SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.400 2.402 -0,07
VIOP 2.605 2.604 0,07
USD/TRY 16,6874 16,6382 0,30
BIST BANKS 1.953 1.940 0,66
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.003 13.232 -1,73
GOLD 1.812,47 1.817,68 -0,29
BRENT 112,56 112,45 0,10

İnveo Yatırım Holding Hisse Senedi | INVEO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 11,36 15,808 4,448
Hacim Hareketi (Milyon TL) 12,8 166,1 153,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İnveo Yatırım Holding
Kuruluş 09.07.1996
Faal Alanı Sermaye piyasası araçları ile ulusal borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve değerli madenler portföyü işletme.
Telefon (0216)3777790
Faks (0216)3771136
Adres Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No:29 34876 Yakacık,Kartal - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.610,71.165,4
Ödenmiş Sermaye96,096,0
Net Kâr460,0327,1

Cari Değerler

F/K 9,5
FD/FAVÖK -
PD/DD 2,1
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 1,06
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,9 / 3,4
Piyasa Değeri 3.336,0 mnTL
Net Borç 65,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 18,4

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,27 -7,46 -1,70 25,68
USD -3,56 -3,80 -3,52 0,47
Göreceli 0,29 -0,83 3,42 -2,80

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
INVEO31.05.20121,680,02002,002,00 152.460 43
INVEO17.03.200812,660,100010,0010,00 693.000 A/D
INVEO13.03.20073,880,04004,004,00 184.800 A/D
INVEO30.05.20063,680,100010,0010,00 192.500 A/D
INVEO31.05.20121,680,02002,002,00152.46043
INVEO17.03.200812,660,100010,0010,00693.000A/D
INVEO13.03.20073,880,04004,004,00184.800A/D
INVEO30.05.20063,680,100010,0010,00192.500A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar168.093.97125.358.83192.380.408114.705.458
Nakit ve Nakit Benzerleri21.462.39722.294249.083105.032
Finansal Yatırımlar85.273.3946.598.09882.456.55488.149.317
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar60.949.49613.304.3198.356.89725.906.571
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar408.6845.434.1201.317.874544.538
(Ara Toplam)168.093.97125.358.83192.380.408114.705.458
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.028.684.3391.198.981.429850.653.069915.662.741
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar19.378.75414.859.97816.578.9380
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar2.008.328.0501.182.967.889832.761.613914.671.959
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları653.631806.468959.303615.460
Maddi Duran Varlıklar323.904347.094353.215375.322
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR2.196.778.3101.224.340.260943.033.4771.030.368.199
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler286.850.02118.346.3571.117.4972.958.246
Finansal Borçlar172.204.13317.144.701277.643292.093
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar506.689180.813125.569244.378
Diğer Borçlar106.635.551000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü7.137.841566.387366.6972.121.588
Borç Karşılıkları83.52827.44900
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler282.279427.007347.588300.187
(Ara Toplam)286.850.02118.346.3571.117.4972.958.246
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler299.209.27240.612.289136.002.773153.049.979
Finansal Borçlar324.001407.040501.528301.989
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar227.940.847000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar218.97283.02848.54635.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü70.725.45240.122.221135.452.699152.712.784
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.610.719.0171.165.381.614805.913.207874.359.974
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.610.719.0171.165.381.614805.913.207874.359.974
Ödenmiş Sermaye96.000.00096.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri067.128.10200
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler35.474.11535.474.11535.474.11535.474.115
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları952.642.411639.652.689540.689.948540.689.948
Dönem Net Kar/Zararı459.988.148327.130.472199.715.509268.162.276
Diğer Özsermaye Kalemleri66.614.343-3.76433.63533.635
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR2.196.778.3101.224.340.260943.033.4771.030.368.199
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri74.235.239166.062.685156.723.002152.776.521
Satışların Maliyeti (-)0-68.130.825-68.130.825-68.130.825
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)74.235.23997.931.86088.592.17784.645.696
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)74.235.23997.931.86088.592.17784.645.696
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-289.872-202.829-127.688-102.413
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.198.912-9.421.080-5.485.615-2.776.404
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri373.946.718263.331.104137.500.854218.380.117
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-5.587.250-6.704.750-7.474.357-1.816.287
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)439.105.923344.934.305213.005.371298.330.709
Net Faaliyet Kar/Zararı70.746.45588.307.95182.978.87481.766.879
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı439.105.923344.934.305213.005.371298.330.709
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler63.532.47752.05925.76921.584
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.038.814-1.495.134-1.153.900-1.081.901
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)497.599.586343.491.230211.877.240297.270.392
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-37.611.438-16.360.758-12.161.731-29.108.116
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-7.008.162-9.211.374-8.644.683-8.330.983
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-30.603.276-7.149.384-3.517.048-20.777.133
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI459.988.148327.130.472199.715.509268.162.276
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)459.988.148327.130.472199.715.509268.162.276
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları459.988.148327.130.472199.715.509268.162.276
Hisse Başına Kazanç5079
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0070
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0070
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0070
Amortisman Giderleri176.027424.567248.542122.537
Kıdem Tazminatı079.35700
Finansman Giderleri-5.038.814-1.495.134-1.153.900-1.081.901
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit401.775.46528.701.463-49.732.302-54.799.453
Düzeltme Öncesi Kar459.988.148327.130.472199.715.509268.162.276
Düzeltmeler:-363.766.331-315.537.877-188.063.332-254.742.863
Amortisman & İtfa Payları176.027424.567248.542122.537
Karşılıklardaki Değişim191.096101.84340.34327.119
Diğer Gelir/ Gider-364.133.454-316.064.287-188.352.217-254.892.519
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)96.221.81711.592.59511.652.17713.419.413
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler263.510.31010.408.470-60.679.136-66.259.622
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)359.732.12722.001.065-49.026.959-52.840.209
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit42.043.3386.700.398-705.343-1.959.244
Sabit Sermaye Yatırımları0-377.122-360.053-360.053
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-510.649.012-144.686.06883.807.87288.407.191
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-510.649.012-145.063.19083.447.81988.047.138
Serbest Nakit Akım-108.873.547-116.361.72733.715.51733.247.685
Finansal Borçlardaki Değişim150.065.400-15.168.000-31.870.000-31.870.000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-19.751.750131.528.346-1.620.109-1.296.328
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit130.313.650116.360.346-33.490.109-33.166.328
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış21.440.103-1.381225.40881.357
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim21.440.103-1.381225.40881.357
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler22.29423.67523.67523.675
Dönem Sonu Nakit21.462.39722.294249.083105.032

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
INVEO 13,9 9,5 A/D A/D 2,1 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
INVEO 13,90 1,18 1,06 -12,39 1,39
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi