SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.480 1.455 1,68
VIOP 1.594 1.567 1,73
USD/TRY 9,6026 9,5001 1,08
BIST BANKA 1.271 1.247 1,91
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.543 15.473 0,46
ALTIN 1.792,41 1.782,92 0,53
BRENT 85,72 84,61 1,31

Kaplamin Hisse Senedi | KAPLM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 19,14 27,82 8,68
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,3 39,5 38,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kaplamin
Kuruluş 25.12.1975
Faal Alanı Her nevi oluklu levha ve kutu imalatı ve satışı.
Telefon (0232)8770855
Faks (0232)8770862
Adres İzmir Ankara Karayolu 25. Km. No:158 Kemalpaşa - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar66,959,4
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr13,15,5

Cari Değerler

F/K 27,2
FD/FAVÖK 13,6
PD/DD 7,2
FD/Satışlar 1,5
Yabancı Oranı (%) 0,27
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,0 / 0,6
Piyasa Değeri 478,8 mnTL
Net Borç 32,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,84 0,00 6,12 -29,17
USD -2,32 -3,96 -4,38 -45,18
Göreceli -0,83 -4,75 0,92 -29,33

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KAPLM30.04.20070,700,05855,855,85 280.686 13
KAPLM28.05.19981,690,135013,5013,50 40.500 A/D
KAPLM30.04.20070,700,05855,855,85280.68613
KAPLM28.05.19981,690,135013,5013,5040.500A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar179.198.390147.894.765130.167.215114.442.289
Nakit ve Nakit Benzerleri5.926.7197.823.2143.432.900844.874
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar123.573.500103.538.37988.130.67876.407.428
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.083.5153.121.0263.372.3563.723.383
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar40.961.50230.296.84732.132.99729.758.967
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar6.653.1543.115.2993.098.2843.707.637
(Ara Toplam)179.198.390147.894.765130.167.215114.442.289
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar77.367.70076.852.00774.876.14568.034.255
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar784.888784.888784.888784.888
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları3.369.9773.205.0333.037.9363.310.412
Maddi Duran Varlıklar72.920.21572.530.10170.832.26163.753.531
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar292.620331.985221.060185.424
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR256.566.090224.746.772205.043.360182.476.544
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler178.905.180152.562.001138.408.352113.719.933
Finansal Borçlar36.332.32439.890.14740.583.70843.121.519
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar129.842.025100.583.60184.762.95363.300.201
Diğer Borçlar829.0731.703.0251.706.190204.985
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.070.5571.060.1484.455.6701.301.447
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.550.7122.750.9871.546.5640
Borç Karşılıkları4.976.1024.206.6693.523.8173.621.287
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.304.3872.367.4241.829.4502.170.494
(Ara Toplam)178.905.180152.562.001138.408.352113.719.933
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler10.738.43312.829.62612.615.92217.150.805
Finansal Borçlar2.530.9744.388.0454.533.9606.636.073
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0003.025.666
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)83.294291.544166.594208.244
Uzun vadeli karşılıklar6.093.3366.293.3776.014.4645.358.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.030.8291.856.6601.900.9041.922.093
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar66.922.47759.355.14554.019.08651.605.806
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar66.922.47759.355.14554.019.08651.605.806
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları3.869.4313.869.431-3.893.952-3.893.952
Dönem Net Kar/Zararı13.065.4605.480.0597.763.3834.939.043
Diğer Özsermaye Kalemleri29.987.58630.005.65530.149.65530.560.715
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR256.566.090224.746.772205.043.360182.476.544
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri194.044.62388.879.871232.388.449156.529.421
Satışların Maliyeti (-)-155.059.508-72.063.354-183.376.860-124.933.651
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)38.985.11516.816.51749.011.58931.595.770
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)38.985.11516.816.51749.011.58931.595.770
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-17.559.964-6.701.940-22.830.303-16.497.393
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.211.323-1.976.248-7.163.455-5.171.106
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri9.031.2605.270.0935.964.2325.305.840
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-5.093.082-4.315.326-8.469.205-5.646.699
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)21.152.0069.093.09616.512.8589.586.412
Net Faaliyet Kar/Zararı17.213.8288.138.32919.017.8319.927.271
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı21.152.0069.093.09616.512.8589.586.412
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4524521.5071.152
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.365.844-2.417.310-6.959.195-4.484.874
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.786.6146.676.2389.555.1705.102.690
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.721.154-1.196.179-1.791.787-163.647
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.550.712-1.204.423-1.546.5640
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-170.4428.244-245.223-163.647
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI13.065.4605.480.0597.763.3834.939.043
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)13.065.4605.480.0597.763.3834.939.043
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları13.065.4605.480.0597.763.3834.939.043
Hisse Başına Kazanç1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4.366.7061.593.6146.530.8554.286.293
Kıdem Tazminatı186.85098.703368.757249.222
Finansman Giderleri-5.365.844-2.417.310-6.959.195-4.484.874
Yurtiçi Satışlar00166.149.6580
Yurtdışı Satışlar0066.996.3240
Net Yabancı Para Pozisyonu14.606.61620.236.9898.826.00911.398.456
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu14.606.61620.236.9898.826.00911.398.456
Net YPP (Hedge Dahil)14.606.61620.236.9898.826.00911.398.456
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit20.902.09111.497.68218.438.9751.421.818
Düzeltme Öncesi Kar13.065.4605.480.0597.763.3834.939.043
Düzeltmeler:15.778.1836.845.23815.990.75210.285.224
Amortisman & İtfa Payları4.366.7061.593.6146.530.8554.286.293
Karşılıklardaki Değişim2.834.4231.393.6442.104.8891.149.909
Diğer Gelir/ Gider8.577.0543.857.9807.355.0084.849.022
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)28.843.64312.325.29723.754.13515.224.267
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-6.607.459401.646-4.073.804-12.670.491
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)22.236.18412.726.94319.680.3312.553.776
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-1.334.093-1.229.261-1.241.356-1.131.958
Sabit Sermaye Yatırımları-5.469.162-3.334.626-13.128.678-4.617.084
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit4524521.5071.152
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-5.468.710-3.334.174-13.127.171-4.615.932
Serbest Nakit Akım15.433.3818.163.5085.311.804-3.194.114
Finansal Borçlardaki Değişim-7.310.189-1.283.2493.399.4907.758.150
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-5.629.373-2.489.945-7.140.342-5.581.110
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-12.939.562-3.773.194-3.740.8522.177.040
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış2.493.8194.390.3141.570.952-1.017.074
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim2.493.8194.390.3141.570.952-1.017.074
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler3.432.9003.432.9001.861.9481.861.948
Dönem Sonu Nakit5.926.7197.823.2143.432.900844.874

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KAPLM 23,9 27,2 13,6 1,5 7,2 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KAPLM 23,94 0,27 1,20 92,85 0,93
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi