SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.439 2.451 -0,49
VIOP 2.709 2.733 -0,84
USD/TRY 16,1911 16,3488 -0,96
BIST BANKA 2.007 2.034 -1,32
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.462 14.231 1,62
ALTIN 1.853,72 1.850,71 0,16
BRENT 115,32 114,17 1,01

Kaplamin Hisse Senedi | KAPLM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 47,34 91,3 43,96
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,7 157,9 157,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kaplamin
Kuruluş 25.12.1975
Faal Alanı Her nevi oluklu levha ve kutu imalatı ve satışı.
Telefon (0232)8770855
Faks (0232)8770862
Adres İzmir Ankara Karayolu 25. Km. No:158 Kemalpaşa - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar127,788,6
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr37,534,5

Cari Değerler

F/K 18,6
FD/FAVÖK 12,9
PD/DD 9,7
FD/Satışlar 2,0
Yabancı Oranı (%) 1,72
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,6 / 1,1
Piyasa Değeri 1.240,0 mnTL
Net Borç 34,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 15,8

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,96 -6,06 -4,47 143,90
USD -0,84 -8,53 -13,74 98,78
Göreceli -0,47 -8,62 -5,28 85,77

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KAPLM30.04.20070,700,05855,855,85 280.686 13
KAPLM28.05.19981,690,135013,5013,50 40.500 A/D
KAPLM30.04.20070,700,05855,855,85280.68613
KAPLM28.05.19981,690,135013,5013,5040.500A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar406.621.152290.052.761201.800.610179.198.390
Nakit ve Nakit Benzerleri6.818.3874.315.7702.535.7775.926.719
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar281.868.943192.599.486133.144.594123.573.500
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.329.2007.165.4184.577.3252.083.515
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar90.183.02072.792.67749.846.06840.961.502
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar20.421.60213.179.41011.696.8466.653.154
(Ara Toplam)406.621.152290.052.761201.800.610179.198.390
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar83.409.76480.888.60977.464.93277.367.700
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar784.888784.888784.888784.888
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.353.0932.125.6132.757.6463.369.977
Maddi Duran Varlıklar79.957.00277.627.42873.624.76472.920.215
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar314.781350.680297.634292.620
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR490.030.916370.941.370279.265.542256.566.090
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler352.473.254274.172.606195.933.827178.905.180
Finansal Borçlar38.939.93743.139.10939.440.17636.332.324
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar286.890.851206.822.211143.976.266129.842.025
Diğer Borçlar349.552288.654359.384829.073
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)5.047.8879.855.3102.579.7162.070.557
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12.597.0815.231.2051.195.5462.550.712
Borç Karşılıkları5.120.0514.861.5715.726.9994.976.102
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.527.8953.974.5462.655.7402.304.387
(Ara Toplam)352.473.254274.172.606195.933.827178.905.180
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler9.882.6628.209.98511.204.36110.738.433
Finansal Borçlar2.106.7271.696.9992.372.9142.530.974
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0041.64483.294
Uzun vadeli karşılıklar7.181.8025.701.6456.767.9326.093.336
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü594.133811.3412.021.8712.030.829
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar127.675.00088.558.77972.127.35466.922.477
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar127.675.00088.558.77972.127.35466.922.477
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları38.401.2223.869.4313.869.4313.869.431
Dönem Net Kar/Zararı37.495.43934.531.79117.399.53613.065.460
Diğer Özsermaye Kalemleri31.778.33930.157.55730.858.38729.987.586
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR490.030.916370.941.370279.265.542256.566.090
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri269.599.029472.318.577298.731.611194.044.623
Satışların Maliyeti (-)-198.964.841-376.838.269-241.876.377-155.059.508
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)70.634.18895.480.30856.855.23438.985.115
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)70.634.18895.480.30856.855.23438.985.115
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-15.513.452-39.432.401-29.604.422-17.559.964
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.815.400-10.372.707-4.984.077-4.211.323
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri7.025.94624.674.17710.470.5929.031.260
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.680.414-16.011.024-6.648.846-5.093.082
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)52.650.86854.338.35326.088.48121.152.006
Net Faaliyet Kar/Zararı50.305.33645.675.20022.266.73517.213.828
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı52.650.86854.338.35326.088.48121.152.006
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler6.390103.427452452
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.186.518-10.816.157-7.550.067-5.365.844
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)49.470.74043.625.62318.538.86615.786.614
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-11.975.301-9.093.832-1.139.330-2.721.154
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-12.597.705-10.185.370-1.195.546-2.550.712
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)622.4041.091.53856.216-170.442
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI37.495.43934.531.79117.399.53613.065.460
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)37.495.43934.531.79117.399.53613.065.460
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları37.495.43934.531.79117.399.53613.065.460
Hisse Başına Kazanç2211
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0200
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0200
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0200
Dipnot
Amortisman Giderleri3.055.1749.722.3807.099.8444.366.706
Kıdem Tazminatı505.510427.503329.168186.850
Finansman Giderleri-3.186.518-10.816.157-7.550.067-5.365.844
Yurtiçi Satışlar0369.195.94200
Yurtdışı Satışlar0103.853.80200
Net Yabancı Para Pozisyonu35.747.5869.421.14319.548.50414.606.616
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu35.747.5869.421.14316.005.58314.606.616
Net YPP (Hedge Dahil)35.747.5869.421.14319.548.50414.606.616
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit8.539.36526.074.86019.274.28920.902.091
Düzeltme Öncesi Kar37.495.43934.531.79117.399.53613.065.460
Düzeltmeler:21.837.42134.235.92516.330.68015.778.183
Amortisman & İtfa Payları3.055.1749.722.3807.099.8444.366.706
Karşılıklardaki Değişim3.008.4192.852.191481.5202.834.423
Diğer Gelir/ Gider15.773.82821.661.3548.749.3168.577.054
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)59.332.86068.767.71633.730.21628.843.643
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-47.681.228-35.755.015-13.848.874-6.607.459
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)11.651.63233.012.70119.881.34222.236.184
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-3.112.267-6.937.841-607.053-1.334.093
Sabit Sermaye Yatırımları-4.575.048-14.032.542-8.166.990-5.469.162
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit6.3902.277452452
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-4.568.658-14.030.265-8.166.538-5.468.710
Serbest Nakit Akım3.970.70712.044.59511.107.75115.433.381
Finansal Borçlardaki Değişim2.354.230811.750-3.233.066-7.310.189
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-3.822.320-11.973.475-8.771.808-5.629.373
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-1.468.090-11.161.725-12.004.874-12.939.562
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış2.502.617882.870-897.1232.493.819
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim2.502.617882.870-897.1232.493.819
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler4.315.7703.432.9003.432.9003.432.900
Dönem Sonu Nakit6.818.3874.315.7702.535.7775.926.719

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KAPLM 62,0 18,6 12,9 2,0 9,7 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KAPLM 62,00 1,72 1,72 -0,26 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi