SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.444 2.405 1,60
VIOP 2.656 2.609 1,78
USD/TRY 16,7545 16,6984 0,34
BIST BANKS 1.976 1.942 1,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.813 12.784 0,23
GOLD 1.811,54 1.807,27 0,24
BRENT 111,48 109,03 2,25

Korfez GYO Hisse Senedi | KRGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,3 7,66 2,36
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,2 94,1 91,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Korfez GYO
Kuruluş 22.05.1996
Faal Alanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.
Telefon (0212)2172929
Faks (0212)2172728
Adres Buyukdere Cad. No: 129/1 K: 9 PK: 34394 Esentepe - Sisli / Ist

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar145,3144,4
Ödenmiş Sermaye66,066,0
Net Kâr0,924,4

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK -
PD/DD -
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 3,40
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 1,4
Piyasa Değeri -
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 0,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,90 21,59 40,55 -2,67
USD - - - -
Göreceli 8,17 27,08 46,50 -26,01

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
KRGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar107.610.046105.309.403104.131.41099.712.891
Nakit ve Nakit Benzerleri1.273.7531.654.085795.970709.451
Finansal Yatırımlar43.384.72844.916.33139.657.03531.255.290
Ticari Alacaklar1.389.8221.819.6011.157.022803.045
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar55.652.59356.833.52759.885.30963.152.563
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.909.15085.8592.636.0743.792.542
(Ara Toplam)107.610.046105.309.403104.131.41099.712.891
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar79.165.41579.770.86267.054.18667.393.032
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar50.00050.00050.0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller63.600.00063.600.00052.470.12752.470.127
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları809.208900.36700
Maddi Duran Varlıklar1.165.4151.223.8391.047.57012.217
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.4468.0678.6879.308
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar13.533.34613.988.58913.477.80214.901.380
TOPLAM VARLIKLAR186.775.461185.080.265171.185.596167.105.923
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler23.205.87922.159.06821.790.71623.144.601
Finansal Borçlar251.361328.39800
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar11.992.90011.973.57311.226.01411.004.304
Diğer Borçlar58.357000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)10.745.4779.593.94510.322.67511.904.287
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları77.126134.937131.521131.521
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler80.658128.215110.506104.489
(Ara Toplam)23.205.87922.159.06821.790.71623.144.601
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler18.232.91918.528.11821.390.66221.904.181
Finansal Borçlar600.560600.56000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar6.576.7469.306.95712.827.95015.606.479
Diğer Borçlar462.160424.346295.693289.963
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)9.800.8877.625.6807.803.8295.528.600
Uzun vadeli karşılıklar792.566570.575463.190479.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar145.336.663144.393.079128.004.218122.057.141
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar145.336.663144.393.079128.004.218122.057.141
Ödenmiş Sermaye66.000.00066.000.00066.000.00066.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.700.407001.700.407
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.281.4324.281.4324.281.4324.281.432
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları70.262.48845.859.66745.859.66745.859.667
Dönem Net Kar/Zararı927.19824.402.8217.970.9852.017.431
Diğer Özsermaye Kalemleri2.165.1383.849.1593.892.1342.198.204
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR186.775.461185.080.265171.185.596167.105.923
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri5.395.68028.185.31818.264.7427.541.471
Satışların Maliyeti (-)-1.355.360-8.992.762-5.369.986-2.007.926
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.040.32019.192.55612.894.7565.533.545
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.040.32019.192.55612.894.7565.533.545
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.629.956-5.443.610-4.310.690-2.780.753
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.075.959-4.886.368-3.408.775-2.265.951
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri100.202406.648160.65465.847
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-403.537-2.126.087-1.670.148-1.163.029
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-968.9307.143.1393.665.797-610.341
Net Faaliyet Kar/Zararı-665.5958.862.5785.175.291486.841
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.935.54717.322.9774.305.1882.627.772
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı966.61724.466.1167.970.9852.017.431
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-39.419-63.29500
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.935.54717.322.9774.305.1882.627.772
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)927.19824.402.8217.970.9852.017.431
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI927.19824.402.8217.970.9852.017.431
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)927.19824.402.8217.970.9852.017.431
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları927.19824.402.8217.970.9852.017.431
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri159.468266.510176.9363.976
Kıdem Tazminatı180.56644.41924.74115.450
Finansman Giderleri-39.419-63.29500
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-3.646.76210.544.4295.916.418-2.254.155
Düzeltme Öncesi Kar927.19824.402.8217.970.9852.017.431
Düzeltmeler:-1.581.296-16.779.055-3.834.556-2.364.900
Amortisman & İtfa Payları159.468266.510176.9363.976
Karşılıklardaki Değişim180.566257.643189.817212.243
Diğer Gelir/ Gider-1.921.330-17.303.208-4.201.309-2.581.119
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-654.0987.623.7664.136.429-347.469
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-2.992.4672.830.3941.689.539-1.906.409
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-3.646.56510.454.1605.825.968-2.253.878
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-19790.26990.450-277
Sabit Sermaye Yatırımları-9.264-1.345.091-1.218.497-10.805
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit3.392.150-7.902.442-4.432.4732.443.889
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit3.382.886-9.247.533-5.650.9702.433.084
Serbest Nakit Akım-263.8761.296.896265.448178.929
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-116.456-173.33300
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-116.456-173.33300
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-380.3321.123.563265.448178.929
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-380.3321.123.563265.448178.929
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler1.654.085530.522530.522530.522
Dönem Sonu Nakit1.273.7531.654.085795.970709.451

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRGYO 7,7 0,0 A/D A/D 0,0 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRGYO 7,66 4,50 3,40 -109,97 -1,24
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi