SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.444 2.405 1,60
VIOP 2.656 2.609 1,78
USD/TRY 16,7545 16,6984 0,34
BIST BANKS 1.976 1.942 1,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.813 12.784 0,23
GOLD 1.811,54 1.807,27 0,24
BRENT 111,48 109,03 2,25

İntema Hisse Senedi | INTEM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 54,85 66,9 12,05
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,3 54,1 50,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İntema
Kuruluş 01.08.1978
Faal Alanı Eczacıbaşı Yapı Grubu ürünlerinin Türkiye çapında pazarlanması ve satışının yanısıra,Banyo - Mutfak yenileme pazarına yönelik ürün ve hizmet bütününün proje ve tasarımdan başlayarak, yönlendirici ve bilgilendirici tanıtım, teşhir, danışmanlık, satış ve satış sonrası hizmetlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerini yürütmek ve iştirak yatırımlarında bulunmak.
Telefon (0212)3508778
Faks (0212)2844988
Adres Büyükdere Cad. Alikaya Sok. no:5 34394 Levent Şişli-İstanbul Levent-İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar85,455,2
Ödenmiş Sermaye19,419,4
Net Kâr30,328,1

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK 0,0
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 0,10
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 0,7
Piyasa Değeri -
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 0,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,18 -6,72 -3,86 -38,72
USD - - - -
Göreceli -1,75 -2,51 0,21 -53,42

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
INTEMAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
INTEMAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar774.257.935408.667.088548.473.173529.314.568
Nakit ve Nakit Benzerleri20.614.35710.558.08634.321.56510.472.922
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar705.272.813364.122.704488.874.292494.114.657
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar782.636134.013406.967768.234
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar42.332.11722.376.60719.701.90617.851.657
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.256.01211.475.6785.168.4436.107.098
(Ara Toplam)774.257.935408.667.088548.473.173529.314.568
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar59.220.62261.134.17451.912.22052.549.142
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar71.28926.28926.52326.523
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar8.0838.0838.0838.083
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları25.705.81825.746.41428.682.05930.434.909
Maddi Duran Varlıklar19.033.16219.992.41217.605.87617.347.242
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.353.69111.902.4572.332.8652.157.787
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.785.4593.282.1542.304.2452.287.429
Diğer Duran Varlıklar263.120176.365952.569287.169
TOPLAM VARLIKLAR833.478.557469.801.262600.385.393581.863.710
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler719.615.240387.694.144520.428.893512.819.303
Finansal Borçlar5.563.3435.491.6146.502.4998.177.134
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar577.884.322307.377.415459.542.794426.726.812
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)48.797.04040.657.44210.436.94250.336.438
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü7.303.23301.670.5252.614.282
Borç Karşılıkları70.742.16927.526.07438.395.57423.034.029
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.325.1336.641.5993.880.5591.930.608
(Ara Toplam)719.615.240387.694.144520.428.893512.819.303
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler28.415.42926.911.26328.722.21028.690.855
Finansal Borçlar21.759.22321.074.62923.467.90424.014.175
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)8.6259.10433.42628.109
Uzun vadeli karşılıklar6.647.5815.827.5305.220.8804.648.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar85.447.88855.195.85551.234.29040.353.552
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar85.447.88855.195.85551.234.29040.353.552
Ödenmiş Sermaye19.440.00019.440.00019.440.00019.440.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri29.253.08429.253.08429.253.08429.253.084
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler01.977.77801.977.778
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-39.627.507-67.710.166-67.710.166-67.710.166
Dönem Net Kar/Zararı30.252.03328.082.65924.121.09413.240.356
Diğer Özsermaye Kalemleri46.130.27844.152.50046.130.27844.152.500
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR833.478.557469.801.262600.385.393581.863.710
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri112.959.939239.426.340167.979.986108.094.137
Satışların Maliyeti (-)-38.459.330-104.336.038-68.678.516-44.720.172
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)74.500.609135.090.30299.301.47063.373.965
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)74.500.609135.090.30299.301.47063.373.965
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-26.238.305-73.133.129-20.623.804-31.780.786
Genel Yönetim Giderleri (-)-13.476.142-32.023.759-49.042.107-13.536.423
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri6.397.38213.269.08934.678.79331.659.505
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-937.099-5.750.517-31.693.748-28.968.439
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)40.246.44537.451.98632.620.60420.747.822
Net Faaliyet Kar/Zararı34.786.16229.933.41429.635.55918.056.756
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler41.516546.033801.677349.803
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-54.895-9.991-9.992
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı40.287.96137.943.12433.412.29021.087.633
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.260.994-6.018.271-4.624.809-3.057.214
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler41.516491.138791.686339.811
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)39.026.96731.924.85328.787.48118.030.419
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-8.774.934-3.842.194-4.666.387-4.790.063
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-8.292.932-2.934.878-2.783.592-2.890.452
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-482.002-907.316-1.882.795-1.899.611
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI30.252.03328.082.65924.121.09413.240.356
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)30.252.03328.082.65924.121.09413.240.356
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları30.252.03328.082.65924.121.09413.240.356
Hisse Başına Kazanç2211
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç2211
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç2211
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç2211
Dipnot
Amortisman Giderleri3.445.39717.247.12611.032.4217.934.057
Kıdem Tazminatı808.9432.829.289501.163503.893
Finansman Giderleri-1.260.994-6.018.271-4.624.809-3.057.214
Yurtiçi Satışlar100.291.374260.364.891170.795.266111.508.419
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu5.051.348887.811154.653-158.651
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu5.051.348887.811154.653-158.651
Net YPP (Hedge Dahil)5.051.348887.811154.653-158.651
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit12.370.66124.003.84527.481.911-1.273.571
Düzeltme Öncesi Kar30.252.03328.082.65924.121.09413.240.357
Düzeltmeler:58.614.66467.371.05658.465.79136.699.013
Amortisman & İtfa Payları3.445.39717.247.12611.032.4217.934.057
Karşılıklardaki Değişim47.676.44844.344.68043.237.37822.222.981
Diğer Gelir/ Gider7.492.8195.779.2504.195.9926.541.975
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)88.866.69795.453.71582.586.88549.939.370
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-68.931.157-36.825.300-34.683.829-38.835.100
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)19.935.54058.628.41547.903.05611.104.270
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-7.564.879-34.624.570-20.421.145-12.377.841
Sabit Sermaye Yatırımları-300.851-14.734.214-1.837.394-767.029
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit60.719298.137273.168218.923
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-240.132-14.436.077-1.564.226-548.106
Serbest Nakit Akım12.130.5299.567.76825.917.685-1.821.677
Finansal Borçlardaki Değişim0-1.412.399-1.433.337-676.813
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-2.074.258-18.424.262-10.989.763-7.855.568
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-2.074.258-19.836.661-12.423.100-8.532.381
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış10.056.271-10.268.89313.494.585-10.354.058
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim10.056.271-10.268.89313.494.585-10.354.058
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler10.558.08620.826.98020.826.98020.826.980
Dönem Sonu Nakit20.614.35710.558.08734.321.56510.472.922

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
INTEM 54,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
INTEM 54,85 0,11 0,10 -0,79 -0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi