SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.119 1.124 -0,47
VIOP 1.256 1.263 -0,55
USD/TRY 7,7811 7,6582 1,60
BIST BANKS 1.136 1.153 -1,47
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.469 12.607 -1,09
GOLD 1.854,59 1.861,75 -0,38
BRENT 42,12 42,41 -0,68

Kron Telekomünikasyon Hisse Senedi | KRONT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 23,58 31,98 8,4
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,9 62,5 60,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kron Telekomünikasyon
Kuruluş 03.03.2005
Faal Alanı Telekom
Telefon (0212)2865122
Faks (0212)2865343
Adres İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu ARI 3 Binası, Teknokent, No: B401, 34469, Maslak/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar51,651,8
Ödenmiş Sermaye14,314,3
Net Kâr1,81,1

Cari Değerler

F/K 39,1
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 7,2
FD/Satışlar 7,2
Yabancı Oranı (%) 7,85
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,4 / 1,9
Piyasa Değeri 371,6 mnTL
Net Borç 6,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,23 -0,38 6,55 104,72
USD 1,22 -0,64 3,60 60,91
Göreceli -0,64 -1,46 4,16 108,37

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRONT05.05.20171,250,166016,6014,11 2.368.091 19
KRONT05.05.20171,250,166016,6014,112.368.09119

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar47.866.80146.753.88042.666.42726.394.088
Nakit ve Nakit Benzerleri16.943.81914.968.0916.013.7007.379.734
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar28.220.83728.962.41433.646.80515.669.364
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar220.742503.607460.921432.624
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar672.855789.591573.807842.893
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.808.5481.530.1771.971.1942.069.473
(Ara Toplam)47.866.80146.753.88042.666.42726.394.088
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar38.397.22236.463.08234.321.46332.392.596
Ticari Alacaklar4.259.4623.907.1493.388.8694.374.854
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar308.929000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.8401.8401.8401.840
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar5.021.9535.232.2305.171.6455.244.447
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar25.357.47923.818.82721.924.63420.085.226
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.447.5593.503.0363.834.4752.686.229
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR86.264.02383.216.96276.987.89058.786.684
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler31.435.33028.373.79822.245.46211.918.925
Finansal Borçlar21.033.32818.946.2758.198.3846.329.891
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.427.1472.191.1833.870.589918.859
Diğer Borçlar423.915679.7072.283.402137.148
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları145.238145.238145.238152.588
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)5.552.1152.994.2561.256.9702.241.606
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü300.683205.87200
Borç Karşılıkları650.627632.065486.694479.845
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.902.2772.579.2026.004.1851.658.988
(Ara Toplam)31.435.33028.373.79822.245.46211.918.925
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.235.2713.009.2663.064.3533.196.525
Finansal Borçlar2.313.3852.489.6202.600.1342.848.468
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları157.362193.671229.980121.032
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)60.18765.98200
Uzun vadeli karşılıklar704.337259.993234.239227.025
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar51.593.42251.833.89851.678.07543.671.234
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.593.42251.833.89851.678.07543.671.234
Ödenmiş Sermaye14.268.51314.268.51314.268.51314.268.513
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.953.5602.106.9692.106.9691.499.969
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları36.325.25537.208.66726.091.48426.698.484
Dönem Net Kar/Zararı1.771.3251.069.93011.117.1822.454.891
Diğer Özsermaye Kalemleri-3.725.231-2.820.181-1.906.073-1.250.623
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR86.264.02383.216.96276.987.89058.786.684
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri18.048.4739.346.80755.862.66727.124.951
Satışların Maliyeti (-)-3.987.021-1.826.231-12.303.299-8.138.512
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)14.061.4527.520.57643.559.36818.986.439
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)14.061.4527.520.57643.559.36818.986.439
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-9.784.692-4.990.062-19.625.788-10.646.013
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.493.035-1.415.000-4.992.666-3.292.155
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-8.094.522-4.304.142-12.214.534-8.414.801
Diğer Faaliyet Gelirleri13.368.2948.915.3897.895.2548.271.160
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.573.617-2.897.268-4.024.492-1.986.428
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.483.8802.829.49310.597.1422.918.202
Net Faaliyet Kar/Zararı-6.310.797-3.188.6286.726.380-3.366.530
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-45000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı4.483.8352.829.49310.597.1422.918.202
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler941.112473.1901.369.655953.879
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.874.078-1.695.123-2.169.758-1.582.272
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-45000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.550.8691.607.5609.797.0392.289.809
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-779.544-537.6301.320.143165.082
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-300.683-205.87200
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-478.861-331.7581.320.143165.082
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.771.3251.069.93011.117.1822.454.891
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.771.3251.069.93011.117.1822.454.891
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.771.3251.069.93011.117.1822.454.891
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri3.392.9791.712.3835.196.3373.837.099
Kıdem Tazminatı47.25321.84942.8124.622
Finansman Giderleri-2.874.078-1.695.123-2.169.758-1.582.272
Yurtiçi Satışlar13.803.0018.056.38735.798.32420.319.652
Yurtdışı Satışlar4.641.9491.290.42020.302.3436.805.299
Net Yabancı Para Pozisyonu31.713.36033.824.70929.165.73017.555.660
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu31.713.36033.824.70929.016.00417.529.327
Net YPP (Hedge Dahil)31.713.36033.824.70929.165.73017.555.660

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRONT 26,0 39,1 A/D 7,2 7,2 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRONT 26,04 7,38 7,85 46,44 0,53
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi