SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.400 1.393 0,48
VIOP 1.504 1.501 0,20
USD/TRY 8,3450 8,3479 -0,03
BIST BANKS 1.224 1.216 0,71
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.569 15.544 0,16
GOLD 1.813,15 1.813,64 -0,03
BRENT 73,23 73,09 0,19

Kiler GYO Hisse Senedi | KLGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,63 2,05 0,42
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,8 66,8 64,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kiler GYO
Kuruluş 01.09.2005
Faal Alanı Gayrimenkul yatırımları.
Telefon (0212)4561500
Faks (0212)4280994
Adres Zafer Mahallesi. Tonguç Baba Caddesi. No:96 Kat:3 Esenyurt / İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.242,01.214,7
Ödenmiş Sermaye620,0620,0
Net Kâr27,3-12,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,9
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,27
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,2 / 12,6
Piyasa Değeri 1.134,6 mnTL
Net Borç -404,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 5,17 9,58 4,57 -27,09
USD 5,55 12,06 8,31 -35,51
Göreceli 4,67 5,62 2,85 -23,07

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KLGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
KLGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.262.906.0001.183.071.000784.947.000671.485.000
Nakit ve Nakit Benzerleri448.988.000428.371.00018.265.0009.365.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar114.927.000117.273.000145.235.000134.154.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar000121.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar638.054.000576.422.000587.132.000492.719.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar60.937.00061.005.00034.315.00035.126.000
(Ara Toplam)1.262.906.0001.183.071.000784.947.000671.485.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar678.237.000669.057.000631.510.000624.981.000
Ticari Alacaklar2.132.0002.132.0002.594.0002.496.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar125.400.000122.261.000123.085.000120.344.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller532.206.000532.206.000494.424.000494.424.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar18.494.00012.451.00011.399.0007.698.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.0007.0008.00010.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0009.000
TOPLAM VARLIKLAR1.941.143.0001.852.128.0001.416.457.0001.296.466.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler670.318.000603.960.000630.702.000538.116.000
Finansal Borçlar30.873.00034.478.00034.542.00028.496.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar27.735.00064.144.000113.845.00038.747.000
Diğer Borçlar3.198.0002.195.000887.00033.098.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)607.620.000502.291.000480.707.000437.300.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler892.000852.000721.000475.000
(Ara Toplam)670.318.000603.960.000630.702.000538.116.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler28.872.00033.467.00037.903.00033.398.000
Finansal Borçlar14.065.00018.883.00025.985.00021.313.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar14.807.00014.584.00011.918.00012.085.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.241.953.0001.214.701.000747.852.000724.952.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.241.953.0001.214.701.000747.852.000724.952.000
Ödenmiş Sermaye620.000.000620.000.000124.000.000124.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0128.601.00000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18.093.00018.093.00018.093.00018.093.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları448.135.000461.045.000461.045.000461.045.000
Dönem Net Kar/Zararı27.284.000-12.910.00018.106.000-4.703.000
Diğer Özsermaye Kalemleri128.441.000-128.000126.608.000126.517.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.941.143.0001.852.128.0001.416.457.0001.296.466.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri34.331.000269.034.000192.301.000115.625.000
Satışların Maliyeti (-)-28.164.000-217.043.000-109.870.000-58.913.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6.167.00051.991.00082.431.00056.712.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6.167.00051.991.00082.431.00056.712.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-476.000-5.616.000-5.531.000-4.999.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.288.000-12.872.000-8.544.000-5.919.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri6.247.0006.882.0005.932.0003.497.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.172.000-8.120.000-7.433.000-4.820.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.478.00032.265.00066.855.00044.471.000
Net Faaliyet Kar/Zararı403.00033.503.00068.356.00045.794.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler033.132.00000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar3.132.0002.854.0003.654.000915.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı6.610.00068.251.00070.509.00045.386.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler24.876.0009.103.0001.429.000610.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.202.000-90.264.000-53.832.000-50.699.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler033.132.00000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)27.284.000-12.910.00018.106.000-4.703.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI27.284.000-12.910.00018.106.000-4.703.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)27.284.000-12.910.00018.106.000-4.703.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları27.284.000-12.910.00018.106.000-4.703.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri898.0001.585.000958.000423.000
Kıdem Tazminatı65.000104.000085.000
Finansman Giderleri-4.202.000-90.264.000-53.832.000-50.699.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu2.812.000-320.000-944.000-23.604.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu2.812.000-329.000-953.000-23.612.000
Net YPP (Hedge Dahil)2.812.000-320.000-944.000-23.604.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KLGYO 1,8 A/D A/D A/D 0,9 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KLGYO 1,83 0,27 0,57 30,24 0,32
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi