SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.439 2.451 -0,49
VIOP 2.709 2.733 -0,84
USD/TRY 16,1911 16,3488 -0,96
BIST BANKA 2.007 2.034 -1,32
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.462 14.231 1,62
ALTIN 1.853,72 1.850,71 0,16
BRENT 115,32 114,17 1,01

Investco Holding Hisse Senedi | INVES

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 24,44 33,2 8,76
Hacim Hareketi (Milyon TL) 6,8 539,3 532,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Investco Holding
Kuruluş 26.12.2011
Faal Alanı Holding faaliyetleri
Telefon (0212)2907474
Faks (0212)2907476
Adres Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. İz Plaza GİZ No:9 D:52 34398 Sarıyer/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar3.626,52.458,1
Ödenmiş Sermaye187,5150,0
Net Kâr256,11.678,9

Cari Değerler

F/K 39,3
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,6
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,43
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,4 / 4,4
Piyasa Değeri 5.921,3 mnTL
Net Borç -1.054,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 20,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,51 2,80 3,75 -
USD 0,63 0,10 -6,32 -
Göreceli 1,00 0,00 2,88 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
INVESAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
INVESAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.057.324.819209.928.0290766.195.909
Nakit ve Nakit Benzerleri855.161.85222.830.466060.515.708
Finansal Yatırımlar199.522.534186.088.6360678.840.646
Ticari Alacaklar00010.339.003
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar000863.706
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar00010.445.915
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.640.4331.008.92705.190.931
(Ara Toplam)1.057.324.819209.928.0290766.195.909
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.689.384.4512.389.276.5330208.694.831
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar205.041181.6850808.621
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar2.654.649.9682.373.804.862021.441.260
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar00015.979.732
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5.084.7005.084.700022.125.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar29.354.79210.182.2000141.664.786
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar71.17111.2590121.620
Ertelenmiş Vergi Varlığı0004.228.704
Diğer Duran Varlıklar18.77911.82702.325.108
TOPLAM VARLIKLAR3.746.709.2702.599.204.5620974.890.740
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler485.65424.765.6900107.289.951
Finansal Borçlar0009.031.314
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar178.468238.66804.227.723
Diğer Borçlar00085.540.864
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü024.404.72905.082.838
Borç Karşılıkları26.60200453.258
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler280.584122.29302.953.954
(Ara Toplam)485.65424.765.6900107.289.956
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler119.708.609116.335.454088.435.567
Finansal Borçlar00046.023.646
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar000510.981
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar66.27252.54702.098.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü119.642.337116.282.907039.802.705
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar3.626.515.0072.458.103.4180779.165.222
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.626.515.0072.458.103.4180501.889.920
Ödenmiş Sermaye187.500.000150.000.0000150.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.260.2931.260.29305.711.417
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları2.306.843.125627.904.9290157.574.162
Dönem Net Kar/Zararı256.129.7891.678.938.1960146.352.377
Diğer Özsermaye Kalemleri874.781.8000042.251.964
Azınlık Payları000277.275.302
TOPLAM KAYNAKLAR3.746.709.2702.599.204.5620974.890.740
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri246.618.344312.541.843491.676.81354.971.946
Satışların Maliyeti (-)000-40.564.009
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)246.618.344312.541.843491.676.81314.407.937
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)246.618.344312.541.843491.676.81314.407.937
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)000-1.310.432
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.526.254-3.461.279-807.255-14.632.911
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.783.9081.387.837.1821.315.638.472254.984.527
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-28.068-344.739-5.875.270-3.120.120
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)246.847.9301.696.573.0071.800.632.760250.329.001
Net Faaliyet Kar/Zararı243.092.090309.080.564490.869.558-1.535.406
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0003.363.424
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0007.545.546
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı246.847.9301.696.573.0071.800.632.760261.237.971
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler14.227.19424.518.5167.129.619425.066
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-52.668-9.858.625-1.671.859-20.649.010
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0003.363.424
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)261.022.4561.711.232.8981.806.090.520241.014.027
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-4.892.667-32.294.702-21.777.009-27.127.036
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-3.453.437-25.642.9060-2.312.989
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.439.230-6.651.796-21.777.009-24.814.047
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI256.129.7891.678.938.1961.784.313.511213.886.991
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)256.129.7891.678.938.1961.784.313.511213.886.991
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları00067.534.614
Ana Ortaklık Payları256.129.7891.678.938.1961.784.313.511146.352.377
Hisse Başına Kazanç111121
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri60.13664.2473.7512.434.758
Kıdem Tazminatı13.18152.54721.542630.394
Finansman Giderleri-52.668-9.858.625-1.671.859-20.649.010
Yurtiçi Satışlar00015.432.476
Yurtdışı Satışlar00039.942.447
Net Yabancı Para Pozisyonu206.156187.7520-31.231.814
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.237187.7520-44.898.907
Net YPP (Hedge Dahil)206.156187.7520-31.231.814
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-29.144.508-87.931.938-78.032.32078.360.192
Düzeltme Öncesi Kar256.129.7891.678.938.1961.784.313.511213.886.991
Düzeltmeler:-255.852.408-1.680.721.006-1.783.974.078-198.113.440
Amortisman & İtfa Payları60.13664.2473.7512.434.758
Karşılıklardaki Değişim40.32752.54721.542659.838
Diğer Gelir/ Gider-255.952.871-1.680.837.800-1.783.999.371-201.208.036
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)277.381-1.782.810339.43315.773.551
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-671.682-84.910.951-78.327.23565.018.363
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-394.301-86.693.761-77.987.80280.791.914
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-28.750.207-1.238.177-44.518-2.431.722
Sabit Sermaye Yatırımları-90.640-10.229.886-6.732-9.680.102
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-47.660.660-39.775.72572.463.392-10.993.742
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-47.751.300-50.005.61172.456.660-20.673.844
Serbest Nakit Akım-76.895.808-137.937.549-5.575.66057.686.348
Finansal Borçlardaki Değişim0-24.755.438-311.695-36.769.508
Temettü Ödemeleri000-2.334.302
Sermaye Artırımı857.500.000000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit51.727.194169.049.737401.1851.059.674
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit909.227.194144.294.29989.490-38.044.136
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış832.331.3866.356.750-5.486.17019.642.212
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim832.331.3866.356.750-5.486.17019.642.212
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler22.830.46616.473.71616.473.71640.873.496
Dönem Sonu Nakit855.161.85222.830.46610.987.54660.515.708

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
INVES 31,6 39,3 A/D A/D 1,6 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
INVES 31,58 0,39 0,43 3,73 0,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi