SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.402 1.402 0,00
VIOP 1.512 1.512 0,00
USD/TRY 8,6618 8,6400 0,25
BIST BANKA 1.210 1.210 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.456 15.636 -1,15
ALTIN 1.776,11 1.778,97 -0,16
BRENT 75,11 75,19 -0,11

Kron Telekomünikasyon Hisse Senedi | KRONT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 47,58 67,9 20,32
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,5 91,0 90,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kron Telekomünikasyon
Kuruluş 03.03.2005
Faal Alanı Telekom
Telefon (0212)2865122
Faks (0212)2865343
Adres İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu ARI 3 Binası, Teknokent, No: B401, 34469, Maslak/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar59,959,5
Ödenmiş Sermaye14,314,3
Net Kâr2,510,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 12,7
FD/Satışlar 14,2
Yabancı Oranı (%) 10,55
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,2 / 2,7
Piyasa Değeri 761,9 mnTL
Net Borç 10,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,11 -1,75 0,95 44,95
USD 0,15 -2,77 -1,74 24,80
Göreceli -0,58 0,28 4,54 52,64

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRONT05.05.20171,250,166016,6014,11 2.368.091 19
KRONT05.05.20171,250,166016,6014,112.368.09119

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar53.432.47860.453.11348.200.39347.866.801
Nakit ve Nakit Benzerleri7.339.91014.965.00317.607.13916.943.819
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar42.220.61842.882.95828.408.58328.220.837
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar66.10130.648276.078220.742
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar795.749807.424715.072672.855
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.010.1001.767.0801.193.5211.808.548
(Ara Toplam)53.432.47860.453.11348.200.39347.866.801
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar44.964.93141.291.82241.479.00138.397.222
Ticari Alacaklar4.796.5224.275.6724.531.5594.259.462
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar582.744525.140322.038308.929
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.8401.8401.8401.840
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar3.755.0564.161.0204.648.6945.021.953
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar31.792.67728.958.47027.995.66425.357.479
Ertelenmiş Vergi Varlığı4.036.0923.369.6803.979.2063.447.559
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR98.397.409101.744.93589.679.39486.264.023
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler35.580.33339.494.31233.271.71231.435.330
Finansal Borçlar16.094.95619.911.41023.058.61821.033.328
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.012.7111.451.784826.6241.427.147
Diğer Borçlar1.091.1971.161.023569.357423.915
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları48.41284.722121.033145.238
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)12.507.0588.716.0025.455.2945.552.115
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü136.5510632.807300.683
Borç Karşılıkları991.484761.141660.696650.627
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.697.9647.408.2301.947.2831.902.277
(Ara Toplam)35.580.33339.494.31233.271.71231.435.330
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.915.9932.735.5043.024.8983.235.271
Finansal Borçlar1.818.5751.868.4582.188.7302.313.385
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları000157.362
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)323.080307.22354.32860.187
Uzun vadeli karşılıklar774.338559.823781.840704.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar59.901.08359.515.11953.382.78451.593.422
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar59.901.08359.515.11953.382.78451.593.422
Ödenmiş Sermaye14.268.51314.268.51314.268.51314.268.513
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.953.5602.953.5602.953.5602.953.560
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları46.915.50836.325.25436.325.25536.325.255
Dönem Net Kar/Zararı2.484.09610.590.2545.407.7551.771.325
Diğer Özsermaye Kalemleri-6.720.594-4.622.462-5.572.299-3.725.231
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR98.397.409101.744.93589.679.39486.264.023
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri10.250.11153.352.58627.342.43418.048.473
Satışların Maliyeti (-)-1.871.943-9.428.027-5.331.569-3.987.021
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)8.378.16843.924.55922.010.86514.061.452
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)8.378.16843.924.55922.010.86514.061.452
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-5.072.043-22.574.136-15.423.617-9.784.692
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.419.027-5.149.959-3.612.953-2.493.035
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-4.372.104-16.595.441-11.826.180-8.094.522
Diğer Faaliyet Gelirleri9.204.56517.927.36620.968.87013.368.294
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.903.887-3.038.660-3.037.175-2.573.617
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.815.67214.493.7299.079.8104.483.880
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.485.006-394.977-8.851.885-6.310.797
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0077.8680
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-1.612-45
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.815.67214.493.7299.156.0664.483.835
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler853.0383.098.4702.176.646941.112
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.714.303-6.164.234-5.079.559-2.874.078
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0076.256-45
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.954.40711.427.9656.253.1532.550.869
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)529.689-837.711-845.398-779.544
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-137.182-339.007-881.133-300.683
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)666.871-498.70435.735-478.861
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.484.09610.590.2545.407.7551.771.325
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.484.09610.590.2545.407.7551.771.325
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.484.09610.590.2545.407.7551.771.325
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.999.4317.245.6815.333.6063.392.979
Kıdem Tazminatı212.792131.769-44.77047.253
Finansman Giderleri-2.714.303-6.164.234-5.079.559-2.874.078
Yurtiçi Satışlar8.553.73731.677.21022.235.01813.803.001
Yurtdışı Satışlar1.696.37422.071.8535.503.8934.641.949
Net Yabancı Para Pozisyonu8.878.49537.319.30522.841.06731.713.360
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu8.648.38337.292.84222.841.06731.713.360
Net YPP (Hedge Dahil)8.878.49537.319.30522.841.06731.713.360

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRONT 53,4 A/D A/D 14,2 12,7 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRONT 53,40 10,55 10,37 -18,56 -0,21
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi