SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.960 2.913 1,59
VIOP 3.204 3.145 1,86
USD/TRY 17,9641 17,9139 0,28
BIST BANKA 2.814 2.672 5,34
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.910 13.817 0,68
ALTIN 1.771,35 1.775,65 -0,24
BRENT 91,98 92,34 -0,39

İntema Hisse Senedi | INTEM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 52,8 103,3 50,5
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,4 105,3 102,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İntema
Kuruluş 01.08.1978
Faal Alanı Eczacıbaşı Yapı Grubu ürünlerinin Türkiye çapında pazarlanması ve satışının yanısıra,Banyo - Mutfak yenileme pazarına yönelik ürün ve hizmet bütününün proje ve tasarımdan başlayarak, yönlendirici ve bilgilendirici tanıtım, teşhir, danışmanlık, satış ve satış sonrası hizmetlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerini yürütmek ve iştirak yatırımlarında bulunmak.
Telefon (0212)3508778
Faks (0212)2844988
Adres Büyükdere Cad. Alikaya Sok. no:5 34394 Levent Şişli-İstanbul Levent-İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar136,985,4
Ödenmiş Sermaye19,419,4
Net Kâr81,730,3

Cari Değerler

F/K 17,8
FD/FAVÖK 13,3
PD/DD 12,5
FD/Satışlar 4,3
Yabancı Oranı (%) 0,23
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,0 / 0,8
Piyasa Değeri 1.713,6 mnTL
Net Borç 4,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 14,1

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,98 -11,58 55,74 -1,51
USD 9,98 -11,63 51,59 -26,83
Göreceli 7,87 -15,47 27,36 -37,20

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
INTEMAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
INTEMAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.203.134.698774.257.935408.667.088548.473.173
Nakit ve Nakit Benzerleri18.460.26920.614.35710.558.08634.321.565
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.114.397.124705.272.813364.122.704488.874.292
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.754.102782.636134.013406.967
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar62.353.35942.332.11722.376.60719.701.906
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar6.169.8445.256.01211.475.6785.168.443
(Ara Toplam)1.203.134.698774.257.935408.667.088548.473.173
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar56.415.61159.220.62261.134.17451.912.220
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar73.90171.28926.28926.523
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar8.0838.0838.0838.083
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları22.202.59525.705.81825.746.41428.682.059
Maddi Duran Varlıklar21.134.64019.033.16219.992.41217.605.876
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.805.94311.353.69111.902.4572.332.865
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.995.6352.785.4593.282.1542.304.245
Diğer Duran Varlıklar194.814263.120176.365952.569
TOPLAM VARLIKLAR1.259.550.309833.478.557469.801.262600.385.393
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.098.433.384719.615.240387.694.144520.428.893
Finansal Borçlar7.277.2945.563.3435.491.6146.502.499
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar892.528.487577.884.322307.377.415459.542.794
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)58.420.80848.797.04040.657.44210.436.942
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18.780.1317.303.23301.670.525
Borç Karşılıkları107.115.39070.742.16927.526.07438.395.574
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.311.2749.325.1336.641.5993.880.559
(Ara Toplam)1.098.433.384719.615.240387.694.144520.428.893
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler24.229.45228.415.42926.911.26328.722.210
Finansal Borçlar15.645.23121.759.22321.074.62923.467.904
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)8.1468.6259.10433.426
Uzun vadeli karşılıklar8.576.0756.647.5815.827.5305.220.880
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar136.887.47385.447.88855.195.85551.234.290
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar136.887.47385.447.88855.195.85551.234.290
Ödenmiş Sermaye19.440.00019.440.00019.440.00019.440.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri29.253.08429.253.08429.253.08429.253.084
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.977.77801.977.7780
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-39.627.507-39.627.507-67.710.166-67.710.166
Dönem Net Kar/Zararı81.691.61830.252.03328.082.65924.121.094
Diğer Özsermaye Kalemleri44.152.50046.130.27844.152.50046.130.278
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.259.550.309833.478.557469.801.262600.385.393
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri267.882.956112.959.939239.426.340167.979.986
Satışların Maliyeti (-)-87.342.310-38.459.330-104.336.038-68.678.516
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)180.540.64674.500.609135.090.30299.301.470
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)180.540.64674.500.609135.090.30299.301.470
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-53.886.861-26.238.305-73.133.129-20.623.804
Genel Yönetim Giderleri (-)-27.766.649-13.476.142-32.023.759-49.042.107
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri53.584.2056.397.38213.269.08934.678.793
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-42.249.856-937.099-5.750.517-31.693.748
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)110.221.48540.246.44537.451.98632.620.604
Net Faaliyet Kar/Zararı98.887.13634.786.16229.933.41429.635.559
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler41.99541.516546.033801.677
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-54.895-9.991
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı110.263.48040.287.96137.943.12433.412.290
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.452.411-1.260.994-6.018.271-4.624.809
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler41.99541.516491.138791.686
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)107.811.06939.026.96731.924.85328.787.481
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-26.119.451-8.774.934-3.842.194-4.666.387
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-24.847.626-8.292.932-2.934.878-2.783.592
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.271.825-482.002-907.316-1.882.795
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI81.691.61830.252.03328.082.65924.121.094
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)81.691.61830.252.03328.082.65924.121.094
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları81.691.61830.252.03328.082.65924.121.094
Hisse Başına Kazanç5221
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç5221
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç5221
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç5221
Dipnot
Amortisman Giderleri8.799.4113.445.39717.247.12611.032.421
Kıdem Tazminatı1.437.132808.9432.829.289501.163
Finansman Giderleri-2.452.411-1.260.994-6.018.271-4.624.809
Yurtiçi Satışlar233.592.530100.291.374260.364.891170.795.266
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-602.5165.051.348887.811154.653
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-602.5165.051.348887.811154.653
Net YPP (Hedge Dahil)-602.5165.051.348887.811154.653
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit19.161.85412.370.66124.003.84527.481.911
Düzeltme Öncesi Kar81.691.61830.252.03328.082.65924.121.094
Düzeltmeler:147.157.72458.614.66467.371.05658.465.791
Amortisman & İtfa Payları8.799.4113.445.39717.247.12611.032.421
Karşılıklardaki Değişim116.625.85847.676.44844.344.68043.237.378
Diğer Gelir/ Gider21.732.4557.492.8195.779.2504.195.992
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)228.849.34288.866.69795.453.71582.586.885
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-170.343.457-68.931.157-36.825.300-34.683.829
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)58.505.88519.935.54058.628.41547.903.056
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-39.344.031-7.564.879-34.624.570-20.421.145
Sabit Sermaye Yatırımları-3.704.892-300.851-14.734.214-1.837.394
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit106.09960.719298.137273.168
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-3.598.793-240.132-14.436.077-1.564.226
Serbest Nakit Akım15.563.06112.130.5299.567.76825.917.685
Finansal Borçlardaki Değişim00-1.412.399-1.433.337
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-7.660.878-2.074.258-18.424.262-10.989.763
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-7.660.878-2.074.258-19.836.661-12.423.100
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış7.902.18310.056.271-10.268.89313.494.585
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim7.902.18310.056.271-10.268.89313.494.585
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler10.558.08610.558.08620.826.98020.826.980
Dönem Sonu Nakit18.460.26920.614.35710.558.08734.321.565

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
INTEM 88,2 17,8 13,3 4,3 12,5 6/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
INTEM 88,15 0,23 0,23 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi