SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.096 1.087 0,84
VIOP 1.224 1.213 0,91
USD/TRY 7,6673 7,6321 0,46
BIST BANKS 1.072 1.068 0,41
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.542 13.116 -4,37
GOLD 1.900,25 1.912,39 -0,63
BRENT 41,66 41,44 0,53

İşbir Holding Hisse Senedi | ISBIR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1127 2142,8999 1015,8999
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 3,5 3,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İşbir Holding
Kuruluş 17.02.1968
Faal Alanı Her çeşit sahada yatırımlar yapmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyet ve niteliğinde olmamak şartıyla kuruluşlara ait hisse senetleri almak ve satmak, bu şekilde kurduğu ve iştirak ettiği şirketlerin kendi çalışma alanlarındaki başarılarının devamı ve artırılması için her yönde desteklemek ve devamlılıklarını sağlamaktır
Telefon -
Faks -
Adres Atatürk Bulvari N: 169/54 Bakanlıklar 06680 Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar223,2192,6
Ödenmiş Sermaye0,60,6
Net Kâr35,835,3

Cari Değerler

F/K 35,0
FD/FAVÖK -
PD/DD 6,1
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 1.360,8 mnTL
Net Borç 316,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 10,00 24,73 66,10 398,35
USD 9,28 22,12 57,19 288,12
Göreceli 9,08 26,45 68,19 420,20
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ISBIR20.08.20190,441,5000150,00127,50 952.560 11
ISBIR15.08.20180,841,5000150,00127,50 952.560 13
ISBIR15.08.20170,881,0000100,0085,00 635.040 A/D
ISBIR01.09.20160,921,0000100,0085,00 635.040 2
ISBIR01.09.20150,691,0000100,0085,00 635.040 A/D
ISBIR26.08.20130,931,2000120,00102,00 762.048 A/D
ISBIR20.08.20190,441,5000150,00127,50952.56011
ISBIR15.08.20180,841,5000150,00127,50952.56013
ISBIR15.08.20170,881,0000100,0085,00635.040A/D
ISBIR01.09.20160,921,0000100,0085,00635.0402
ISBIR01.09.20150,691,0000100,0085,00635.040A/D
ISBIR26.08.20130,931,2000120,00102,00762.048A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar737.309.281552.775.601505.225.769462.486.334
Nakit ve Nakit Benzerleri203.585.724103.084.10540.971.55433.167.299
Finansal Yatırımlar56.104.67948.137.60245.422.72716.017.440
Ticari Alacaklar250.865.651224.356.026224.682.922234.430.233
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.160.5312.726.2623.996.2694.430.819
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar170.640.178144.927.543154.252.906142.202.202
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar51.952.51829.544.06335.899.39132.238.341
(Ara Toplam)737.309.281552.775.601505.225.769462.486.334
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar311.071.322291.479.726310.991.069232.059.416
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar17.950.10610.392.85313.356.4048.516.031
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6.499.2876.493.3666.499.2866.499.286
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları58.511.10550.503.39557.601.1710
Maddi Duran Varlıklar200.148.862202.124.597205.790.139203.911.051
Şerefiye3.507.7753.507.7753.507.7753.507.775
Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.382.51211.199.4525.607.5842.496.208
Ertelenmiş Vergi Varlığı8.515.2636.867.04418.224.9376.977.209
Diğer Duran Varlıklar556.412391.244403.773151.856
TOPLAM VARLIKLAR1.048.380.603844.255.327816.216.838694.545.750
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler494.316.131475.541.858466.999.285451.159.363
Finansal Borçlar299.546.156307.942.988241.673.575247.522.914
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar151.250.595134.192.032186.795.109160.547.630
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)21.870.481012.576.4090
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.699.300335.7912.485.7383.809.946
Borç Karşılıkları10.289.1689.938.3899.838.8446.250.921
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.660.43123.132.65813.629.61033.027.952
(Ara Toplam)494.316.131475.541.858466.999.285451.159.363
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler286.387.421137.038.427117.944.36548.205.324
Finansal Borçlar276.282.980122.592.658110.044.90739.861.521
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar9.079.3878.124.47906.329.454
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü951.7163.498.1081.401.6172.011.638
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler73.3382.823.1826.497.8412.711
Özkaynaklar267.677.051231.675.042231.273.188195.181.063
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar223.175.673192.569.419189.206.411158.718.375
Ödenmiş Sermaye635.040635.040635.040635.040
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-124.822-124.822-124.822-124.822
Hisse Senedi İhraç Primleri030.188.073031.457.996
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0-14.049.827-12.617.088-12.449.970
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.808.4059.623.9969.623.9956.967.523
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları77.238.45743.153.18741.332.79734.540.935
Dönem Net Kar/Zararı35.847.63335.269.67932.251.9658.316.915
Diğer Özsermaye Kalemleri98.770.96087.874.093118.104.52489.374.758
Azınlık Payları44.501.37839.105.62342.066.77736.462.688
TOPLAM KAYNAKLAR1.048.380.603844.255.327816.216.838694.545.750
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri454.898.995843.856.256415.650.493769.577.296
Satışların Maliyeti (-)-342.200.823-645.395.355-311.261.229-592.487.721
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)112.698.172198.460.901104.389.264177.089.575
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)112.698.172198.460.901104.389.264177.089.575
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-16.324.439-53.240.260-9.763.099-58.580.347
Genel Yönetim Giderleri (-)-25.581.027-34.906.716-31.041.217-24.389.141
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-767.399-246.357-185.217-964.445
Diğer Faaliyet Gelirleri53.750.81269.506.06741.504.417101.493.242
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-27.166.648-81.660.104-47.800.197-85.120.452
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)96.609.47197.913.53157.103.951109.528.432
Net Faaliyet Kar/Zararı70.025.307110.067.56863.399.73193.155.642
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler44.5013.397.6501.838.3521.254.711
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-8.683.931
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-849.195-2.227.910-1.753.426-3.506.851
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı95.804.77799.083.27157.188.87798.592.361
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler16.535.02037.093.76129.230.08699.154.380
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-73.289.759-87.891.560-55.635.356-188.356.386
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler44.5013.397.6501.838.352-7.429.220
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)39.050.03848.285.47230.783.6079.390.355
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)2.441.393-8.312.7309.036.147-2.008.456
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-4.189.567-6.723.979-2.870.182-6.883.867
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)6.630.960-1.588.75111.906.3294.875.411
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI41.491.43139.972.74239.819.7547.381.899
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)41.491.43139.972.74239.819.7547.381.899
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları5.643.7984.703.0637.567.789-935.016
Ana Ortaklık Payları35.847.63335.269.67932.251.9658.316.915
Hisse Başına Kazanç0100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri8.342.26826.065.5056.027.84713.294.797
Kıdem Tazminatı836.1421.460.0582.068.5221.522.861
Finansman Giderleri-73.289.759-87.891.560-55.635.356-188.356.386
Yurtiçi Satışlar283.488.250581.100.426277.634.909542.466.577
Yurtdışı Satışlar183.132.048297.713.241153.281.687253.406.589
Net Yabancı Para Pozisyonu-126.973.745-80.185.312-121.088.293-136.381.526
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-126.973.745-80.185.312-121.088.293-136.381.526
Net YPP (Hedge Dahil)-126.973.745-80.185.312-121.088.293-136.381.526

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ISBIR 2.142,9 35,0 A/D A/D 6,1 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi