SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.376 1.393 -1,24
VIOP 1.414 1.432 -1,26
USD/TRY 8,1512 8,1495 0,02
BIST BANKA 1.063 1.074 -0,98
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.215 15.234 -0,13
ALTIN 1.733,32 1.732,88 0,03
BRENT 63,16 63,18 -0,03

Kaplamin Hisse Senedi | KAPLM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 23,72 48,4 24,68
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,6 26,4 25,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kaplamin
Kuruluş 25.12.1975
Faal Alanı Her nevi oluklu levha ve kutu imalatı ve satışı.
Telefon (0232)8770855
Faks (0232)8770862
Adres İzmir Ankara Karayolu 25. Km. No:158 Kemalpaşa - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar54,051,6
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr7,84,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 21,8
PD/DD 9,5
FD/Satışlar 2,4
Yabancı Oranı (%) 0,09
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 0,6
Piyasa Değeri 514,4 mnTL
Net Borç 41,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,96 -11,43 -1,38 -23,91
USD -4,31 -11,76 -8,62 -30,88
Göreceli -2,75 -7,17 11,62 -18,33

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KAPLM30.04.20070,700,05855,855,85 280.686 13
KAPLM28.05.19981,690,135013,5013,50 40.500 A/D
KAPLM30.04.20070,700,05855,855,85280.68613
KAPLM28.05.19981,690,135013,5013,5040.500A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar130.167.215114.442.289100.138.48486.409.260
Nakit ve Nakit Benzerleri3.432.900844.8741.756.1062.546.723
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar88.130.67876.407.42860.903.50062.531.980
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.372.3563.723.383406.727914.995
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar32.132.99729.758.96731.879.66618.572.962
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.098.2843.707.6375.192.4851.842.600
(Ara Toplam)130.167.215114.442.289100.138.48486.409.260
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar74.876.14568.034.25566.708.32666.973.746
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar784.888784.888784.888784.888
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları3.037.9363.310.4123.205.1363.584.823
Maddi Duran Varlıklar70.832.26163.753.53162.669.23162.543.845
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar221.060185.42449.07160.190
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR205.043.360182.476.544166.846.810153.383.006
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler138.408.352113.719.933102.676.35688.273.718
Finansal Borçlar40.583.70843.121.51934.440.52327.950.262
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar84.762.95363.300.20161.414.33153.789.836
Diğer Borçlar1.706.190204.985123.583180.869
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4.455.6701.301.4471.273.428431.658
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.546.564000
Borç Karşılıkları3.523.8173.621.2873.878.0114.485.147
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.829.4502.170.4941.546.4801.435.946
(Ara Toplam)138.408.352113.719.933102.676.35688.273.718
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler12.615.92217.150.80514.097.78615.368.330
Finansal Borçlar4.533.9606.636.0736.316.4897.711.025
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar03.025.666904.691757.806
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)166.594208.244249.894291.544
Uzun vadeli karşılıklar6.014.4645.358.7294.873.1904.734.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.900.9041.922.0931.753.5221.873.158
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar54.019.08651.605.80650.072.66849.740.958
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar54.019.08651.605.80650.072.66849.740.958
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-3.893.952-3.893.952-3.893.952-3.893.952
Dönem Net Kar/Zararı7.763.3834.939.0433.199.5772.785.182
Diğer Özsermaye Kalemleri30.149.65530.560.71530.767.04330.849.728
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR205.043.360182.476.544166.846.810153.383.006
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri232.388.449156.529.42189.729.86445.533.506
Satışların Maliyeti (-)-183.376.860-124.933.651-70.583.954-34.611.778
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)49.011.58931.595.77019.145.91010.921.728
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)49.011.58931.595.77019.145.91010.921.728
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-22.830.303-16.497.393-9.420.525-4.652.210
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.163.455-5.171.106-3.303.885-1.840.504
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri5.964.2325.305.8402.852.5331.963.334
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-8.469.205-5.646.699-3.707.870-2.205.594
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)16.512.8589.586.4125.566.1634.186.754
Net Faaliyet Kar/Zararı19.017.8319.927.2716.421.5004.429.014
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı16.512.8589.586.4125.566.1634.186.754
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.5071.152974906
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.959.195-4.484.874-2.424.066-1.360.019
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.555.1705.102.6903.143.0712.827.641
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.791.787-163.64756.506-42.459
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.546.564000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-245.223-163.64756.506-42.459
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI7.763.3834.939.0433.199.5772.785.182
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)7.763.3834.939.0433.199.5772.785.182
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları7.763.3834.939.0433.199.5772.785.182
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri6.530.8554.286.2932.945.5421.426.009
Kıdem Tazminatı368.757249.222153.367148.386
Finansman Giderleri-6.959.195-4.484.874-2.424.066-1.360.019
Yurtiçi Satışlar166.149.658000
Yurtdışı Satışlar66.996.324000
Net Yabancı Para Pozisyonu8.826.00911.398.4569.148.4175.318.544
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu8.826.00911.398.4569.148.4175.318.544
Net YPP (Hedge Dahil)8.826.00911.398.4569.148.4175.318.544

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KAPLM 25,7 A/D 21,8 2,4 9,5 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi