SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.391 1.392 -0,05
VIOP 1.491 1.491 0,04
USD/TRY 8,6475 8,6647 -0,20
BIST BANKS 1.244 1.239 0,34
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.132 15.490 -2,31
GOLD 1.767,45 1.764,28 0,18
BRENT 74,65 73,92 0,99

Jantsa Jant Hisse Senedi | JANTS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 62,3 81,1 18,8
Hacim Hareketi (Milyon TL) 16,0 193,5 177,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,3 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Jantsa Jant
Kuruluş 16.06.1977
Faal Alanı Jant üretimi
Telefon (0256)2591125
Faks (0256)2591124
Adres Umurlu Organiza Sanayi Bölgesi 09630 Umurlu Aydın

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar433,6355,1
Ödenmiş Sermaye88,211,1
Net Kâr126,546,7

Cari Değerler

F/K 24,9
FD/FAVÖK 28,4
PD/DD 12,7
FD/Satışlar 6,0
Yabancı Oranı (%) 3,04
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 7,3 / 13,3
Piyasa Değeri 5.497,7 mnTL
Net Borç -34,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,15 -7,08 -11,00 50,30
USD -5,26 -9,43 -12,44 28,66
Göreceli -2,25 -3,99 -7,63 59,45

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
JANTS06.04.20210,666,0000600,00510,00 66.600.000 44
JANTS02.04.20208,774,7000470,00399,50 52.170.000 66
JANTS02.05.20197,152,1000210,00178,50 23.310.000 40
JANTS25.04.20184,981,5000150,00127,50 16.650.000 40
JANTS26.04.20172,990,750075,0063,75 8.325.000 58
JANTS04.05.20161,400,300030,0025,50 3.330.000 24
JANTS06.05.20153,190,900090,0076,50 9.990.000 31
JANTS17.04.20142,850,600060,0051,00 6.660.000 55
JANTS23.05.20132,230,550055,0046,75 6.105.000 45
JANTS06.04.20210,666,0000600,00510,0066.600.00044
JANTS02.04.20208,774,7000470,00399,5052.170.00066
JANTS02.05.20197,152,1000210,00178,5023.310.00040
JANTS25.04.20184,981,5000150,00127,5016.650.00040
JANTS26.04.20172,990,750075,0063,758.325.00058
JANTS04.05.20161,400,300030,0025,503.330.00024
JANTS06.05.20153,190,900090,0076,509.990.00031
JANTS17.04.20142,850,600060,0051,006.660.00055
JANTS23.05.20132,230,550055,0046,756.105.00045

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar517.254.382490.789.836386.904.572376.918.012
Nakit ve Nakit Benzerleri112.843.459156.760.641131.990.799145.974.310
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar205.362.006188.329.702153.851.720135.532.539
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar12.950.61411.432.4015.693.8748.974.232
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar179.039.270127.308.23893.488.33283.912.051
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar7.059.0336.958.8541.879.8472.524.880
(Ara Toplam)517.254.382490.789.836386.904.572376.918.012
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar221.487.863197.685.344172.616.855163.663.812
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar60.72258.56053.38550.692
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar25.779.04223.446.77418.890.51518.343.392
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5.500.0005.500.0005.500.0004.400.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları397.567478.314561.16698.370
Maddi Duran Varlıklar168.394.215151.118.490139.272.155136.347.870
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar643.056726.148763.256843.571
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar20.713.26116.357.0587.576.3783.579.917
TOPLAM VARLIKLAR738.742.245688.475.180559.521.427540.581.824
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler283.585.602312.990.683163.778.428186.263.269
Finansal Borçlar78.080.76679.940.52842.807.23881.863.629
Diğer Finansal Yükümlülükler08.78600
Ticari Borçlar147.251.137110.147.52882.860.75281.724.780
Diğer Borçlar48.09256.714.83240.49346.756
Müşteri Söz. Doğan Yük.21.571.769000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)15.974.88340.089.84525.639.1916.595.897
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü02.130.00400
Borç Karşılıkları4.257.7583.081.8462.413.7862.431.910
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.401.19720.877.31410.016.96813.600.297
(Ara Toplam)283.585.602312.990.683163.778.428186.263.269
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler21.590.35920.428.60721.862.99722.883.336
Finansal Borçlar108.531187.5502.933.7312.680.082
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar14.532.47314.020.35611.473.81711.290.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü6.949.3556.220.7017.455.4498.912.262
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar433.566.284355.055.890373.880.002331.435.219
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar433.566.284355.055.890373.880.002331.435.219
Ödenmiş Sermaye88.245.00011.100.00011.100.00011.100.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.222.94723.222.94716.618.44716.618.447
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları168.127.941245.272.941167.985.105167.904.533
Dönem Net Kar/Zararı126.466.53046.668.358150.492.336108.652.774
Diğer Özsermaye Kalemleri27.503.86628.791.64427.684.11427.159.465
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR738.742.245688.475.180559.521.427540.581.824
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri541.211.089221.582.834689.216.930483.301.956
Satışların Maliyeti (-)-388.421.207-170.335.824-506.516.377-365.529.642
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)152.789.88251.247.010182.700.553117.772.314
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)152.789.88251.247.010182.700.553117.772.314
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-34.703.606-13.720.972-43.269.933-29.518.602
Genel Yönetim Giderleri (-)-12.154.578-5.420.324-16.226.690-11.705.647
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.286.064-708.391-2.719.615-2.267.143
Diğer Faaliyet Gelirleri41.140.68018.116.54253.041.50460.576.874
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-15.986.270-6.366.207-26.163.953-31.372.193
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)129.800.04443.147.658147.361.866103.485.603
Net Faaliyet Kar/Zararı104.645.63431.397.323120.484.31574.280.922
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.897.1351.735.56619.056.83916.666.590
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar2.467.509115.826-955.370-1.496.115
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı136.164.68844.999.050165.463.335118.656.078
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler14.712.99212.333.88131.965.30722.128.587
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-15.664.864-10.038.590-36.436.641-24.223.399
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.897.1351.735.56619.056.83916.666.590
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)135.212.81647.294.341160.992.001116.561.266
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-8.746.286-625.983-10.499.665-7.908.492
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-9.204.563-2.130.004-10.717.002-7.483.800
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)458.2771.504.021217.337-424.692
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI126.466.53046.668.358150.492.336108.652.774
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)126.466.53046.668.358150.492.336108.652.774
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları126.466.53046.668.358150.492.336108.652.774
Hisse Başına Kazanç141410
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç141410
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç141410
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç141410
Dipnot
Amortisman Giderleri7.586.6113.553.12912.631.6599.606.704
Kıdem Tazminatı2.691.0042.570.9242.094.8712.195.468
Finansman Giderleri-15.664.864-10.038.590-36.436.641-24.223.399
Yurtiçi Satışlar145.604.12370.012.995163.759.007103.242.976
Yurtdışı Satışlar392.140.935150.541.336521.887.234377.321.772
Net Yabancı Para Pozisyonu128.518.75797.127.997146.572.381121.066.229
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu124.428.16693.248.262146.265.709120.817.324
Net YPP (Hedge Dahil)128.518.75797.127.997146.572.381121.066.229

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
JANTS 62,3 24,9 28,4 6,0 12,7 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
JANTS 62,30 3,08 3,04 -4,08 -0,07
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi