SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.400 1.393 0,48
VIOP 1.504 1.501 0,20
USD/TRY 8,3533 8,3479 0,06
BIST BANKS 1.224 1.216 0,71
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.569 15.544 0,16
GOLD 1.813,51 1.813,64 -0,01
BRENT 73,22 73,09 0,18

Kaplamin Hisse Senedi | KAPLM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 18,55 23,24 4,69
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,8 22,3 21,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kaplamin
Kuruluş 25.12.1975
Faal Alanı Her nevi oluklu levha ve kutu imalatı ve satışı.
Telefon (0232)8770855
Faks (0232)8770862
Adres İzmir Ankara Karayolu 25. Km. No:158 Kemalpaşa - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar59,454,0
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr5,57,8

Cari Değerler

F/K 38,4
FD/FAVÖK 14,9
PD/DD 6,8
FD/Satışlar 1,6
Yabancı Oranı (%) 0,29
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,5
Piyasa Değeri 401,6 mnTL
Net Borç 36,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,36 4,91 5,08 -40,59
USD 1,73 7,28 8,83 -47,45
Göreceli 0,88 1,12 3,35 -37,32

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KAPLM30.04.20070,700,05855,855,85 280.686 13
KAPLM28.05.19981,690,135013,5013,50 40.500 A/D
KAPLM30.04.20070,700,05855,855,85280.68613
KAPLM28.05.19981,690,135013,5013,5040.500A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar147.894.765130.167.215114.442.289100.138.484
Nakit ve Nakit Benzerleri7.823.2143.432.900844.8741.756.106
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar103.538.37988.130.67876.407.42860.903.500
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.121.0263.372.3563.723.383406.727
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar30.296.84732.132.99729.758.96731.879.666
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.115.2993.098.2843.707.6375.192.485
(Ara Toplam)147.894.765130.167.215114.442.289100.138.484
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar76.852.00774.876.14568.034.25566.708.326
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar784.888784.888784.888784.888
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları3.205.0333.037.9363.310.4123.205.136
Maddi Duran Varlıklar72.530.10170.832.26163.753.53162.669.231
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar331.985221.060185.42449.071
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR224.746.772205.043.360182.476.544166.846.810
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler152.562.001138.408.352113.719.933102.676.356
Finansal Borçlar39.890.14740.583.70843.121.51934.440.523
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar100.583.60184.762.95363.300.20161.414.331
Diğer Borçlar1.703.0251.706.190204.985123.583
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.060.1484.455.6701.301.4471.273.428
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.750.9871.546.56400
Borç Karşılıkları4.206.6693.523.8173.621.2873.878.011
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.367.4241.829.4502.170.4941.546.480
(Ara Toplam)152.562.001138.408.352113.719.933102.676.356
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler12.829.62612.615.92217.150.80514.097.786
Finansal Borçlar4.388.0454.533.9606.636.0736.316.489
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar003.025.666904.691
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)291.544166.594208.244249.894
Uzun vadeli karşılıklar6.293.3776.014.4645.358.7294.873.190
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.856.6601.900.9041.922.0931.753.522
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar59.355.14554.019.08651.605.80650.072.668
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar59.355.14554.019.08651.605.80650.072.668
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları3.869.431-3.893.952-3.893.952-3.893.952
Dönem Net Kar/Zararı5.480.0597.763.3834.939.0433.199.577
Diğer Özsermaye Kalemleri30.005.65530.149.65530.560.71530.767.043
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR224.746.772205.043.360182.476.544166.846.810
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri88.879.871232.388.449156.529.42189.729.864
Satışların Maliyeti (-)-72.063.354-183.376.860-124.933.651-70.583.954
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)16.816.51749.011.58931.595.77019.145.910
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)16.816.51749.011.58931.595.77019.145.910
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-6.701.940-22.830.303-16.497.393-9.420.525
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.976.248-7.163.455-5.171.106-3.303.885
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri5.270.0935.964.2325.305.8402.852.533
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.315.326-8.469.205-5.646.699-3.707.870
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)9.093.09616.512.8589.586.4125.566.163
Net Faaliyet Kar/Zararı8.138.32919.017.8319.927.2716.421.500
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı9.093.09616.512.8589.586.4125.566.163
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4521.5071.152974
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.417.310-6.959.195-4.484.874-2.424.066
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.676.2389.555.1705.102.6903.143.071
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.196.179-1.791.787-163.64756.506
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.204.423-1.546.56400
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)8.244-245.223-163.64756.506
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI5.480.0597.763.3834.939.0433.199.577
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)5.480.0597.763.3834.939.0433.199.577
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları5.480.0597.763.3834.939.0433.199.577
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.593.6146.530.8554.286.2932.945.542
Kıdem Tazminatı98.703368.757249.222153.367
Finansman Giderleri-2.417.310-6.959.195-4.484.874-2.424.066
Yurtiçi Satışlar0166.149.65800
Yurtdışı Satışlar066.996.32400
Net Yabancı Para Pozisyonu20.236.9898.826.00911.398.4569.148.417
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu20.236.9898.826.00911.398.4569.148.417
Net YPP (Hedge Dahil)20.236.9898.826.00911.398.4569.148.417

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KAPLM 20,1 38,4 14,9 1,6 6,8 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KAPLM 20,08 0,29 1,05 76,37 0,76
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi