SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.439 2.451 -0,49
VIOP 2.709 2.733 -0,84
USD/TRY 16,1911 16,3488 -0,96
BIST BANKA 2.007 2.034 -1,32
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.462 14.231 1,62
ALTIN 1.853,72 1.850,71 0,16
BRENT 115,32 114,17 1,01

Kiler GYO Hisse Senedi | KLGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,85 1,27 0,42
Hacim Hareketi (Milyon TL) 12,6 137,8 125,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kiler GYO
Kuruluş 01.09.2005
Faal Alanı Gayrimenkul yatırımları.
Telefon (0212)4561500
Faks (0212)4280994
Adres Zafer Mahallesi. Tonguç Baba Caddesi. No:96 Kat:3 Esenyurt / İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar2.792,71.761,5
Ödenmiş Sermaye1.395,0620,0
Net Kâr255,7547,4

Cari Değerler

F/K 2,0
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,6
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 2,32
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,2 / 2,8
Piyasa Değeri 1.562,4 mnTL
Net Borç -1.314,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 46,1

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,88 -1,75 -0,88 -13,18
USD -0,76 -4,33 -10,50 -29,24
Göreceli -0,39 -4,43 -1,72 -33,87

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KLGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
KLGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar3.125.535.0001.938.265.0001.696.141.0001.535.892.000
Nakit ve Nakit Benzerleri401.043.000716.240.000618.572.000141.056.000
Finansal Yatırımlar928.532.00021.212.00052.138.000431.284.000
Ticari Alacaklar277.761.000253.938.000176.941.000221.831.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar172.000237.0001.517.0001.883.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.309.787.000862.525.000678.803.000676.327.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar208.240.00084.113.000168.170.00063.511.000
(Ara Toplam)3.125.535.0001.938.265.0001.696.141.0001.535.892.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.053.753.0001.051.183.000681.963.000665.294.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar207.465.000205.666.000121.317.000117.898.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller831.062.000831.062.000546.231.000532.206.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar15.170.00014.409.00014.364.00015.189.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar56.00046.00051.0001.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR4.179.288.0002.989.448.0002.378.104.0002.201.186.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.379.720.0001.217.075.000891.552.000929.068.000
Finansal Borçlar14.480.00017.204.00021.032.00027.566.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar406.752.00071.845.000116.379.00038.647.000
Diğer Borçlar3.819.0007.016.00015.637.0004.776.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)952.986.0001.119.421.000737.096.000856.372.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları374.000362.000167.000180.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.309.0001.227.0001.241.0001.527.000
(Ara Toplam)1.379.720.0001.217.075.000891.552.000929.068.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler6.855.00010.830.00015.741.00024.036.000
Finansal Borçlar851.0003.526.0005.997.0009.288.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar6.004.0007.304.0009.744.00014.748.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar2.792.713.0001.761.543.0001.470.811.0001.248.082.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.792.713.0001.761.543.0001.470.811.0001.248.082.000
Ödenmiş Sermaye1.395.000.000620.000.000620.000.000620.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri128.789.000128.601.00000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler00018.093.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları995.567.000448.135.000448.135.000448.135.000
Dönem Net Kar/Zararı255.718.000547.432.000256.328.00033.458.000
Diğer Özsermaye Kalemleri17.639.00017.375.000146.348.000128.396.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR4.179.288.0002.989.448.0002.378.104.0002.201.186.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri420.332.000524.193.000493.450.00071.841.000
Satışların Maliyeti (-)-158.114.000-363.237.000-280.540.000-50.949.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)262.218.000160.956.000212.910.00020.892.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)262.218.000160.956.000212.910.00020.892.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-34.044.000-11.369.000-4.860.000-1.167.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-11.292.000-31.566.000-23.265.000-16.241.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.339.00024.547.00019.627.0007.328.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-16.129.000-22.960.000-22.131.000-10.566.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)205.092.000119.608.000182.281.000246.000
Net Faaliyet Kar/Zararı216.882.000118.021.000184.785.0003.484.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16.477.000304.479.00025.461.0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-1.677.000-7.432.00000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar1.811.00083.433.000-939.000-4.358.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı221.703.000500.088.000206.803.000-4.112.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler79.345.000157.611.00070.193.00045.155.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-45.330.000-110.267.000-20.668.000-7.585.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler14.800.000297.047.00025.461.0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)255.718.000547.432.000256.328.00033.458.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI255.718.000547.432.000256.328.00033.458.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)255.718.000547.432.000256.328.00033.458.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları255.718.000547.432.000256.328.00033.458.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri1.022.0003.484.0002.510.0001.552.000
Kıdem Tazminatı207.000460.0000190.000
Finansman Giderleri-45.330.000-110.267.000-20.668.000-7.585.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu966.174547.65148.823.00018.521.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu966.174547.65148.823.00018.521.000
Net YPP (Hedge Dahil)966.174547.65148.823.00018.521.000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-195.799.000267.607.000228.557.000127.516.000
Düzeltme Öncesi Kar255.718.000547.432.000256.328.00033.458.000
Düzeltmeler:-20.865.000-460.159.000-66.672.000-37.043.000
Amortisman & İtfa Payları1.022.0003.484.0002.510.0001.552.000
Karşılıklardaki Değişim-945.000-8.370.000-5.910.000-5.744.000
Diğer Gelir/ Gider-20.942.000-455.273.000-63.272.000-32.851.000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)234.853.00087.273.000189.656.000-3.585.000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-430.529.000180.673.00039.239.000131.301.000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-195.676.000267.946.000228.895.000127.716.000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-123.000-339.000-338.000-200.000
Sabit Sermaye Yatırımları-1.793.000-7.999.000-6.985.000-6.802.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-892.520.000-33.239.000-40.702.000-429.920.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-894.313.000-41.238.000-47.687.000-436.722.000
Serbest Nakit Akım-1.090.112.000226.369.000180.870.000-309.206.000
Finansal Borçlardaki Değişim-5.399.000-18.166.000-26.332.000-16.507.000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı188.000000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit780.186.00079.539.00035.663.00038.312.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit774.975.00061.373.0009.331.00021.805.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-315.137.000287.742.000190.201.000-287.401.000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-315.137.000287.742.000190.201.000-287.401.000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler716.113.000428.371.000428.371.000428.371.000
Dönem Sonu Nakit400.976.000716.113.000618.572.000140.970.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KLGYO 1,1 2,0 A/D A/D 0,6 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KLGYO 1,12 2,37 2,32 -5,19 -0,06
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi