SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.536 1.536 0,00
VIOP 1.637 1.637 0,00
USD/TRY 7,3524 7,3439 0,12
BIST BANKA 1.480 1.480 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.871 13.644 1,66
ALTIN 1.847,12 1.851,44 -0,23
BRENT 55,78 55,64 0,25

Kaplamin Hisse Senedi | KAPLM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 19,5 48,4 28,9
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 7,2 7,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kaplamin
Kuruluş 25.12.1975
Faal Alanı Her nevi oluklu levha ve kutu imalatı ve satışı.
Telefon (0232)8770855
Faks (0232)8770862
Adres İzmir Ankara Karayolu 25. Km. No:158 Kemalpaşa - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar51,650,1
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr4,93,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 17,5
FD/Satışlar 4,7
Yabancı Oranı (%) 0,10
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,4
Piyasa Değeri 905,2 mnTL
Net Borç 48,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -6,49 26,50 44,14 33,91
USD -6,62 27,52 47,46 34,45
Göreceli -6,24 28,88 33,81 28,73

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KAPLM30.04.20070,700,05855,855,85 280.686 13
KAPLM28.05.19981,690,135013,5013,50 40.500 A/D
KAPLM30.04.20070,700,05855,855,85280.68613
KAPLM28.05.19981,690,135013,5013,5040.500A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar114.442.289100.138.48486.409.26094.858.834
Nakit ve Nakit Benzerleri844.8741.756.1062.546.7231.861.948
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar76.407.42860.903.50062.531.98069.221.864
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.723.383406.727914.9951.273.432
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar29.758.96731.879.66618.572.96220.714.630
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.707.6375.192.4851.842.6001.786.960
(Ara Toplam)114.442.289100.138.48486.409.26094.858.834
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar68.034.25566.708.32666.973.74665.494.287
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar784.888784.888784.888784.888
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları3.310.4123.205.1363.584.8232.216.983
Maddi Duran Varlıklar63.753.53162.669.23162.543.84562.438.844
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar185.42449.07160.19053.572
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR182.476.544166.846.810153.383.006160.353.121
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler113.719.933102.676.35688.273.718100.532.746
Finansal Borçlar43.121.51934.440.52327.950.26235.859.814
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar63.300.20161.414.33153.789.83658.553.459
Diğer Borçlar204.985123.583180.869151.058
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.301.4471.273.428431.6581.642.396
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları3.621.2873.878.0114.485.1472.951.700
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.170.4941.546.4801.435.9461.374.319
(Ara Toplam)113.719.933102.676.35688.273.718100.532.746
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler17.150.80514.097.78615.368.33012.552.891
Finansal Borçlar6.636.0736.316.4897.711.0255.115.768
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.025.666904.691757.806802.859
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)208.244249.894291.544333.196
Uzun vadeli karşılıklar5.358.7294.873.1904.734.7974.392.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.922.0931.753.5221.873.1581.908.626
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar51.605.80650.072.66849.740.95847.267.484
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.605.80650.072.66849.740.95847.267.484
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-3.893.952-3.893.952-3.893.952-611.161
Dönem Net Kar/Zararı4.939.0433.199.5772.785.182-3.282.791
Diğer Özsermaye Kalemleri30.560.71530.767.04330.849.72831.161.436
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR182.476.544166.846.810153.383.006160.353.121
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri156.529.42189.729.86445.533.506186.876.183
Satışların Maliyeti (-)-124.933.651-70.583.954-34.611.778-153.380.781
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)31.595.77019.145.91010.921.72833.495.402
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)31.595.77019.145.91010.921.72833.495.402
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-16.497.393-9.420.525-4.652.210-15.865.281
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.171.106-3.303.885-1.840.504-7.542.456
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri5.305.8402.852.5331.963.3343.255.096
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-5.646.699-3.707.870-2.205.594-5.776.830
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)9.586.4125.566.1634.186.7547.565.931
Net Faaliyet Kar/Zararı9.927.2716.421.5004.429.01410.087.665
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler000511.007
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı9.586.4125.566.1634.186.7548.076.938
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.15297490612.102
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.484.874-2.424.066-1.360.019-12.078.922
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler000511.007
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.102.6903.143.0712.827.641-3.989.882
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-163.64756.506-42.459707.091
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-163.64756.506-42.459707.091
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.939.0433.199.5772.785.182-3.282.791
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.939.0433.199.5772.785.182-3.282.791
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları4.939.0433.199.5772.785.182-3.282.791
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4.286.2932.945.5421.426.0095.486.979
Kıdem Tazminatı249.222153.367148.386671.974
Finansman Giderleri-4.484.874-2.424.066-1.360.019-12.078.922
Yurtiçi Satışlar000155.010.823
Yurtdışı Satışlar00034.809.520
Net Yabancı Para Pozisyonu11.398.4569.148.4175.318.5446.461.271
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu11.398.4569.148.4175.318.5446.461.271
Net YPP (Hedge Dahil)11.398.4569.148.4175.318.5446.461.271

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KAPLM 45,3 A/D A/D 4,7 17,5 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KAPLM 45,26 0,10 0,10 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi