SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.124 1.120 0,41
VIOP 1.263 1.257 0,47
USD/TRY 7,6582 7,6254 0,43
BIST BANKA 1.153 1.142 0,93
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.469 12.607 -1,09
ALTIN 1.861,75 1.867,86 -0,33
BRENT 41,83 41,94 -0,26

Kaplamin Hisse Senedi | KAPLM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,51 13,7 5,19
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 37,5 37,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kaplamin
Kuruluş 25.12.1975
Faal Alanı Her nevi oluklu levha ve kutu imalatı ve satışı.
Telefon (0232)8770855
Faks (0232)8770862
Adres İzmir Ankara Karayolu 25. Km. No:158 Kemalpaşa - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar50,149,7
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr3,22,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 18,1
PD/DD 5,2
FD/Satışlar 1,6
Yabancı Oranı (%) 6,85
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 0,3
Piyasa Değeri 258,0 mnTL
Net Borç 39,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,77 -5,84 39,01 132,43
USD 0,67 -6,08 35,16 82,68
Göreceli -1,18 -6,86 35,90 136,57

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KAPLM30.04.20070,700,05855,855,85 280.686 13
KAPLM28.05.19981,690,135013,5013,50 40.500 A/D
KAPLM30.04.20070,700,05855,855,85280.68613
KAPLM28.05.19981,690,135013,5013,5040.500A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar100.138.48486.409.26094.858.83492.994.182
Nakit ve Nakit Benzerleri1.756.1062.546.7231.861.948339.571
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar60.903.50062.531.98069.221.86467.989.817
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar406.727914.9951.273.432375.895
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar31.879.66618.572.96220.714.63020.772.051
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.192.4851.842.6001.786.9603.516.848
(Ara Toplam)100.138.48486.409.26094.858.83492.994.182
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar66.708.32666.973.74665.494.28763.297.136
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar784.888784.888784.888784.888
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları3.205.1363.584.8232.216.9830
Maddi Duran Varlıklar62.669.23162.543.84562.438.84462.448.940
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar49.07160.19053.57263.308
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR166.846.810153.383.006160.353.121156.291.318
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler102.676.35688.273.718100.532.74699.694.818
Finansal Borçlar34.440.52327.950.26235.859.81437.269.239
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar61.414.33153.789.83658.553.45955.798.210
Diğer Borçlar123.583180.869151.058111.848
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.273.428431.6581.642.3961.762.286
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları3.878.0114.485.1472.951.7002.904.558
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.546.4801.435.9461.374.3191.848.677
(Ara Toplam)102.676.35688.273.718100.532.74699.694.818
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler14.097.78615.368.33012.552.89111.267.396
Finansal Borçlar6.316.4897.711.0255.115.7684.536.329
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar904.691757.806802.8590
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)249.894291.544333.196333.196
Uzun vadeli karşılıklar4.873.1904.734.7974.392.4423.643.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.753.5221.873.1581.908.6262.754.797
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar50.072.66849.740.95847.267.48445.329.104
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar50.072.66849.740.95847.267.48445.329.104
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-3.893.952-3.893.952-611.161-611.161
Dönem Net Kar/Zararı3.199.5772.785.182-3.282.791-5.777.491
Diğer Özsermaye Kalemleri30.767.04330.849.72831.161.43631.717.756
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR166.846.810153.383.006160.353.121156.291.318
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri89.729.86445.533.506186.876.183141.544.485
Satışların Maliyeti (-)-70.583.954-34.611.778-153.380.781-117.684.633
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)19.145.91010.921.72833.495.40223.859.852
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)19.145.91010.921.72833.495.40223.859.852
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-9.420.525-4.652.210-15.865.281-12.356.660
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.303.885-1.840.504-7.542.456-5.377.300
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.852.5331.963.3343.255.0962.191.666
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.707.870-2.205.594-5.776.830-4.168.245
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)5.566.1634.186.7547.565.9314.149.313
Net Faaliyet Kar/Zararı6.421.5004.429.01410.087.6656.125.892
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler00511.0070
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı5.566.1634.186.7548.076.9384.149.313
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler97490612.1028.008
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.424.066-1.360.019-12.078.922-9.934.812
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00511.0070
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.143.0712.827.641-3.989.882-5.777.491
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)56.506-42.459707.0910
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)56.506-42.459707.0910
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI3.199.5772.785.182-3.282.791-5.777.491
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)3.199.5772.785.182-3.282.791-5.777.491
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları3.199.5772.785.182-3.282.791-5.777.491
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.945.5421.426.0095.486.9793.321.131
Kıdem Tazminatı153.367148.386671.974241.200
Finansman Giderleri-2.424.066-1.360.019-12.078.922-9.934.812
Yurtiçi Satışlar00155.010.8230
Yurtdışı Satışlar0034.809.5200
Net Yabancı Para Pozisyonu9.148.4175.318.5446.461.2718.712.215
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu9.148.4175.318.5446.461.2718.712.215
Net YPP (Hedge Dahil)9.148.4175.318.5446.461.2718.712.215

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KAPLM 12,9 A/D 18,1 1,6 5,2 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KAPLM 12,90 6,85 5,82 -103,62 -1,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi