SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 119.561 119.574 -0,01
VIOP 143.115 143.022 0,06
USD/TRY 6,0665 6,0670 -0,01
BIST BANKA 168.843 169.089 -0,15
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.681 13.784 -0,75
ALTIN 1.608,93 1.603,21 0,36
BRENT 58,24 57,75 0,85

 İhlas Ev Aletleri Hisse Senedi | IHEVA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,09 3,31 1,22
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 24,7 24,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İhlas Ev Aletleri
Kuruluş 21.11.1995
Faal Alanı Ev Aletleri İmalatı
Telefon (0212)8753562
Faks (0212)8753987
Adres Mermerciler Sanayi Sitesi 7. Cadde No:12 34524 Beylikdüzü - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar373,8196,2
Ödenmiş Sermaye350,5191,4
Net Kâr27,76,2

Cari Değerler

F/K 32,1
FD/FAVÖK 37,1
PD/DD 2,9
FD/Satışlar 5,1
Yabancı Oranı (%) 1,85
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 1,4
Piyasa Değeri 1.083,0 mnTL
Net Borç 4,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,52 1,31 3,34 -1,28
USD -2,84 0,81 0,96 -3,23
Göreceli -1,53 1,50 6,78 -5,53

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IHEVA0,000,00000,000,00 0 A/D
IHEVA0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar244.568.140182.669.069181.668.919199.475.834
Nakit ve Nakit Benzerleri1.512.646702.786767.514740.320
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar147.278.792104.039.400106.799.455122.909.172
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.647.3331.185.3471.038.6811.504.915
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar78.327.66575.148.53670.362.67372.533.077
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar15.801.7041.593.0002.700.5961.788.350
(Ara Toplam)244.568.140182.669.069181.668.919199.475.834
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar207.962.586100.683.76295.121.50173.400.874
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar71.92817.02817.02817.028
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar3.093.8822.103.840965.291767.283
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar29.897.29833.436.59832.798.26711.701.250
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller38.674.16838.674.16838.049.20837.170.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.667.3362.739.70700
Maddi Duran Varlıklar4.437.2234.541.0664.749.0704.324.320
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.561.98011.395.23810.940.94510.607.661
Ertelenmiş Vergi Varlığı6.519.9867.453.4497.600.8678.233.251
Diğer Duran Varlıklar111.038.785322.668825580.081
TOPLAM VARLIKLAR452.530.726283.352.831276.790.420272.876.708
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler58.930.05268.698.53466.132.16468.284.230
Finansal Borçlar1.785.4542.681.913561.229545.469
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar44.460.52251.938.79848.193.37155.311.391
Diğer Borçlar1.367.6991.372.8721.207.5401.444.381
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.514.5274.337.4524.883.4880
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.304.930101.1291.220.457278.207
Borç Karşılıkları614.749849.227911.766410.452
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.882.1717.417.1439.154.31310.294.330
(Ara Toplam)58.930.05268.698.53466.132.16468.284.230
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler19.819.02618.480.62513.310.76913.597.169
Finansal Borçlar4.456.4884.626.24633.88947.471
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar10.209.8459.965.0549.758.0809.089.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü5.105.6643.819.1293.439.6603.451.948
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler47.02970.19679.1401.007.910
Özkaynaklar373.781.648196.173.672197.347.487190.995.309
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar373.781.648196.173.672197.347.487190.995.309
Ödenmiş Sermaye350.500.000191.370.001191.370.001191.370.001
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0006.534.581
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.972.0722.972.0722.800.8332.800.833
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları5.812.0155.812.0148.253.5361.424.555
Dönem Net Kar/Zararı27.715.1536.181.7096.274.1126.828.981
Diğer Özsermaye Kalemleri-13.217.592-10.162.124-11.350.995-17.963.642
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR452.530.726283.352.831276.790.420272.876.708
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri159.400.152102.734.47850.265.147192.846.617
Satışların Maliyeti (-)-125.502.971-81.247.016-42.298.375-150.785.362
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)33.897.18121.487.4627.966.77242.061.255
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)33.897.18121.487.4627.966.77242.061.255
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-7.324.926-3.173.515-1.397.010-5.382.777
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.613.438-4.982.726-2.236.781-8.545.162
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-926.143-732.533-392.983-504.537
Diğer Faaliyet Gelirleri27.956.2569.482.6167.941.68616.429.866
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-12.693.318-10.680.044-3.347.635-40.773.604
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)36.295.61211.401.2608.534.0493.285.041
Net Faaliyet Kar/Zararı21.032.67412.598.6883.939.99827.628.779
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler120.674102.60641.5859.311.110
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-3.048-3.0480-2.114.179
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar1.483.6941.021.828370.037-206.201
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı37.896.93212.522.6468.945.67110.275.771
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler124.64923.53412.29175.846
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.082.032-4.742.331-810.061-2.424.605
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler117.62699.55841.5857.196.931
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)34.939.5497.803.8498.147.9017.927.012
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-7.224.396-1.622.140-1.873.789-1.098.031
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-4.157.748-836.838-1.220.625-444.475
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-3.066.648-785.302-653.164-653.556
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI27.715.1536.181.7096.274.1126.828.981
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)27.715.1536.181.7096.274.1126.828.981
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları27.715.1536.181.7096.274.1126.828.981
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.079.8511.366.055566.7581.326.031
Kıdem Tazminatı1.626.5541.374.430951.7412.058.584
Finansman Giderleri-3.082.032-4.742.331-810.061-2.424.605
Yurtiçi Satışlar127.820.78782.140.46440.453.733153.998.494
Yurtdışı Satışlar31.598.41320.606.5969.820.04438.906.152
Net Yabancı Para Pozisyonu-30.404.528-37.491.102-39.690.258-41.474.928
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-32.787.075-36.046.767-37.519.679-40.581.833
Net YPP (Hedge Dahil)-30.404.528-37.491.102-39.690.258-41.474.928
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IHEVA 3,1 32,1 37,1 5,1 2,9 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IHEVA 3,09 1,85 1,85 -0,04 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi