SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.536 1.536 0,00
VIOP 1.637 1.637 0,00
USD/TRY 7,3581 7,3439 0,19
BIST BANKS 1.480 1.480 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.871 13.644 1,66
GOLD 1.845,77 1.851,44 -0,31
BRENT 55,88 55,64 0,43

İnfo Yatırım Hisse Senedi | INFO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,2449 7,39 3,1452
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4,8 18,5 13,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İnfo Yatırım
Kuruluş 12.09.1994
Faal Alanı Aracı kurum
Telefon (0212)3192600
Faks (0212)3248425
Adres Büyükdere Cd. No:156 Metrocity Karşısı Levent/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar85,449,6
Ödenmiş Sermaye33,833,8
Net Kâr30,813,0

Cari Değerler

F/K 21,7
FD/FAVÖK 11,7
PD/DD 8,3
FD/Satışlar 0,3
Yabancı Oranı (%) 0,29
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,1 / 1,5
Piyasa Değeri 706,0 mnTL
Net Borç -122,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,22 7,29 12,06 9,46
USD -2,36 8,16 14,64 9,90
Göreceli -1,96 9,31 4,03 5,23

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
INFO16.05.20175,310,08128,126,90 1.499.547 52
INFO18.04.20169,120,08128,126,90 1.499.547 51
INFO16.05.20175,310,08128,126,901.499.54752
INFO18.04.20169,120,08128,126,901.499.54751

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar755.034.866499.052.738314.468.247241.556.177
Nakit ve Nakit Benzerleri289.969.462222.700.467165.775.81292.260.894
Finansal Yatırımlar2.308.456207.5348.108.082446.480
Ticari Alacaklar456.323.449268.969.525134.400.487143.335.766
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.303.6315.952.9345.514.4554.931.478
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.129.868513.370669.411581.559
(Ara Toplam)755.034.866498.343.830314.468.247241.556.177
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0708.90800
Duran Varlıklar33.119.17534.563.02911.905.15514.171.316
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar22.954.30025.291.5713.233.3266.277.551
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar476.030476.030476.030476.030
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.077.9912.193.9902.444.0482.284.995
Maddi Duran Varlıklar6.810.5305.256.7324.733.3134.357.530
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar774.493794.416987.066731.414
Ertelenmiş Vergi Varlığı0495.02200
Diğer Duran Varlıklar25.83155.26831.37243.796
TOPLAM VARLIKLAR788.154.041533.615.767326.373.402255.727.493
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler701.191.798482.363.087281.861.763217.617.276
Finansal Borçlar168.491.287119.400.17041.780.04855.548.336
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar522.033.463356.811.338235.404.236159.593.893
Diğer Borçlar106.198104.52342.951145.320
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.397.9702.024.0601.880.147538.457
Borç Karşılıkları1.977.6771.474.697695.360140.476
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.185.2032.548.2992.059.0211.650.794
(Ara Toplam)701.191.798482.363.087281.861.763217.617.276
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.593.0351.663.8671.978.8511.941.530
Finansal Borçlar1.161.0421.366.6191.647.2121.647.769
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar353.610297.248241.310164.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü78.383090.329129.200
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar85.369.20849.588.81342.532.78836.168.687
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar85.369.20849.588.81342.532.78836.168.687
Ödenmiş Sermaye33.800.00033.800.00018.467.32518.467.325
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları00607.285503.858
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.461.0211.461.0212.117.1761.840.670
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları952.411952.41114.716.31110.320.760
Dönem Net Kar/Zararı30.771.47212.991.0776.260.6744.672.057
Diğer Özsermaye Kalemleri18.384.304384.304364.017364.017
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR788.154.041533.615.767326.373.402255.727.493
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.703.520.72358.349.94429.376.74188.236.558
Satışların Maliyeti (-)-1.611.468.782-10.495.615-6.411.143-50.732.089
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)92.051.94147.854.32922.965.59837.504.469
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)92.051.94147.854.32922.965.59837.504.469
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-11.106.404-6.797.026-3.522.247-4.557.176
Genel Yönetim Giderleri (-)-37.492.723-21.338.313-10.853.272-24.899.435
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri6.833.1624.325.9552.418.3129.013.825
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-5.341.812-3.863.162-1.914.291-9.016.499
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)44.944.16420.181.7839.094.1008.045.184
Net Faaliyet Kar/Zararı43.452.81419.718.9908.590.0798.047.858
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler215.60720.71820.718228.683
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-504.459-532.02900
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı44.655.31219.670.4729.114.8188.273.867
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.759.4353.291.0913.808.9951.952.463
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-9.902.327-6.246.019-4.801.360-3.969.764
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-288.852-511.31120.718228.683
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)39.512.42016.715.5448.122.4536.256.566
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-8.740.948-3.724.467-1.861.779-1.584.509
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-8.388.725-3.945.649-1.900.650-1.627.882
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-352.223221.18238.87143.373
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI30.771.47212.991.0776.260.6744.672.057
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)30.771.47212.991.0776.260.6744.672.057
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları30.771.47212.991.0776.260.6744.672.057
Hisse Başına Kazanç1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.228.0191.424.563762.4741.618.363
Kıdem Tazminatı319.725234.101132.26478.502
Finansman Giderleri-9.902.327-6.246.019-4.801.360-3.969.764
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu8.291.7797.942.5787.002.2224.238.134
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu8.291.7797.942.5787.002.2224.238.133
Net YPP (Hedge Dahil)8.291.7797.942.5787.002.2224.238.133

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
INFO 7,1 21,7 11,7 0,3 8,3 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
INFO 7,06 0,29 0,29 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi