SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.390 2.394 -0,15
VIOP 2.652 2.655 -0,12
USD/TRY 15,9742 15,8419 0,84
BIST BANKS 2.033 2.012 1,06
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.882 14.008 -0,90
GOLD 1.844,84 1.842,03 0,15
BRENT 112,42 112,04 0,34

İş Girişim Hisse Senedi | ISGSY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,93 9,44 2,51
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,0 108,4 105,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İş Girişim
Kuruluş 31.10.2000
Faal Alanı Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan uzun vadeli yatırımlara yöneltmek üzere faaliyet gösteren SPK kaydında olan bir anonim ortaklıktır.
Telefon (0212)3251744
Faks (0212)2705808
Adres İş Kuleleri Kule 2 K:2 - 34330 4.Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar275,2275,5
Ödenmiş Sermaye74,774,7
Net Kâr-0,312,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 35,0
PD/DD 2,1
FD/Satışlar 21,7
Yabancı Oranı (%) 0,13
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,1 / 2,7
Piyasa Değeri 586,0 mnTL
Net Borç -60,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 32,1

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,64 -0,63 -13,16 -5,76
USD -0,18 -4,55 -20,29 -21,12
Göreceli 0,69 1,88 -9,50 -26,86

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ISGSY19.03.20156,340,135013,5013,50 10.078.085 69
ISGSY30.03.20146,900,180018,0018,00 11.997.720 16
ISGSY04.10.20136,540,200020,0020,00 13.380.800 27
ISGSY08.05.20135,180,175017,5017,50 10.143.000 20
ISGSY20.01.20134,640,127012,7012,70 7.360.920 15
ISGSY11.05.20129,470,250025,0025,00 12.600.000 30
ISGSY20.11.20114,570,100010,0010,00 5.040.000 43
ISGSY09.05.20112,160,04964,964,96 2.500.000 21
ISGSY05.05.20102,930,119011,9011,90 3.000.000 36
ISGSY11.05.20096,990,144014,4014,40 3.370.000 17
ISGSY08.09.20086,130,130013,0013,00 3.042.000 64
ISGSY10.02.20082,350,05135,135,13 1.200.000 25
ISGSY27.05.20070,590,02222,222,22 500.000 3
ISGSY19.03.20156,340,135013,5013,5010.078.08569
ISGSY30.03.20146,900,180018,0018,0011.997.72016
ISGSY04.10.20136,540,200020,0020,0013.380.80027
ISGSY08.05.20135,180,175017,5017,5010.143.00020
ISGSY20.01.20134,640,127012,7012,707.360.92015
ISGSY11.05.20129,470,250025,0025,0012.600.00030
ISGSY20.11.20114,570,100010,0010,005.040.00043
ISGSY09.05.20112,160,04964,964,962.500.00021
ISGSY05.05.20102,930,119011,9011,903.000.00036
ISGSY11.05.20096,990,144014,4014,403.370.00017
ISGSY08.09.20086,130,130013,0013,003.042.00064
ISGSY10.02.20082,350,05135,135,131.200.00025
ISGSY27.05.20070,590,02222,222,22500.0003

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar68.299.91768.870.72367.779.60668.184.315
Nakit ve Nakit Benzerleri52.519.29156.203.61156.147.18845.438.259
Finansal Yatırımlar9.274.76710.260.12910.477.08621.602.935
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.792.78610.34400
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.713.0732.396.6391.155.3321.143.121
(Ara Toplam)68.299.91768.870.72367.779.60668.184.315
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar210.999.887210.154.522198.057.764198.736.108
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar150150150150
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar209.232.576209.232.576197.208.181197.208.181
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.525.950858.605777.2551.454.988
Maddi Duran Varlıklar241.21163.19172.17872.789
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR279.299.804279.025.245265.837.370266.920.423
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.483.4572.515.7001.258.2312.257.189
Finansal Borçlar211.068128.870104.184586.565
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.124.9491.092.780372.1043.206
Diğer Borçlar304865160
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları849.398692.335551.1231.228.480
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler298.012601.229230.304438.938
(Ara Toplam)2.483.4572.515.7001.258.2312.257.189
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.620.877979.056880.1351.552.431
Finansal Borçlar1.336.218766.023680.2101.078.167
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar284.659213.033199.925474.264
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar275.195.470275.530.489263.699.004263.110.803
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar275.195.470275.530.489263.699.004263.110.803
Ödenmiş Sermaye74.652.48074.652.48074.652.48074.652.480
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri07.000.0007.000.0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21.620.41621.620.41621.620.41621.620.416
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları151.069.875139.093.528139.093.528139.093.528
Dönem Net Kar/Zararı-284.28111.976.347167.765-712.903
Diğer Özsermaye Kalemleri28.136.98021.187.71821.164.81528.457.282
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR279.299.804279.025.245265.837.370266.920.423
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.108.44323.077.3397.896.7604.448.038
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.108.44323.077.3397.896.7604.448.038
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.108.44323.077.3397.896.7604.448.038
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.453.018-9.732.663-7.420.263-5.197.055
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri109.842226.523230.79799.480
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.049.548-1.594.852-539.529-63.366
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-284.28111.976.347167.765-712.903
Net Faaliyet Kar/Zararı655.42513.344.676476.497-749.017
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-284.28111.976.347167.765-712.903
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-284.28111.976.347167.765-712.903
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-284.28111.976.347167.765-712.903
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-284.28111.976.347167.765-712.903
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-284.28111.976.347167.765-712.903
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri94.492499.193442.050294.912
Kıdem Tazminatı030.017682.4430
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu551.8041.69798.0009.825
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu551.8041.69798.0009.825
Net YPP (Hedge Dahil)551.8041.69798.0009.825
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-2.992.9708.034.2648.804.630-2.000.514
Düzeltme Öncesi Kar-284.28111.976.347167.765-712.903
Düzeltmeler:-2.843.390-20.352.735-6.116.947-3.381.481
Amortisman & İtfa Payları94.492499.193442.050294.912
Karşılıklardaki Değişim-134.732797.370260.18165.774
Diğer Gelir/ Gider-2.803.150-21.649.298-6.819.178-3.742.167
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-3.127.671-8.376.388-5.949.182-4.094.384
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-1.745.91112.847.83011.632.336-804.518
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-4.873.5824.471.4425.683.154-4.898.902
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit1.880.6123.562.8223.121.4762.898.388
Sabit Sermaye Yatırımları-178.992-8.448-8.4480
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-178.992-8.448-8.4480
Serbest Nakit Akım-3.171.9628.025.8168.796.182-2.000.514
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit0000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-3.171.9628.025.8168.796.182-2.000.514
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-3.171.9628.025.8168.796.182-2.000.514
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler55.224.39747.198.58147.198.58147.198.581
Dönem Sonu Nakit52.052.43555.224.39755.994.76345.198.067

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ISGSY 7,9 A/D 35,0 21,6 2,1 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ISGSY 7,85 0,14 0,13 -0,13 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi