.734123.400.461121.885.181
Ödenmiş Sermaye96.000.00096.000.00096.000.00096.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.299.4611.299.4611.299.4611.299.461
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-7.776.528-7.776.528-7.776.528-8.428.427
Dönem Net Kar/Zararı4.165.0782.532.5531.515.280651.899
Diğer Özsermaye Kalemleri32.362.24832.362.24832.362.24832.362.248
Azınlık Payları227.706242.272261.676283.975
TOPLAM KAYNAKLAR186.325.282176.345.578174.912.039168.481.716
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri153.348.19586.938.38738.967.786144.654.606
Satışların Maliyeti (-)-140.668.015-77.989.665-34.523.772-134.106.579
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)12.680.1808.948.7224.444.01410.548.027
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)12.680.1808.948.7224.444.01410.548.027
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.560.286-645.721-456.197-2.065.247
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.647.345-4.227.157-2.396.857-5.381.406
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-90.775-63.238-36.485-118.817
Diğer Faaliyet Gelirleri4.850.1082.776.8661.466.1214.200.169
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.040.826-1.140.561-529.888-2.397.126
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)8.191.0565.648.9112.490.7084.785.600
Net Faaliyet Kar/Zararı5.381.7744.012.6061.554.4752.982.557
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11.53111.531082.684
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı8.202.5875.660.4422.490.7084.868.284
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler82.67376.98227.3611.214.847
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.101.479-1.654.557-182.016-5.043.965
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler11.53111.531082.684
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.183.7814.082.8672.336.0531.039.166
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.074.972-1.592.017-843.072-349.774
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-100.161-56.763-19.005-109.523
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.974.811-1.535.254-824.067-240.251
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.108.8092.490.8501.492.981689.392
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.108.8092.490.8501.492.981689.392
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-56.269-41.703-22.29937.493
Ana Ortaklık Payları4.165.0782.532.5531.515.280651.899
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.880.2711.258.865628.8552.473.112
Kıdem Tazminatı364.441245.393142.774564.686
Finansman Giderleri-2.101.479-1.654.557-182.016-5.043.965
Yurtiçi Satışlar139.038.01578.397.29934.294.783129.282.405
Yurtdışı Satışlar14.007.3598.334.9494.492.74613.475.906
Net Yabancı Para Pozisyonu2.284.8602.811.0412.379.1381.826.605
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu2.284.8602.811.0412.379.1381.826.605
Net YPP (Hedge Dahil)2.284.8602.811.0412.379.1381.826.605

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRSTL 3,9 A/D A/D 2,1 3,0 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRSTL 3,91 0,30 0,30 0,80 0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi