SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.963 1.945 0,94
VIOP 2.171 2.150 1,00
USD/TRY 13,5745 13,4770 0,72
BIST BANKA 1.728 1.725 0,17
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
ALTIN 1.841,71 1.847,51 -0,31
BRENT 88,31 87,18 1,30

Kron Telekomünikasyon Hisse Senedi | KRONT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 32,72 43,24 10,52
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4,1 37,9 33,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kron Telekomünikasyon
Kuruluş 03.03.2005
Faal Alanı Telekom
Telefon (0212)2865122
Faks (0212)2865343
Adres İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu ARI 3 Binası, Teknokent, No: B401, 34469, Maslak/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar59,960,2
Ödenmiş Sermaye14,314,3
Net Kâr3,83,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 9,5
FD/Satışlar 9,1
Yabancı Oranı (%) 1,59
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,1 / 2,1
Piyasa Değeri 570,7 mnTL
Net Borç 3,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,60 2,20 7,18 6,95
USD -0,22 2,35 -6,85 5,61
Göreceli -1,20 4,03 4,22 2,14

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRONT05.05.20171,250,166016,6014,11 2.368.091 19
KRONT05.05.20171,250,166016,6014,112.368.09119

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar51.566.88856.043.16953.432.47860.453.113
Nakit ve Nakit Benzerleri20.427.42324.684.6177.339.91014.965.003
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar27.614.41828.403.26142.220.61842.882.958
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar67.44067.04466.10130.648
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar751.603797.696795.749807.424
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.706.0042.090.5513.010.1001.767.080
(Ara Toplam)51.566.88856.043.16953.432.47860.453.113
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar50.459.75649.512.06644.964.93141.291.822
Ticari Alacaklar5.000.9034.889.2654.796.5224.275.672
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar616.991609.281582.744525.140
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.8401.8401.8401.840
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar4.544.4324.383.2473.755.0564.161.020
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar35.397.49133.615.53131.792.67728.958.470
Ertelenmiş Vergi Varlığı4.898.0995.269.2124.036.0923.369.680
Diğer Duran Varlıklar0743.69000
TOPLAM VARLIKLAR102.026.644105.555.23598.397.409101.744.935
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler40.083.43539.322.52735.580.33339.494.312
Finansal Borçlar23.186.93825.188.38616.094.95619.911.410
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.029.9401.501.5911.012.7111.451.784
Diğer Borçlar735.7901.284.9991.091.1971.161.023
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları012.10448.41284.722
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)10.791.9947.061.77112.507.0588.716.002
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü053.859136.5510
Borç Karşılıkları1.499.5441.538.851991.484761.141
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.839.2292.680.9663.697.9647.408.230
(Ara Toplam)40.083.43539.322.52735.580.33339.494.312
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.072.9256.028.6812.915.9932.735.504
Finansal Borçlar1.103.5821.428.9391.818.5751.868.458
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)246.7393.759.685323.080307.223
Uzun vadeli karşılıklar722.604840.057774.338559.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar59.870.28460.204.02759.901.08359.515.119
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar59.870.28460.204.02759.901.08359.515.119
Ödenmiş Sermaye14.268.51314.268.51314.268.51314.268.513
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.018.6003.018.6002.953.5602.953.560
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları46.850.46746.850.46746.915.50836.325.254
Dönem Net Kar/Zararı3.792.1903.573.5972.484.09610.590.254
Diğer Özsermaye Kalemleri-8.059.486-7.507.150-6.720.594-4.622.462
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR102.026.644105.555.23598.397.409101.744.935
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri37.103.59022.757.40510.250.11153.352.586
Satışların Maliyeti (-)-7.084.664-4.756.541-1.871.943-9.428.027
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)30.018.92618.000.8648.378.16843.924.559
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)30.018.92618.000.8648.378.16843.924.559
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-17.016.289-11.064.779-5.072.043-22.574.136
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.144.786-2.975.287-1.419.027-5.149.959
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-14.833.505-9.266.832-4.372.104-16.595.441
Diğer Faaliyet Gelirleri13.235.76312.012.6049.204.56517.927.366
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.255.310-3.402.893-2.903.887-3.038.660
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.004.7993.303.6773.815.67214.493.729
Net Faaliyet Kar/Zararı-5.975.654-5.306.034-2.485.006-394.977
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.004.7993.303.6773.815.67214.493.729
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.506.1862.013.221853.0383.098.470
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.224.321-3.435.627-2.714.303-6.164.234
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.286.6641.881.2711.954.40711.427.965
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.505.5261.692.326529.689-837.711
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-191.380-137.182-339.007
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.505.5261.883.706666.871-498.704
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI3.792.1903.573.5972.484.09610.590.254
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)3.792.1903.573.5972.484.09610.590.254
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları3.792.1903.573.5972.484.09610.590.254
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri5.495.3893.978.0321.999.4317.245.681
Kıdem Tazminatı-118.197-197.178212.792131.769
Finansman Giderleri-4.224.321-3.435.627-2.714.303-6.164.234
Yurtiçi Satışlar29.955.75217.792.2758.553.73731.677.210
Yurtdışı Satışlar7.147.8384.965.1301.696.37422.071.853
Net Yabancı Para Pozisyonu17.947.64517.543.8198.878.49537.319.305
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu17.704.85917.288.4458.648.38337.292.842
Net YPP (Hedge Dahil)17.947.64517.543.8198.878.49537.319.305
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit12.600.25510.966.971114.72910.172.317
Düzeltme Öncesi Kar3.792.1903.573.5972.484.09610.590.254
Düzeltmeler:-1.051.875-3.810.829-6.541.1294.801.534
Amortisman & İtfa Payları5.495.3893.978.0321.999.4317.245.681
Karşılıklardaki Değişim1.525.1241.756.525677.4951.279.863
Diğer Gelir/ Gider-8.072.388-9.545.386-9.218.055-3.724.010
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)2.740.315-237.232-4.057.03315.391.788
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler9.859.94011.204.2034.171.762-5.219.471
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)12.600.25510.966.971114.72910.172.317
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-8.494.281-5.538.766-2.286.097-10.927.281
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit36.77219.87200
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-8.457.509-5.518.894-2.286.097-10.927.281
Serbest Nakit Akım4.142.7465.448.077-2.171.368-754.964
Finansal Borçlardaki Değişim2.900.4774.730.565-4.340.47512.018.099
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-1.978.454-1.123.589-1.748.578-3.750.893
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit922.0233.606.976-6.089.0538.267.206
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış5.064.7699.055.053-8.260.4217.512.242
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi397.651664.561635.3281.439.061
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim5.462.4209.719.614-7.625.0938.951.303
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler14.965.00314.965.00314.965.0036.013.700
Dönem Sonu Nakit20.427.42324.684.6177.339.91014.965.003

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRONT 40,0 A/D A/D 9,1 9,5 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRONT 40,00 1,48 1,59 10,57 0,12
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi