SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.096 1.087 0,84
VIOP 1.224 1.213 0,91
USD/TRY 7,6650 7,6321 0,43
BIST BANKA 1.072 1.068 0,41
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.594 12.542 0,41
ALTIN 1.906,13 1.912,39 -0,33
BRENT 41,62 41,44 0,43

Kiler GYO Hisse Senedi | KLGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,16 10,34 6,18
Hacim Hareketi (Milyon TL) 8,8 901,3 892,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kiler GYO
Kuruluş 01.09.2005
Faal Alanı Gayrimenkul yatırımları.
Telefon (0212)4561500
Faks (0212)4280994
Adres Zafer Mahallesi. Tonguç Baba Caddesi. No:96 Kat:3 Esenyurt / İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar725,0744,9
Ödenmiş Sermaye124,0124,0
Net Kâr-4,715,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,2
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 1,37
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 13,9 / 8,3
Piyasa Değeri 855,6 mnTL
Net Borç 40,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,45 5,99 16,75 82,06
USD 2,77 3,77 10,49 41,79
Göreceli 2,59 7,45 18,22 90,04

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KLGYO0,000,00000,000,00 0 A/D
KLGYO0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar671.485.000695.435.000784.727.000715.499.000
Nakit ve Nakit Benzerleri9.365.0006.951.00044.439.0004.922.000
Finansal Yatırımlar0004.335.000
Ticari Alacaklar134.154.000187.192.000241.185.00055.549.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar121.000000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar492.719.000474.229.000418.721.000618.287.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar35.126.00027.063.00080.382.00032.406.000
(Ara Toplam)671.485.000695.435.000784.727.000715.499.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar624.981.000620.724.000622.162.0001.339.711.000
Ticari Alacaklar2.496.0002.132.0004.727.0005.056.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar120.344.000119.928.000119.426.000116.216.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller494.424.000494.424.000494.424.0001.215.277.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar7.698.0004.233.0003.576.0003.151.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.0007.0009.00011.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar9.000000
TOPLAM VARLIKLAR1.296.466.0001.316.159.0001.406.889.0002.055.210.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler538.116.000515.546.000578.330.000574.918.000
Finansal Borçlar28.496.00077.607.00075.426.000282.771.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar38.747.00031.926.00035.855.00016.423.000
Diğer Borçlar33.098.0001.289.0001.227.0001.944.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)437.300.000404.248.000465.182.000273.238.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler475.000476.000640.000542.000
(Ara Toplam)538.116.000515.546.000578.330.000574.918.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler33.398.00055.686.00098.987.000384.230.000
Finansal Borçlar21.313.00043.736.00087.694.000375.719.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar12.085.00011.613.00011.293.0008.511.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0337.00000
Özkaynaklar724.952.000744.927.000729.572.0001.096.062.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar724.952.000744.927.000729.572.0001.096.062.000
Ödenmiş Sermaye124.000.000124.000.000124.000.000124.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00126.511.0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18.093.00018.093.00018.093.00018.093.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları461.045.000461.045.000908.683.000908.683.000
Dönem Net Kar/Zararı-4.703.00015.243.000-447.638.000-81.257.000
Diğer Özsermaye Kalemleri126.517.000126.546.000-77.000126.543.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.296.466.0001.316.159.0001.406.889.0002.055.210.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri115.625.000109.377.000747.299.00068.842.000
Satışların Maliyeti (-)-58.913.000-54.807.000-1.030.232.000-53.147.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)56.712.00054.570.000-282.933.00015.695.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)56.712.00054.570.000-282.933.00015.695.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.999.000-4.767.000-1.201.000-715.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.919.000-3.186.000-15.129.000-9.005.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.497.0002.708.000102.669.00063.756.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.820.000-3.474.000-9.177.000-545.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0052.415.0000
FAALİYET KARI (ZARARI)44.471.00045.851.000-153.356.00069.186.000
Net Faaliyet Kar/Zararı45.794.00046.617.000-246.848.0005.975.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler00021.463.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar915.000496.0001.064.000-2.218.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı45.386.00046.347.000-152.292.00088.431.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler610.000425.0009.463.00044.847.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-50.699.000-31.529.000-304.809.000-214.535.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00021.463.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.703.00015.243.000-447.638.000-81.257.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-4.703.00015.243.000-447.638.000-81.257.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-4.703.00015.243.000-447.638.000-81.257.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-4.703.00015.243.000-447.638.000-81.257.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri423.000168.000667.000493.000
Kıdem Tazminatı85.00058.000141.000111.000
Finansman Giderleri-50.699.000-31.529.000-304.809.000-214.535.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-23.604.000-44.391.000-32.377.000-69.891.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-23.612.000-44.528.000-32.377.000-69.891.000
Net YPP (Hedge Dahil)-23.604.000-44.391.000-32.377.000-69.891.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KLGYO 6,9 A/D A/D A/D 1,2 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KLGYO 6,90 0,67 1,37 69,78 0,70
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi