SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.857 1.810 2,64
VIOP 1.997 1.943 2,80
USD/TRY 13,2470 13,6711 -3,10
BIST BANKA 1.578 1.536 2,78
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.473 15.100 2,47
ALTIN 1.784,48 1.771,06 0,76
BRENT 69,81 69,23 0,84

İskenderun Demir Çelik Hisse Senedi | ISDMR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 11,13 21 9,87
Hacim Hareketi (Milyon TL) 9,7 178,1 168,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,6 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İskenderun Demir Çelik
Kuruluş 12.11.1968
Faal Alanı Demir çelik üretimi
Telefon (0326)7584040
Faks (0326)7553838
Adres Karayılan Mahallesi, 31319 İskenderun / Hatay

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar28.889,725.112,8
Ödenmiş Sermaye2.900,02.900,0
Net Kâr6.120,93.116,3

Cari Değerler

F/K 8,2
FD/FAVÖK 5,4
PD/DD 2,1
FD/Satışlar 2,0
Yabancı Oranı (%) 11,53
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,4 / 4,9
Piyasa Değeri 60.900,0 mnTL
Net Borç 4,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,48 8,75 52,73 132,30
USD 1,35 2,81 9,17 29,19
Göreceli 1,79 6,11 26,33 84,69

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ISDMR08.12.20217,141,5000150,00129,16 4.350.000.000 180
ISDMR24.03.202110,621,2800128,00108,80 3.712.000.000 153
ISDMR16.07.20202,430,180018,0015,30 522.000.000 24
ISDMR08.05.201917,161,2100121,00108,95 3.509.000.000 85
ISDMR29.05.20187,780,700070,0070,00 2.030.000.000 85
ISDMR07.12.20176,210,270027,0026,94 783.000.000 83
ISDMR05.04.201710,070,280028,0028,00 812.000.000 86
ISDMR25.05.20164,580,170017,0017,00 493.000.000 86
ISDMR24.03.202110,621,2800128,00108,803.712.000.000153
ISDMR16.07.20202,430,180018,0015,30522.000.00024
ISDMR08.05.201917,161,2100121,00108,953.509.000.00085
ISDMR29.05.20187,780,700070,0070,002.030.000.00085
ISDMR07.12.20176,210,270027,0026,94783.000.00083
ISDMR05.04.201710,070,280028,0028,00812.000.00086
ISDMR25.05.20164,580,170017,0017,00493.000.00086
ISDMR08.12.20217,141,5000150,00129,164.350.000.000180

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar20.934.277.00016.721.199.00012.312.939.00012.948.824.000
Nakit ve Nakit Benzerleri3.749.969.0002.841.342.000651.014.00038.603.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.850.601.0002.375.077.0001.322.016.0001.281.204.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.852.888.0004.360.867.0004.577.607.0006.914.878.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar8.252.938.0006.907.013.0005.595.586.0004.590.643.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar227.881.000236.900.000166.716.000123.496.000
(Ara Toplam)20.934.277.00016.721.199.00012.312.939.00012.948.824.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar19.522.125.00018.716.571.00017.489.134.00015.394.599.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar10.193.00010.193.00010.193.00010.193.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar241.000235.000226.000199.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar275.041.000262.718.000248.596.000229.956.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları392.276.000381.125.000337.110.000300.598.000
Maddi Duran Varlıklar17.791.842.00016.975.180.00016.003.261.00013.929.264.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar354.908.000351.579.000341.495.000303.443.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar697.624.000735.541.000548.253.000620.946.000
TOPLAM VARLIKLAR40.456.402.00035.437.770.00029.802.073.00028.343.423.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler6.821.288.0005.662.262.0003.950.476.0002.814.545.000
Finansal Borçlar2.361.967.000997.405.000892.938.000208.878.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.799.641.0002.808.803.0001.924.744.0001.851.288.000
Diğer Borçlar50.631.00049.280.00072.672.00035.000.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)244.498.000438.721.000323.485.000110.800.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.160.664.0001.124.895.000461.770.000356.834.000
Borç Karşılıkları67.515.00068.976.00072.716.00062.243.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler136.372.000174.182.000202.151.000189.502.000
(Ara Toplam)6.821.288.0005.662.262.0003.950.476.0002.814.545.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.745.409.0004.662.731.0003.825.759.0003.548.061.000
Finansal Borçlar1.392.433.0001.373.454.000766.767.000986.802.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar507.362.000488.082.000412.397.000403.156.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.845.614.0002.801.195.0002.646.595.0002.158.103.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar28.889.705.00025.112.777.00022.025.838.00021.980.817.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar28.889.705.00025.112.777.00022.025.838.00021.980.817.000
Ödenmiş Sermaye2.900.000.0002.900.000.0002.900.000.0002.900.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0016.330.273.0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.758.560.0001.758.560.0001.758.560.0001.401.860.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları5.831.027.0005.700.821.00034.654.0001.680.005.000
Dönem Net Kar/Zararı6.120.857.0003.116.257.0001.056.482.0002.423.349.000
Diğer Özsermaye Kalemleri12.279.261.00011.637.139.000-54.131.00013.575.603.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR40.456.402.00035.437.770.00029.802.073.00028.343.423.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri25.007.591.00014.507.242.0005.562.625.00016.924.093.000
Satışların Maliyeti (-)-15.558.012.000-9.226.165.000-3.622.064.000-13.716.418.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)9.449.579.0005.281.077.0001.940.561.0003.207.675.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)9.449.579.0005.281.077.0001.940.561.0003.207.675.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-113.235.000-73.632.000-32.870.000-114.911.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-147.909.000-94.180.000-40.564.000-187.814.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-316.000-236.000-46.000-241.000
Diğer Faaliyet Gelirleri50.735.00034.524.00012.976.000213.806.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-170.716.000-144.243.000-42.449.000-54.822.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)9.068.138.0005.003.310.0001.837.608.0003.063.693.000
Net Faaliyet Kar/Zararı9.188.119.0005.113.029.0001.867.081.0002.904.709.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler45.00000149.573.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-1.919.000-1.750.000-1.423.000-6.642.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar4.425.000-1.300.000-4.223.0007.685.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı9.070.689.0005.000.260.0001.831.962.0003.214.309.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler604.472.000316.305.000127.662.000587.158.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-593.184.000-387.225.000-265.570.000-134.752.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-1.874.000-1.750.000-1.423.000142.931.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.081.977.0004.929.340.0001.694.054.0003.666.715.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.961.120.000-1.813.083.000-637.572.000-1.243.366.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.747.318.000-1.586.654.000-461.759.000-1.243.844.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-213.802.000-226.429.000-175.813.000478.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.120.857.0003.116.257.0001.056.482.0002.423.349.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.120.857.0003.116.257.0001.056.482.0002.423.349.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları6.120.857.0003.116.257.0001.056.482.0002.423.349.000
Hisse Başına Kazanç2101
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri666.865.000429.795.000190.170.000776.490.000
Kıdem Tazminatı16.995.00010.301.0004.960.00020.293.000
Finansman Giderleri-593.184.000-387.225.000-265.570.000-134.752.000
Yurtiçi Satışlar20.134.030.00012.205.418.0004.895.763.00013.721.356.000
Yurtdışı Satışlar4.428.359.0002.014.742.000526.405.0002.652.468.000
Net Yabancı Para Pozisyonu6.379.388.0003.363.853.0002.470.717.0004.967.088.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu5.834.469.0002.822.848.0002.061.571.0004.603.415.000
Net YPP (Hedge Dahil)5.664.142.0003.363.853.0002.470.717.0004.967.088.000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit3.931.400.0002.825.009.0001.219.739.0004.035.556.000
Düzeltme Öncesi Kar6.120.857.0003.116.257.0001.056.482.0002.423.349.000
Düzeltmeler:3.137.011.0002.014.917.000730.899.0001.812.839.000
Amortisman & İtfa Payları666.865.000429.795.000190.170.000776.490.000
Karşılıklardaki Değişim85.633.00059.548.00026.156.000100.931.000
Diğer Gelir/ Gider2.384.513.0001.525.574.000514.573.000935.418.000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)9.257.868.0005.131.174.0001.787.381.0004.236.188.000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-3.359.572.000-1.472.533.000-202.404.000864.663.000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)5.898.296.0003.658.641.0001.584.977.0005.100.851.000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-1.966.896.000-833.632.000-365.238.000-1.065.295.000
Sabit Sermaye Yatırımları-1.579.140.000-910.531.000-405.443.000-912.251.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-110.340.000-151.591.00086.451.000-402.031.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-1.689.480.000-1.062.122.000-318.992.000-1.314.282.000
Serbest Nakit Akım2.241.920.0001.762.887.000900.747.0002.721.274.000
Finansal Borçlardaki Değişim2.224.363.000912.992.000336.707.000-696.872.000
Temettü Ödemeleri-3.710.630.000-3.710.624.000-3.710.391.000-521.883.000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit1.588.155.0002.842.770.0002.438.410.000-2.183.609.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit101.888.00045.138.000-935.274.000-3.402.364.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış2.343.808.0001.808.025.000-34.527.000-681.090.000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi1.366.680.000993.516.000646.938.000661.496.000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim3.710.488.0002.801.541.000612.411.000-19.594.000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler38.603.00038.603.00038.603.00058.197.000
Dönem Sonu Nakit3.749.091.0002.840.144.000651.014.00038.603.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ISDMR 21,0 8,1 5,4 2,0 2,1 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ISDMR 21,00 11,53 11,53 -0,64 -0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi