SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.480 1.455 1,68
VIOP 1.594 1.567 1,73
USD/TRY 9,6026 9,5001 1,08
BIST BANKA 1.271 1.247 1,91
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.543 15.473 0,46
ALTIN 1.792,41 1.782,92 0,53
BRENT 85,72 84,61 1,31

Kiler GYO Hisse Senedi | KLGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,67 2,06 0,39
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,7 66,9 61,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kiler GYO
Kuruluş 01.09.2005
Faal Alanı Gayrimenkul yatırımları.
Telefon (0212)4561500
Faks (0212)4280994
Adres Zafer Mahallesi. Tonguç Baba Caddesi. No:96 Kat:3 Esenyurt / İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.248,11.242,0
Ödenmiş Sermaye620,0620,0
Net Kâr33,527,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 2,67
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,0 / 8,5
Piyasa Değeri 1.215,2 mnTL
Net Borç -535,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,51 -2,97 5,38 -21,91
USD -2,63 -6,81 -5,05 -39,56
Göreceli -1,15 -7,58 0,22 -22,08

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KLGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
KLGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.535.892.0001.262.906.0001.183.071.000784.947.000
Nakit ve Nakit Benzerleri141.056.000448.988.000428.371.00018.265.000
Finansal Yatırımlar431.284.000000
Ticari Alacaklar221.831.000114.927.000117.273.000145.235.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.883.00001.563.0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar676.327.000638.054.000576.422.000587.132.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar63.511.00060.937.00059.442.00034.315.000
(Ara Toplam)1.535.892.0001.262.906.0001.183.071.000784.947.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar665.294.000678.237.000669.057.000631.510.000
Ticari Alacaklar02.132.0002.132.0002.594.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar117.898.000125.400.000122.261.000123.085.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller532.206.000532.206.000532.206.000494.424.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar15.189.00018.494.00012.451.00011.399.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.0005.0007.0008.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR2.201.186.0001.941.143.0001.852.128.0001.416.457.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler929.068.000670.318.000604.027.000630.702.000
Finansal Borçlar27.566.00030.873.00034.478.00034.542.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar38.647.00027.735.00064.144.000113.845.000
Diğer Borçlar4.776.0003.198.0002.448.000887.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)856.372.000607.620.000502.291.000480.707.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları180.000067.0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.527.000892.000599.000721.000
(Ara Toplam)929.068.000670.318.000604.027.000630.702.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler24.036.00028.872.00033.400.00037.903.000
Finansal Borçlar9.288.00014.065.00018.883.00025.985.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar14.748.00014.807.00014.517.00011.918.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.248.082.0001.241.953.0001.214.701.000747.852.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.248.082.0001.241.953.0001.214.701.000747.852.000
Ödenmiş Sermaye620.000.000620.000.000620.000.000124.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18.093.00018.093.00018.093.00018.093.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları448.135.000448.135.000461.045.000461.045.000
Dönem Net Kar/Zararı33.458.00027.284.000-12.910.00018.106.000
Diğer Özsermaye Kalemleri128.396.000128.441.000128.473.000126.608.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR2.201.186.0001.941.143.0001.852.128.0001.416.457.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri71.841.00034.331.000269.034.000192.301.000
Satışların Maliyeti (-)-50.949.000-28.164.000-217.043.000-109.870.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)20.892.0006.167.00051.991.00082.431.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)20.892.0006.167.00051.991.00082.431.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.167.000-476.000-5.616.000-5.531.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-16.241.000-5.288.000-12.872.000-8.544.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri7.328.0006.247.0006.882.0005.932.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-10.566.000-3.172.000-8.120.000-7.433.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)246.0003.478.00032.265.00066.855.000
Net Faaliyet Kar/Zararı3.484.000403.00033.503.00068.356.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0033.132.0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-4.358.0003.132.0002.854.0003.654.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-4.112.0006.610.00068.251.00070.509.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler45.155.00024.876.0009.103.0001.429.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-7.585.000-4.202.000-90.264.000-53.832.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0033.132.0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)33.458.00027.284.000-12.910.00018.106.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI33.458.00027.284.000-12.910.00018.106.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)33.458.00027.284.000-12.910.00018.106.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları33.458.00027.284.000-12.910.00018.106.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri1.552.000898.0001.585.000958.000
Kıdem Tazminatı190.00065.000104.0000
Finansman Giderleri-7.585.000-4.202.000-90.264.000-53.832.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu18.521.0002.812.000-320.000-944.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu18.521.0002.812.000-329.000-953.000
Net YPP (Hedge Dahil)18.521.0002.812.000-320.000-944.000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit127.516.00021.542.00051.910.000135.742.000
Düzeltme Öncesi Kar33.458.00027.284.000-12.910.00018.106.000
Düzeltmeler:-37.043.000-16.368.00011.095.00048.049.000
Amortisman & İtfa Payları1.552.000898.0001.585.000958.000
Karşılıklardaki Değişim-5.744.000178.0003.346.000950.000
Diğer Gelir/ Gider-32.851.000-17.444.0006.164.00046.141.000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-3.585.00010.916.000-1.815.00066.155.000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler131.301.00010.656.00053.829.00069.783.000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)127.716.00021.572.00052.014.000135.938.000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-200.000-30.000-104.000-196.000
Sabit Sermaye Yatırımları-6.802.000-6.939.000-11.763.000-10.085.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-429.920.000000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-436.722.000-6.939.000-11.763.000-10.085.000
Serbest Nakit Akım-309.206.00014.603.00040.147.000125.657.000
Finansal Borçlardaki Değişim-16.507.000-11.152.000-113.831.000-106.665.000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı002.090.0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit38.312.00017.166.000455.526.000-45.166.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit21.805.0006.014.000343.785.000-151.831.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-287.401.00020.617.000383.932.000-26.174.000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-287.401.00020.617.000383.932.000-26.174.000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler428.371.000428.371.00044.439.00044.439.000
Dönem Sonu Nakit140.970.000448.988.000428.371.00018.265.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KLGYO 2,0 A/D A/D A/D 1,0 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KLGYO 1,96 2,67 1,53 -113,96 -1,21
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi