SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.391 1.391 0,00
VIOP 1.501 1.501 0,00
USD/TRY 8,7724 8,7373 0,40
BIST BANKA 1.189 1.189 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.448 15.728 -1,78
ALTIN 1.773,95 1.764,36 0,54
BRENT 73,72 73,51 0,29

Jantsa Jant Hisse Senedi | JANTS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 66,05 113,673 47,623
Hacim Hareketi (Milyon TL) 8,6 950,8 942,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,3 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Jantsa Jant
Kuruluş 16.06.1977
Faal Alanı Jant üretimi
Telefon (0256)2591125
Faks (0256)2591124
Adres Umurlu Organiza Sanayi Bölgesi 09630 Umurlu Aydın

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar355,1373,9
Ödenmiş Sermaye11,111,1
Net Kâr46,7150,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 20,3
FD/Satışlar 9,3
Yabancı Oranı (%) 1,42
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 20,8 / 12,6
Piyasa Değeri 7.200,8 mnTL
Net Borç -76,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,86 -8,31 2,13 96,86
USD -3,30 -11,58 -1,87 68,52
Göreceli -1,25 -3,71 7,16 108,98

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
JANTS06.04.20210,666,0000600,00510,00 66.600.000 44
JANTS02.04.20208,774,7000470,00399,50 52.170.000 66
JANTS02.05.20197,152,1000210,00178,50 23.310.000 40
JANTS25.04.20184,981,5000150,00127,50 16.650.000 40
JANTS26.04.20172,990,750075,0063,75 8.325.000 58
JANTS04.05.20161,400,300030,0025,50 3.330.000 24
JANTS06.05.20153,190,900090,0076,50 9.990.000 31
JANTS17.04.20142,850,600060,0051,00 6.660.000 55
JANTS23.05.20132,230,550055,0046,75 6.105.000 45
JANTS06.04.20210,666,0000600,00510,0066.600.00044
JANTS02.04.20208,774,7000470,00399,5052.170.00066
JANTS02.05.20197,152,1000210,00178,5023.310.00040
JANTS25.04.20184,981,5000150,00127,5016.650.00040
JANTS26.04.20172,990,750075,0063,758.325.00058
JANTS04.05.20161,400,300030,0025,503.330.00024
JANTS06.05.20153,190,900090,0076,509.990.00031
JANTS17.04.20142,850,600060,0051,006.660.00055
JANTS23.05.20132,230,550055,0046,756.105.00045

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar490.789.836386.904.572376.918.012316.957.909
Nakit ve Nakit Benzerleri156.760.641131.990.799145.974.31093.910.166
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar188.329.702153.851.720135.532.539130.669.907
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar11.432.4015.693.8748.974.2328.353.169
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar127.308.23893.488.33283.912.05180.431.998
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar6.958.8541.879.8472.524.8803.592.669
(Ara Toplam)490.789.836386.904.572376.918.012316.957.909
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar197.685.344172.616.855163.663.812160.299.099
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar58.56053.38550.69236.874
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar23.446.77418.890.51518.343.39218.421.302
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5.500.0005.500.0004.400.0004.400.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları478.314561.16698.370118.882
Maddi Duran Varlıklar151.118.490139.272.155136.347.870130.385.147
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar726.148763.256843.571700.059
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar16.357.0587.576.3783.579.9176.236.835
TOPLAM VARLIKLAR688.475.180559.521.427540.581.824477.257.008
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler312.990.683163.778.428186.263.269173.822.921
Finansal Borçlar79.940.52842.807.23881.863.62981.627.925
Diğer Finansal Yükümlülükler8.786000
Ticari Borçlar110.147.52882.860.75281.724.78078.302.403
Diğer Borçlar56.714.83240.49346.75658.420
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)40.089.84525.639.1916.595.8974.596.415
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.130.004000
Borç Karşılıkları3.081.8462.413.7862.431.9101.888.061
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20.877.31410.016.96813.600.2977.349.697
(Ara Toplam)312.990.683163.778.428186.263.269173.822.921
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler20.428.60721.862.99722.883.33626.462.829
Finansal Borçlar187.5502.933.7312.680.0827.000.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar14.020.35611.473.81711.290.99210.680.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü6.220.7017.455.4498.912.2628.782.778
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar355.055.890373.880.002331.435.219276.971.258
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar355.055.890373.880.002331.435.219276.971.258
Ödenmiş Sermaye11.100.00011.100.00011.100.00011.100.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.222.94716.618.44716.618.44719.626.938
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları245.272.941167.985.105167.904.533164.896.042
Dönem Net Kar/Zararı46.668.358150.492.336108.652.77456.461.090
Diğer Özsermaye Kalemleri28.791.64427.684.11427.159.46524.887.188
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR688.475.180559.521.427540.581.824477.257.008
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri221.582.834689.216.930483.301.956313.333.815
Satışların Maliyeti (-)-170.335.824-506.516.377-365.529.642-238.383.719
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)51.247.010182.700.553117.772.31474.950.096
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)51.247.010182.700.553117.772.31474.950.096
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-13.720.972-43.269.933-29.518.602-19.018.279
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.420.324-16.226.690-11.705.647-7.161.134
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-708.391-2.719.615-2.267.143-1.805.296
Diğer Faaliyet Gelirleri18.116.54253.041.50460.576.87432.799.370
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-6.366.207-26.163.953-31.372.193-17.604.868
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)43.147.658147.361.866103.485.60362.159.889
Net Faaliyet Kar/Zararı31.397.323120.484.31574.280.92246.965.387
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.735.56619.056.83916.666.5901.151.327
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar115.826-955.370-1.496.115-1.427.280
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı44.999.050165.463.335118.656.07861.883.936
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler12.333.88131.965.30722.128.5877.272.274
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-10.038.590-36.436.641-24.223.399-10.249.641
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.735.56619.056.83916.666.5901.151.327
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)47.294.341160.992.001116.561.26658.906.569
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-625.983-10.499.665-7.908.492-2.445.479
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.130.004-10.717.002-7.483.800-2.355.362
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.504.021217.337-424.692-90.117
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI46.668.358150.492.336108.652.77456.461.090
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)46.668.358150.492.336108.652.77456.461.090
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları46.668.358150.492.336108.652.77456.461.090
Hisse Başına Kazanç414105
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç414105
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç414105
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç414105
Dipnot
Amortisman Giderleri3.553.12912.631.6599.606.7046.091.363
Kıdem Tazminatı2.570.9242.094.8712.195.4681.895.290
Finansman Giderleri-10.038.590-36.436.641-24.223.399-10.249.641
Yurtiçi Satışlar70.012.995163.759.007103.242.97660.124.628
Yurtdışı Satışlar150.541.336521.887.234377.321.772251.672.889
Net Yabancı Para Pozisyonu97.127.997146.572.381121.066.22971.033.125
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu93.248.262146.265.709120.817.32470.641.129
Net YPP (Hedge Dahil)97.127.997146.572.381121.066.22971.033.125

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
JANTS 81,6 A/D A/D 9,3 20,3 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
JANTS 81,60 1,34 1,42 7,89 0,14
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi