SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.390 1.392 -0,17
VIOP 1.489 1.491 -0,11
USD/TRY 8,6542 8,6647 -0,12
BIST BANKA 1.244 1.239 0,36
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.132 15.490 -2,31
ALTIN 1.766,95 1.764,28 0,15
BRENT 74,67 73,92 1,01

İnveo Yatırım Holding Hisse Senedi | INVEO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 95,1 130,3 35,2
Hacim Hareketi (Milyon TL) 7,5 195,8 188,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İnveo Yatırım Holding
Kuruluş 09.07.1996
Faal Alanı Sermaye piyasası araçları ile ulusal borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve değerli madenler portföyü işletme.
Telefon (0216)3777790
Faks (0216)3771136
Adres Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No:29 34876 Yakacık,Kartal - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar874,41.042,4
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr268,2436,2

Cari Değerler

F/K 6,8
FD/FAVÖK -
PD/DD 3,3
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,10
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,5 / 5,1
Piyasa Değeri 2.853,0 mnTL
Net Borç -87,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,40 -7,13 -4,85 115,06
USD -4,52 -9,48 -6,39 84,10
Göreceli -1,49 -4,04 -1,25 128,16

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
INVEO31.05.20121,680,02002,002,00 152.460 43
INVEO17.03.200812,660,100010,0010,00 693.000 A/D
INVEO13.03.20073,880,04004,004,00 184.800 A/D
INVEO30.05.20063,680,100010,0010,00 192.500 A/D
INVEO31.05.20121,680,02002,002,00152.46043
INVEO17.03.200812,660,100010,0010,00693.000A/D
INVEO13.03.20073,880,04004,004,00184.800A/D
INVEO30.05.20063,680,100010,0010,00192.500A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar114.705.458118.740.63922.724.8028.401.751
Nakit ve Nakit Benzerleri105.03221.73323.6750
Finansal Yatırımlar88.149.317115.429.22120.761.7073.063.483
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar25.906.5713.045.9751.939.4204.779.424
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar544.538243.7100558.844
(Ara Toplam)114.705.458118.740.63922.724.8028.401.751
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar915.662.7411.154.210.475748.458.070557.467.804
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar914.671.9591.153.569.553747.791.720556.763.114
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları615.460566.413606.871659.724
Maddi Duran Varlıklar375.32274.50936.95124.148
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0022.52820.818
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR1.030.368.1991.272.951.114771.182.872565.869.555
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.958.24618.772.19932.444.63231.183.819
Finansal Borçlar292.09312.020.85431.423.51230.734.562
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar244.378139.477162.366323.246
Diğer Borçlar0056.50590.485
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.121.5886.422.999739.4980
Borç Karşılıkları004.9634.963
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler300.187188.86957.78830.563
(Ara Toplam)2.958.24618.772.19932.444.63231.183.819
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler153.049.979211.778.842132.547.76897.067.052
Finansal Borçlar301.989525.039579.467628.824
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar35.2067.05311.9295.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü152.712.784211.246.750131.956.37296.433.057
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar874.359.9741.042.400.073606.190.472437.618.684
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar874.359.9741.042.400.073606.190.472437.618.684
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0026.10726.107
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler35.474.1157.461.6247.461.6247.461.624
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları540.689.948568.702.439108.596.043108.596.043
Dönem Net Kar/Zararı268.162.276436.202.375458.486.141289.914.691
Diğer Özsermaye Kalemleri33.63533.6351.620.5571.620.219
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.030.368.1991.272.951.114771.182.872565.869.555
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri152.776.521132.771.76545.293.21014.621.499
Satışların Maliyeti (-)-68.130.825-5.629.672-6.449.878-2.716.705
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)84.645.696127.142.09338.843.33211.904.794
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)84.645.696127.142.09338.843.33211.904.794
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-102.413-97.546-395.101-298.930
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.776.404-883.970-2.175.232-1.277.440
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri218.380.117397.067.588532.130.695351.944.634
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.816.287-556.343-181.205-148.833
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)298.330.709522.671.822568.222.489362.124.225
Net Faaliyet Kar/Zararı81.766.879126.160.57736.272.99910.328.424
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı298.330.709522.671.822568.222.489362.124.225
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler21.58421.58400
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.081.901-756.933-2.589.465-1.890.108
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)297.270.392521.936.473565.633.024360.234.117
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-29.108.116-85.734.098-107.146.883-70.319.426
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-8.330.983-6.422.999-1.313.684-7.679
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-20.777.133-79.311.099-105.833.199-70.311.747
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI268.162.276436.202.375458.486.141289.914.691
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)268.162.276436.202.375458.486.141289.914.691
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları268.162.276436.202.375458.486.141289.914.691
Hisse Başına Kazanç915010
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç015010
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç015010
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç015010
Amortisman Giderleri122.53745.360168.626128.257
Kıdem Tazminatı002.2360
Finansman Giderleri-1.081.901-756.933-2.589.465-1.890.108
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
INVEO 95,1 6,8 A/D A/D 3,3 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
INVEO 95,10 0,10 0,10 0,69 0,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi