SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.393 1.392 0,09
VIOP 1.501 1.500 0,06
USD/TRY 8,4381 8,4556 -0,21
BIST BANKA 1.216 1.197 1,56
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.544 15.640 -0,61
ALTIN 1.814,19 1.828,35 -0,77
BRENT 75,14 75,10 0,05

İşbir Holding Hisse Senedi | ISBIR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4975 9400,2002 4425,2002
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 29,7 29,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İşbir Holding
Kuruluş 17.02.1968
Faal Alanı Her çeşit sahada yatırımlar yapmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyet ve niteliğinde olmamak şartıyla kuruluşlara ait hisse senetleri almak ve satmak, bu şekilde kurduğu ve iştirak ettiği şirketlerin kendi çalışma alanlarındaki başarılarının devamı ve artırılması için her yönde desteklemek ve devamlılıklarını sağlamaktır
Telefon -
Faks -
Adres Atatürk Bulvari N: 169/54 Bakanlıklar 06680 Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar327,3223,2
Ödenmiş Sermaye0,60,6
Net Kâr118,535,8

Cari Değerler

F/K 28,4
FD/FAVÖK -
PD/DD 10,3
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,36
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,3
Piyasa Değeri 3.366,1 mnTL
Net Borç 372,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,16 -1,93 -7,80 93,62
USD 0,79 -0,77 -4,62 70,65
Göreceli -0,25 -4,84 -9,21 105,28
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ISBIR03.05.20210,096,0000600,00510,00 3.810.240 3
ISBIR20.08.20190,441,5000150,00127,50 952.560 11
ISBIR15.08.20180,841,5000150,00127,50 952.560 13
ISBIR15.08.20170,881,0000100,0085,00 635.040 A/D
ISBIR01.09.20160,921,0000100,0085,00 635.040 2
ISBIR01.09.20150,691,0000100,0085,00 635.040 A/D
ISBIR26.08.20130,931,2000120,00102,00 762.048 A/D
ISBIR03.05.20210,096,0000600,00510,003.810.2403
ISBIR20.08.20190,441,5000150,00127,50952.56011
ISBIR15.08.20180,841,5000150,00127,50952.56013
ISBIR15.08.20170,881,0000100,0085,00635.040A/D
ISBIR01.09.20160,921,0000100,0085,00635.0402
ISBIR01.09.20150,691,0000100,0085,00635.040A/D
ISBIR26.08.20130,931,2000120,00102,00762.048A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar926.278.371737.309.281548.727.979505.225.769
Nakit ve Nakit Benzerleri218.626.064203.585.72485.751.25440.971.554
Finansal Yatırımlar77.427.84356.104.67965.585.16645.422.727
Ticari Alacaklar301.773.996250.865.651225.439.765224.682.922
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar14.902.5584.160.5312.726.2623.996.269
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar252.184.443170.640.178144.210.506154.252.906
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar61.363.46751.952.51825.015.02635.899.391
(Ara Toplam)926.278.371737.309.281548.727.979505.225.769
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar355.200.786311.071.322307.263.481310.991.069
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar017.950.10610.392.85213.356.404
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6.444.6896.499.2876.493.3676.499.286
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları49.132.82658.511.10550.503.39557.601.171
Maddi Duran Varlıklar268.460.700200.148.862217.908.351205.790.139
Şerefiye11.096.2703.507.7753.507.7753.507.775
Maddi Olmayan Duran Varlıklar17.242.36115.382.51211.199.4515.607.584
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.876.7428.515.2636.867.04418.224.937
Diğer Duran Varlıklar947.198556.412391.246403.773
TOPLAM VARLIKLAR1.281.479.1571.048.380.603855.991.460816.216.838
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler709.630.532494.316.131473.415.002466.999.285
Finansal Borçlar498.653.569299.546.156315.637.037241.673.575
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar156.942.526151.250.595124.146.940186.795.109
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)16.582.14821.870.48115.411.52512.576.409
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16.058.2921.699.300559.9782.485.738
Borç Karşılıkları5.762.15510.289.1689.938.3899.838.844
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15.631.8429.660.4317.721.13313.629.610
(Ara Toplam)709.630.532494.316.131473.415.002466.999.285
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler183.856.855286.387.421129.504.799117.944.365
Finansal Borçlar170.004.479276.282.980114.898.609110.044.907
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar10.282.8389.079.3878.124.4810
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.567.038951.7163.658.5271.401.617
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.50073.3382.823.1826.497.841
Özkaynaklar387.991.770267.677.051253.071.659231.273.188
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar327.276.372223.175.673212.181.853189.206.411
Ödenmiş Sermaye635.040635.040635.040635.040
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-124.822-124.822-124.822-124.822
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları000-12.617.088
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.976.08610.808.4059.623.9969.623.995
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları98.688.42677.238.45760.016.34941.332.797
Dönem Net Kar/Zararı118.462.83135.847.63340.001.56532.251.965
Diğer Özsermaye Kalemleri98.638.81198.770.960102.029.725118.104.524
Azınlık Payları60.715.39844.501.37840.889.80642.066.777
TOPLAM KAYNAKLAR1.281.479.1571.048.380.603855.991.460816.216.838
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.092.082.649454.898.995829.492.465415.650.493
Satışların Maliyeti (-)-738.444.560-342.200.823-617.285.893-311.261.229
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)353.638.089112.698.172212.206.572104.389.264
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)353.638.089112.698.172212.206.572104.389.264
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-70.107.445-16.324.439-57.525.381-9.763.099
Genel Yönetim Giderleri (-)-39.347.252-25.581.027-34.414.647-31.041.217
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-2.200.167-767.399-246.357-185.217
Diğer Faaliyet Gelirleri90.198.84353.750.81253.709.93441.504.417
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-52.231.646-27.166.648-58.792.630-47.800.197
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)279.950.42296.609.471114.937.49157.103.951
Net Faaliyet Kar/Zararı241.983.22570.025.307120.020.18763.399.731
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.165.89644.5013.397.6501.838.352
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-4.925.437-849.195-2.227.910-1.753.426
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı279.190.88195.804.777116.107.23157.188.877
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler111.183.04716.535.02049.315.82329.230.086
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-211.709.453-73.289.759-112.391.362-55.635.356
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler4.165.89644.5013.397.6501.838.352
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)178.664.47539.050.03853.031.69230.783.607
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-38.378.6872.441.393-7.896.5959.036.147
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-33.101.219-4.189.567-6.948.166-2.870.182
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-5.277.4686.630.960-948.42911.906.329
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI140.285.78841.491.43145.135.09739.819.754
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)140.285.78841.491.43145.135.09739.819.754
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları21.822.9575.643.7985.133.5327.567.789
Ana Ortaklık Payları118.462.83135.847.63340.001.56532.251.965
Hisse Başına Kazanç2010
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri37.320.5848.342.26826.065.5056.027.847
Kıdem Tazminatı1.292.219836.1421.460.0582.068.522
Finansman Giderleri-211.709.453-73.289.759-112.391.362-55.635.356
Yurtiçi Satışlar710.143.128283.488.250581.100.426277.634.909
Yurtdışı Satışlar402.312.090183.132.048297.713.241153.281.687
Net Yabancı Para Pozisyonu-127.219.114-126.973.745-80.185.312-121.088.293
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-127.219.114-126.973.745-80.185.312-121.088.293
Net YPP (Hedge Dahil)-127.219.114-126.973.745-80.185.312-121.088.293

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ISBIR 5.300,6 28,4 A/D A/D 10,3 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ISBIR 5.300,60 0,11 0,36 24,81 0,26
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi