SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 11.156 11.139 0,15
VIOP 12.170 12.119 0,43
USD/TRY 33,0573 33,0413 0,05
BIST BANKA 16.149 16.024 0,78
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.172 18.355 -1,00
ALTIN 2.410,67 2.401,11 0,40
BRENT 82,58 85,11 -2,97

Kiler Holding Hisse Senedi | KLRHO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 31,72 45,7 13,98
Hacim Hareketi (Milyon TL) 6,6 225,4 218,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kiler Holding
Kuruluş 05.01.2007
Faal Alanı Enerji inşaat ve çeşitli yatırımlar
Telefon (0212)4567000
Faks (0212)6900000
Adres Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No.1/1 Kat.7 Kağıthane/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar17.505,617.135,7
Ödenmiş Sermaye1.625,01.625,0
Net Kâr374,14.229,4

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 12,1
FD/FAVÖK -
PD/DD 3,2
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 18,24
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,1 / 2,0
Piyasa Değeri 56.420,0 mnTL
Net Borç -839,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 14,7

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,40 0,81 2,12 1,40
USD 0,52 0,54 0,45 -9,55
Göreceli 0,25 -0,02 -4,15 -32,10

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KLRHOAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
KLRHOAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar15.486.773.00017.327.043.0009.841.120.0008.807.991.000
Nakit ve Nakit Benzerleri374.699.000545.490.000545.761.000259.841.000
Finansal Yatırımlar2.646.067.0002.731.904.0002.083.600.0001.608.718.000
Ticari Alacaklar1.702.911.0002.619.569.0001.823.669.0001.924.516.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar17.225.00033.105.0003.452.0003.414.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar00131.384.00065.553.000
Stoklar8.413.033.0008.963.202.0003.841.572.0003.570.959.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.332.838.0002.433.773.0001.411.682.0001.374.990.000
(Ara Toplam)15.486.773.00017.327.043.0009.841.120.0008.807.991.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar20.929.608.00020.035.244.0009.009.886.0008.221.264.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar8.058.127.0007.950.645.0003.074.099.0002.527.253.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9.086.048.0009.086.048.0005.116.013.0005.116.013.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar2.524.985.0001.969.773.000601.294.000443.743.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.756.0002.049.000609.000652.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı617.564.000427.532.00076.184.00051.675.000
Diğer Duran Varlıklar641.128.000599.197.000141.687.00081.928.000
TOPLAM VARLIKLAR36.416.381.00037.362.287.00018.851.006.00017.029.255.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler8.793.300.00010.436.460.0005.609.736.0005.248.881.000
Finansal Borçlar1.053.509.000869.316.000328.891.000200.136.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.004.928.000921.338.000620.126.000759.762.000
Diğer Borçlar32.632.00055.976.0004.893.0009.832.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.711.000102.152.0003.675.0003.667.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)6.618.690.0008.421.164.0004.616.434.0004.158.051.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü05.285.000042.879.000
Borç Karşılıkları9.910.0006.066.0004.922.0005.172.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler72.920.00055.163.00030.795.00069.382.000
(Ara Toplam)8.793.300.00010.436.460.0005.609.736.0005.248.881.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.833.707.0001.845.949.0001.034.478.000822.437.000
Finansal Borçlar1.128.003.0001.066.422.000424.643.000212.819.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar244.189.000307.760.000286.079.000296.696.000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar92.053.00091.786.00062.537.00058.402.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü354.437.000363.378.000246.654.000242.012.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler15.025.00016.603.00014.565.00012.508.000
Özkaynaklar25.789.374.00025.079.878.00012.206.792.00010.957.937.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.505.574.00017.135.675.0008.042.991.0007.067.098.000
Ödenmiş Sermaye1.625.000.0001.625.000.0001.625.000.0001.625.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri856.068.000856.068.00074.953.00074.953.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler636.176.000530.870.000196.520.000229.024.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları8.419.122.0003.689.980.0003.319.243.0003.286.739.000
Dönem Net Kar/Zararı374.080.0004.834.448.0002.267.494.0001.289.647.000
Diğer Özsermaye Kalemleri5.595.128.0005.599.309.000559.781.000561.735.000
Azınlık Payları8.283.800.0007.944.203.0004.163.801.0003.890.839.000
TOPLAM KAYNAKLAR36.416.381.00037.362.287.00018.851.006.00017.029.255.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.746.414.0003.097.298.0001.723.709.000950.224.000
Satışların Maliyeti (-)-2.417.073.000-2.426.145.000-1.327.554.000-671.845.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)329.341.000671.153.000396.155.000278.379.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)329.341.000671.153.000396.155.000278.379.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-76.449.000-12.291.000-4.126.000-3.180.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-89.226.000-177.554.000-88.493.000-58.808.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri54.351.000320.500.00081.115.00074.372.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-68.857.000-243.996.000-168.673.000-128.010.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)149.160.000557.812.000215.978.000162.753.000
Net Faaliyet Kar/Zararı163.666.000481.308.000303.536.000216.391.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler617.957.0002.656.807.0002.250.927.0001.596.551.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-107.540.000-431.259.000-278.461.000-277.998.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar34.456.0002.466.499.0001.168.688.000583.482.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı694.033.0005.249.859.0003.357.132.0002.064.788.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler44.670.000146.226.00087.124.00072.814.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-320.313.000-355.405.000-129.924.000-53.489.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler510.417.0002.225.548.0001.972.466.0001.318.553.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)418.390.0005.040.680.0003.314.332.0002.084.113.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)206.221.00097.294.000-151.174.000-172.232.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-65.152.000-60.035.000-61.559.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)206.221.000162.446.000-91.139.000-110.673.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI624.611.0005.137.974.0003.163.158.0001.911.881.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)624.611.0005.137.974.0003.163.158.0001.911.881.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları250.531.000908.530.000895.664.000622.233.000
Ana Ortaklık Payları374.080.0004.229.444.0002.267.494.0001.289.648.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri11.227.00033.221.00010.969.0006.716.000
Kıdem Tazminatı4.954.00010.768.0007.829.0005.425.000
Finansman Giderleri-320.313.000-355.405.000-129.924.000-53.489.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu233.453.0001.504.717.0001.009.853.000810.752.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu154.154.0001.421.988.000915.914.000732.811.000
Net YPP (Hedge Dahil)233.453.0001.504.717.0001.009.853.000810.752.000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit103.186.0001.012.297.000901.609.000776.959.000
Düzeltme Öncesi Kar624.611.0005.137.974.0003.163.158.0001.911.880.000
Düzeltmeler:-433.130.000-5.882.901.000-2.797.997.000-1.692.780.000
Amortisman & İtfa Payları11.227.00033.221.00010.969.0006.716.000
Karşılıklardaki Değişim9.613.00030.345.00013.261.0009.410.000
Diğer Gelir/ Gider-453.970.000-5.946.467.000-2.822.227.000-1.708.906.000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)191.481.000-744.927.000365.161.000219.100.000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-77.883.0001.807.548.000623.768.000593.721.000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)113.598.0001.062.621.000988.929.000812.821.000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-10.412.000-50.324.000-87.320.000-35.862.000
Sabit Sermaye Yatırımları-499.846.000-1.059.208.000-200.649.000-40.834.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0-987.035.000-623.885.000-623.885.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-499.846.000-2.046.243.000-824.534.000-664.719.000
Serbest Nakit Akım-396.660.000-1.033.946.00077.075.000112.240.000
Finansal Borçlardaki Değişim196.953.0001.227.270.000283.293.000-2.517.000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı91.360.000000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-11.132.000-58.713.000-23.771.000-25.193.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit277.181.0001.168.557.000259.522.000-27.710.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-119.479.000134.611.000336.597.00084.530.000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-119.479.000134.611.000336.597.00084.530.000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler486.511.000288.220.000174.930.000174.930.000
Dönem Sonu Nakit367.032.000422.831.000511.527.000259.460.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KLRHO 34,7 12,1 A/D A/D 3,2 3/2024
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KLRHO 34,72 18,24 18,30 5,08 0,05
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi