SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.444 2.405 1,60
VIOP 2.656 2.609 1,78
USD/TRY 16,7545 16,6984 0,34
BIST BANKS 1.976 1.942 1,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.813 12.784 0,23
GOLD 1.811,54 1.807,27 0,24
BRENT 111,48 109,03 2,25

İşbir Holding Hisse Senedi | ISBIR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 44,0161 54,95 10,9339
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,5 9,3 8,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İşbir Holding
Kuruluş 17.02.1968
Faal Alanı Her çeşit sahada yatırımlar yapmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyet ve niteliğinde olmamak şartıyla kuruluşlara ait hisse senetleri almak ve satmak, bu şekilde kurduğu ve iştirak ettiği şirketlerin kendi çalışma alanlarındaki başarılarının devamı ve artırılması için her yönde desteklemek ve devamlılıklarını sağlamaktır
Telefon -
Faks -
Adres Atatürk Bulvari N: 169/54 Bakanlıklar 06680 Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar816,5402,1
Ödenmiş Sermaye32,40,6
Net Kâr154,278,0

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK -
PD/DD -
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,71
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,2
Piyasa Değeri -
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 0,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,08 6,79 16,22 -14,22
USD - - - -
Göreceli 7,36 11,61 21,14 -34,79

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ISBIR14.06.20221,090,500050,0045,00 16.193.520 10
ISBIR03.05.20210,096,0000600,00510,00 3.810.240 3
ISBIR20.08.20190,441,5000150,00127,50 952.560 11
ISBIR15.08.20180,841,5000150,00127,50 952.560 13
ISBIR15.08.20170,881,0000100,0085,00 635.040 A/D
ISBIR01.09.20160,921,0000100,0085,00 635.040 2
ISBIR01.09.20150,691,0000100,0085,00 635.040 A/D
ISBIR26.08.20130,931,2000120,00102,00 762.048 A/D
ISBIR14.06.20221,090,500050,0045,0016.193.52010
ISBIR03.05.20210,096,0000600,00510,003.810.2403
ISBIR20.08.20190,441,5000150,00127,50952.56011
ISBIR15.08.20180,841,5000150,00127,50952.56013
ISBIR15.08.20170,881,0000100,0085,00635.040A/D
ISBIR01.09.20160,921,0000100,0085,00635.0402
ISBIR01.09.20150,691,0000100,0085,00635.040A/D
ISBIR26.08.20130,931,2000120,00102,00762.048A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.744.889.8671.260.482.286926.278.371737.309.281
Nakit ve Nakit Benzerleri537.476.462291.566.944218.626.064203.585.724
Finansal Yatırımlar23.512.87583.668.86477.427.84356.104.679
Ticari Alacaklar589.861.307443.993.642301.773.996250.865.651
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.750.29011.952.55114.902.5584.160.531
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar467.519.246357.060.433252.184.443170.640.178
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar117.769.68772.239.85261.363.46751.952.518
(Ara Toplam)1.744.889.8671.260.482.286926.278.371737.309.281
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar667.234.509397.787.267355.200.786311.071.322
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar00017.950.106
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6.578.0316.444.6896.444.6896.499.287
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları58.939.44460.937.51849.132.82658.511.105
Maddi Duran Varlıklar553.030.193283.322.802268.460.700200.148.862
Şerefiye11.096.27011.096.27011.096.2703.507.775
Maddi Olmayan Duran Varlıklar24.980.57124.743.09317.242.36115.382.512
Ertelenmiş Vergi Varlığı010.500.1761.876.7428.515.263
Diğer Duran Varlıklar12.610.000742.719947.198556.412
TOPLAM VARLIKLAR2.412.124.3761.658.269.5531.281.479.1571.048.380.603
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.082.208.528909.498.456709.630.532494.316.131
Finansal Borçlar731.130.580668.254.042498.653.569299.546.156
Diğer Finansal Yükümlülükler07.325.69200
Ticari Borçlar250.979.083158.937.381156.942.526151.250.595
Diğer Borçlar18.996.71609.262.1080
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)39.173.90936.467.92516.582.14821.870.481
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21.846.66820.263.60316.058.2921.699.300
Borç Karşılıkları8.355.3476.295.3535.762.15510.289.168
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.726.22511.954.4606.369.7349.660.431
(Ara Toplam)1.082.208.528909.498.456709.630.532494.316.131
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler283.529.939273.161.635183.856.855286.387.421
Finansal Borçlar241.831.790258.971.415170.004.479276.282.980
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar14.916.19712.109.58410.282.8389.079.387
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26.770.9522.078.1363.567.038951.716
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler11.0002.5002.50073.338
Özkaynaklar1.046.385.909475.609.462387.991.770267.677.051
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar816.534.579402.141.139327.276.372223.175.673
Ödenmiş Sermaye32.387.040635.040635.040635.040
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-1.383.562-124.822-124.822-124.822
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.156.77616.700.97710.976.08610.808.405
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları225.292.466211.454.52598.688.42677.238.457
Dönem Net Kar/Zararı154.229.71777.982.528118.462.83135.847.633
Diğer Özsermaye Kalemleri390.852.14295.492.89198.638.81198.770.960
Azınlık Payları229.851.33073.468.32360.715.39844.501.378
TOPLAM KAYNAKLAR2.412.124.3761.658.269.5531.281.479.1571.048.380.603
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.926.673.186781.845.2801.092.082.649454.898.995
Satışların Maliyeti (-)-1.407.755.148-576.885.022-738.444.560-342.200.823
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)518.918.038204.960.258353.638.089112.698.172
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)518.918.038204.960.258353.638.089112.698.172
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-99.358.599-38.930.764-70.107.445-16.324.439
Genel Yönetim Giderleri (-)-77.089.014-33.074.702-39.347.252-25.581.027
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-2.270.515-2.458.272-2.200.167-767.399
Diğer Faaliyet Gelirleri352.277.61380.131.47990.198.84353.750.812
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-165.037.993-36.450.295-52.231.646-27.166.648
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)527.439.530174.177.704279.950.42296.609.471
Net Faaliyet Kar/Zararı340.199.910130.496.520241.983.22570.025.307
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.950.9419.291.6094.165.89644.501
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar00-4.925.437-849.195
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı531.390.471183.469.313279.190.88195.804.777
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler175.728.47645.877.255111.183.04716.535.020
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-436.969.428-117.318.942-211.709.453-73.289.759
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.950.9419.291.6094.165.89644.501
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)270.149.519112.027.626178.664.47539.050.038
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-62.122.848-19.337.404-38.378.6872.441.393
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-61.039.404-29.278.611-33.101.219-4.189.567
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.083.4449.941.207-5.277.4686.630.960
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI208.026.67192.690.222140.285.78841.491.431
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)208.026.67192.690.222140.285.78841.491.431
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları53.796.95414.707.69421.822.9575.643.798
Ana Ortaklık Payları154.229.71777.982.528118.462.83135.847.633
Hisse Başına Kazanç11020
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri41.646.96424.615.85337.320.5848.342.268
Kıdem Tazminatı1.390.535602.3171.292.219836.142
Finansman Giderleri-436.969.428-117.318.942-211.709.453-73.289.759
Yurtiçi Satışlar1.247.662.217506.046.306710.143.128283.488.250
Yurtdışı Satışlar729.632.292289.382.738402.312.090183.132.048
Net Yabancı Para Pozisyonu-12.820.928-105.091.979-127.219.114-126.973.745
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-12.820.928-105.091.979-127.219.114-126.973.745
Net YPP (Hedge Dahil)-12.820.928-105.091.979-127.219.114-126.973.745
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit195.058.747-93.983.192113.315.748-14.118.871
Düzeltme Öncesi Kar208.026.67192.690.222140.285.78841.491.431
Düzeltmeler:409.249.95780.704.369204.247.31426.582.423
Amortisman & İtfa Payları41.646.96424.615.85337.320.5848.342.268
Karşılıklardaki Değişim2.754.5563.661.900-6.403.8286.484.939
Diğer Gelir/ Gider364.848.43752.426.616173.330.55811.755.216
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)617.276.628173.394.591344.533.10268.073.854
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-365.845.929-237.756.811-211.437.824-79.754.466
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)251.430.699-64.362.220133.095.278-11.680.612
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-56.371.952-29.620.972-19.779.530-2.438.259
Sabit Sermaye Yatırımları-45.565.979-39.839.577-68.457.437-10.505.092
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-45.565.979-39.839.577-68.457.437-10.505.092
Serbest Nakit Akım149.492.768-133.822.76944.858.311-24.623.963
Finansal Borçlardaki Değişim77.533.542245.520.500125.504.281145.293.490
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit111.589.080-33.066.368-34.471.465-15.126.910
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit189.122.622212.454.13291.032.816130.166.580
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış338.615.39078.631.363135.891.127105.542.617
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi-16.011.934-5.690.483-3.252.708-5.040.998
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim322.603.45672.940.880132.638.419100.501.619
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler214.873.006218.626.06482.234.587103.084.105
Dönem Sonu Nakit537.476.462291.566.944214.873.006203.585.724

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ISBIR 53,5 0,0 A/D A/D 0,0 12/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ISBIR 53,45 0,71 0,71 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi