SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.983 1.998 -0,73
VIOP 2.187 2.210 -1,03
USD/TRY 13,5192 13,6502 -0,96
BIST BANKS 1.726 1.738 -0,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.319 15.524 -1,32
GOLD 1.788,84 1.794,96 -0,34
BRENT 89,00 88,17 0,94

İşbir Sentetik Hisse Senedi | ISSEN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 10,51 14,91 4,4
Hacim Hareketi (Milyon TL) 9,5 602,8 593,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İşbir Sentetik
Kuruluş 05.10.1968
Faal Alanı Sentetik ürün üretimi
Telefon (0266)2830000
Faks (0266)2830001
Adres Çayırhisar Mah. Yeni İzmir Cad. No:29 Altıeylül / Balıkesir / Türkiye

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar298,8263,2
Ödenmiş Sermaye126,0126,0
Net Kâr82,754,1

Cari Değerler

F/K 17,6
FD/FAVÖK 12,2
PD/DD 7,1
FD/Satışlar 3,0
Yabancı Oranı (%) 5,33
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,1 / 4,1
Piyasa Değeri 2.109,3 mnTL
Net Borç 403,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,22 0,88 15,14 6,96
USD 1,15 -0,60 0,10 4,76
Göreceli 1,96 2,30 7,44 0,19

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ISSENAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
ISSENAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar812.343.647766.742.587604.441.6700
Nakit ve Nakit Benzerleri144.607.706144.236.590135.977.6170
Finansal Yatırımlar78.065.222000
Ticari Alacaklar290.986.461271.897.617188.870.7310
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.553.56312.057.57614.808.5100
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar241.268.295215.879.451163.808.0680
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar50.862.400122.671.353100.976.7440
(Ara Toplam)812.343.647766.742.587604.441.6700
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar259.876.309252.237.425228.137.1480
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları48.115.70040.107.47920.057.7540
Maddi Duran Varlıklar189.561.229188.596.068186.266.0860
Şerefiye7.588.4957.588.4957.588.4950
Maddi Olmayan Duran Varlıklar13.771.24115.283.93513.279.5680
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar839.644661.448945.2450
TOPLAM VARLIKLAR1.072.219.9561.018.980.012832.578.8180
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler630.050.802574.897.242475.311.3730
Finansal Borçlar496.895.813464.092.129376.774.8720
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar110.389.14977.388.91572.206.7750
Diğer Borçlar1.042.6314.763.334343.0030
Müşteri Söz. Doğan Yük.04.635.6981.101.4720
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4.553.308000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8.193.45914.548.10810.467.1730
Borç Karşılıkları2.981.6722.748.1034.656.2930
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.994.7706.720.9559.761.7850
(Ara Toplam)630.050.802574.897.242475.311.3730
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler143.537.072180.957.989139.299.0200
Finansal Borçlar129.248.117142.493.183119.018.4610
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar9.749.4868.074.6396.124.2680
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.539.4693.723.0701.488.9020
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler026.667.09712.667.3890
Özkaynaklar298.632.082263.124.781217.968.4250
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar298.805.623263.219.452218.089.2690
Ödenmiş Sermaye125.965.994125.965.994125.965.9940
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları-14.694.305000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11.445.09611.445.0967.484.8440
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları24.839.98524.839.985-44.556.0030
Dönem Net Kar/Zararı82.736.89354.055.59779.844.6950
Diğer Özsermaye Kalemleri68.511.96046.912.78049.349.7390
Azınlık Payları-173.541-94.671-120.8440
TOPLAM KAYNAKLAR1.072.219.9561.018.980.012832.578.8180
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri745.558.983470.408.177596.085.748492.690.496
Satışların Maliyeti (-)-557.877.140-345.363.800-401.139.133-372.984.362
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)187.681.843125.044.377194.946.615119.706.134
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)187.681.843125.044.377194.946.615119.706.134
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-13.037.135-7.999.152-14.906.005-5.349.445
Genel Yönetim Giderleri (-)-39.495.815-26.149.959-25.789.892-17.143.785
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-3.149.531-2.583.063-1.755.982-802.729
Diğer Faaliyet Gelirleri87.260.52366.422.72771.881.13949.360.065
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-52.600.072-29.436.313-38.459.274-29.052.599
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)166.659.813125.298.617185.916.601116.717.641
Net Faaliyet Kar/Zararı131.999.36288.312.203152.494.73696.410.175
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.054.657411.142155.639155.639
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar00-4.925.437-1.451.950
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı169.714.470125.709.759181.146.803115.421.330
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler61.615.75234.409.31699.796.37917.926.754
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-118.901.875-85.497.960-179.869.717-79.820.629
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.054.657411.142155.639155.639
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)112.428.34774.621.115101.073.46553.527.455
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-29.744.151-20.539.345-21.228.770-11.046.530
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-26.556.756-18.244.228-20.537.037-9.963.025
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-3.187.395-2.295.117-691.733-1.083.505
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI82.684.19654.081.77079.844.69542.480.925
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)82.684.19654.081.77079.844.69542.480.925
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-52.69726.17300
Ana Ortaklık Payları82.736.89354.055.59779.844.69542.480.925
Hisse Başına Kazanç0010
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri10.363.3069.215.4569.767.7662.327.531
Kıdem Tazminatı739.099496.6351.009.6070
Finansman Giderleri-118.901.875-85.497.960-179.869.717-79.820.629
Yurtiçi Satışlar276.539.601172.728.020211.274.644153.797.062
Yurtdışı Satışlar481.372.076305.436.111387.765.630346.971.534
Net Yabancı Para Pozisyonu-45.397.501-20.868.871-130.505.5240
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-46.087.293-20.868.871-130.505.5240
Net YPP (Hedge Dahil)-45.397.501-32.776.313-168.041.7320
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-45.415.411-54.253.35942.262.946-18.042.544
Düzeltme Öncesi Kar82.684.19654.081.76979.844.69542.480.925
Düzeltmeler:55.508.75537.343.918132.002.27325.378.040
Amortisman & İtfa Payları10.363.3069.215.4569.767.7662.327.531
Karşılıklardaki Değişim3.202.143-33.1372.178.4382.779.733
Diğer Gelir/ Gider41.943.30628.161.599120.056.06920.270.776
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)138.192.95191.425.687211.846.96867.858.965
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-152.343.179-130.749.730-154.652.312-76.266.162
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-14.150.228-39.324.04357.194.656-8.407.197
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-31.265.183-14.929.316-14.931.710-9.635.347
Sabit Sermaye Yatırımları-36.649.564-27.293.857-46.194.842-3.436.585
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit00-134.6480
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-36.649.564-27.293.857-46.329.490-3.436.585
Serbest Nakit Akım-82.064.975-81.547.216-4.066.544-21.479.129
Finansal Borçlardaki Değişim101.625.03088.693.097100.240.495163.082.548
Temettü Ödemeleri-5.038.640-5.038.640-3.583.1350
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-767.624-10.564.3437.156.264-20.625.777
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit95.818.76673.090.114103.813.624142.456.771
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış13.753.791-8.457.10299.747.080120.977.642
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi-1.993.094-9.948.655-3.838.912-2.657.229
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim11.760.697-18.405.75795.908.168118.320.413
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler132.224.559132.224.55936.316.39139.833.058
Dönem Sonu Nakit143.985.256113.818.802132.224.559158.153.471

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ISSEN 14,9 17,6 12,2 3,0 7,1 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ISSEN 14,91 5,99 5,33 -65,94 -1,05
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi