SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.444 2.405 1,60
VIOP 2.656 2.609 1,78
USD/TRY 16,7545 16,6984 0,34
BIST BANKS 1.976 1.942 1,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.813 12.784 0,23
GOLD 1.811,54 1.807,27 0,24
BRENT 111,48 109,03 2,25

Kron Telekomünikasyon Hisse Senedi | KRONT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 34,9 42 7,1
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,6 43,5 42,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kron Telekomünikasyon
Kuruluş 03.03.2005
Faal Alanı Telekom
Telefon (0212)2865122
Faks (0212)2865343
Adres İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu ARI 3 Binası, Teknokent, No: B401, 34469, Maslak/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar79,380,2
Ödenmiş Sermaye14,314,3
Net Kâr2,735,1

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK 0,0
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 5,18
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 1,3
Piyasa Değeri -
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 0,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,22 -3,73 -9,52 -3,48
USD - - - -
Göreceli -1,79 0,62 -5,69 -26,63

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRONT05.05.20171,250,166016,6014,11 2.368.091 19
KRONT05.05.20171,250,166016,6014,112.368.09119

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar75.650.14699.732.16151.566.88856.043.169
Nakit ve Nakit Benzerleri26.809.83831.590.86720.427.42324.684.617
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar44.504.24464.898.66927.614.41828.403.261
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar58.88326.65867.44067.044
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.871.5551.467.708751.603797.696
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.405.6261.748.2592.706.0042.090.551
(Ara Toplam)75.650.14699.732.16151.566.88856.043.169
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar67.316.39058.450.46350.459.75649.512.066
Ticari Alacaklar005.000.9034.889.265
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar986.0931.115.243616.991609.281
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.8401.8401.8401.840
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar8.779.0434.767.2284.544.4324.383.247
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar50.584.29546.464.15835.397.49133.615.531
Ertelenmiş Vergi Varlığı5.674.1135.259.3164.898.0995.269.212
Diğer Duran Varlıklar1.291.006842.6780743.690
TOPLAM VARLIKLAR142.966.536158.182.624102.026.644105.555.235
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler49.584.35369.137.75140.083.43539.322.527
Finansal Borçlar26.842.44134.669.70623.186.93825.188.386
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.387.5543.741.3461.029.9401.501.591
Diğer Borçlar441.3913.235.516735.7901.284.999
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları00012.104
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)10.903.12711.616.50910.791.9947.061.771
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü885.0292.269.009053.859
Borç Karşılıkları1.914.0951.335.1601.499.5441.538.851
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.210.71612.270.5052.839.2292.680.966
(Ara Toplam)49.584.35369.137.75140.083.43539.322.527
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler14.119.2888.843.4562.072.9256.028.681
Finansal Borçlar2.534.6131.054.2161.103.5821.428.939
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.569.532000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)9.740.9766.592.151246.7393.759.685
Uzun vadeli karşılıklar1.274.1671.197.089722.604840.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar79.262.89580.201.41759.870.28460.204.027
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar79.262.89580.201.41759.870.28460.204.027
Ödenmiş Sermaye14.268.51314.268.51314.268.51314.268.513
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.018.6003.018.6003.018.6003.018.600
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları81.930.56646.850.46746.850.46746.850.467
Dönem Net Kar/Zararı2.672.25535.080.0993.792.1903.573.597
Diğer Özsermaye Kalemleri-22.627.039-19.016.262-8.059.486-7.507.150
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR142.966.536158.182.624102.026.644105.555.235
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri16.717.32184.439.67637.103.59022.757.405
Satışların Maliyeti (-)-2.753.636-12.834.070-7.084.664-4.756.541
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)13.963.68571.605.60630.018.92618.000.864
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)13.963.68571.605.60630.018.92618.000.864
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-9.311.643-30.243.152-17.016.289-11.064.779
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.681.530-6.639.684-4.144.786-2.975.287
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-6.441.458-21.798.744-14.833.505-9.266.832
Diğer Faaliyet Gelirleri11.347.98049.058.73013.235.76312.012.604
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.814.738-18.059.571-4.255.310-3.402.893
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)5.062.29643.923.1853.004.7993.303.677
Net Faaliyet Kar/Zararı-4.470.94612.924.026-5.975.654-5.306.034
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı5.062.29643.923.1853.004.7993.303.677
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.572.0177.143.1603.506.1862.013.221
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.525.788-15.309.691-4.224.321-3.435.627
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.108.52535.756.6542.286.6641.881.271
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-436.270-676.5551.505.5261.692.326
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-885.029-2.461.4130-191.380
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)448.7591.784.8581.505.5261.883.706
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.672.25535.080.0993.792.1903.573.597
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.672.25535.080.0993.792.1903.573.597
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.672.25535.080.0993.792.1903.573.597
Hisse Başına Kazanç0200
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0200
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0200
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0200
Dipnot
Amortisman Giderleri2.543.9667.962.6945.495.3893.978.032
Kıdem Tazminatı-232.914-234.999-118.197-197.178
Finansman Giderleri-3.525.788-15.309.691-4.224.321-3.435.627
Yurtiçi Satışlar11.870.46249.241.85229.955.75217.792.275
Yurtdışı Satışlar5.486.98835.197.8247.147.8384.965.130
Net Yabancı Para Pozisyonu24.615.52038.322.96717.947.64517.543.819
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu24.229.62837.966.17317.704.85917.288.445
Net YPP (Hedge Dahil)24.615.52038.322.96717.947.64517.543.819
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit11.002.50714.295.97812.600.25510.966.971
Düzeltme Öncesi Kar2.672.25535.080.0993.792.1903.573.597
Düzeltmeler:-12.089.379-4.526.451-1.051.875-3.810.829
Amortisman & İtfa Payları2.543.9667.962.6945.495.3893.978.032
Karşılıklardaki Değişim1.404.7565.894.9781.525.1241.756.525
Diğer Gelir/ Gider-16.038.101-18.384.123-8.072.388-9.545.386
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-9.417.12430.553.6482.740.315-237.232
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler20.419.631-16.257.6709.859.94011.204.203
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)11.002.50714.295.97812.600.25510.966.971
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-4.996.383-13.974.681-8.494.281-5.538.766
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit139.25553.09136.77219.872
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-4.857.128-13.921.590-8.457.509-5.518.894
Serbest Nakit Akım6.145.379374.3884.142.7465.448.077
Finansal Borçlardaki Değişim-12.328.80216.222.4422.900.4774.730.565
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-766.702-4.393.388-1.978.454-1.123.589
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-13.095.50411.829.054922.0233.606.976
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-6.950.12512.203.4425.064.7699.055.053
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi2.169.0964.422.422397.651664.561
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-4.781.02916.625.8645.462.4209.719.614
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler31.590.86714.965.00314.965.00314.965.003
Dönem Sonu Nakit26.809.83831.590.86720.427.42324.684.617

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRONT 36,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRONT 36,10 5,25 5,18 -7,27 -0,08
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi