SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.392 1.392 0,00
VIOP 1.492 1.491 0,06
USD/TRY 8,6615 8,6647 -0,04
BIST BANKA 1.246 1.239 0,54
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.132 15.490 -2,31
ALTIN 1.765,46 1.764,28 0,07
BRENT 74,56 73,92 0,87

Kron Telekomünikasyon Hisse Senedi | KRONT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 33 58 25
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,6 138,2 134,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kron Telekomünikasyon
Kuruluş 03.03.2005
Faal Alanı Telekom
Telefon (0212)2865122
Faks (0212)2865343
Adres İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu ARI 3 Binası, Teknokent, No: B401, 34469, Maslak/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar60,259,9
Ödenmiş Sermaye14,314,3
Net Kâr3,62,5

Cari Değerler

F/K 38,3
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 7,9
FD/Satışlar 8,2
Yabancı Oranı (%) 6,23
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,7 / 2,7
Piyasa Değeri 475,1 mnTL
Net Borç 1,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,48 -7,96 -11,48 -9,61
USD -4,60 -10,29 -12,91 -22,62
Göreceli -1,57 -4,90 -8,13 -4,11

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRONT05.05.20171,250,166016,6014,11 2.368.091 19
KRONT05.05.20171,250,166016,6014,112.368.09119

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar56.043.16953.432.47860.453.11348.200.393
Nakit ve Nakit Benzerleri24.684.6177.339.91014.965.00317.607.139
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar28.403.26142.220.61842.882.95828.408.583
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar67.04466.10130.648276.078
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar797.696795.749807.424715.072
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.090.5513.010.1001.767.0801.193.521
(Ara Toplam)56.043.16953.432.47860.453.11348.200.393
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar49.512.06644.964.93141.291.82241.479.001
Ticari Alacaklar4.889.2654.796.5224.275.6724.531.559
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar609.281582.744525.140322.038
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.8401.8401.8401.840
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar4.383.2473.755.0564.161.0204.648.694
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar33.615.53131.792.67728.958.47027.995.664
Ertelenmiş Vergi Varlığı5.269.2124.036.0923.369.6803.979.206
Diğer Duran Varlıklar743.690000
TOPLAM VARLIKLAR105.555.23598.397.409101.744.93589.679.394
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler39.322.52735.580.33339.494.31233.271.712
Finansal Borçlar25.188.38616.094.95619.911.41023.058.618
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.501.5911.012.7111.451.784826.624
Diğer Borçlar1.284.9991.091.1971.161.023569.357
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları12.10448.41284.722121.033
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)7.061.77112.507.0588.716.0025.455.294
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü53.859136.5510632.807
Borç Karşılıkları1.538.851991.484761.141660.696
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.680.9663.697.9647.408.2301.947.283
(Ara Toplam)39.322.52735.580.33339.494.31233.271.712
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler6.028.6812.915.9932.735.5043.024.898
Finansal Borçlar1.428.9391.818.5751.868.4582.188.730
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)3.759.685323.080307.22354.328
Uzun vadeli karşılıklar840.057774.338559.823781.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar60.204.02759.901.08359.515.11953.382.784
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar60.204.02759.901.08359.515.11953.382.784
Ödenmiş Sermaye14.268.51314.268.51314.268.51314.268.513
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.018.6002.953.5602.953.5602.953.560
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları46.850.46746.915.50836.325.25436.325.255
Dönem Net Kar/Zararı3.573.5972.484.09610.590.2545.407.755
Diğer Özsermaye Kalemleri-7.507.150-6.720.594-4.622.462-5.572.299
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR105.555.23598.397.409101.744.93589.679.394
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri22.757.40510.250.11153.352.58627.342.434
Satışların Maliyeti (-)-4.756.541-1.871.943-9.428.027-5.331.569
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)18.000.8648.378.16843.924.55922.010.865
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)18.000.8648.378.16843.924.55922.010.865
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-11.064.779-5.072.043-22.574.136-15.423.617
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.975.287-1.419.027-5.149.959-3.612.953
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-9.266.832-4.372.104-16.595.441-11.826.180
Diğer Faaliyet Gelirleri12.012.6049.204.56517.927.36620.968.870
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.402.893-2.903.887-3.038.660-3.037.175
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.303.6773.815.67214.493.7299.079.810
Net Faaliyet Kar/Zararı-5.306.034-2.485.006-394.977-8.851.885
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler00077.868
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-1.612
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.303.6773.815.67214.493.7299.156.066
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.013.221853.0383.098.4702.176.646
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.435.627-2.714.303-6.164.234-5.079.559
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00076.256
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.881.2711.954.40711.427.9656.253.153
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.692.326529.689-837.711-845.398
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-191.380-137.182-339.007-881.133
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.883.706666.871-498.70435.735
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI3.573.5972.484.09610.590.2545.407.755
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)3.573.5972.484.09610.590.2545.407.755
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları3.573.5972.484.09610.590.2545.407.755
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri3.978.0321.999.4317.245.6815.333.606
Kıdem Tazminatı-197.178212.792131.769-44.770
Finansman Giderleri-3.435.627-2.714.303-6.164.234-5.079.559
Yurtiçi Satışlar17.792.2758.553.73731.677.21022.235.018
Yurtdışı Satışlar4.965.1301.696.37422.071.8535.503.893
Net Yabancı Para Pozisyonu17.543.8198.878.49537.319.30522.841.067
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu17.288.4458.648.38337.292.84222.841.067
Net YPP (Hedge Dahil)17.543.8198.878.49537.319.30522.841.067

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRONT 33,3 38,3 A/D 8,2 7,9 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRONT 33,30 6,09 6,23 14,03 0,16
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi