SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.954 1.945 0,46
VIOP 2.159 2.150 0,43
USD/TRY 13,5904 13,4770 0,84
BIST BANKS 1.724 1.725 -0,10
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
GOLD 1.836,26 1.847,51 -0,61
BRENT 88,75 87,18 1,80

Jantsa Jant Hisse Senedi | JANTS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 58,15 77,4 19,25
Hacim Hareketi (Milyon TL) 18,7 387,3 368,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Jantsa Jant
Kuruluş 16.06.1977
Faal Alanı Jant üretimi
Telefon (0256)2591125
Faks (0256)2591124
Adres Umurlu Organiza Sanayi Bölgesi 09630 Umurlu Aydın

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar497,0433,6
Ödenmiş Sermaye88,288,2
Net Kâr190,3126,5

Cari Değerler

F/K 23,2
FD/FAVÖK 22,3
PD/DD 10,8
FD/Satışlar 4,9
Yabancı Oranı (%) 2,27
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 6,5 / 11,1
Piyasa Değeri 5.374,1 mnTL
Net Borç -17,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,33 -4,25 -6,16 -6,31
USD -0,49 -4,11 -18,44 -7,48
Göreceli -1,46 -2,53 -8,75 -10,52

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
JANTS06.04.20210,666,0000600,00510,00 66.600.000 44
JANTS02.04.20208,774,7000470,00399,50 52.170.000 66
JANTS02.05.20197,152,1000210,00178,50 23.310.000 40
JANTS25.04.20184,981,5000150,00127,50 16.650.000 40
JANTS26.04.20172,990,750075,0063,75 8.325.000 58
JANTS04.05.20161,400,300030,0025,50 3.330.000 24
JANTS06.05.20153,190,900090,0076,50 9.990.000 31
JANTS17.04.20142,850,600060,0051,00 6.660.000 55
JANTS23.05.20132,230,550055,0046,75 6.105.000 45
JANTS06.04.20210,666,0000600,00510,0066.600.00044
JANTS02.04.20208,774,7000470,00399,5052.170.00066
JANTS02.05.20197,152,1000210,00178,5023.310.00040
JANTS25.04.20184,981,5000150,00127,5016.650.00040
JANTS26.04.20172,990,750075,0063,758.325.00058
JANTS04.05.20161,400,300030,0025,503.330.00024
JANTS06.05.20153,190,900090,0076,509.990.00031
JANTS17.04.20142,850,600060,0051,006.660.00055
JANTS23.05.20132,230,550055,0046,756.105.00045

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar586.128.436517.254.382490.789.836386.904.572
Nakit ve Nakit Benzerleri74.889.585112.843.459156.760.641131.990.799
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar244.754.774205.362.006188.329.702153.851.720
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar18.581.99812.950.61411.432.4015.693.874
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar243.996.999179.039.270127.308.23893.488.332
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.905.0807.059.0336.958.8541.879.847
(Ara Toplam)586.128.436517.254.382490.789.836386.904.572
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar237.337.232221.487.863197.685.344172.616.855
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar81.05860.72258.56053.385
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar24.890.01625.779.04223.446.77418.890.515
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5.500.0005.500.0005.500.0005.500.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları321.030397.567478.314561.166
Maddi Duran Varlıklar179.260.313168.394.215151.118.490139.272.155
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar558.951643.056726.148763.256
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar26.725.86420.713.26116.357.0587.576.378
TOPLAM VARLIKLAR823.465.668738.742.245688.475.180559.521.427
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler304.599.669283.585.602312.990.683163.778.428
Finansal Borçlar57.013.02878.080.76679.940.52842.807.238
Diğer Finansal Yükümlülükler008.7860
Ticari Borçlar167.527.149147.251.137110.147.52882.860.752
Diğer Borçlar46.87248.09256.714.83240.493
Müşteri Söz. Doğan Yük.34.730.12221.571.76900
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)16.851.02115.974.88340.089.84525.639.191
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü002.130.0040
Borç Karşılıkları4.547.0344.257.7583.081.8462.413.786
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23.884.44316.401.19720.877.31410.016.968
(Ara Toplam)304.599.669283.585.602312.990.683163.778.428
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler21.853.30821.590.35920.428.60721.862.997
Finansal Borçlar27.776108.531187.5502.933.731
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar15.220.55014.532.47314.020.35611.473.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü6.604.9826.949.3556.220.7017.455.449
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar497.012.691433.566.284355.055.890373.880.002
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar497.012.691433.566.284355.055.890373.880.002
Ödenmiş Sermaye88.245.00088.245.00011.100.00011.100.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.222.94723.222.94723.222.94716.618.447
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları168.127.941168.127.941245.272.941167.985.105
Dönem Net Kar/Zararı190.269.119126.466.53046.668.358150.492.336
Diğer Özsermaye Kalemleri27.147.68427.503.86628.791.64427.684.114
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR823.465.668738.742.245688.475.180559.521.427
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri881.930.915541.211.089221.582.834689.216.930
Satışların Maliyeti (-)-621.710.272-388.421.207-170.335.824-506.516.377
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)260.220.643152.789.88251.247.010182.700.553
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)260.220.643152.789.88251.247.010182.700.553
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-60.341.286-34.703.606-13.720.972-43.269.933
Genel Yönetim Giderleri (-)-18.591.679-12.154.578-5.420.324-16.226.690
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-2.239.560-1.286.064-708.391-2.719.615
Diğer Faaliyet Gelirleri43.182.83041.140.68018.116.54253.041.504
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-17.935.119-15.986.270-6.366.207-26.163.953
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)204.295.829129.800.04443.147.658147.361.866
Net Faaliyet Kar/Zararı179.048.118104.645.63431.397.323120.484.315
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.558.9443.897.1351.735.56619.056.839
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar1.575.5922.467.509115.826-955.370
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı211.430.365136.164.68844.999.050165.463.335
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler21.730.37314.712.99212.333.88131.965.307
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-20.701.428-15.664.864-10.038.590-36.436.641
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler5.558.9443.897.1351.735.56619.056.839
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)212.459.310135.212.81647.294.341160.992.001
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-22.190.191-8.746.286-625.983-10.499.665
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-22.909.299-9.204.563-2.130.004-10.717.002
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)719.108458.2771.504.021217.337
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI190.269.119126.466.53046.668.358150.492.336
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)190.269.119126.466.53046.668.358150.492.336
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları190.269.119126.466.53046.668.358150.492.336
Hisse Başına Kazanç21414
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç21414
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç21414
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç21414
Dipnot
Amortisman Giderleri11.806.0887.586.6113.553.12912.631.659
Kıdem Tazminatı2.778.5082.691.0042.570.9242.094.871
Finansman Giderleri-20.701.428-15.664.864-10.038.590-36.436.641
Yurtiçi Satışlar233.255.488145.604.12370.012.995163.759.007
Yurtdışı Satışlar642.781.681392.140.935150.541.336521.887.234
Net Yabancı Para Pozisyonu158.926.675128.518.75797.127.997146.572.381
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu151.986.517124.428.16693.248.262146.265.709
Net YPP (Hedge Dahil)156.329.287128.518.75797.127.997146.572.381
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit50.464.99552.204.35475.497.531159.026.395
Düzeltme Öncesi Kar190.269.119126.466.53046.668.358150.492.336
Düzeltmeler:30.808.98211.686.7886.320.38125.471.817
Amortisman & İtfa Payları11.806.0887.586.6113.553.12912.631.659
Karşılıklardaki Değişim6.521.3094.459.9714.239.9634.419.965
Diğer Gelir/ Gider12.481.585-359.794-1.472.7118.420.193
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)221.078.101138.153.31852.988.739175.964.153
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-146.633.439-77.182.83124.200.366-5.689.336
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)74.444.66260.970.48777.189.105170.274.817
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-23.979.667-8.766.133-1.691.574-11.248.422
Sabit Sermaye Yatırımları-51.946.864-35.963.139-15.401.180-35.869.998
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit768.841-4.410.000-4.410.0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-51.178.023-40.373.139-19.811.180-35.869.998
Serbest Nakit Akım-713.02811.831.21555.686.351123.156.397
Finansal Borçlardaki Değişim11.521.68732.597.80834.395.895-11.081.357
Temettü Ödemeleri-66.600.000-66.600.000-66.600.000-52.170.000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-1.309.8733.023.6371.287.5964.528.598
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-56.388.186-30.978.555-30.916.509-58.722.759
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-57.101.214-19.147.34024.769.84264.433.638
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-57.101.214-19.147.34024.769.84264.433.638
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler131.990.799131.990.799131.990.79967.557.161
Dönem Sonu Nakit74.889.585112.843.459156.760.641131.990.799

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
JANTS 60,9 23,2 22,3 4,9 10,8 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
JANTS 60,90 2,29 2,27 -2,03 -0,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi