SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 11.156 11.139 0,15
VIOP 12.170 12.119 0,43
USD/TRY 33,0412 33,0413 0,00
BIST BANKS 16.149 16.024 0,78
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.172 18.355 -1,00
GOLD 2.410,64 2.401,11 0,40
BRENT 82,58 85,11 -2,97

İntema Hisse Senedi | INTEM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 235,8 314,25 78,45
Hacim Hareketi (Milyon TL) 10,1 116,3 106,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İntema
Kuruluş 01.08.1978
Faal Alanı Eczacıbaşı Yapı Grubu ürünlerinin Türkiye çapında pazarlanması ve satışının yanısıra,Banyo - Mutfak yenileme pazarına yönelik ürün ve hizmet bütününün proje ve tasarımdan başlayarak, yönlendirici ve bilgilendirici tanıtım, teşhir, danışmanlık, satış ve satış sonrası hizmetlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerini yürütmek ve iştirak yatırımlarında bulunmak.
Telefon (0212)3508000
Faks (0212)3508445
Adres Büyükdere Cad. Ali Kaya Sk. No:5 34394 Levent, Şişli İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar584,3550,9
Ödenmiş Sermaye19,419,4
Net Kâr31,984,9

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 18,2
PD/DD 8,6
FD/Satışlar 4,2
Yabancı Oranı (%) 1,11
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,0 / 2,0
Piyasa Değeri 5.000,9 mnTL
Net Borç 29,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 14,1

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,02 0,98 1,58 23,98
USD -2,90 0,71 -0,08 10,59
Göreceli -3,17 0,15 -4,66 -16,98

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
INTEMAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
INTEMAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar2.397.291.0212.232.011.0962.356.650.4592.750.239.523
Nakit ve Nakit Benzerleri40.238.36049.109.47434.019.16615.750.202
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.191.161.7212.016.777.7372.188.243.4332.592.345.569
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar70.167118.6612.570.2403.571.355
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar124.803.612138.918.503114.253.780123.986.015
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar41.017.16127.086.72117.563.84014.586.382
(Ara Toplam)2.397.291.0212.232.011.0962.356.650.4592.750.239.523
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar219.215.422201.840.24768.864.26081.149.073
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar365.980365.978143.838143.838
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar8.0839.3018.0838.083
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları117.361.11691.917.67837.190.40928.224.697
Maddi Duran Varlıklar72.864.16779.040.49620.392.95121.075.069
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar27.664.43229.420.7518.463.8998.930.386
Ertelenmiş Vergi Varlığı002.624.68922.646.002
Diğer Duran Varlıklar951.6441.086.04340.391120.998
TOPLAM VARLIKLAR2.616.506.4432.433.851.3432.425.514.7192.831.388.596
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.942.235.5461.841.203.0692.023.258.8232.489.571.119
Finansal Borçlar29.803.3578.119.17714.160.14414.398.417
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar787.871.145305.899.0141.572.815.3081.886.558.736
Diğer Borçlar751.536.1951.107.166.0846.125.8064.666.349
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)100.010.76978.812.02172.510.975236.849.457
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü04.259.82118.081.53639.906.621
Borç Karşılıkları256.145.428309.835.097325.237.485273.655.329
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.868.65227.111.85514.327.56933.536.210
(Ara Toplam)1.942.235.5461.841.203.0692.023.258.8232.489.571.119
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler89.931.95041.762.45237.402.15523.448.869
Finansal Borçlar39.788.68429.193.71225.981.64515.727.506
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)67.81853.2875.75041.869
Uzun vadeli karşılıklar8.928.4937.731.87111.414.7607.679.494
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü41.146.9554.783.58200
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar584.338.947550.885.822364.853.741318.368.608
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar584.338.947550.885.822364.853.741318.368.608
Ödenmiş Sermaye19.440.00019.440.00019.440.00019.440.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri351.743.532351.743.53229.253.08429.253.084
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler109.903.192109.903.1921.977.7781.977.778
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-950.929.218-1.048.615.57190.951.64490.951.644
Dönem Net Kar/Zararı31.892.27297.686.353187.233.234140.415.125
Diğer Özsermaye Kalemleri1.022.289.1691.020.728.31635.998.00136.330.977
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR2.616.506.4432.433.851.3432.425.514.7192.831.388.596
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri340.729.9331.273.586.725742.267.330512.511.618
Satışların Maliyeti (-)-124.397.658-538.532.231-277.395.473-170.680.345
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)216.332.275735.054.494464.871.857341.831.273
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)216.332.275735.054.494464.871.857341.831.273
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-103.521.140-367.432.406-166.599.540-103.798.105
Genel Yönetim Giderleri (-)-35.173.364-109.066.977-53.504.121-34.011.443
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri289.698.11075.094.61952.880.4484.461.297
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-236.373.899-46.029.813-51.592.576-24.463.272
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)130.961.982287.619.917246.056.068184.019.750
Net Faaliyet Kar/Zararı77.637.771258.555.111244.768.196204.021.725
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13.437106.20175.36775.367
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-132.038-4.245-4.245
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı130.975.419287.594.080246.127.190184.090.872
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-63.240.059-163.833.940-5.936.897-3.527.369
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler13.437-25.83771.12271.122
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)67.735.360123.760.140240.190.293180.563.503
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-35.843.088-38.862.453-52.957.059-40.148.378
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-44.763.574-41.681.523-48.977.399
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-35.843.0885.901.121-11.275.5368.829.021
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI31.892.27284.897.687187.233.234140.415.125
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)31.892.27284.897.687187.233.234140.415.125
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları31.892.27284.897.687187.233.234140.415.125
Hisse Başına Kazanç21107
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç21107
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç21107
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç21107
Dipnot
Amortisman Giderleri30.396.00790.742.71226.237.38616.325.288
Kıdem Tazminatı526.8951.559.4782.101.559583.225
Finansman Giderleri-63.240.059-163.833.940-5.936.897-3.527.369
Yurtiçi Satışlar258.662.6841.135.351.601603.949.040388.433.930
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu13.130.4912.509.656130.290.744126.477.231
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu13.130.4912.509.656130.290.744126.477.231
Net YPP (Hedge Dahil)13.130.4912.509.656130.290.744126.477.231
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit9.903.18242.866.23841.510.89914.801.592
Düzeltme Öncesi Kar31.892.27284.897.687187.233.234140.415.125
Düzeltmeler:177.074.212375.892.742486.127.940393.976.285
Amortisman & İtfa Payları30.396.00790.742.71226.237.38616.325.288
Karşılıklardaki Değişim200.622.629435.604.003386.054.332298.950.781
Diğer Gelir/ Gider-8.427.163-150.453.97373.836.22278.700.216
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)208.966.484460.790.429673.361.174534.391.410
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler13.336.317-54.154.703-395.443.425-329.914.526
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)222.302.801406.635.726277.917.749204.476.884
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-212.399.619-363.769.488-236.406.850-189.675.292
Sabit Sermaye Yatırımları-115.178-6.589.570-3.563.259-2.328.753
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit435.4154.665.2602.921.8711.252.039
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit320.237-1.924.310-641.388-1.076.714
Serbest Nakit Akım10.223.41940.941.92840.869.51113.724.878
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-14.955.424-25.994.051-24.344.414-15.468.745
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-14.955.424-25.994.051-24.344.414-15.468.745
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-4.732.00514.947.87716.525.097-1.743.867
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0-1.093.29300
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-4.732.00513.854.58416.525.097-1.743.867
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler49.109.47428.825.69417.494.06917.494.069
Dönem Sonu Nakit40.238.36042.680.27834.019.16615.750.202

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
INTEM 257,3 A/D 18,2 4,2 8,6 3/2024
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
INTEM 257,25 1,11 1,29 17,53 0,60
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi