SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.402 1.402 0,00
VIOP 1.512 1.512 0,00
USD/TRY 8,6606 8,6400 0,24
BIST BANKS 1.210 1.210 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.456 15.636 -1,15
GOLD 1.775,36 1.778,97 -0,20
BRENT 75,27 75,19 0,11

Korfez GYO Hisse Senedi | KRGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,35 6,88 2,53
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,2 30,9 29,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Korfez GYO
Kuruluş 22.05.1996
Faal Alanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.
Telefon (0212)2172929
Faks (0212)2172728
Adres Buyukdere Cad. No: 129/1 K: 9 PK: 34394 Esentepe - Sisli / Ist

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar121,4120,0
Ödenmiş Sermaye66,066,0
Net Kâr1,36,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 3,2
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,85
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,9 / 2,5
Piyasa Değeri 390,7 mnTL
Net Borç -29,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,37 14,95 14,95 2,07
USD 2,66 13,76 11,88 -12,12
Göreceli 1,91 17,32 19,03 7,49

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
KRGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar99.207.26998.759.446111.742.247107.215.730
Nakit ve Nakit Benzerleri686.797530.52212.704.5248.790.941
Finansal Yatırımlar28.656.90431.183.90727.917.60122.402.588
Ticari Alacaklar839.627597.2732.056.9432.079.945
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar63.880.13465.092.77166.819.01370.506.246
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.143.8071.354.9732.244.1663.436.010
(Ara Toplam)99.207.26998.759.446111.742.247107.215.730
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar67.481.51967.630.42420.269.17220.593.124
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller52.470.12752.470.12712.500.00012.500.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar13.4314.1475.0665.986
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.92810.54911.16911.790
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar14.988.03315.145.6017.752.9378.075.348
TOPLAM VARLIKLAR166.688.788166.389.870132.011.419127.808.854
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler21.543.11618.991.03610.755.3689.836.928
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar10.586.5408.725.1714.08327.825
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)10.825.14210.111.78010.564.1919.653.629
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları43.92260.984100.92980.811
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler87.51293.10186.16574.663
(Ara Toplam)21.543.11618.991.03610.755.3689.836.928
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler23.763.92727.380.7913.208.8722.838.701
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar18.546.16122.928.15700
Diğer Borçlar284.749246.544268.694247.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)4.576.9573.846.9902.589.7082.271.551
Uzun vadeli karşılıklar356.060359.100350.470320.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar121.381.745120.018.043118.047.179115.133.225
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar121.381.745120.018.043118.047.179115.133.225
Ödenmiş Sermaye66.000.00066.000.00066.000.00066.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.700.4071.700.4071.700.4071.700.407
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.141.3164.141.3164.141.3154.141.315
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları45.999.78339.722.16439.722.16539.722.165
Dönem Net Kar/Zararı1.336.3896.277.6194.229.4471.307.550
Diğer Özsermaye Kalemleri2.203.8502.176.5372.253.8452.261.788
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR166.688.788166.389.870132.011.419127.808.854
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri4.373.90621.508.20816.175.5677.860.082
Satışların Maliyeti (-)-1.230.861-8.972.737-6.988.646-3.274.736
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.143.04512.535.4719.186.9214.585.346
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.143.04512.535.4719.186.9214.585.346
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.434.881-5.937.013-4.375.327-2.808.113
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.029.676-3.834.836-2.993.761-2.016.495
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri16.354373.177285.957259.280
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-605.924-430.50800
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)88.9182.706.2912.103.79020.018
Net Faaliyet Kar/Zararı678.4882.763.6221.817.833-239.262
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.247.4713.571.3282.125.6571.287.532
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.336.3896.277.6194.229.4471.307.550
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.247.4713.571.3282.125.6571.287.532
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.336.3896.277.6194.229.4471.307.550
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.336.3896.277.6194.229.4471.307.550
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.336.3896.277.6194.229.4471.307.550
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.336.3896.277.6194.229.4471.307.550
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri2.14211.4349.8958.355
Kıdem Tazminatı7.21121.619010.695
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRGYO 5,9 A/D A/D A/D 3,2 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRGYO 5,92 0,85 0,88 2,52 0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi