SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.011 2.014 -0,15
VIOP 2.223 2.230 -0,30
USD/TRY 13,4717 13,3767 0,71
BIST BANKS 1.764 1.758 0,35
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.604 15.912 -1,94
GOLD 1.832,04 1.838,14 -0,33
BRENT 87,74 88,38 -0,72

Konya Kağıt Hisse Senedi | KONKA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,17 8,4 1,23
Hacim Hareketi (Milyon TL) 6,4 253,6 247,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Konya Kağıt
Kuruluş 28.06.1995
Faal Alanı Kağıt üretimi
Telefon (0332)2390054
Faks (0332)2390561
Adres Büyükkayacık mah. O.S.B. Vezirköy Caddesi No:1 42250 Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar817,1790,9
Ödenmiş Sermaye130,0130,0
Net Kâr73,340,4

Cari Değerler

F/K 7,1
FD/FAVÖK 13,7
PD/DD 1,3
FD/Satışlar 2,0
Yabancı Oranı (%) 0,74
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,4 / 3,4
Piyasa Değeri 1.054,3 mnTL
Net Borç 33,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,12 2,66 11,10 11,71
USD 1,42 3,43 7,96 11,04
Göreceli 1,27 5,81 4,52 3,19

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KONKAAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
KONKAAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar329.767.245285.966.365265.796.3540
Nakit ve Nakit Benzerleri54.992.17411.153.24466.996.5360
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar108.157.80885.971.73970.501.3180
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar29.787.87231.229.8003.249.3410
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar115.466.303131.858.251106.328.7530
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar21.363.08825.753.33118.720.4060
(Ara Toplam)329.767.245285.966.365265.796.3540
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar693.655.998702.628.466725.412.6100
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar41.212.35447.731.82368.493.2250
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar155.630.967157.928.197161.296.3660
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller321.741.782321.836.362323.645.5210
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları021.14088.7840
Maddi Duran Varlıklar166.376.243168.273.599167.626.1420
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar411.516397.358447.8950
Ertelenmiş Vergi Varlığı8.283.1366.439.9873.814.6770
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR1.023.423.243988.594.831991.208.9640
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler105.532.80286.878.40875.838.8030
Finansal Borçlar47.704.71643.258.36646.752.2620
Diğer Finansal Yükümlülükler00237.8090
Ticari Borçlar26.191.55621.643.41114.897.9040
Diğer Borçlar319.756315.822298.3750
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü6.880.6437.658.8972.708.8710
Borç Karşılıkları2.191.0132.485.3761.960.4860
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22.245.11811.516.5368.983.0960
(Ara Toplam)105.532.80286.878.40875.838.8030
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler100.793.781110.826.058126.021.6970
Finansal Borçlar40.711.29950.525.41464.578.8940
Diğer Finansal Yükümlülükler0016.8490
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar011.927.6239.640.8330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü48.193.53048.373.02151.785.1210
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler11.888.952000
Özkaynaklar817.096.660790.890.365789.348.4640
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar817.096.660790.890.365789.348.4640
Ödenmiş Sermaye130.000.000130.000.000130.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21.479.04621.479.04619.642.5830
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları178.826.124178.826.12427.003.3400
Dönem Net Kar/Zararı73.345.82340.418.831170.471.2560
Diğer Özsermaye Kalemleri413.445.667420.166.364442.231.2850
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.023.423.243988.594.831991.208.9640
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri445.040.253289.500.765407.964.886301.718.810
Satışların Maliyeti (-)-347.218.655-226.761.263-305.953.304-224.885.607
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)97.821.59862.739.502102.011.58276.833.203
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)97.821.59862.739.502102.011.58276.833.203
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-16.904.760-11.560.524-23.446.215-14.379.251
Genel Yönetim Giderleri (-)-21.214.188-13.354.798-21.122.741-15.865.252
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri14.147.75612.083.07813.514.97310.858.355
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-6.764.868-2.799.344-6.449.829-3.017.553
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)67.085.53847.107.91464.507.77054.429.502
Net Faaliyet Kar/Zararı59.702.65037.824.18057.442.62646.588.700
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21.463.9502.042.684181.258.37316.409.614
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-42.645.577-11.251.333
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar565.0281.293.906046.653.684
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı89.114.51650.444.504203.120.566106.241.467
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler14.342.82411.370.16820.023.24516.679.445
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-12.453.666-9.708.770-23.513.504-18.561.617
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler21.463.9502.042.684138.612.7965.158.281
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)91.003.67452.105.902199.630.307104.359.295
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-17.657.851-11.687.071-29.159.051-8.570.585
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-20.079.103-13.373.770-15.557.863-12.893.099
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.421.2521.686.699-13.601.1884.322.514
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI73.345.82340.418.831170.471.25695.788.710
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)73.345.82340.418.831170.471.25695.788.710
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları73.345.82340.418.831170.471.25695.788.710
Hisse Başına Kazanç1011
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1011
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1001
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1001
Dipnot
Amortisman Giderleri6.502.0484.313.0168.737.8686.419.732
Kıdem Tazminatı2.186.8441.592.3681.900.6240
Finansman Giderleri-12.453.666-9.708.770-23.513.504-18.561.617
Yurtiçi Satışlar367.800.217252.671.818340.588.305253.324.220
Yurtdışı Satışlar74.655.20535.018.84661.997.50945.820.016
Net Yabancı Para Pozisyonu78.715.22645.551.71250.070.1590
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu57.540.03725.588.94148.219.3290
Net YPP (Hedge Dahil)78.715.22645.551.71250.070.1590
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit31.200.694-18.196.116106.708.230-63.477.751
Düzeltme Öncesi Kar91.003.67452.105.902199.630.307104.359.295
Düzeltmeler:9.399.7135.985.985-104.675.560-37.397.332
Amortisman & İtfa Payları6.502.0484.313.0168.737.8686.419.732
Karşılıklardaki Değişim3.462.6932.966.8753.086.0682.836.620
Diğer Gelir/ Gider-565.028-1.293.906-116.499.496-46.653.684
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)100.403.38758.091.88794.954.74766.961.963
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-53.295.362-67.864.25925.260.490-119.710.490
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)47.108.025-9.772.372120.215.237-52.748.527
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-15.907.331-8.423.744-13.507.007-10.729.224
Sabit Sermaye Yatırımları-4.840.123-4.650.008-14.169.352-6.565.050
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit1.616.8751.616.87511.345.81370.586.721
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-3.223.248-3.033.133-2.823.53964.021.671
Serbest Nakit Akım27.977.446-21.229.249103.884.691543.920
Finansal Borçlardaki Değişim-23.169.799-17.802.034-57.105.19426.983.380
Temettü Ödemeleri-16.812.009-16.812.009-6.216.156-6.216.156
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-39.981.808-34.614.043-63.321.35020.767.224
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-12.004.362-55.843.29240.563.34121.311.144
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-12.004.362-55.843.29240.563.34121.311.144
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler66.996.53666.996.53626.433.19526.433.195
Dönem Sonu Nakit54.992.17411.153.24466.996.53647.744.339

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KONKA 8,1 7,1 13,7 2,0 1,3 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KONKA 8,11 0,98 0,74 -24,60 -0,25
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi