SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.776 1.819 -2,35
VIOP 1.914 1.972 -2,93
USD/TRY 12,3690 11,9998 3,08
BIST BANKA 1.548 1.603 -3,40
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.257 15.918 -4,15
ALTIN 1.792,65 1.788,71 0,22
BRENT 72,91 82,22 -11,32

İş Girişim Hisse Senedi | ISGSY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,77 9,04 1,27
Hacim Hareketi (Milyon TL) 7,1 248,2 241,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İş Girişim
Kuruluş 31.10.2000
Faal Alanı Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan uzun vadeli yatırımlara yöneltmek üzere faaliyet gösteren SPK kaydında olan bir anonim ortaklıktır.
Telefon (0212)3251744
Faks (0212)2705808
Adres İş Kuleleri Kule 2 K:2 - 34330 4.Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar263,7263,1
Ödenmiş Sermaye74,774,7
Net Kâr0,2-0,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,3
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 3,26
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,2 / 2,6
Piyasa Değeri 608,4 mnTL
Net Borç -65,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -5,89 1,37 -6,32 -56,99
USD -6,52 -7,42 -26,68 -73,59
Göreceli -3,63 -0,86 -20,41 -64,24

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ISGSY19.03.20156,340,135013,5013,50 10.078.085 69
ISGSY30.03.20146,900,180018,0018,00 11.997.720 16
ISGSY04.10.20136,540,200020,0020,00 13.380.800 27
ISGSY08.05.20135,180,175017,5017,50 10.143.000 20
ISGSY20.01.20134,640,127012,7012,70 7.360.920 15
ISGSY11.05.20129,470,250025,0025,00 12.600.000 30
ISGSY20.11.20114,570,100010,0010,00 5.040.000 43
ISGSY09.05.20112,160,04964,964,96 2.500.000 21
ISGSY05.05.20102,930,119011,9011,90 3.000.000 36
ISGSY11.05.20096,990,144014,4014,40 3.370.000 17
ISGSY08.09.20086,130,130013,0013,00 3.042.000 116
ISGSY10.02.20082,350,05135,135,13 1.200.000 25
ISGSY27.05.20070,590,02222,222,22 500.000 3
ISGSY19.03.20156,340,135013,5013,5010.078.08569
ISGSY30.03.20146,900,180018,0018,0011.997.72016
ISGSY04.10.20136,540,200020,0020,0013.380.80027
ISGSY08.05.20135,180,175017,5017,5010.143.00020
ISGSY20.01.20134,640,127012,7012,707.360.92015
ISGSY11.05.20129,470,250025,0025,0012.600.00030
ISGSY20.11.20114,570,100010,0010,005.040.00043
ISGSY09.05.20112,160,04964,964,962.500.00021
ISGSY05.05.20102,930,119011,9011,903.000.00036
ISGSY11.05.20096,990,144014,4014,403.370.00017
ISGSY08.09.20086,130,130013,0013,003.042.000116
ISGSY10.02.20082,350,05135,135,131.200.00025
ISGSY27.05.20070,590,02222,222,22500.0003

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar67.779.60668.184.31568.399.06269.221.102
Nakit ve Nakit Benzerleri56.147.18845.438.25946.926.52847.577.063
Finansal Yatırımlar10.477.08621.602.93519.936.49518.109.746
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0001.909.525
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.155.3321.143.1211.536.0391.624.768
(Ara Toplam)67.779.60668.184.31568.399.06269.221.102
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar198.057.764198.736.108198.471.609198.619.920
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar150150150150
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar197.208.181197.208.181197.208.181197.208.181
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları777.2551.454.9881.181.7071.321.332
Maddi Duran Varlıklar72.17872.78981.57190.257
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR265.837.370266.920.423266.870.671267.841.022
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.258.2312.257.1892.418.4532.590.353
Finansal Borçlar104.184586.565464.405462.037
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar372.1043.2061.6804.201
Diğer Borçlar5160900
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları551.1231.228.4801.523.8871.253.256
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler230.304438.938428.391870.859
(Ara Toplam)1.258.2312.257.1892.418.4532.590.353
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler880.1351.552.4311.370.1621.436.789
Finansal Borçlar680.2101.078.167908.7631.028.166
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar199.925474.264461.399408.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar263.699.004263.110.803263.082.056263.813.880
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar263.699.004263.110.803263.082.056263.813.880
Ödenmiş Sermaye74.652.48074.652.48074.652.48074.652.480
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri7.000.00007.000.0007.000.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21.620.41621.620.41621.620.41621.620.416
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları139.093.528139.093.528139.093.528137.043.221
Dönem Net Kar/Zararı167.765-712.903-716.8102.050.307
Diğer Özsermaye Kalemleri21.164.81528.457.28221.432.44221.447.456
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR265.837.370266.920.423266.870.671267.841.022
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri7.896.7604.448.0381.897.61836.179.737
Satışların Maliyeti (-)000-24.025.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)7.896.7604.448.0381.897.61812.154.737
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)7.896.7604.448.0381.897.61812.154.737
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.420.263-5.197.055-2.485.546-10.048.471
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri230.79799.480845127.348
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-539.529-63.366-129.727-183.307
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)167.765-712.903-716.8102.050.307
Net Faaliyet Kar/Zararı476.497-749.017-587.9282.106.266
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı167.765-712.903-716.8102.050.307
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)167.765-712.903-716.8102.050.307
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI167.765-712.903-716.8102.050.307
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)167.765-712.903-716.8102.050.307
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları167.765-712.903-716.8102.050.307
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri442.050294.912148.311600.746
Kıdem Tazminatı682.4430084.293
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu98.0009.825-35.358-103.266
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu98.0009.825-35.358-103.266
Net YPP (Hedge Dahil)98.0009.825-35.358-103.266
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit8.804.630-2.000.514-216.75111.977.944
Düzeltme Öncesi Kar167.765-712.903-716.8102.050.307
Düzeltmeler:-6.116.947-3.381.481-1.469.969-1.023.173
Amortisman & İtfa Payları442.050294.912148.311600.746
Karşılıklardaki Değişim260.18165.774-11.1301.033.637
Diğer Gelir/ Gider-6.819.178-3.742.167-1.607.150-2.657.556
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-5.949.182-4.094.384-2.186.7791.027.134
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler11.632.336-804.51838.8799.187.222
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)5.683.154-4.898.902-2.147.90010.214.356
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit3.121.4762.898.3881.931.1491.763.588
Sabit Sermaye Yatırımları-8.44800-29.103
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit000-9.475.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-8.44800-9.504.103
Serbest Nakit Akım8.796.182-2.000.514-216.7512.473.841
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit0000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış8.796.182-2.000.514-216.7512.473.841
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim8.796.182-2.000.514-216.7512.473.841
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler47.198.58147.198.58147.198.58144.724.740
Dönem Sonu Nakit55.994.76345.198.06746.981.83047.198.581

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ISGSY 8,2 A/D A/D A/D 2,3 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ISGSY 8,15 3,26 5,98 272,07 4,55
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi