SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.400 1.393 0,48
VIOP 1.504 1.501 0,20
USD/TRY 8,3468 8,3479 -0,01
BIST BANKA 1.224 1.216 0,71
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.569 15.544 0,16
ALTIN 1.813,50 1.813,64 -0,01
BRENT 73,23 73,09 0,19

İnfo Yatırım Hisse Senedi | INFO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,78 4,8878 1,1078
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,3 24,1 22,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İnfo Yatırım
Kuruluş 12.09.1994
Faal Alanı Aracı kurum
Telefon (0212)3192600
Faks (0212)3248425
Adres Büyükdere Cd. No:156 Metrocity Karşısı Levent/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar191,3151,9
Ödenmiş Sermaye100,0100,0
Net Kâr38,048,8

Cari Değerler

F/K 6,6
FD/FAVÖK 1,1
PD/DD 2,8
FD/Satışlar 0,0
Yabancı Oranı (%) 1,42
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 1,4
Piyasa Değeri 528,9 mnTL
Net Borç -392,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,32 -2,05 -4,49 -17,99
USD 1,69 0,16 -1,08 -27,46
Göreceli 0,84 -5,59 -6,06 -13,47

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
INFO16.05.20175,310,08128,126,90 1.499.547 52
INFO18.04.20169,120,08128,126,90 1.499.547 51
INFO16.05.20175,310,08128,126,901.499.54752
INFO18.04.20169,120,08128,126,901.499.54751

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.461.649.6001.068.236.450755.034.866499.052.738
Nakit ve Nakit Benzerleri598.112.687398.691.363289.969.462222.700.467
Finansal Yatırımlar9.557.5431.549.8132.308.456207.534
Ticari Alacaklar809.380.667585.493.919456.323.449268.969.525
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar36.274.32876.602.9735.303.6315.952.934
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar8.324.3755.898.3821.129.868513.370
(Ara Toplam)1.461.649.6001.068.236.450755.034.866498.343.830
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar000708.908
Duran Varlıklar19.930.72319.778.24833.119.17534.563.029
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.252.4974.686.91722.954.30025.291.571
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar476.030476.030476.030476.030
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları3.867.0322.705.3572.077.9912.193.990
Maddi Duran Varlıklar10.653.77710.744.9956.810.5305.256.732
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.508.656995.920774.493794.416
Ertelenmiş Vergi Varlığı000495.022
Diğer Duran Varlıklar172.731169.02925.83155.268
TOPLAM VARLIKLAR1.481.580.3231.088.014.698788.154.041533.615.767
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.287.434.138933.918.620701.191.798482.363.087
Finansal Borçlar212.754.469223.859.816168.491.287119.400.170
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.059.317.391699.208.804522.033.463356.811.338
Diğer Borçlar274.715166.635106.198104.523
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9.062.0404.915.3694.397.9702.024.060
Borç Karşılıkları530.439356.7861.977.6771.474.697
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.495.0845.411.2104.185.2032.548.299
(Ara Toplam)1.287.434.138933.918.620701.191.798482.363.087
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.871.2012.155.1151.593.0351.663.867
Finansal Borçlar2.135.6201.341.2801.161.0421.366.619
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar510.932549.852353.610297.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü224.649263.98378.3830
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar191.274.984151.940.96385.369.20849.588.813
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar191.274.984151.940.96385.369.20849.588.813
Ödenmiş Sermaye100.000.000100.000.00033.800.00033.800.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.361.0211.461.0211.461.0211.461.021
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları45.164.354952.411952.411952.411
Dönem Net Kar/Zararı38.036.02148.813.94330.771.47212.991.077
Diğer Özsermaye Kalemleri713.588713.58818.384.304384.304
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.481.580.3231.088.014.698788.154.041533.615.767
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri4.435.206.8216.852.426.6501.703.520.72358.349.944
Satışların Maliyeti (-)-4.352.847.463-6.701.201.283-1.611.468.782-10.495.615
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)82.359.358151.225.36792.051.94147.854.329
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)82.359.358151.225.36792.051.94147.854.329
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-5.680.255-16.452.413-11.106.404-6.797.026
Genel Yönetim Giderleri (-)-23.534.095-61.839.222-37.492.723-21.338.313
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.714.86211.024.8286.833.1624.325.955
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.421.823-10.204.631-5.341.812-3.863.162
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)53.438.04773.753.92944.944.16420.181.783
Net Faaliyet Kar/Zararı53.145.00872.933.73243.452.81419.718.990
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler79.067215.607215.60720.718
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-45.145-504.459-504.459-532.029
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı53.471.96973.465.07744.655.31219.670.472
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5.273.7453.239.9384.759.4353.291.091
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-11.615.835-13.990.348-9.902.327-6.246.019
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler33.922-288.852-288.852-511.311
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)47.129.87962.714.66739.512.42016.715.544
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-9.093.858-13.900.724-8.740.948-3.724.467
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-9.133.192-13.351.767-8.388.725-3.945.649
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)39.334-548.957-352.223221.182
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI38.036.02148.813.94330.771.47212.991.077
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)38.036.02148.813.94330.771.47212.991.077
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları38.036.02148.813.94330.771.47212.991.077
Hisse Başına Kazanç0010
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0010
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0010
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0010
Dipnot
Amortisman Giderleri1.289.9363.150.3932.228.0191.424.563
Kıdem Tazminatı20.754479.210319.725234.101
Finansman Giderleri-11.615.835-13.990.348-9.902.327-6.246.019
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu11.507.41310.378.9098.291.7797.942.578
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu11.507.41310.378.9098.291.7797.942.578
Net YPP (Hedge Dahil)11.507.41310.378.9098.291.7797.942.578

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
INFO 3,8 6,6 1,1 0,0 2,8 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
INFO 3,83 1,42 1,57 15,55 0,18
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi