SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.096 1.087 0,84
VIOP 1.224 1.213 0,91
USD/TRY 7,6610 7,6321 0,38
BIST BANKS 1.072 1.068 0,41
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.594 12.542 0,41
GOLD 1.903,72 1.912,39 -0,45
BRENT 41,54 41,44 0,24

İş Girişim Hisse Senedi | ISGSY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,5 10,18 3,68
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,0 119,8 118,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İş Girişim
Kuruluş 31.10.2000
Faal Alanı Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan uzun vadeli yatırımlara yöneltmek üzere faaliyet gösteren SPK kaydında olan bir anonim ortaklıktır.
Telefon (0212)3251744
Faks (0212)2705808
Adres İş Kuleleri Kule 2 K:2 - 34330 4.Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar265,8262,8
Ödenmiş Sermaye74,774,7
Net Kâr4,11,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,3
FD/Satışlar 15,2
Yabancı Oranı (%) 8,32
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,8 / 3,7
Piyasa Değeri 598,7 mnTL
Net Borç -63,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,30 -4,18 10,93 111,05
USD -4,93 -6,19 4,98 64,37
Göreceli -5,10 -2,86 12,32 120,30

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ISGSY19.03.20156,340,135013,5013,50 10.078.085 69
ISGSY30.03.20146,900,180018,0018,00 11.997.720 16
ISGSY04.10.20136,540,200020,0020,00 13.380.800 27
ISGSY08.05.20135,180,175017,5017,50 10.143.000 20
ISGSY20.01.20134,640,127012,7012,70 7.360.920 15
ISGSY11.05.20129,470,250025,0025,00 12.600.000 30
ISGSY20.11.20114,570,100010,0010,00 5.040.000 43
ISGSY09.05.20112,160,04964,964,96 2.500.000 21
ISGSY05.05.20102,930,119011,9011,90 3.000.000 36
ISGSY11.05.20096,990,144014,4014,40 3.370.000 17
ISGSY08.09.20086,130,130013,0013,00 3.042.000 64
ISGSY10.02.20082,350,05135,135,13 1.200.000 25
ISGSY27.05.20070,590,02222,222,22 500.000 3
ISGSY19.03.20156,340,135013,5013,5010.078.08569
ISGSY30.03.20146,900,180018,0018,0011.997.72016
ISGSY04.10.20136,540,200020,0020,0013.380.80027
ISGSY08.05.20135,180,175017,5017,5010.143.00020
ISGSY20.01.20134,640,127012,7012,707.360.92015
ISGSY11.05.20129,470,250025,0025,0012.600.00030
ISGSY20.11.20114,570,100010,0010,005.040.00043
ISGSY09.05.20112,160,04964,964,962.500.00021
ISGSY05.05.20102,930,119011,9011,903.000.00036
ISGSY11.05.20096,990,144014,4014,403.370.00017
ISGSY08.09.20086,130,130013,0013,003.042.00064
ISGSY10.02.20082,350,05135,135,131.200.00025
ISGSY27.05.20070,590,02222,222,22500.0003

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar66.584.86364.040.35172.522.19868.938.040
Nakit ve Nakit Benzerleri35.037.73837.088.72744.963.53445.559.284
Finansal Yatırımlar29.961.02625.390.18325.937.13022.270.745
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar000531
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.586.0991.561.4411.621.5341.107.480
(Ara Toplam)66.584.86364.040.35172.522.19868.938.040
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar202.641.024202.584.204193.278.820200.854.386
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar150150150150
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar201.039.080201.039.080191.564.080199.030.913
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.524.5541.459.4891.620.8621.720.879
Maddi Duran Varlıklar77.24085.48593.728102.444
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR269.225.887266.624.555265.801.018269.792.426
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.829.6162.334.0212.314.7051.481.934
Finansal Borçlar452.730384.353389.7060
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar12.4313.8495.27250.729
Diğer Borçlar912830770830
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.110.1681.594.9251.302.0761.121.288
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler253.375350.064616.881309.087
(Ara Toplam)1.829.6162.334.0212.314.7051.481.934
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.547.1521.509.4721.712.7482.174.989
Finansal Borçlar1.139.8871.113.7401.330.7081.806.349
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar407.265395.732382.040368.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar265.849.119262.781.062261.773.565266.135.503
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar265.849.119262.781.062261.773.565266.135.503
Ödenmiş Sermaye74.652.48074.652.48074.652.48074.652.480
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri7.000.0007.000.0007.000.0007.000.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21.620.41621.620.41621.173.53021.173.530
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları137.043.221137.043.221135.754.009135.754.009
Dönem Net Kar/Zararı4.056.3131.013.6311.736.0986.183.483
Diğer Özsermaye Kalemleri21.476.68921.451.31421.457.44821.372.001
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR269.225.887266.624.555265.801.018269.792.426
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri32.866.96327.474.35510.893.83312.850.806
Satışların Maliyeti (-)-24.025.000-24.025.00000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)8.841.9633.449.35510.893.83312.850.806
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)8.841.9633.449.35510.893.83312.850.806
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.899.262-2.552.169-9.321.431-6.790.580
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri126.570126.064233.414183.552
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-12.958-9.619-69.718-60.295
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.056.3131.013.6311.736.0986.183.483
Net Faaliyet Kar/Zararı3.942.701897.1861.572.4026.060.226
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı4.056.3131.013.6311.736.0986.183.483
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.056.3131.013.6311.736.0986.183.483
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.056.3131.013.6311.736.0986.183.483
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.056.3131.013.6311.736.0986.183.483
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları4.056.3131.013.6311.736.0986.183.483
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri294.042157.829407.439298.704
Kıdem Tazminatı00121.822581.562
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu5.199-41.354-132.1743.458
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu5.199-41.354-132.1743.458
Net YPP (Hedge Dahil)5.199-41.354-132.1743.458

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ISGSY 8,0 A/D A/D 15,2 2,3 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ISGSY 8,02 8,41 8,32 -8,62 -0,12
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi