SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.480 1.455 1,68
VIOP 1.594 1.567 1,73
USD/TRY 9,6026 9,5001 1,08
BIST BANKS 1.271 1.247 1,91
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.543 15.473 0,46
GOLD 1.792,41 1.782,92 0,53
BRENT 85,72 84,61 1,31

İnfo Yatırım Hisse Senedi | INFO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,5 4,62 1,12
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,4 53,8 52,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İnfo Yatırım
Kuruluş 12.09.1994
Faal Alanı Aracı kurum
Telefon (0212)3192600
Faks (0212)3248425
Adres Büyükdere Cd. No:156 Metrocity Karşısı Levent/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar198,6191,3
Ödenmiş Sermaye138,1100,0
Net Kâr45,338,0

Cari Değerler

F/K 7,7
FD/FAVÖK 3,7
PD/DD 3,1
FD/Satışlar 0,0
Yabancı Oranı (%) 1,82
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,0 / 1,1
Piyasa Değeri 624,2 mnTL
Net Borç -115,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,16 4,63 22,16 -3,21
USD -5,22 0,49 10,07 -25,09
Göreceli -3,78 -0,34 16,18 -3,42

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
INFO16.05.20175,310,08128,126,90 1.499.547 52
INFO18.04.20169,120,08128,126,90 1.499.547 51
INFO16.05.20175,310,08128,126,901.499.54752
INFO18.04.20169,120,08128,126,901.499.54751

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.247.917.3701.461.649.6001.068.236.450755.034.866
Nakit ve Nakit Benzerleri398.428.209598.112.687398.691.363289.969.462
Finansal Yatırımlar10.681.0329.557.5431.549.8132.308.456
Ticari Alacaklar800.816.770809.380.667585.493.919456.323.449
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar31.253.78436.274.32876.602.9735.303.631
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar6.737.5758.324.3755.898.3821.129.868
(Ara Toplam)1.247.917.3701.461.649.6001.068.236.450755.034.866
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar24.989.84519.930.72319.778.24833.119.175
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.724.3063.252.4974.686.91722.954.300
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar476.030476.030476.030476.030
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları3.271.0353.867.0322.705.3572.077.991
Maddi Duran Varlıklar16.954.45310.653.77710.744.9956.810.530
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.419.5891.508.656995.920774.493
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar144.432172.731169.02925.831
TOPLAM VARLIKLAR1.272.907.2151.481.580.3231.088.014.698788.154.041
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.071.758.0421.287.434.138933.918.620701.191.798
Finansal Borçlar291.409.557212.754.469223.859.816168.491.287
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar766.400.0591.059.317.391699.208.804522.033.463
Diğer Borçlar386.783274.715166.635106.198
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü6.256.3709.062.0404.915.3694.397.970
Borç Karşılıkları1.868.463530.439356.7861.977.677
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.436.8105.495.0845.411.2104.185.203
(Ara Toplam)1.071.758.0421.287.434.138933.918.620701.191.798
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.568.7682.871.2012.155.1151.593.035
Finansal Borçlar1.821.7182.135.6201.341.2801.161.042
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar549.059510.932549.852353.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü197.991224.649263.98378.383
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar198.580.405191.274.984151.940.96385.369.208
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar198.580.405191.274.984151.940.96385.369.208
Ödenmiş Sermaye138.100.000100.000.000100.000.00033.800.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri368.761000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.770.5317.361.0211.461.0211.461.021
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları4.654.84445.164.354952.411952.411
Dönem Net Kar/Zararı45.341.44238.036.02148.813.94330.771.472
Diğer Özsermaye Kalemleri344.827713.588713.58818.384.304
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.272.907.2151.481.580.3231.088.014.698788.154.041
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri6.982.557.8004.435.206.8216.852.426.6501.703.520.723
Satışların Maliyeti (-)-6.832.883.819-4.352.847.463-6.701.201.283-1.611.468.782
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)149.673.98182.359.358151.225.36792.051.941
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)149.673.98182.359.358151.225.36792.051.941
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-10.511.498-5.680.255-16.452.413-11.106.404
Genel Yönetim Giderleri (-)-58.618.193-23.534.095-61.839.222-37.492.723
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri8.873.8274.714.86211.024.8286.833.162
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-8.169.842-4.421.823-10.204.631-5.341.812
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)81.248.27553.438.04773.753.92944.944.164
Net Faaliyet Kar/Zararı80.544.29053.145.00872.933.73243.452.814
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler79.06779.067215.607215.607
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-45.145-45.145-504.459-504.459
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı81.282.19753.471.96973.465.07744.655.312
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler7.901.1755.273.7453.239.9384.759.435
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-28.435.207-11.615.835-13.990.348-9.902.327
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler33.92233.922-288.852-288.852
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)60.748.16547.129.87962.714.66739.512.420
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-15.406.723-9.093.858-13.900.724-8.740.948
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-15.472.715-9.133.192-13.351.767-8.388.725
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)65.99239.334-548.957-352.223
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI45.341.44238.036.02148.813.94330.771.472
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)45.341.44238.036.02148.813.94330.771.472
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları45.341.44238.036.02148.813.94330.771.472
Hisse Başına Kazanç0001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0001
Dipnot
Amortisman Giderleri2.801.8781.289.9363.150.3932.228.019
Kıdem Tazminatı549.05920.754479.210319.725
Finansman Giderleri-28.435.207-11.615.835-13.990.348-9.902.327
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu7.126.33411.507.41310.378.9098.291.779
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu7.126.33411.507.41310.378.9098.291.779
Net YPP (Hedge Dahil)7.126.33411.507.41310.378.9098.291.779
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit3.717.71656.251.268-196.395.917-108.628.327
Düzeltme Öncesi Kar45.341.44238.036.02148.813.94330.771.472
Düzeltmeler:42.309.64417.653.44328.807.57920.152.787
Amortisman & İtfa Payları2.801.8781.289.9363.150.3932.228.019
Karşılıklardaki Değişim726.343210.718677.346488.940
Diğer Gelir/ Gider38.781.42316.152.78924.979.84017.435.828
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)87.651.08655.689.46477.621.52250.924.259
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-75.010.6712.893.123-267.943.428-156.256.190
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)12.640.41558.582.587-190.321.906-105.331.931
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-8.922.699-2.331.319-6.074.011-3.296.396
Sabit Sermaye Yatırımları-3.876.479-1.248.924-8.603.980-3.764.973
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-10.038.531-5.897.075-379.792-1.037.183
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-13.915.010-7.145.999-8.983.772-4.802.156
Serbest Nakit Akım-10.197.29449.105.269-205.379.689-113.430.483
Finansal Borçlardaki Değişim66.644.280-11.919.016167.320.200111.794.950
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-27.601.062-11.466.89251.952.7308.201.994
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit39.043.218-23.385.908219.272.930119.996.944
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış28.845.92425.719.36113.893.2416.566.461
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim28.845.92425.719.36113.893.2416.566.461
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler15.507.99315.507.9931.614.7521.614.752
Dönem Sonu Nakit44.353.91741.227.35415.507.9938.181.213

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
INFO 4,5 7,7 3,7 0,0 3,1 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
INFO 4,52 1,82 2,00 18,85 0,22
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi