SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.444 2.405 1,60
VIOP 2.656 2.609 1,78
USD/TRY 16,7545 16,6984 0,34
BIST BANKA 1.976 1.942 1,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.813 12.784 0,23
ALTIN 1.811,54 1.807,27 0,24
BRENT 111,48 109,03 2,25

Konya Kağıt Hisse Senedi | KONKA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 13,72 22,9 9,18
Hacim Hareketi (Milyon TL) 29,2 344,2 314,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Konya Kağıt
Kuruluş 28.06.1995
Faal Alanı Kağıt üretimi
Telefon (0332)2390054
Faks (0332)2390561
Adres Büyükkayacık mah. O.S.B. Vezirköy Caddesi No:1 42250 Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.340,11.195,1
Ödenmiş Sermaye130,0130,0
Net Kâr143,2403,0

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK -
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 2,02
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 6,7 / 5,1
Piyasa Değeri -
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 0,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,15 -7,40 -9,93 172,45
USD - - - -
Göreceli -1,43 -3,22 -6,12 107,11

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KONKA11.05.20221,280,268226,8224,14 34.871.863 9
KONKA11.05.20221,280,268226,8224,1434.871.8639

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar652.750.164504.135.382329.767.245285.966.365
Nakit ve Nakit Benzerleri253.051.185239.316.43754.992.17411.153.244
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar170.649.453145.186.316108.157.80885.971.739
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.365.155301.80129.787.87231.229.800
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar193.452.90299.305.995115.466.303131.858.251
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar30.231.46920.024.83321.363.08825.753.331
(Ara Toplam)652.750.164504.135.382329.767.245285.966.365
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar982.382.626983.189.147693.655.998702.628.466
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar39.349.64937.603.36341.212.35447.731.823
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar256.142.200246.969.015155.630.967157.928.197
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller447.523.164459.352.464321.741.782321.836.362
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları696.075765.682021.140
Maddi Duran Varlıklar227.840.382227.915.240166.376.243168.273.599
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar411.964382.050411.516397.358
Ertelenmiş Vergi Varlığı10.419.19210.201.3338.283.1366.439.987
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR1.635.132.7901.487.324.5291.023.423.243988.594.831
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler177.531.848163.996.156105.532.80286.878.408
Finansal Borçlar52.183.17544.880.39647.704.71643.258.366
Diğer Finansal Yükümlülükler245.971245.97100
Ticari Borçlar45.068.81046.781.77526.191.55621.643.411
Diğer Borçlar677.4851.323.398319.756315.822
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü37.867.55032.045.5366.880.6437.658.897
Borç Karşılıkları2.969.2432.912.9892.191.0132.485.376
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler38.519.61435.806.09122.245.11811.516.536
(Ara Toplam)177.531.848163.996.156105.532.80286.878.408
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler117.486.447128.242.023100.793.781110.826.058
Finansal Borçlar26.677.36037.128.22840.711.29950.525.414
Diğer Finansal Yükümlülükler372.955507.86400
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar00011.927.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü68.410.81672.325.92948.193.53048.373.021
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler22.025.31618.280.00211.888.9520
Özkaynaklar1.340.114.4951.195.086.350817.096.660790.890.365
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.340.114.4951.195.086.350817.096.660790.890.365
Ödenmiş Sermaye130.000.000130.000.000130.000.000130.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21.479.04621.479.04621.479.04621.479.046
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları581.810.118178.826.124178.826.124178.826.124
Dönem Net Kar/Zararı143.226.094402.983.99473.345.82340.418.831
Diğer Özsermaye Kalemleri463.599.237461.797.186413.445.667420.166.364
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.635.132.7901.487.324.5291.023.423.243988.594.831
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri461.688.602810.671.064445.040.253289.500.765
Satışların Maliyeti (-)-280.829.713-567.007.194-347.218.655-226.761.263
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)180.858.889243.663.87097.821.59862.739.502
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)180.858.889243.663.87097.821.59862.739.502
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-11.891.922-31.952.871-16.904.760-11.560.524
Genel Yönetim Giderleri (-)-11.755.086-31.874.826-21.214.188-13.354.798
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri12.159.67652.864.68014.147.75612.083.078
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-11.841.715-14.830.257-6.764.868-2.799.344
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)157.529.842217.870.59667.085.53847.107.914
Net Faaliyet Kar/Zararı157.211.881179.836.17359.702.65037.824.180
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.352.375159.491.67921.463.9502.042.684
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar8.735.18592.617.956565.0281.293.906
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı169.617.402469.980.23189.114.51650.444.504
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler10.853.43436.543.48014.342.82411.370.168
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.703.778-38.589.834-12.453.666-9.708.770
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.352.375159.491.67921.463.9502.042.684
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)176.767.058467.933.87791.003.67452.105.902
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-33.540.964-64.949.883-17.657.851-11.687.071
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-38.014.948-52.157.909-20.079.103-13.373.770
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)4.473.984-12.791.9742.421.2521.686.699
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI143.226.094402.983.99473.345.82340.418.831
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)143.226.094402.983.99473.345.82340.418.831
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları143.226.094402.983.99473.345.82340.418.831
Hisse Başına Kazanç1310
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0310
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0310
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0310
Dipnot
Amortisman Giderleri2.634.9248.736.6276.502.0484.313.016
Kıdem Tazminatı04.925.9432.186.8441.592.368
Finansman Giderleri-3.703.778-38.589.834-12.453.666-9.708.770
Yurtiçi Satışlar434.598.364682.141.162367.800.217252.671.818
Yurtdışı Satışlar25.550.956124.314.38274.655.20535.018.846
Net Yabancı Para Pozisyonu221.569.788231.286.56278.715.22645.551.712
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu215.450.816230.595.17157.540.03725.588.941
Net YPP (Hedge Dahil)221.569.788231.286.56278.715.22645.551.712
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit7.708.820222.218.67831.200.694-18.196.116
Düzeltme Öncesi Kar176.767.058467.933.87791.003.67452.105.902
Düzeltmeler:-1.584.608-211.677.3669.399.7135.985.985
Amortisman & İtfa Payları2.634.9248.736.6276.502.0484.313.016
Karşılıklardaki Değişim4.515.6539.909.2243.462.6932.966.875
Diğer Gelir/ Gider-8.735.185-230.323.217-565.028-1.293.906
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)175.182.450256.256.511100.403.38758.091.887
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-135.280.696-11.216.589-53.295.362-67.864.259
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)39.901.754245.039.92247.108.025-9.772.372
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-32.192.934-22.821.244-15.907.331-8.423.744
Sabit Sermaye Yatırımları-2.352.073-5.044.271-4.840.123-4.650.008
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit11.661.000780.8591.616.8751.616.875
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit9.308.927-4.263.412-3.223.248-3.033.133
Serbest Nakit Akım17.017.747217.955.26627.977.446-21.229.249
Finansal Borçlardaki Değişim-3.282.999-28.823.356-23.169.799-17.802.034
Temettü Ödemeleri0-16.812.009-16.812.009-16.812.009
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-3.282.999-45.635.365-39.981.808-34.614.043
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış13.734.748172.319.901-12.004.362-55.843.292
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim13.734.748172.319.901-12.004.362-55.843.292
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler239.316.43766.996.53666.996.53666.996.536
Dönem Sonu Nakit253.051.185239.316.43754.992.17411.153.244

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KONKA 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KONKA 19,78 2,55 2,02 -52,73 -0,55
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi