SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.542 1.538 0,26
VIOP 1.631 1.625 0,37
USD/TRY 7,5320 7,5113 0,28
BIST BANKS 1.408 1.417 -0,62
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.921 14.056 -0,97
GOLD 1.698,21 1.697,41 0,05
BRENT 69,54 66,74 4,20

Kron Telekomünikasyon Hisse Senedi | KRONT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 25,88 78,5 52,62
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,2 134,3 132,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kron Telekomünikasyon
Kuruluş 03.03.2005
Faal Alanı Telekom
Telefon (0212)2865122
Faks (0212)2865343
Adres İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu ARI 3 Binası, Teknokent, No: B401, 34469, Maslak/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar59,553,4
Ödenmiş Sermaye14,314,3
Net Kâr10,65,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 14,4
FD/Satışlar 16,1
Yabancı Oranı (%) 9,76
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,2 / 2,8
Piyasa Değeri 854,0 mnTL
Net Borç 6,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,32 6,49 -5,00 62,46
USD -4,96 4,50 -9,67 60,52
Göreceli -4,57 1,61 -6,88 55,58

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRONT05.05.20171,250,166016,6014,11 2.368.091 19
KRONT05.05.20171,250,166016,6014,112.368.09119

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar60.453.11348.200.39347.866.80146.753.880
Nakit ve Nakit Benzerleri14.965.00317.607.13916.943.81914.968.091
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar42.882.95828.408.58328.220.83728.962.414
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar30.648276.078220.742503.607
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar807.424715.072672.855789.591
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.767.0801.193.5211.808.5481.530.177
(Ara Toplam)60.453.11348.200.39347.866.80146.753.880
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar41.291.82241.479.00138.397.22236.463.082
Ticari Alacaklar4.275.6724.531.5594.259.4623.907.149
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar525.140322.038308.9290
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.8401.8401.8401.840
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar4.161.0204.648.6945.021.9535.232.230
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar28.958.47027.995.66425.357.47923.818.827
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.369.6803.979.2063.447.5593.503.036
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR101.744.93589.679.39486.264.02383.216.962
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler39.494.31233.271.71231.435.33028.373.798
Finansal Borçlar19.911.41023.058.61821.033.32818.946.275
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.451.784826.6241.427.1472.191.183
Diğer Borçlar1.161.023569.357423.915679.707
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları84.722121.033145.238145.238
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)8.716.0025.455.2945.552.1152.994.256
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0632.807300.683205.872
Borç Karşılıkları761.141660.696650.627632.065
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.408.2301.947.2831.902.2772.579.202
(Ara Toplam)39.494.31233.271.71231.435.33028.373.798
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.735.5043.024.8983.235.2713.009.266
Finansal Borçlar1.868.4582.188.7302.313.3852.489.620
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları00157.362193.671
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)307.22354.32860.18765.982
Uzun vadeli karşılıklar559.823781.840704.337259.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar59.515.11953.382.78451.593.42251.833.898
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar59.515.11953.382.78451.593.42251.833.898
Ödenmiş Sermaye14.268.51314.268.51314.268.51314.268.513
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.953.5602.953.5602.953.5602.106.969
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları36.325.25436.325.25536.325.25537.208.667
Dönem Net Kar/Zararı10.590.2545.407.7551.771.3251.069.930
Diğer Özsermaye Kalemleri-4.622.462-5.572.299-3.725.231-2.820.181
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR101.744.93589.679.39486.264.02383.216.962
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri53.352.58627.342.43418.048.4739.346.807
Satışların Maliyeti (-)-9.428.027-5.331.569-3.987.021-1.826.231
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)43.924.55922.010.86514.061.4527.520.576
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)43.924.55922.010.86514.061.4527.520.576
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-22.574.136-15.423.617-9.784.692-4.990.062
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.149.959-3.612.953-2.493.035-1.415.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-16.595.441-11.826.180-8.094.522-4.304.142
Diğer Faaliyet Gelirleri17.927.36620.968.87013.368.2948.915.389
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.038.660-3.037.175-2.573.617-2.897.268
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)14.493.7299.079.8104.483.8802.829.493
Net Faaliyet Kar/Zararı-394.977-8.851.885-6.310.797-3.188.628
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler077.86800
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-1.612-450
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı14.493.7299.156.0664.483.8352.829.493
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.098.4702.176.646941.112473.190
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.164.234-5.079.559-2.874.078-1.695.123
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler076.256-450
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.427.9656.253.1532.550.8691.607.560
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-837.711-845.398-779.544-537.630
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-339.007-881.133-300.683-205.872
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-498.70435.735-478.861-331.758
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI10.590.2545.407.7551.771.3251.069.930
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)10.590.2545.407.7551.771.3251.069.930
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları10.590.2545.407.7551.771.3251.069.930
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri7.245.6815.333.6063.392.9791.712.383
Kıdem Tazminatı131.769-44.77047.25321.849
Finansman Giderleri-6.164.234-5.079.559-2.874.078-1.695.123
Yurtiçi Satışlar31.677.21022.235.01813.803.0018.056.387
Yurtdışı Satışlar22.071.8535.503.8934.641.9491.290.420
Net Yabancı Para Pozisyonu37.319.30522.841.06731.713.36033.824.709
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu37.292.84222.841.06731.713.36033.824.709
Net YPP (Hedge Dahil)37.319.30522.841.06731.713.36033.824.709

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRONT 59,9 A/D A/D 16,1 14,3 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRONT 59,85 9,76 10,00 23,85 0,27
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi