SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.402 1.402 0,00
VIOP 1.512 1.512 0,00
USD/TRY 8,6605 8,6400 0,24
BIST BANKA 1.210 1.210 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.456 15.636 -1,15
ALTIN 1.775,40 1.778,97 -0,20
BRENT 75,28 75,19 0,12

Kalekim Kimyevi Maddeler Hisse Senedi | KLKIM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 11,8 15,38 3,58
Hacim Hareketi (Milyon TL) 7,5 260,3 252,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kalekim Kimyevi Maddeler
Kuruluş 06.11.1973
Faal Alanı inşaat sektörüne yapı kimyasalları üretmek.
Telefon (0212)4230018
Faks (0212)4233356
Adres Firuzköy Mah. Firuzköy Bulvarı No: 188 Avcılar 34325 İstanbul / Türkiye

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar255,3239,0
Ödenmiş Sermaye100,0100,0
Net Kâr24,383,9

Cari Değerler

F/K 12,8
FD/FAVÖK 10,4
PD/DD 5,3
FD/Satışlar 2,2
Yabancı Oranı (%) 2,63
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,8 / 4,8
Piyasa Değeri 1.357,0 mnTL
Net Borç -59,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,25 -5,07 -19,07 -
USD 1,02 -6,06 -21,23 -
Göreceli 0,28 -3,11 -16,20 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KLKIMAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
KLKIMAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar310.266.436295.277.4010211.791.971
Nakit ve Nakit Benzerleri97.676.904124.328.312072.330.687
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar138.949.996119.273.4560105.588.941
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar111.547111.547097.208
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar52.161.65435.318.387024.211.803
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar21.366.33516.245.69909.563.332
(Ara Toplam)310.266.436295.277.4010211.791.971
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar180.489.036175.157.1470149.403.876
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar213.525213.5250213.524
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0004.540.553
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.880.0101.880.01000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller28.112.49528.112.495017.950.971
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları15.971.38516.367.56308.310.902
Maddi Duran Varlıklar110.392.751107.137.082095.456.674
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar13.260.96513.959.85707.240.493
Ertelenmiş Vergi Varlığı10.657.9057.486.615012.067.859
Diğer Duran Varlıklar0003.622.900
TOPLAM VARLIKLAR490.755.472470.434.5480361.195.847
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler212.798.412208.950.5440190.621.450
Finansal Borçlar25.288.64524.990.668058.886.061
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar145.239.253147.782.211097.547.768
Diğer Borçlar52.40052.400052.400
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)22.611.84922.486.22000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları5.127.39910.568.02907.380.108
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.478.8663.071.016026.755.113
(Ara Toplam)212.798.412208.950.5440190.621.450
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler23.689.64722.908.844013.675.119
Finansal Borçlar12.826.73112.826.73106.187.142
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar10.862.91610.082.11307.487.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar254.267.413238.575.1600156.899.278
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar255.261.360239.036.0980156.659.564
Ödenmiş Sermaye100.000.000100.000.0000100.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları489.1411.027.76100
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11.066.89611.066.89609.652.907
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları133.488.72549.568.558019.233.941
Dönem Net Kar/Zararı24.299.10783.920.166029.431.890
Diğer Özsermaye Kalemleri-14.082.509-6.547.2830-1.659.174
Azınlık Payları-993.947-460.9380239.714
TOPLAM KAYNAKLAR490.755.472470.434.5480361.195.847
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri143.097.931526.247.12779.105.022381.482.199
Satışların Maliyeti (-)-89.720.837-320.540.797-51.057.162-245.165.636
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)53.377.094205.706.33028.047.860136.316.563
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)53.377.094205.706.33028.047.860136.316.563
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-20.428.225-77.091.466-14.878.674-63.213.842
Genel Yönetim Giderleri (-)-12.118.139-35.238.808-7.842.027-28.729.770
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-790.364-2.868.706-480.212-1.446.739
Diğer Faaliyet Gelirleri21.388.56754.262.3066.327.66829.934.898
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-23.334.802-58.366.883-7.841.806-22.863.385
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)18.094.13186.402.7733.332.80949.997.725
Net Faaliyet Kar/Zararı20.040.36690.507.3504.846.94742.926.212
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.62510.162.256437994.083
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-4740-402
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0-97.09200
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı18.096.75696.467.4633.333.24650.991.406
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler8.559.33216.770.0163.465.5029.790.981
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.683.098-19.704.882-3.920.017-27.725.325
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2.62510.161.782437993.681
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)23.972.99093.532.5972.878.73133.057.062
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)108.757-11.038.040-1.015.447-3.786.525
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-3.062.533-6.107.747-1.761.123-2.805.249
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)3.171.290-4.930.293745.676-981.276
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI24.081.74782.494.5571.863.28429.270.537
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)24.081.74782.494.5571.863.28429.270.537
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-217.360-1.425.609-163.743-161.353
Ana Ortaklık Payları24.299.10783.920.1662.027.02729.431.890
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri5.189.02118.632.5274.329.61212.823.734
Kıdem Tazminatı462.276749.8490902.551
Finansman Giderleri-2.683.098-19.704.882-3.920.017-27.725.325
Yurtiçi Satışlar111.251.813401.457.58267.052.067305.919.910
Yurtdışı Satışlar41.472.857162.274.44718.370.555104.625.790
Net Yabancı Para Pozisyonu028.301.334023.357.301
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu028.301.334023.357.301
Net YPP (Hedge Dahil)041.709.459023.357.301

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KLKIM 11,8 12,8 10,4 2,2 5,3 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KLKIM 11,80 2,63 2,67 3,84 0,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi