SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.378 1.376 0,18
VIOP 1.422 1.414 0,55
USD/TRY 8,1143 8,1495 -0,43
BIST BANKA 1.069 1.063 0,54
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.234 15.215 0,13
ALTIN 1.745,01 1.732,88 0,70
BRENT 63,92 63,28 1,01

Kiler GYO Hisse Senedi | KLGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,93 2,9 0,97
Hacim Hareketi (Milyon TL) 28,8 503,7 474,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kiler GYO
Kuruluş 01.09.2005
Faal Alanı Gayrimenkul yatırımları.
Telefon (0212)4561500
Faks (0212)4280994
Adres Zafer Mahallesi. Tonguç Baba Caddesi. No:96 Kat:3 Esenyurt / İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.214,7747,9
Ödenmiş Sermaye620,0124,0
Net Kâr-12,918,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,23
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 15,3 / 14,0
Piyasa Değeri 1.196,6 mnTL
Net Borç -375,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,02 -10,23 -20,58 -23,11
USD -2,66 -10,12 -26,13 -29,90
Göreceli -3,19 -7,48 -10,27 -17,62

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KLGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
KLGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.183.071.000784.947.000671.485.000695.435.000
Nakit ve Nakit Benzerleri428.371.00018.265.0009.365.0006.951.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar117.273.000145.235.000134.154.000187.192.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar00121.0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar576.422.000587.132.000492.719.000474.229.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar61.005.00034.315.00035.126.00027.063.000
(Ara Toplam)1.183.071.000784.947.000671.485.000695.435.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar669.057.000631.510.000624.981.000620.724.000
Ticari Alacaklar2.132.0002.594.0002.496.0002.132.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar122.261.000123.085.000120.344.000119.928.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller532.206.000494.424.000494.424.000494.424.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar12.451.00011.399.0007.698.0004.233.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.0008.00010.0007.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar009.0000
TOPLAM VARLIKLAR1.852.128.0001.416.457.0001.296.466.0001.316.159.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler603.960.000630.702.000538.116.000515.546.000
Finansal Borçlar34.478.00034.542.00028.496.00077.607.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar64.144.000113.845.00038.747.00031.926.000
Diğer Borçlar2.195.000887.00033.098.0001.289.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)502.291.000480.707.000437.300.000404.248.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler852.000721.000475.000476.000
(Ara Toplam)603.960.000630.702.000538.116.000515.546.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler33.467.00037.903.00033.398.00055.686.000
Finansal Borçlar18.883.00025.985.00021.313.00043.736.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar14.584.00011.918.00012.085.00011.613.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler000337.000
Özkaynaklar1.214.701.000747.852.000724.952.000744.927.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.214.701.000747.852.000724.952.000744.927.000
Ödenmiş Sermaye620.000.000124.000.000124.000.000124.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri128.601.000000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18.093.00018.093.00018.093.00018.093.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları461.045.000461.045.000461.045.000461.045.000
Dönem Net Kar/Zararı-12.910.00018.106.000-4.703.00015.243.000
Diğer Özsermaye Kalemleri-128.000126.608.000126.517.000126.546.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.852.128.0001.416.457.0001.296.466.0001.316.159.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri269.034.000192.301.000115.625.000109.377.000
Satışların Maliyeti (-)-217.043.000-109.870.000-58.913.000-54.807.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)51.991.00082.431.00056.712.00054.570.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)51.991.00082.431.00056.712.00054.570.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-5.616.000-5.531.000-4.999.000-4.767.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-12.872.000-8.544.000-5.919.000-3.186.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri6.882.0005.932.0003.497.0002.708.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-8.120.000-7.433.000-4.820.000-3.474.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)32.265.00066.855.00044.471.00045.851.000
Net Faaliyet Kar/Zararı33.503.00068.356.00045.794.00046.617.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33.132.000000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar2.854.0003.654.000915.000496.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı68.251.00070.509.00045.386.00046.347.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler9.103.0001.429.000610.000425.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-90.264.000-53.832.000-50.699.000-31.529.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler33.132.000000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-12.910.00018.106.000-4.703.00015.243.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-12.910.00018.106.000-4.703.00015.243.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-12.910.00018.106.000-4.703.00015.243.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-12.910.00018.106.000-4.703.00015.243.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri1.585.000958.000423.000168.000
Kıdem Tazminatı104.000085.00058.000
Finansman Giderleri-90.264.000-53.832.000-50.699.000-31.529.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-320.000-944.000-23.604.000-44.391.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-329.000-953.000-23.612.000-44.528.000
Net YPP (Hedge Dahil)-320.000-944.000-23.604.000-44.391.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KLGYO 1,9 A/D A/D A/D 1,0 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KLGYO 1,93 0,61 0,23 -38,76 -0,39
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi