SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.565 1.565 0,00
VIOP 1.690 1.690 0,00
USD/TRY 7,4669 7,4647 0,03
BIST BANKA 1.566 1.566 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.815 13.848 -0,24
ALTIN 1.850,26 1.840,26 0,54
BRENT 56,26 55,90 0,64

Kiler GYO Hisse Senedi | KLGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,32 3,6385 1,3185
Hacim Hareketi (Milyon TL) 18,5 817,1 798,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kiler GYO
Kuruluş 01.09.2005
Faal Alanı Gayrimenkul yatırımları.
Telefon (0212)4561500
Faks (0212)4280994
Adres Zafer Mahallesi. Tonguç Baba Caddesi. No:96 Kat:3 Esenyurt / İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar747,9725,0
Ödenmiş Sermaye124,0124,0
Net Kâr18,1-4,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 2,1
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,71
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 16,3 / 11,8
Piyasa Değeri 1.581,0 mnTL
Net Borç 42,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,19 0,00 -3,04 1,59
USD 1,87 0,13 0,08 1,19
Göreceli 0,66 -0,99 -12,75 -4,14

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KLGYO0,000,00000,000,00 0 A/D
KLGYO0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar784.947.000671.485.000695.435.000786.032.000
Nakit ve Nakit Benzerleri18.265.0009.365.0006.951.00044.439.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar145.235.000134.154.000187.192.000241.185.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0121.00000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar587.132.000492.719.000474.229.000420.026.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar34.315.00035.126.00027.063.00080.382.000
(Ara Toplam)784.947.000671.485.000695.435.000786.032.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar631.510.000624.981.000620.724.000620.857.000
Ticari Alacaklar2.594.0002.496.0002.132.0004.727.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar123.085.000120.344.000119.928.000119.426.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller494.424.000494.424.000494.424.000494.424.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar11.399.0007.698.0004.233.0002.271.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.00010.0007.0009.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar09.00000
TOPLAM VARLIKLAR1.416.457.0001.296.466.0001.316.159.0001.406.889.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler630.702.000538.116.000515.546.000578.330.000
Finansal Borçlar34.542.00028.496.00077.607.00075.426.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar113.845.00038.747.00031.926.00035.855.000
Diğer Borçlar887.00033.098.0001.289.0001.227.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)480.707.000437.300.000404.248.000465.182.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler721.000475.000476.000640.000
(Ara Toplam)630.702.000538.116.000515.546.000578.330.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler37.903.00033.398.00055.686.00098.987.000
Finansal Borçlar25.985.00021.313.00043.736.00087.694.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar11.918.00012.085.00011.613.00011.293.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00337.0000
Özkaynaklar747.852.000724.952.000744.927.000729.572.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar747.852.000724.952.000744.927.000729.572.000
Ödenmiş Sermaye124.000.000124.000.000124.000.000124.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18.093.00018.093.00018.093.00018.093.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları461.045.000461.045.000461.045.000908.683.000
Dönem Net Kar/Zararı18.106.000-4.703.00015.243.000-447.638.000
Diğer Özsermaye Kalemleri126.608.000126.517.000126.546.000126.434.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.416.457.0001.296.466.0001.316.159.0001.406.889.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri192.301.000115.625.000109.377.000747.299.000
Satışların Maliyeti (-)-109.870.000-58.913.000-54.807.000-1.030.232.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)82.431.00056.712.00054.570.000-282.933.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)82.431.00056.712.00054.570.000-282.933.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-5.531.000-4.999.000-4.767.000-1.201.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-8.544.000-5.919.000-3.186.000-15.129.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri5.932.0003.497.0002.708.000102.669.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-7.433.000-4.820.000-3.474.000-9.177.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00052.415.000
FAALİYET KARI (ZARARI)66.855.00044.471.00045.851.000-153.356.000
Net Faaliyet Kar/Zararı68.356.00045.794.00046.617.000-246.848.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar3.654.000915.000496.0001.064.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı70.509.00045.386.00046.347.000-152.292.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.429.000610.000425.0009.463.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-53.832.000-50.699.000-31.529.000-304.809.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.106.000-4.703.00015.243.000-447.638.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI18.106.000-4.703.00015.243.000-447.638.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)18.106.000-4.703.00015.243.000-447.638.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları18.106.000-4.703.00015.243.000-447.638.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri958.000423.000168.000667.000
Kıdem Tazminatı085.00058.000141.000
Finansman Giderleri-53.832.000-50.699.000-31.529.000-304.809.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-944.000-23.604.000-44.391.000-32.377.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-953.000-23.612.000-44.528.000-32.390.000
Net YPP (Hedge Dahil)-944.000-23.604.000-44.391.000-32.377.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KLGYO 2,6 A/D A/D A/D 2,1 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KLGYO 2,55 0,67 0,71 3,61 0,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi