SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.378 1.376 0,18
VIOP 1.422 1.414 0,55
USD/TRY 8,1126 8,1495 -0,45
BIST BANKA 1.069 1.063 0,54
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.234 15.215 0,13
ALTIN 1.745,18 1.732,88 0,71
BRENT 63,92 63,28 1,01

Kardemir (B) Hisse Senedi | KRDMB

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,15 6,55 1,4
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,7 77,5 73,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kardemir (B)
Kuruluş 20.02.1995
Faal Alanı Her çeşit ham demir ve çelik mamullerinin, kok ve kok yan ürünlerinin imali ve satışı.
Telefon (0370)4183244
Faks (0370)4191054
Adres KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN VE TİC. A.Ş. FABRİKA SAHASI 78170 KARABÜK

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar409,0362,9
Ödenmiş Sermaye119,5119,5
Net Kâr6,4-41,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 6,3
PD/DD 1,8
FD/Satışlar 1,1
Yabancı Oranı (%) 6,14
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,2 / 6,6
Piyasa Değeri 740,7 mnTL
Net Borç 84,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,64 0,00 -1,43 17,65
USD -0,27 0,12 -8,32 7,26
Göreceli -0,82 3,06 11,37 26,04

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRDMB27.11.20195,370,131613,1611,18 15.710.351 18
KRDMB26.06.20195,950,131613,1611,18 15.710.351 18
KRDMB10.12.20152,630,04394,393,73 5.239.922 14
KRDMB30.06.20151,990,04394,393,73 5.239.934 14
KRDMB29.05.20123,450,05695,694,84 5.239.960 27
KRDMB27.11.20195,370,131613,1611,1815.710.35118
KRDMB26.06.20195,950,131613,1611,1815.710.35118
KRDMB10.12.20152,630,04394,393,735.239.92214
KRDMB30.06.20151,990,04394,393,735.239.93414
KRDMB29.05.20123,450,05695,694,845.239.96027

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar516.829.135429.745.536430.273.802358.774.023
Nakit ve Nakit Benzerleri150.933.45877.483.58783.072.48222.966.710
Finansal Yatırımlar305784.8505.554.43819.131.722
Ticari Alacaklar134.243.913128.723.701112.392.61489.352.966
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.023.59212.738.68417.270.02214.325.534
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar190.730.705173.857.199156.385.869174.643.365
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar38.897.16236.157.51455.598.37738.353.727
(Ara Toplam)516.829.135429.745.536430.273.802358.774.023
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar617.041.817613.964.237609.907.176600.821.110
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar359.483333.62078.69730.978
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar50.92950.92950.92950.929
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.807.5511.721.5031.603.0001.634.478
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller61.46861.79562.15062.506
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları171.607200.258201.376227.552
Maddi Duran Varlıklar609.847.799605.835.657599.974.473590.820.214
Şerefiye567.139000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.749.4213.473.1013.480.3393.502.987
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar1.426.4202.287.3744.456.2124.491.467
TOPLAM VARLIKLAR1.133.870.9521.043.709.7731.040.180.979959.595.133
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler504.952.771461.796.371452.909.858369.116.394
Finansal Borçlar75.012.515103.030.36890.412.54362.521.042
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar263.935.927221.158.213253.447.861248.159.318
Diğer Borçlar499.051442.254469.292400.409
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)148.236.204112.845.23783.553.35046.779.393
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü465.073548.158417.918272.057
Borç Karşılıkları1.559.1111.552.6981.556.9901.131.299
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15.244.89022.219.44223.051.9049.852.876
(Ara Toplam)504.952.771461.796.371452.909.858369.116.394
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler219.879.584219.035.146210.900.769200.718.526
Finansal Borçlar160.684.255173.838.781165.071.272155.925.887
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar8.307.3318.418.1837.108.7126.653.870
Diğer Borçlar325.890302.50348.2270
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)759.757761.360762.769764.178
Uzun vadeli karşılıklar31.893.86128.761.25027.616.2630
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17.908.4896.953.06910.293.52713.590.056
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00023.784.536
Özkaynaklar409.038.597362.878.256376.370.352389.760.213
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar409.038.624362.878.283376.370.378389.760.239
Ödenmiş Sermaye119.470.352119.470.352119.470.352119.470.352
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-8.631.188-8.631.188-8.631.188-8.631.188
Hisse Senedi İhraç Primleri1.237.0371.237.03701.237.037
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.376.72512.376.72512.376.72512.100.450
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları118.894.882117.888.045116.880.107116.148.444
Dönem Net Kar/Zararı6.356.223-41.552.454-28.063.029-16.942.420
Diğer Özsermaye Kalemleri159.334.593162.089.765164.337.410166.377.563
Azınlık Payları-27-27-26-26
TOPLAM KAYNAKLAR1.133.870.9521.043.709.7731.040.180.979959.595.133
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri788.036.966541.933.641341.111.725158.726.537
Satışların Maliyeti (-)-668.141.062-483.845.768-313.739.541-146.970.652
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)119.895.90458.087.87427.372.18411.755.885
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)119.895.90458.087.87427.372.18411.755.885
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.740.476-2.571.982-1.560.956-749.102
Genel Yönetim Giderleri (-)-9.117.301-6.519.330-4.206.350-2.111.462
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri61.157.57229.944.61218.984.6657.029.070
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-111.221.674-79.914.378-49.375.720-24.870.600
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)56.974.024-973.204-8.786.177-8.946.208
Net Faaliyet Kar/Zararı107.038.12648.996.56221.604.8778.895.321
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.137.5321.091.0791.035.2911.009.495
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar294.250204.250105.397136.875
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı58.405.807322.124-7.645.489-7.799.839
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler43.235.81222.899.65414.448.5695.360.571
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-93.576.618-75.130.060-42.011.720-19.032.290
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.137.5321.091.0791.035.2911.009.495
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.065.001-51.908.282-35.208.640-21.471.558
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.708.78310.355.8237.145.6064.529.134
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.256.079-572.081-441.840-295.980
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-452.70410.927.9047.587.4464.825.113
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.356.218-41.552.459-28.063.034-16.942.424
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.356.218-41.552.459-28.063.034-16.942.424
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-5-5-5-4
Ana Ortaklık Payları6.356.223-41.552.454-28.063.029-16.942.420
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri23.539.70517.237.33111.404.5415.051.462
Kıdem Tazminatı1.908.0801.406.464904.847449.196
Finansman Giderleri-93.576.618-75.130.060-42.011.720-19.032.290
Yurtiçi Satışlar782.841.399537.574.272339.793.125160.037.881
Yurtdışı Satışlar15.459.78711.485.8685.644.7631.114.678
Net Yabancı Para Pozisyonu-284.605.183-348.175.808-356.816.654-332.268.143
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-284.605.183-354.842.220-362.295.175-399.226.528
Net YPP (Hedge Dahil)-204.943.036-254.021.902-283.824.278-332.268.143

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRDMB 6,2 A/D 6,3 1,0 1,8 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRDMB 6,20 6,13 6,14 0,88 0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi