SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 8.087 8.026 0,76
VIOP 8.732 8.646 0,99
USD/TRY 28,9129 28,8960 0,06
BIST BANKS 8.862 8.625 2,75
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 16.398 16.215 1,12
GOLD 2.024,41 2.070,93 -2,25
BRENT 78,62 78,88 -0,33

İskenderun Demir Çelik Hisse Senedi | ISDMR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 33,92 43,82 9,9
Hacim Hareketi (Milyon TL) 47,8 566,0 518,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,2 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İskenderun Demir Çelik
Kuruluş 12.11.1968
Faal Alanı Demir çelik üretimi
Telefon (0326)7584040
Faks (0326)7553838
Adres Karayılan Mahallesi, 31319 İskenderun / Hatay

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar73.779,768.282,2
Ödenmiş Sermaye2.900,02.900,0
Net Kâr-1.580,4-2.465,4

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,4
FD/Satışlar 1,9
Yabancı Oranı (%) 6,75
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,8 / 13,1
Piyasa Değeri 101.848,0 mnTL
Net Borç 13.220,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 5,1

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,07 -2,98 1,21 5,47
USD -1,04 -2,95 -0,54 -31,65
Göreceli -1,82 -2,74 -3,56 -28,15

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ISDMR22.03.202210,273,0000300,00270,00 8.700.000.000 135
ISDMR08.12.20216,121,5000150,00129,16 4.350.000.000 180
ISDMR24.03.202110,621,2800128,00108,80 3.712.000.000 153
ISDMR16.07.20202,430,180018,0015,30 522.000.000 24
ISDMR08.05.201917,161,2100121,00108,95 3.509.000.000 85
ISDMR29.05.20187,780,700070,0070,00 2.030.000.000 85
ISDMR07.12.20176,210,270027,0026,94 783.000.000 83
ISDMR05.04.201710,070,280028,0028,00 812.000.000 86
ISDMR25.05.20164,580,170017,0017,00 493.000.000 86
ISDMR22.03.202210,273,0000300,00270,008.700.000.000135
ISDMR08.12.20216,121,5000150,00129,164.350.000.000180
ISDMR24.03.202110,621,2800128,00108,803.712.000.000153
ISDMR16.07.20202,430,180018,0015,30522.000.00024
ISDMR08.05.201917,161,2100121,00108,953.509.000.00085
ISDMR29.05.20187,780,700070,0070,002.030.000.00085
ISDMR07.12.20176,210,270027,0026,94783.000.00083
ISDMR05.04.201710,070,280028,0028,00812.000.00086
ISDMR25.05.20164,580,170017,0017,00493.000.00086

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar49.731.932.00038.656.874.00028.672.018.00031.295.559.000
Nakit ve Nakit Benzerleri9.806.006.0003.020.603.0005.398.428.0006.490.670.000
Finansal Yatırımlar00018.760.000
Ticari Alacaklar4.930.512.0004.975.474.0001.897.292.0003.989.685.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.160.827.00073.883.00059.559.00045.489.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar26.835.643.00027.485.812.00019.491.492.00019.438.419.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar6.998.944.0003.101.102.0001.825.247.0001.312.536.000
(Ara Toplam)49.731.932.00038.656.874.00028.672.018.00031.295.559.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar71.116.432.00064.988.582.00045.571.890.00043.393.657.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.107.0006.107.0006.107.0006.107.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar52.747.00052.956.00052.803.00053.174.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar778.087.000711.167.000620.399.000606.053.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları211.418.000202.986.000117.878.000116.352.000
Maddi Duran Varlıklar63.936.494.00059.079.736.00042.279.987.00040.690.492.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.082.462.0001.038.785.000784.364.000777.927.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar5.049.117.0003.896.845.0001.710.352.0001.143.552.000
TOPLAM VARLIKLAR120.848.364.000103.645.456.00074.243.908.00074.689.216.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler30.264.262.00021.652.009.00012.478.299.00013.476.851.000
Finansal Borçlar19.543.044.00012.501.521.0008.396.435.0008.697.232.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar6.863.332.0006.459.458.0003.076.262.0003.915.903.000
Diğer Borçlar235.126.0001.131.868.000157.830.00059.310.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)885.523.000377.370.000229.217.000246.003.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.228.157.000118.959.000118.959.000118.959.000
Borç Karşılıkları147.576.000142.501.000122.938.000121.604.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.361.504.000920.332.000376.658.000317.840.000
(Ara Toplam)30.264.262.00021.652.009.00012.478.299.00013.476.851.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler16.804.436.00013.711.226.0009.555.136.0009.412.341.000
Finansal Borçlar3.483.171.0003.301.990.0003.412.379.0003.119.579.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.728.551.0001.648.556.0001.373.272.0001.357.255.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11.592.714.0008.760.680.0004.769.485.0004.935.507.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar73.779.666.00068.282.221.00052.210.473.00051.800.024.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar73.779.666.00068.282.221.00052.210.473.00051.800.024.000
Ödenmiş Sermaye2.900.000.0002.900.000.0002.900.000.0002.900.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.049.060.0003.049.060.0003.049.060.0003.049.060.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları23.869.257.00022.514.699.00016.699.429.0007.864.483.000
Dönem Net Kar/Zararı-1.580.353.000-2.465.435.000-845.333.0006.726.197.000
Diğer Özsermaye Kalemleri45.541.702.00042.283.897.00030.407.317.00031.260.284.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR120.848.364.000103.645.456.00074.243.908.00074.689.216.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri50.548.013.00027.184.356.00010.162.020.00062.010.484.000
Satışların Maliyeti (-)-47.691.737.000-26.791.823.000-11.011.221.000-52.638.815.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.856.276.000392.533.000-849.201.0009.371.669.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.856.276.000392.533.000-849.201.0009.371.669.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-401.583.000-233.689.000-85.823.000-289.691.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-616.938.000-399.620.000-189.157.000-473.749.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-711.000-429.000-389.000-840.000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.541.867.000360.896.000162.841.000635.849.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-93.380.000-53.397.000-19.832.000-140.069.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.285.531.00066.294.000-981.561.0009.103.169.000
Net Faaliyet Kar/Zararı1.837.044.000-241.205.000-1.124.570.0008.607.389.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler698.000662.000496.0002.289.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-625.129.000-571.145.000-24.740.000-3.640.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar37.297.00016.325.000-391.00069.151.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.698.397.000-487.864.000-1.006.196.0009.170.969.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler548.762.000422.935.000274.700.000654.660.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.390.639.000-857.289.000-396.562.000-1.629.041.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-624.431.000-570.483.000-24.244.000-1.351.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.856.520.000-922.218.000-1.128.058.0008.196.588.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-4.436.873.000-1.543.217.000282.725.000-1.470.391.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-893.865.00000-3.152.228.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-3.543.008.000-1.543.217.000282.725.0001.681.837.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.580.353.000-2.465.435.000-845.333.0006.726.197.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.580.353.000-2.465.435.000-845.333.0006.726.197.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-1.580.353.000-2.465.435.000-845.333.0006.726.197.000
Hisse Başına Kazanç-1-102
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-1-100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç-1-100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-1-100
Dipnot
Amortisman Giderleri1.696.966.000953.451.000437.980.0001.607.041.000
Kıdem Tazminatı151.140.000126.623.00020.092.00038.552.000
Finansman Giderleri-1.390.639.000-857.289.000-396.562.000-1.629.041.000
Yurtiçi Satışlar44.289.382.00023.965.843.0008.912.057.00051.335.016.000
Yurtdışı Satışlar3.903.014.0001.500.350.000516.884.0008.361.057.000
Net Yabancı Para Pozisyonu43.673.000-2.715.242.000211.386.000-3.732.759.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-3.355.383-5.624.288.000-1.195.246.000-4.578.925.000
Net YPP (Hedge Dahil)25.496.000-2.715.242.000211.386.000-3.749.713.000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit6.309.187.000950.061.000735.265.0002.306.735.000
Düzeltme Öncesi Kar-1.580.353.000-2.465.435.000-845.333.0006.726.197.000
Düzeltmeler:4.924.845.0003.108.302.000-48.196.0003.012.453.000
Amortisman & İtfa Payları1.696.966.000953.451.000437.980.0001.607.041.000
Karşılıklardaki Değişim470.129.000331.517.000103.837.000293.872.000
Diğer Gelir/ Gider2.757.750.0001.823.334.000-590.013.0001.111.540.000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)3.344.492.000642.867.000-893.529.0009.738.650.000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler3.216.435.000500.715.0001.714.824.000-1.630.601.000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)6.560.927.0001.143.582.000821.295.0008.108.049.000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-251.740.000-193.521.000-86.030.000-5.801.314.000
Sabit Sermaye Yatırımları-5.517.398.000-3.729.740.000-946.551.000-3.468.422.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-2.880.647.000-1.843.964.000-520.211.000-129.261.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-8.398.045.000-5.573.704.000-1.466.762.000-3.597.683.000
Serbest Nakit Akım-2.088.858.000-4.623.643.000-731.497.000-1.290.948.000
Finansal Borçlardaki Değişim4.690.363.000-51.353.000-170.373.0004.340.585.000
Temettü Ödemeleri000-8.696.814.000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-1.903.188.000398.147.000-271.128.000209.208.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit2.787.175.000346.794.000-441.501.000-4.147.021.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış698.317.000-4.276.849.000-1.172.998.000-5.437.969.000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi2.617.056.000809.336.00079.436.0003.143.524.000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim3.315.373.000-3.467.513.000-1.093.562.000-2.294.445.000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler6.485.015.0006.485.015.0006.485.015.0008.779.460.000
Dönem Sonu Nakit9.800.388.0003.017.502.0005.391.453.0006.485.015.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ISDMR 35,1 A/D A/D 1,9 1,4 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ISDMR 35,12 6,45 6,75 29,16 0,29
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi