SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.963 2.913 1,70
VIOP 3.204 3.145 1,86
USD/TRY 17,9651 17,9139 0,29
BIST BANKA 2.821 2.672 5,58
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.910 13.817 0,68
ALTIN 1.768,32 1.775,65 -0,41
BRENT 92,44 92,34 0,11

Koroplast Temizlik Ambalaj Hisse Senedi | KRPLS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0 8,26 8,26
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 935,5 935,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Koroplast Temizlik Ambalaj
Kuruluş
Faal Alanı Temizlik ve ambalaj malzemeleri üretimi
Telefon (0212)8666666
Faks -
Adres Atatürk Mah. Orhan Veli Cad. No:12/1 Esenyurt/İSTANBUL, TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar191,8161,5
Ödenmiş Sermaye150,0150,0
Net Kâr32,82,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 9,2
PD/DD 5,7
FD/Satışlar 2,3
Yabancı Oranı (%) 0,57
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 16,5 / 16,5
Piyasa Değeri 1.091,3 mnTL
Net Borç 151,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 45,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,25 -11,97 - -
USD -3,25 -12,02 - -
Göreceli -5,11 -15,84 - -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRPLSAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
KRPLSAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar473.642.375333.615.911304.510.2590
Nakit ve Nakit Benzerleri8.264.54614.049.79227.152.5530
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar354.376.784196.310.949163.367.7790
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar107.691.764104.665.67994.414.4910
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.309.28118.589.49119.575.4360
(Ara Toplam)473.642.375333.615.911304.510.2590
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar98.554.999100.336.613101.489.6810
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları15.326.42816.376.03615.615.8500
Maddi Duran Varlıklar74.323.60874.160.19476.253.5290
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.588.2968.996.9279.182.5020
Ertelenmiş Vergi Varlığı141.446784.327418.6720
Diğer Duran Varlıklar175.22119.12919.1280
TOPLAM VARLIKLAR572.197.374433.952.524405.999.9400
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler313.804.809187.362.612169.013.0740
Finansal Borçlar101.315.51086.189.05879.625.1550
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar174.811.33791.122.26182.930.0610
Diğer Borçlar21.712.5232.340.3841.611.1160
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)795.790000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10.224.9331.329.37200
Borç Karşılıkları1.900.4241.639.3291.192.8640
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.044.2924.742.2083.653.8780
(Ara Toplam)313.804.809187.362.612169.013.0740
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler66.616.90385.124.37278.050.8480
Finansal Borçlar58.749.38978.697.96673.102.3280
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar7.867.5146.426.4064.948.5200
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar191.775.662161.465.540158.936.0180
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar191.775.662161.465.540158.936.0180
Ödenmiş Sermaye150.000.000150.000.000150.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler473.546473.546473.5460
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları8.435.0988.435.0982.360.9620
Dönem Net Kar/Zararı32.839.6442.529.5226.074.1360
Diğer Özsermaye Kalemleri27.37427.37427.3740
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR572.197.374433.952.524405.999.9400
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri331.400.684121.458.211407.340.211200.973.242
Satışların Maliyeti (-)-212.078.751-78.307.082-256.716.356-124.586.085
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)119.321.93343.151.129150.623.85576.387.157
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)119.321.93343.151.129150.623.85576.387.157
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-32.454.655-17.790.086-48.904.778-23.835.514
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.865.590-4.773.361-9.895.895-3.608.696
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.449.07315.705939.9761.082.867
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-8.530.004-3.092.952-20.913.995-1.698.199
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)71.920.75717.510.43571.849.16348.327.615
Net Faaliyet Kar/Zararı79.001.68820.587.68291.823.18248.942.947
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı71.920.75717.510.43571.849.16348.327.615
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler28.34714.871110.89867.524
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-27.691.399-14.031.422-62.001.689-18.328.294
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)44.257.7053.493.8849.958.37230.066.845
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-11.418.061-964.362-3.884.236-7.953.970
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-11.140.836-1.330.017-4.914.480-7.938.834
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-277.225365.6551.030.244-15.136
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI32.839.6442.529.5226.074.13622.112.875
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)32.839.6442.529.5226.074.13622.112.875
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları32.839.6442.529.5226.074.13622.112.875
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri6.574.2774.105.29613.042.9906.147.902
Kıdem Tazminatı3.366.2481.870.8173.067.327720.692
Finansman Giderleri-27.691.399-14.031.422-62.001.689-18.328.294
Yurtiçi Satışlar481.921.914173.166.027602.211.568297.012.301
Yurtdışı Satışlar210.631181.403792.115630.742
Net Yabancı Para Pozisyonu-132.433.660-125.068.942-91.753.0670
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-132.433.660-125.068.942-91.753.0670
Net YPP (Hedge Dahil)-132.433.660-125.068.942-91.753.0670
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-8.588.130-5.713.303-50.245.925-6.917.546
Düzeltme Öncesi Kar32.839.6442.529.5226.074.13622.112.875
Düzeltmeler:49.322.58124.403.68981.053.70533.348.396
Amortisman & İtfa Payları6.574.2774.105.29613.042.9906.147.902
Karşılıklardaki Değişim4.073.8082.371.6043.599.7001.211.753
Diğer Gelir/ Gider38.674.49617.926.78964.411.01525.988.741
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)82.162.22526.933.21187.127.84155.461.271
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-89.387.199-32.198.616-124.308.651-58.942.693
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-7.224.974-5.265.405-37.180.810-3.481.422
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-1.363.156-447.898-13.065.115-3.436.124
Sabit Sermaye Yatırımları-1.963.182-789.029-28.971.904-16.123.966
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-1.963.182-789.029-28.971.904-16.123.966
Serbest Nakit Akım-10.551.312-6.502.332-79.217.829-23.041.512
Finansal Borçlardaki Değişim-11.038.92301.302.4405.385.323
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı00112.399.6370
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit2.702.228-6.600.429-15.903.34213.792.083
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-8.336.695-6.600.42997.798.73519.177.406
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-18.888.007-13.102.76118.580.906-3.864.106
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-18.888.007-13.102.76118.580.906-3.864.106
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler27.152.55327.152.5538.571.6478.571.647
Dönem Sonu Nakit8.264.54614.049.79227.152.5534.707.541

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRPLS 6,3 A/D 9,2 2,3 5,7 6/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRPLS 6,25 0,64 0,57 -7,81 -0,08
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi