SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 11.156 11.139 0,15
VIOP 12.170 12.119 0,43
USD/TRY 33,0403 33,0413 0,00
BIST BANKS 16.149 16.024 0,78
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.172 18.355 -1,00
GOLD 2.410,66 2.401,11 0,40
BRENT 82,58 85,11 -2,97

Kiler GYO Hisse Senedi | KLGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5 6,95 1,95
Hacim Hareketi (Milyon TL) 33,4 1.614,9 1.581,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kiler GYO
Kuruluş 01.09.2005
Faal Alanı Gayrimenkul yatırımları.
Telefon (0212)4567000
Faks (0212)3252577
Adres Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No.1/1 Kat.7 Kağıthane İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar14.395,914.126,0
Ödenmiş Sermaye1.395,01.395,0
Net Kâr270,11.417,5

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 3,5
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,5
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 2,59
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,4 / 6,5
Piyasa Değeri 7.351,6 mnTL
Net Borç -247,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 46,1

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,59 3,13 -4,87 82,35
USD -2,47 2,85 -6,42 62,65
Göreceli -2,74 2,28 -10,71 22,10

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KLGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
KLGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar12.442.898.00014.529.274.0007.606.519.0006.833.867.000
Nakit ve Nakit Benzerleri62.527.000109.977.000101.250.00053.503.000
Finansal Yatırımlar613.222.0001.927.670.0001.396.830.0001.194.667.000
Ticari Alacaklar1.420.194.0002.241.344.0001.545.928.0001.469.300.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.212.000931.000656.000518.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar7.958.251.0008.629.372.0003.659.935.0003.272.587.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.385.492.0001.619.980.000901.920.000843.292.000
(Ara Toplam)12.442.898.00014.529.274.0007.606.519.0006.833.867.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar9.385.658.0009.306.754.0005.057.639.0005.055.261.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.310.567.0001.245.824.000709.443.000711.869.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7.935.562.0007.935.562.0004.304.838.0004.304.838.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar139.300.000125.129.00043.241.00038.420.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar229.000239.000117.000134.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR21.828.556.00023.836.028.00012.664.158.00011.889.128.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler7.011.991.0009.216.412.0004.909.162.0004.378.918.000
Finansal Borçlar269.433.000280.645.000228.784.000199.863.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar421.124.000563.431.000223.058.000201.667.000
Diğer Borçlar23.120.00020.557.00011.649.00027.214.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)6.288.947.0008.345.098.0004.441.316.0003.944.909.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0002.042.000
Borç Karşılıkları1.025.0001.179.000993.000938.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.342.0005.502.0003.362.0002.285.000
(Ara Toplam)7.011.991.0009.216.412.0004.909.162.0004.378.918.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler420.694.000493.603.000522.167.000516.548.000
Finansal Borçlar159.113.000166.278.000228.375.000212.262.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar244.190.000307.761.000286.080.000296.697.000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar17.391.00019.564.0007.712.0007.589.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar14.395.871.00014.126.013.0007.232.829.0006.993.662.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar14.395.871.00014.126.013.0007.232.829.0006.993.662.000
Ödenmiş Sermaye1.395.000.0001.395.000.0001.395.000.0001.395.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.585.362.0001.585.362.000126.511.000126.511.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler220.817.000220.817.00061.998.00061.998.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları6.483.737.0004.852.620.0004.265.769.0004.265.769.000
Dönem Net Kar/Zararı270.051.0001.631.117.0001.383.679.0001.144.613.000
Diğer Özsermaye Kalemleri4.440.904.0004.441.097.000-128.000-229.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR21.828.556.00023.836.028.00012.664.158.00011.889.128.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.111.028.000234.441.000120.921.00094.912.000
Satışların Maliyeti (-)-1.941.139.000-53.225.000-30.257.000-24.333.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)169.889.000181.216.00090.664.00070.579.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)169.889.000181.216.00090.664.00070.579.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-75.855.000-8.683.000-2.168.000-1.847.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-53.738.000-118.193.000-62.062.000-46.133.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri18.209.000133.337.00022.865.00015.303.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-74.600.000-110.185.000-62.967.000-54.597.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-16.095.00077.492.000-13.668.000-16.695.000
Net Faaliyet Kar/Zararı40.296.00054.340.00026.434.00022.599.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler349.318.0002.130.750.0001.578.558.0001.273.339.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-102.546.000-373.579.000-260.371.000-260.371.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar64.893.000146.853.000144.890.000137.251.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı295.570.0001.981.516.0001.449.409.0001.133.524.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler29.059.00052.446.00035.430.00032.202.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-54.578.000-613.939.000-99.118.000-47.320.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler246.772.0001.757.171.0001.318.187.0001.012.968.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)270.051.0001.420.023.0001.385.721.0001.118.406.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0-2.566.000-2.042.000-2.042.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-2.566.000-2.042.000-2.042.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI270.051.0001.417.457.0001.383.679.0001.116.364.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)270.051.0001.417.457.0001.383.679.0001.116.364.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları270.051.0001.417.457.0001.383.679.0001.116.364.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri6.464.00020.788.0006.714.0003.923.000
Kıdem Tazminatı2.272.0003.073.0002.036.0001.568.000
Finansman Giderleri-54.578.000-613.939.000-99.118.000-47.320.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu58.013.0001.079.719.000708.982.000527.840.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu58.013.0001.079.719.000708.982.000527.840.000
Net YPP (Hedge Dahil)58.013.0001.079.719.000708.982.000527.840.000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-41.178.0001.204.500.000723.564.000679.302.000
Düzeltme Öncesi Kar270.051.0001.417.457.0001.383.679.0001.144.613.000
Düzeltmeler:-319.857.000-1.750.923.000-1.376.459.000-2.123.746.000
Amortisman & İtfa Payları6.464.00020.788.0006.714.0003.923.000
Karşılıklardaki Değişim2.296.00011.905.0002.562.0002.039.000
Diğer Gelir/ Gider-262.900.000-1.783.616.000-1.385.735.000-2.129.708.000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-49.806.000-333.466.0007.220.000-979.133.000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler10.671.0001.542.829.000720.076.0001.659.811.000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-39.135.0001.209.363.000727.296.000680.678.000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-2.043.000-4.863.000-3.732.000-1.376.000
Sabit Sermaye Yatırımları-20.625.000-59.296.000-25.372.000-19.161.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0-975.288.000-613.525.000-623.525.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-20.625.000-1.034.584.000-638.897.000-642.686.000
Serbest Nakit Akım-61.803.000169.916.00084.667.00036.616.000
Finansal Borçlardaki Değişim-72.000-82.540.000-2.517.000-2.517.000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit14.306.000-74.722.000-31.101.000-30.791.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit14.234.000-157.262.000-33.618.000-33.308.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-47.569.00012.654.00051.049.0003.308.000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-47.569.00012.654.00051.049.0003.308.000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler109.977.00082.630.00050.148.00050.148.000
Dönem Sonu Nakit62.408.00095.284.000101.197.00053.456.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KLGYO 5,3 3,5 A/D A/D 0,5 3/2024
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KLGYO 5,27 2,59 2,76 16,93 0,18
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi