SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.401 1.407 -0,43
VIOP 1.498 1.512 -0,88
USD/TRY 8,7594 8,7619 -0,03
BIST BANKA 1.240 1.273 -2,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.644 15.507 0,88
ALTIN 1.743,16 1.742,90 0,01
BRENT 77,24 77,23 0,01

İşbir Holding Hisse Senedi | ISBIR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 61,7 117,5294 55,8294
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 11,5 11,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İşbir Holding
Kuruluş 17.02.1968
Faal Alanı Her çeşit sahada yatırımlar yapmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyet ve niteliğinde olmamak şartıyla kuruluşlara ait hisse senetleri almak ve satmak, bu şekilde kurduğu ve iştirak ettiği şirketlerin kendi çalışma alanlarındaki başarılarının devamı ve artırılması için her yönde desteklemek ve devamlılıklarını sağlamaktır
Telefon -
Faks -
Adres Atatürk Bulvari N: 169/54 Bakanlıklar 06680 Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar402,1327,3
Ödenmiş Sermaye0,60,6
Net Kâr78,0118,5

Cari Değerler

F/K 12,4
FD/FAVÖK -
PD/DD 5,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,67
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,3
Piyasa Değeri 1.998,3 mnTL
Net Borç 559,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,93 -13,22 -24,17 14,94
USD -5,15 -15,32 -26,27 -1,50
Göreceli -4,52 -12,19 -20,68 21,12

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ISBIR03.05.20210,096,0000600,00510,00 3.810.240 3
ISBIR20.08.20190,441,5000150,00127,50 952.560 11
ISBIR15.08.20180,841,5000150,00127,50 952.560 13
ISBIR15.08.20170,881,0000100,0085,00 635.040 A/D
ISBIR01.09.20160,921,0000100,0085,00 635.040 2
ISBIR01.09.20150,691,0000100,0085,00 635.040 A/D
ISBIR26.08.20130,931,2000120,00102,00 762.048 A/D
ISBIR03.05.20210,096,0000600,00510,003.810.2403
ISBIR20.08.20190,441,5000150,00127,50952.56011
ISBIR15.08.20180,841,5000150,00127,50952.56013
ISBIR15.08.20170,881,0000100,0085,00635.040A/D
ISBIR01.09.20160,921,0000100,0085,00635.0402
ISBIR01.09.20150,691,0000100,0085,00635.040A/D
ISBIR26.08.20130,931,2000120,00102,00762.048A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.260.482.286926.278.371737.309.281548.727.979
Nakit ve Nakit Benzerleri291.566.944218.626.064203.585.72485.751.254
Finansal Yatırımlar83.668.86477.427.84356.104.67965.585.166
Ticari Alacaklar443.993.642301.773.996250.865.651225.439.765
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar11.952.55114.902.5584.160.5312.726.262
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar357.060.433252.184.443170.640.178144.210.506
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar72.239.85261.363.46751.952.51825.015.026
(Ara Toplam)1.260.482.286926.278.371737.309.281548.727.979
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar397.787.267355.120.793311.071.322307.263.481
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0017.950.10610.392.852
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6.444.6896.444.6896.499.2876.493.367
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları60.937.51849.132.82658.511.10550.503.395
Maddi Duran Varlıklar283.322.802268.460.700200.148.862217.908.351
Şerefiye11.096.27011.096.2703.507.7753.507.775
Maddi Olmayan Duran Varlıklar24.743.09317.242.36115.382.51211.199.451
Ertelenmiş Vergi Varlığı10.500.1761.796.7498.515.2636.867.044
Diğer Duran Varlıklar742.719947.198556.412391.246
TOPLAM VARLIKLAR1.658.269.5531.281.399.1641.048.380.603855.991.460
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler909.498.456709.550.539494.316.131473.415.002
Finansal Borçlar668.254.042493.238.371299.546.156315.637.037
Diğer Finansal Yükümlülükler7.325.6925.415.19800
Ticari Borçlar158.937.381156.862.533151.250.595124.146.940
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)36.467.92516.582.14821.870.48115.411.525
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20.263.60316.058.2921.699.300559.978
Borç Karşılıkları6.295.3535.762.15510.289.1689.938.389
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.954.46015.631.8429.660.4317.721.133
(Ara Toplam)909.498.456709.550.539494.316.131473.415.002
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler273.161.635183.856.855286.387.421129.504.799
Finansal Borçlar258.971.415170.004.479276.282.980114.898.609
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar12.109.58410.282.8389.079.3878.124.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.078.1363.567.038951.7163.658.527
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.5002.50073.3382.823.182
Özkaynaklar475.609.462387.991.770267.677.051253.071.659
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar402.141.139327.276.372223.175.673212.181.853
Ödenmiş Sermaye635.040635.040635.040635.040
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-124.822-124.822-124.822-124.822
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.700.97710.976.08610.808.4059.623.996
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları211.454.52598.688.42677.238.45760.016.349
Dönem Net Kar/Zararı77.982.528118.462.83135.847.63340.001.565
Diğer Özsermaye Kalemleri95.492.89198.638.81198.770.960102.029.725
Azınlık Payları73.468.32360.715.39844.501.37840.889.806
TOPLAM KAYNAKLAR1.658.269.5531.281.399.1641.048.380.603855.991.460
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri781.845.2801.092.082.649454.898.995829.492.465
Satışların Maliyeti (-)-576.885.022-738.444.560-342.200.823-617.285.893
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)204.960.258353.638.089112.698.172212.206.572
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)204.960.258353.638.089112.698.172212.206.572
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-38.930.764-70.107.445-16.324.439-57.525.381
Genel Yönetim Giderleri (-)-33.074.702-39.347.252-25.581.027-34.414.647
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-2.458.272-2.200.167-767.399-246.357
Diğer Faaliyet Gelirleri80.131.47990.198.84353.750.81253.709.934
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-36.450.295-52.231.646-27.166.648-58.792.630
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)174.177.704279.950.42296.609.471114.937.491
Net Faaliyet Kar/Zararı130.496.520241.983.22570.025.307120.020.187
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler9.291.6094.165.89644.5013.397.650
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0-4.925.437-849.195-2.227.910
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı183.469.313279.190.88195.804.777116.107.231
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler45.877.255111.183.04716.535.02049.315.823
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-117.318.942-211.709.453-73.289.759-112.391.362
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler9.291.6094.165.89644.5013.397.650
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)112.027.626178.664.47539.050.03853.031.692
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-19.337.404-38.378.6872.441.393-7.896.595
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-29.278.611-33.101.219-4.189.567-6.948.166
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)9.941.207-5.277.4686.630.960-948.429
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI92.690.222140.285.78841.491.43145.135.097
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)92.690.222140.285.78841.491.43145.135.097
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları14.707.69421.822.9575.643.7985.133.532
Ana Ortaklık Payları77.982.528118.462.83135.847.63340.001.565
Hisse Başına Kazanç0187063
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri24.615.85337.320.5848.342.26828.118.300
Kıdem Tazminatı602.3171.292.219836.1421.460.058
Finansman Giderleri-117.318.942-211.709.453-73.289.759-112.391.362
Yurtiçi Satışlar506.046.306710.143.128283.488.250566.736.635
Yurtdışı Satışlar289.382.738402.312.090183.132.048297.713.241
Net Yabancı Para Pozisyonu-105.091.979-127.219.114-126.973.745-80.185.312
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-105.091.979-127.219.114-126.973.745-80.185.312
Net YPP (Hedge Dahil)-105.091.979-127.219.114-126.973.745-80.185.312

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ISBIR 61,7 12,4 A/D A/D 5,0 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ISBIR 61,70 0,67 0,67 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi