SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.391 1.392 -0,05
VIOP 1.491 1.491 0,04
USD/TRY 8,6475 8,6647 -0,20
BIST BANKS 1.244 1.239 0,34
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.132 15.490 -2,31
GOLD 1.767,45 1.764,28 0,18
BRENT 74,65 73,92 0,99

Kalekim Kimyevi Maddeler Hisse Senedi | KLKIM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 11,12 14,06 2,94
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,5 254,2 248,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kalekim Kimyevi Maddeler
Kuruluş 06.11.1973
Faal Alanı inşaat sektörüne yapı kimyasalları üretmek.
Telefon (0212)4230018
Faks (0212)4233356
Adres Firuzköy Mah. Firuzköy Bulvarı No: 188 Avcılar 34325 İstanbul / Türkiye

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar481,6255,3
Ödenmiş Sermaye115,0100,0
Net Kâr52,124,3

Cari Değerler

F/K 11,7
FD/FAVÖK 8,3
PD/DD 2,9
FD/Satışlar 1,7
Yabancı Oranı (%) 2,09
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,2 / 4,5
Piyasa Değeri 1.377,7 mnTL
Net Borç -272,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,23 -1,88 -6,11 -
USD -4,35 -4,37 -7,62 -
Göreceli -1,32 1,38 -2,55 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KLKIMAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
KLKIMAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar580.161.577310.266.436295.277.4010
Nakit ve Nakit Benzerleri288.977.55997.676.904124.328.3120
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar199.213.977138.949.996119.273.4560
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar199.988111.547111.5470
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar67.764.61852.161.65435.318.3870
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar24.005.43521.366.33516.245.6990
(Ara Toplam)580.161.577310.266.436295.277.4010
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar184.166.619180.489.036175.157.1470
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar515.867213.525213.5250
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.880.0101.880.0101.880.0100
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller28.112.49528.112.49528.112.4950
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları14.722.97615.971.38516.367.5630
Maddi Duran Varlıklar113.910.494110.392.751107.137.0820
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar13.066.81913.260.96513.959.8570
Ertelenmiş Vergi Varlığı11.957.95810.657.9057.486.6150
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR764.328.196490.755.472470.434.5480
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler260.153.163212.798.412208.950.5440
Finansal Borçlar4.841.12725.288.64524.990.6680
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar170.960.812145.239.253147.782.2110
Diğer Borçlar96.62552.40052.4000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)44.285.72222.611.84922.486.2200
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları23.479.4865.127.39910.568.0290
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.489.39114.478.8663.071.0160
(Ara Toplam)260.153.163212.798.412208.950.5440
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler23.745.61523.689.64722.908.8440
Finansal Borçlar11.473.75412.826.73112.826.7310
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar010.862.91610.082.1130
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler12.271.861000
Özkaynaklar480.429.418254.267.413238.575.1600
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar481.560.265255.261.360239.036.0980
Ödenmiş Sermaye115.000.000100.000.000100.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri197.375.803000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0489.1411.027.7610
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.941.23211.066.89611.066.8960
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları116.114.388133.488.72549.568.5580
Dönem Net Kar/Zararı52.081.63124.299.10783.920.1660
Diğer Özsermaye Kalemleri-14.952.789-14.082.509-6.547.2830
Azınlık Payları-1.130.847-993.947-460.9380
TOPLAM KAYNAKLAR764.328.196490.755.472470.434.5480
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri337.165.004143.097.931526.247.127195.272.942
Satışların Maliyeti (-)-210.032.862-89.720.837-320.540.797-121.215.939
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)127.132.14253.377.094205.706.33074.057.003
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)127.132.14253.377.094205.706.33074.057.003
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-50.284.375-20.428.225-77.091.466-29.637.259
Genel Yönetim Giderleri (-)-25.736.825-12.118.139-35.238.808-15.331.344
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.638.546-790.364-2.868.706-1.122.773
Diğer Faaliyet Gelirleri43.355.21621.388.56754.262.30615.568.603
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-45.649.998-23.334.802-58.366.883-17.505.301
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)47.177.61418.094.13186.402.77326.028.929
Net Faaliyet Kar/Zararı49.472.39620.040.36690.507.35027.965.627
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.4752.62510.162.256437
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-4740
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar00-97.0920
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı47.183.08918.096.75696.467.46326.029.366
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler17.781.3978.559.33216.770.0166.115.279
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.774.261-2.683.098-19.704.882-8.367.681
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler5.4752.62510.161.782437
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)59.190.22523.972.99093.532.59723.776.964
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-7.462.854108.757-11.038.040-6.387.539
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-11.718.469-3.062.533-6.107.747-5.269.788
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)4.255.6153.171.290-4.930.293-1.117.751
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI51.727.37124.081.74782.494.55717.389.425
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)51.727.37124.081.74782.494.55717.389.425
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-354.260-217.360-1.425.609-417.064
Ana Ortaklık Payları52.081.63124.299.10783.920.16617.806.489
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri10.552.9135.189.02118.632.5278.331.117
Kıdem Tazminatı844.931462.276749.849461.565
Finansman Giderleri-5.774.261-2.683.098-19.704.882-8.367.681
Yurtiçi Satışlar250.412.936111.251.813401.457.582159.228.081
Yurtdışı Satışlar110.074.90741.472.857162.274.44750.993.394
Net Yabancı Para Pozisyonu44.469.793028.301.3340
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu44.469.793028.301.3340
Net YPP (Hedge Dahil)56.767.918041.709.4590

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KLKIM 12,0 11,7 8,3 1,7 2,9 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KLKIM 11,98 1,77 2,09 31,60 0,37
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi